Про затвердження Змін до Порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державної казначейської служби України

Міністерство фінансів України Наказ від 05.02.2018 №110
Реквізити

Видавник: Міністерство фінансів України

Тип Наказ

Дата 05.02.2018

Номер 110

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
05.02.2018 № 110
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 лютого 2018 р.
за № 229/31681
Про затвердження Змін до Порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державної казначейської служби України
Відповідно до Бюджетного кодексу України, Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375,
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Зміни до Порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державної казначейської служби України, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 22 червня 2012 року № 758, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 липня 2012 року за № 1206/21518 (зі змінами), що додаються.
2. Департаменту державного бюджету Міністерства фінансів України та Департаменту методології з обслуговування бюджетів, бухгалтерського обліку, звітності та розвитку Казначейства Державної казначейської служби України забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Департаменту забезпечення комунiкацiй та органiзацiйно-аналiтичної роботи Міністерства фінансів України у десятиденний строк з дня державної реєстрації цього наказу в Міністерстві юстиції України забезпечити його оприлюднення на офіційному веб-сайті Міністерства фінансів України в мережі Інтернет.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування, крім пунктів 2, 4 Змін, затверджених цим наказом, які набирають чинності з 01 липня 2018 року.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра фінансів України Марченка С.М. та Голову Державної казначейської служби України Слюз Т.Я.
МіністрО. Данилюк
ПОГОДЖЕНО:
В.о. Голови
Державної казначейської служби України


В.П. Дуда
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
05.02.2018 № 110
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 лютого 2018 р.
за № 229/31681
ЗМІНИ
до Порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державної казначейської служби України
1. Пункт 1.2 розділу I після абзацу дванадцятого доповнити новим абзацом тринадцятим такого змісту:
"рахунки із спеціальним режимом використання - рахунки, які відкриваються в Казначействі та його органах підприємствам, установам, організаціям для проведення розрахунків з надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу (в тому числі послуг з транспортування, розподілу та постачання), тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот, з погашення заборгованості перед державним бюджетом, з повернення бюджетних позичок, фінансової допомоги, наданої на поворотній основі, та кредитів, у тому числі залучених державою (Верховною Радою Автономної Республіки Крим, міськими радами) або під державні (місцеві) гарантії, з електронного адміністрування податків, для сплати заборгованості за електроенергію, для зарахування депозитних коштів та небюджетні рахунки розпорядників бюджетних коштів.".
У зв’язку з цим абзаци тринадцятий - п’ятнадцятий вважати відповідно абзацами чотирнадцятим - шістнадцятим.
2. У пункті 2.1 розділу II:
1) доповнити пункт новим абзацом такого змісту:
"У разі зміни аналітичних параметрів рахунків за надходженнями Казначейство змінює реквізити таких рахунків.";
2) у підпункті 2.1.1 слова "державного та місцевих бюджетів, які справляються на відповідній території, у розрізі бюджетів із зазначенням їх назви" замінити словами "державного/місцевих бюджетів, які справляються/не справляються на відповідних територіях";
3) підпункт 2.1.2 викласти в такій редакції:
"2.1.2. На підставі поданих Управліннями (Відділеннями) Казначейства переліків надходжень державного/місцевих бюджетів, що справляються/не справляються на відповідних територіях, Головні управління Казначейства розблоковують/заблоковують рахунки за тими надходженнями, що справляються/не справляються на відповідних територіях.";
4) у підпункті 2.1.4 слова "органу Казначейства вищого рівня" замінити словами "відповідного Головного управління Казначейства";
5) у підпункті 2.1.5 слово "відкриття" замінити словами "відкриття/закриття";
6) абзац перший підпункту 2.1.6 викласти в такій редакції:
"2.1.6. Казначейство та Головні управління Казначейства формують справи з юридичного оформлення рахунків на відповідні структурні підрозділи, які містять службові записки щодо відкриття/закриття бюджетних рахунків за надходженнями (додаток 4 до цього Порядку), зразки підписів посадових осіб, яким надано право підпису на платіжних, розрахункових та інших розпорядчих документах (додаток 5 до цього Порядку), завірені відповідно Головою (заступником Голови) Казначейства або керівником (заступником керівника) відповідного Головного управління Казначейства.".
3. У підпункті "а" пункту 8.3 розділу VIII слово "головних" замінити словом "Головних".
4. Додатки 2 - 5 до Порядку викласти в новій редакції (додаються).
Директор Департаменту
державного бюджету

В.П. Лозицький
Додаток 2
до Порядку відкриття та закриття
рахунків у національній валюті
в органах Державної
казначейської служби України
(пункт 2.1)
СЛУЖБОВА ЗАПИСКА
щодо бюджетних рахунків за надходженнями
Додаток 3
до Порядку відкриття та закриття
рахунків у національній валюті
в органах Державної
казначейської служби України
(пункт 2.1)
КАРТКА
із зразками підписів та відбитка печатки
Додаток 4
до Порядку відкриття та закриття
рахунків у національній валюті
в органах Державної
казначейської служби України
(пункт 2.1)
СЛУЖБОВА ЗАПИСКА
щодо бюджетних рахунків за надходженнями
Додаток 5
до Порядку відкриття та закриття
рахунків у національній валюті
в органах Державної
казначейської служби України
(пункт 2.1)
ЗРАЗКИ
підписів посадових осіб, яким надано право підпису на платіжних, розрахункових та інших розпорядчих документах
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
05.02.2018 № 110
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 лютого 2018 р.
за № 229/31681
Про затвердження Змін до Порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державної казначейської служби України
Відповідно до Бюджетного кодексу України, Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375,
НАКАЗУЮ:
••••••••••••••••••••

Доступ до повного тексту цього документу можливий лише для передплатників електронного «Дебету-Кредиту». 
Якщо ви передплатник, будь ласка, авторизуйтесь.

Або оформіть передплату, перейшовши за посиланням; вартість мінімального пакету «Мій асистент» становить лише 36 грн на місяць.

Дякуємо за розуміння.

30 днiв передплати безкоштовно!