Про затвердження Змін до Порядку надання роботодавцями державній службі зайнятості інформації про зайнятість та працевлаштування громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню

Міністерство соціальної політики України Наказ від 23.11.2018 №1763
Реквізити

Видавник: Міністерство соціальної політики України

Тип Наказ

Дата 23.11.2018

Номер 1763

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
23.11.2018 № 1763
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
19 грудня 2018 р.
за № 1438/32890
Про затвердження Змін до Порядку надання роботодавцями державній службі зайнятості інформації про зайнятість та працевлаштування громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню
Відповідно до пункту 8 Положення про Міністерство соціальної політики України , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 року № 423 (зі змінами), та з метою приведення нормативно-правових актів у відповідність до чинного законодавства
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Зміни до Порядку надання роботодавцями державній службі зайнятості інформації про зайнятість та працевлаштування громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню , затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України від 16 травня 2013 року № 271, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 31 травня 2013 року за № 841/23373, що додаються.
2. Генеральному директору Директорату розвитку ринку праці та зайнятості (Савенку О. Л.) подати цей наказ в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Крентовську О. П.
МіністрА. Рева
ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби України з питань праці
В. о. Міністра фінансів України
Голова Державної регуляторної служби України
Голова виконавчого комітету Всеукраїнської
спілки громадських організацій
"Конфедерація громадських організацій інвалідів України"
Виконавчий директор Національної
Асамблеї людей з інвалідністю України
Виконавчий Віце-президент
Конфедерації роботодавців України
Голова СПО об'єднань профспілок
Керівник Секретаріату Спільного
представницького органу сторони
роботодавців на національному рівні


Р. Т. Чернега
С. Марченко

К. Ляпіна

В. В. Карпенко

Н. Скрипка

О. Мірошниченко
Г. В. Осовий


Р. Іллічов
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства соціальної
політики України
23 листопада 2018 року № 1763
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
19 грудня 2018 р.
за № 1438/32890
ЗМІНИ
до Порядку надання роботодавцями державній службі зайнятості інформації про зайнятість та працевлаштування громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню
1. У розділі I:
пункт 1.3 викласти в такій редакції:
"1.3. У цьому Порядку терміни вживаються у таких значеннях:
квота - норматив працевлаштування громадян, зазначених у частині першій статті 14 Закону (крім осіб з інвалідністю), у розмірі:
5 відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників за попередній календарний рік для підприємств, установ та організацій з чисельністю штатних працівників понад 20 осіб;
не менше однієї особи у середньообліковій чисельності штатних працівників для підприємств, установ та організацій з чисельністю штатних працівників від 8 до 20 осіб для працевлаштування осіб, яким до настання права на пенсію за віком відповідно до статті 26 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" залишилося 10 і менше років;
роботодавці - підприємства, установи, організації з чисельністю штатних працівників від 8 осіб.
Інші терміни, що використовуються в цьому Порядку, застосовуються у значеннях, наведених у Законі.".
2. В абзаці першому пункту 2.4 розділу II слова "територіальних органів" замінити словами "центрів зайнятості".
3. У розділі III:
у пункті 3.2:
абзац перший після слова "чисельність" доповнити словом "штатних";
абзац шостий підпункту 2 викласти в такій редакції:
"копією посвідчення особи, яка одержує державну соціальну допомогу відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю" , наведеного в додатку 1 до Порядку обліку, зберігання, оформлення та видачі посвідчень особам, які одержують державну соціальну допомогу відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам" , затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 16 листопада 2007 року № 612, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 05 грудня 2007 року за № 1349/14616;";
пункт 3.4 викласти в такій редакції:
"3.4. У рядку 04 зазначається середньооблікова чисельність штатних працівників за звітний рік.";
доповнити розділ після пункту 3.4 новими пунктами такого змісту:
"3.5. У рядку 05 зазначається середньооблікова чисельність штатних працівників за звітний рік, яким до настання права на пенсію за віком відповідно до статті 26 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" залишилося 10 і менше років.
3.6. У рядку 06 вказується чисельність громадян, яких планується працевлаштувати в поточному році у рахунок квоти.".
У зв'язку з цим пункт 3.5 вважати пунктом 3.7.
4. У тексті Порядку:
слово "інвалід" в усіх відмінках і числах замінити словами "особа з інвалідністю" у відповідних відмінках і числах;
слова "дитина-інвалід" та "інвалід з дитинства" в усіх відмінках замінити відповідно словами "дитина з інвалідністю" та "особа з інвалідністю з дитинства" у відповідних відмінках, крім абзацу сьомого підпункту 2 пункту 3.2 розділу III.
5. Додаток до Порядку викласти в такій редакції:
"Додаток
до Порядку надання роботодавцями
державній службі зайнятості
інформації про зайнятість та
працевлаштування громадян, що
мають додаткові гарантії у
сприянні працевлаштуванню
(пункт 2.5)
ІНФОРМАЦІЯ
про зайнятість і працевлаштування громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню за 20__ рік
ПодаютьСтрок подання
Підприємства, установи та організації незалежно від форми власності з чисельністю штатних працівників від 8 осіб - регіональному чи базовому центру зайнятості, його філіям (за наявності) незалежно від місцезнаходженняЩороку не пізніше 01 лютого після звітного року
Респондент:
Код згідно з ЄДРПОУ / ІПН ______________________________________________________________
Найменування: _________________________________________________________________________
Місцезнаходження:
______________________________________________________________________________________
(поштовий індекс, область / Автономна Республіка Крим, м. Київ, м. Севастополь,
______________________________________________________________________________________
район, населений пункт, вулиця/провулок, площа тощо, № будинку/корпусу, № квартири/офісу)
Телефон: ____________ Факс: _______________ Електронна пошта:
Назва показниківКод рядкаКількість, осіб
АБ1
Середньооблікова чисельність штатних працівників за попередній календарний рік - усього*01
Середньооблікова чисельність штатних працівників, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню відповідно до частини першої статті 14 Закону України "Про зайнятість населення"
(крім осіб з інвалідністю), які працювали на умовах повної зайнятості у звітному періоді*
02
Квота у розмірі 5 % середньооблікової чисельності штатних працівників*03
Середньооблікова чисельність штатних працівників за звітний рік - усього**04
Середньооблікова чисельність штатних працівників за звітний рік, яким до настання права на пенсію за віком відповідно до статті 26 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування"
залишилося 10 і менше років**
05
Чисельність громадян, яких планується працевлаштувати в поточному році у рахунок квоти06
____________
*Заповнюється підприємствами, установами та організаціями з чисельністю штатних працівників понад 20 осіб.
**Заповнюється підприємствами, установами та організаціями з чисельністю штатних працівників від 8 до 20 осіб.
Дата заповнення ___ ____________ 20__ року
Керівник (особа, відповідальна за _____________________________
подання інформації) (підпис)
__________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)
Дата прийняття ___ _____________ 20__ року
Відповідальна особа, яка прийняла _____________________________
інформацію (підпис)
__________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)
".
Генеральний директор
Директорату розвитку ринку
праці та зайнятості


О. Савенко
МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
23.11.2018 № 1763
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
19 грудня 2018 р.
за № 1438/32890
Про затвердження Змін до Порядку надання роботодавцями державній службі зайнятості інформації про зайнятість та працевлаштування громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню
••••••••••••••••••••

Доступ до повного тексту цього документу можливий лише для передплатників електронного «Дебету-Кредиту». 
Якщо ви передплатник, будь ласка, авторизуйтесь.

Або оформіть передплату, перейшовши за посиланням; вартість мінімального пакету «Мій асистент» становить лише 36 грн на місяць.

Дякуємо за розуміння.

30 днiв передплати безкоштовно!