Про затвердження Змін до форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

Міністерство фінансів України Наказ від 19.10.2018 №842
Реквізити

Видавник: Міністерство фінансів України

Тип Наказ

Дата 19.10.2018

Номер 842

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
19.10.2018 № 842
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
15 листопада 2018 р.
за № 1303/32755
Про затвердження Змін до форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств
Відповідно до пункту 46.6 статті 46 глави 2 розділу II Податкового кодексу України та підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375,
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Зміни до форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 20 жовтня 2015 року № 897, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 11 листопада 2015 року за № 1415/27860 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 28 квітня 2017 року № 467), що додаються.
2. Департаменту податкової політики в установленому порядку забезпечити:
подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;
оприлюднення цього наказу.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою та покладаю на в. о. Голови Державної фіскальної служби України Власова О.С.
В.о. МіністраО. Маркарова
ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної регуляторної служби України

В.о. Голови Державної фіскальної служби України

Голова Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сфері ринків
фінансових послуг


К. Ляпіна

О. ВласовІ. Пашко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
19 жовтня 2018 року № 842
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
15 листопада 2018 р.
за № 1303/32755
ЗМІНИ
до форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств
1) у рядку 5 слова та цифру "Код за ЄДРПОУ-1" замінити словами та цифрою "Податковий номер або серія (за наявності) та номер паспорта-1";
2) у рядку 9:
слово "інвалідів" замінити словами "осіб з інвалідністю";
доповнити новою позицією такого змісту:
"
платника єдиного податку
";
3) примітку "-1" викласти в такій редакції:
"1 Зазначається код за ЄДРПОУ, або реєстраційний (обліковий) номер платника податку, який присвоюється контролюючими органами, або реєстраційний номер облікової картки платника податку, або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті).";
4) примітку "-16" викласти в такій редакції:
"16 Серія (за наявності) та номер паспорта зазначаються для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.".
2. У додатках до Декларації:
1) у додатку ЗП до рядка 16 ЗП декларації:
рядок за кодом 16 викласти у такій редакції:
"
Зменшення нарахованої суми податку (рядок 16.1 + рядок 16.4.1 + рядок 16.5 додатка ЗП)16
";
у рядку за кодом 16.3 слово "періоду" замінити словом "року";
після рядка за кодом 16.4.2 доповнити новим рядком такого змісту:
"
Сума сплаченого за поточний податковий (звітний) період акцизного податку за зареєстрованими акцизними накладними на важкі дистиляти (газойль), що класифікуються у товарних підкатегоріях 2710 19 43 00, 2710 19 46 00, 2710 19 47 10 згідно з УКТ ЗЕД, якщо вони були використані для транспортних засобів, що класифікуються у товарних підкатегоріях 8602 10 00 00, 8704 10 10 10 згідно з УКТ ЗЕД.
Залишок суми, не врахований у зменшення за поточний податковий (звітний) період, не зменшує податок на прибуток у наступних податкових (звітних) періодах (пункт 15 підрозділу 4 розділу ХХ Податкового кодексу України)
16.5
";
2) у додатку ПН до рядка 23 ПН декларації:
графу 1 рядка за кодом 22 після слів "державними або місцевими гарантіями," доповнити словами "або у вигляді інших доходів за державними цінними паперами";
у графі 1 рядка за кодом 25 слова "та відповідають умовам підпунктів "б" і "в" замінити словами "та відповідають умовам підпункту "б";
3) додаток РІ до рядка 03 РІ декларації викласти в новій редакції, що додається;
4) графи 3-5 рядків А1, А10, А11, А13 додатка АМ до рядка 1.2.1 додатка РІ до рядка 03 РІ декларації доповнити позначкою "Х".
3. У додатках АВ до рядка 20 АВ декларації; ЗП до рядка 16 ЗП декларації; ПН до рядка 23 ПН декларації; ТЦ декларації; ВП до рядків 26-29, 31-33 декларації; ПЗ до рядка 05 ПЗ декларації; АМ до рядка 1.2.1 додатка РІ до рядка 03 РІ декларації; ЦП до рядків 4.1.3 ЦП, 4.1.4 ЦП додатка РІ до рядка 03 РІ декларації слова "Код за ЄДРПОУ" замінити словами "Податковий номер або серія (за наявності) та номер паспорта".
В.о. директора Департаменту
податкової політики

В.П. Овчаренко
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
19.10.2018 № 842
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
15 листопада 2018 р.
за № 1303/32755
Про затвердження Змін до форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств
••••••••••••••••••••

Доступ до повного тексту цього документу можливий лише для передплатників електронного «Дебету-Кредиту». 
Якщо ви передплатник, будь ласка, авторизуйтесь.

Або оформіть передплату, перейшовши за посиланням; вартість мінімального пакету «Мій асистент» становить лише 36 грн на місяць.

Дякуємо за розуміння.

30 днiв передплати безкоштовно!