Про затвердження переліку тяжких захворювань, розладів, травм, станів, що дають право працівнику на отримання відпустки без збереження заробітної плати на дитину, якій не встановлено інвалідність

Кабінет Міністрів України Постанова, Перелік від 27.12.2018 №1162
Остання редакція від 27.12.2018. Прийняття
Реквізити

Видавник: Кабінет Міністрів України

Тип Постанова, Перелік

Дата 27.12.2018

Номер 1162

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 27 грудня 2018 р. № 1162
Київ
Про затвердження переліку тяжких захворювань, розладів, травм, станів, що дають право працівнику на отримання відпустки без збереження заробітної плати на дитину, якій не встановлено інвалідність
Відповідно до абзацу другого пункту 4 частини першої статті 9 та абзацу другого пункту 3 частини першої статті 25 Закону України "Про відпустки" Кабінет Міністрів України
постановляє:
1. Затвердити перелік тяжких захворювань, розладів, травм, станів, що дають право працівнику на отримання відпустки без збереження заробітної плати на дитину, якій не встановлено інвалідність, згідно з додатком.
2. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2019 року.
Прем'єр-міністр УкраїниВ.ГРОЙСМАН
Інд. 73
Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 27 грудня 2018 р. № 1162
ПЕРЕЛІК
тяжких захворювань, розладів, травм, станів, що дають право працівнику на отримання відпустки без збереження заробітної плати на дитину, якій не встановлено інвалідність
Код згідно з міжнародною статистичною класифікацією хвороб МКХ-10Назва захворювань, розладів, травм, станівХарактеристика клінічного перебігу захворювання та функціонального стану органів і систем
Розділ I. Тяжкі перинатальні ураження нервової системи
P10Розрив внутрішньочерепних тканин та крововилив внаслідок пологової травмитяжкий клінічний перебіг захворювання з виразним порушенням функціонального стану центральної нервової системи
P11Інші пологові травми центральної нервової системи-"-
P13Пологове ушкодження скелета-"-
P14Пологове ушкодження периферичної нервової системи-"-
P15Інші пологові травми
Р20-Р29Розлади дихальної та серцево-судинної систем, що виникають у перинатальному періоді
Р35-Р39Інфекційні хвороби, специфічні для перинатального періоду
Р52Внутрішньочерепний нетравматичний крововилив у плоду та новонародженого
Р55-Р59Гемолітична хвороба плоду та новонародженого, інші метаболічні енцефалопатії
Р90Судоми у новонародженоготяжкий клінічний перебіг захворювання з виразним порушенням функціонального стану центральної нервової системи
P91Інші розлади церебрального статусу у новонародженого-"-
P91.0Ішемія мозкутяжкий клінічний перебіг захворювання з виразним порушенням функціонального стану центральної нервової системи
P91.1Набуті перивентрикулярні кісти у новонародженого-"-
P91.2Церебральна лейкомаляція у новонародженого-"-
P91.4Церебральна депресія у новонародженого-"-
P91.5Церебральна кома у новонародженого-"-
P91.8Інші уточнені розлади з боку мозку у новонародженого-"-
G93.9Ураження головного мозку неуточненої етіології-"-
Розділ II. Тяжкі вроджені вади розвитку
Q00-Q07Вроджені вади розвитку нервової системитяжкий клінічний перебіг захворювання з виразним порушенням функціонального стану центральної нервової системи
Q20.0Загальний артеріальний стовбурзадишка, ціаноз, легенева гіпертензія, застійна серцева недостатність, неоперабельність, залишкова патологія після корегуючої операції
Q20.4Шлуночок з подвійним вхідним отворомзадишка, ціаноз, легенева гіпертензія, застійна серцева недостатність, неоперабельність, стан після паліативних та етапних операцій, серцева недостатність, ентеропатія, порушення ритму після гемодинамічної корекції
Q20.9Вроджені вади розвитку серцевих камер та сполучень, не уточненінеоперабельність
Q21.2Дефект атріовентрикулярної перегородки, повна, проміжна, частковазадишка, легенева гіпертензія, застійна серцева недостатність, неоперабельність, стан після паліативних та етапних операцій, залишкова патологія після корегуючої операції
Q21.4Дефект аортопульмональної перегородкилегенева гіпертензія, застійна серцева недостатність, неоперабельність
Q22.6Синдром правобічної гіпоплазії серцязадишка, ціаноз, легенева гіпертензія, застійна серцева недостатність, неоперабельність, стан після паліативних та етапних операцій, серцева недостатність, ентеропатія, порушення ритму після гемодинамічної корекції
Q22.8Інші вроджені вади розвитку тристулкового клапана-"-
Q23.4Синдром лівобічної гіпоплазії серця-"-
Q25.5Атрезія легеневої артерії-"-
Q24.6Вроджена серцева блокададо і після імплантації кардіостимулятора
Q75Інші вроджені вади розвитку кісток черепа та обличчяу разі порушення функції ковтання, смоктання, дихання, мови, зору
Q77Остеохондродисплазія з дефектами росту трубчастих кісток та хребтау разі потреби хірургічного лікування
Q79.6Синдром Елерса - Данлосау разі стійких значних порушень функції опорно-рухового апарату та серцево-судинної системи і потреби у хірургічному лікуванні
Q80Вроджений іхтіозгенералізоване порушення зроговіння шкіри, що супроводжується еритродермією, утворенням міхурів інтенсивним пластинчатим лущенням, системними змінами, є складовою ряду тяжких синдромів
Q81Бульозний епідермолізпоширені бульозні висипи, які супроводжуються утворенням ерозій/виразок на шкірі/слизових, порушенням внутрішніх органів і функцій кінцівок
Q85Факоматози, не класифіковані в інших рубрикаху разі порушення функції різних органів та систем і потреби у хірургічному лікуванні
Q87.1Синдроми вроджених вад, що проявляються карликовістюу разі стійких значних порушень різних органів та систем
Q87.3Синдроми вроджених вад, що проявляються надмірним ростом (гігантизмом) на ранніх етапах розвитку-"-
Q87.4Синдром Марфанау разі стійких значних порушень серцево-судинної системи, опорно-рухового апарату та потреби у хірургічному лікуванні
Q89.7
Q89.8
Численні вроджені вади розвиткуу разі порушення функції різних органів та систем, порушення поведінки та потреби у хірургічному лікуванні
Q90.0Синдром Даунау разі порушення функції різних органів та систем, порушення поведінки та потреби у хірургічному лікуванні
Q91Синдром Едвардса та синдром Патау-"-
Q92Інші трисомії та часткові трисомії аутосом, не класифіковані в інших рубриках-"-
Розділ III. Рідкісні орфанні захворювання
Е14Цукровий діабет, неуточнений (рідкісні форми цукрового діабету (неонатальний цукровий діабет, MODY, генетичні дефекти функції бета-клітин)у разі потреби в інсулінотерапії або з розвинутими незворотними хронічними ускладненнями
Е16.1Інші форми гіпоглікемії (гіперінсулінізм)тяжкі гіпоглікемії внаслідок гіперфункції бета-клітин підшлункової залози, що потребують постійної медикаментозної корекції або оперативного лікування
Е20.1Псевдогіпопаратиреоз (хвороба Олбрайта)тяжка патологія, що потребує постійної медикаментозної терапії
Е20.8Інші форми гіпопаратиреозу-"-
Е22.0Акромегалія та гіпофізарний гігантизмвиражені порушення, які потребують постійного медикаментозного лікування у разі неможливості або недоцільності їх хірургічного лікування
Е22.8Інші стани гіперфункції гіпофізу (передчасне статеве дозрівання центрального походження)виражені порушення, які потребують постійного медикаментозного лікування у разі неможливості або недоцільності їх хірургічного лікування в дітей віком до 9 років
Е23.0Гіпопітуїтаризмпотреба в постійній замісній терапії
Е23.2Діабет нецукровий-"-
Е24.0, Е24.3, Е24.9, Е27.0синдром Кушингавиражені порушення, які потребують постійного медикаментозного лікування у разі неможливості або недоцільності їх хірургічного лікування
Е25.0Вроджені адреногенітальні порушення, пов’язані з ферментною недостатністюпотреба в постійній замісній терапії препаратами глюкокортикоїдів, мінералокортикоїдів
Е27.1Первинна адренокортикальна недостатність-"-
Е27.5Гіперфункція мозкової речовини надниркових залозвиражені порушення, які потребують постійного медикаментозного лікування у разі неможливості або недоцільності їх хірургічного лікування
Е29.1, Е34.5Гіпофункція яєчок, синдром андрогенної резистентності, тестикулярна фемінізація (синдром)потреба в постійній замісній гормональній терапії
E31.0Аутоімунна полігландулярна недостатність (аутоімунний полігландулярний синдром, тип I)-"-
E34.3Карликовість, не класифікована в інших рубриках (тип Ларона, синдром Ларона)рідкісний вид карликовості, лікування якої в Україні не проводиться
E70Порушення обміну ароматичних амінокислотвиражені ураження нервової системи (розумова відсталість, епісиндром) та інших органів;
діти, що отримують лікувальне харчування
E70.0Класична фенілкетонуріявиражені ураження нервової системи (розумова відсталість, епісиндром) та інших органів;
діти, що отримують лікувальне харчування
E70.1Інші форми гіперфенілаланінемії-"-
E70.2Порушення обміну тирозинувиражені ураження центральної нервової системи та печінки
E70.8Інші порушення обміну ароматичних амінокислот-"-
E71Порушення обміну амінокислот з розгалуженим ланцюгом та порушення обміну жирних кислотвиражені ураження органів та систем
E71.0Хвороба "кленового сиропу"-"-
E71.2Порушення обміну амінокислот з розгалуженим ланцюгом, неуточнене-"-
E71.3Порушення обміну жирних кислот (адренолейкодистрофія Аддісона - Шільдера)-"-
E72Інші порушення обміну амінокислот-"-
E72.0Порушення транспорту амінокислот-"-
E72.1Порушення обміну сірковмісних амінокислот-"-
E72.2Порушення обміну циклу сечовини-"-
E72.3Порушення обміну лізину та гідроксилізину-"-
E72.4Порушення обміну орнітину-"-
E72.5Порушення обміну гліцину-"-
E72.8Інші уточнені порушення обміну амінокислот-"-
E72.9Порушення обміну амінокислот, неуточненевиражені ураження органів та систем
E73Непереносимість лактозивиражені прояви синдрому мальабсорбції, дієтотерапія з використанням безлактозних сумішей
E73.0Вроджена недостатність лактози-"-
E74Інші порушення обміну вуглеводіввиражені синдроми: гепатоліенальний і мальабсорбції; ураження очей, центральної нервової системи, міопатичний синдром
E74.0Хвороби накопичення глікогену-"-
E74.1Порушення обміну фруктози-"-
E74.2Порушення обміну галактози-"-
E74.3Інші порушення всмоктування вуглеводів у кишечнику-"-
E75Порушення обміну сфінголіпідів та інші хвороби накопичення ліпідіввиражені ураження органів та систем (прогресуюча деменція, амавроз, гепатолієнальний синдром)
E75.0Гангліозидоз-GM2-"-
E75.1Інший гангліозидоз-"-
E75.2Інший сфінголіпідоз (крім хвороби Німана - Піка)-"-
E75.3Сфінголіпідоз, неуточнений-"-
E75.4Ліпофусциноз нейронів-"-
E75.5Інші порушення накопичення ліпідів (крім хвороби Гоше)-"-
E75.6Порушення накопичення ліпідів, неуточнене-"-
E76Порушення обміну глікозаміногліканіввиражені ураження органів та систем (гепатолієнальний синдром, ураження опорно-рухового апарату, затримка росту, кісткові деформації, контрактури, порушення зору та слуху, прогресуюча розумова відсталість)
E76.0Мукополісахаридоз, тип I-"-
E76.1Мукополісахаридоз, тип II-"-
E76.2Інші мукополісахаридози-"-
E76.3Мукополісахаридоз неуточнений-"-
E76.8Інші порушення обміну глікозаміногліканів-"-
E76.9Порушення обміну глікозаміногліканів, неуточнене-"-
E77Порушення обміну глікопротеїдіввиражені ураження органів та систем
E77.0Дефекти післятранслянційної модифікації лізосомальних ферментів-"-
E77.1Дефекти розщеплення глікопротеїдів-"-
E77.8Інші порушення обміну глікопротеїдів-"-
E77.9Порушення обміну глікопротеїдів, неуточнене-"-
E78Порушення обміну ліпопротеїдів та інші ліпідеміївиражені ураження нервової та серцево-судинної систем
E78.0Чиста гіперхолестеринемія-"-
E78.1Чиста гіпергліцеридемія-"-
E78.4Інші гіперліпідемії-"-
E79Порушення обміну пуринів та піримідиніввиражені ураження нервової системи та психіки
E79.1Синдром Леша - Ніхенавиражені розумова відсталість, паралічі та парези, аутоагресія
E80Порушення обміну порфірину та білірубінувиражені ураження центральної нервової системи та фотодерматит
E80.0Спадкова еритропоетична порфіріяважкий фотодерматоз з ураженням очей, вушних раковин, пальців; спленомегалія, гемолітична анемія
E80.1Порфірія шкіри пізнявиражені ураження нирок, очей
E80.2Інші порфірії-"-
E80.5Синдром Кріглера-Найярахронічна анемія III ступеня ураження центральної нервової системи
E83Порушення мінерального обмінувиражене ураження нервової системи (деменція), печінки, шкіри
E83.0Порушення обміну міді (хвороба Вільсона - Коновалова)-"-
E83.1Порушення обміну залізавиражене ураження печінки, кишечника; анемія II-III ступенів
E83.2Порушення обміну цинкувиражені дисфункція шлунково-кишкового тракту, ураження шкіри (акродерматит, алопеція)
E83.3Порушення обміну фосфорувиражене ураження опорно-рухового апарату, остеопороз
E84Кістозний фіброз (муковісцидоз)виражене ураження легень
E84.0Кістозний фіброз із легеневими симптомами-"-
E84.1Кістозний фіброз із кишковими симптомамивиражене ураження кишечнику, підшлункової залози та печінки
E84.8Кістозний фіброз з іншими симптомамимеконеальний ілеус, атрезія жовчних ходів, атрезія порожньої кишки
E84.9Кістозний фіброз, неуточнений (синдром Швахмана, недостатність функції підшлункової залози)виражені синдром мальабсорбції, дисфункція кісткового мозку, метафізарна дисплазія
E88Інші порушення обміну речовинвиражені порушення органів та систем
E88.0Порушення обміну плазматичних білків, не класифіковані в інших рубрикахвиражені ураження легень, печінки
E88.1Ліподистрофія, не класифікована в інших рубрикахвиражені парези/паралічі однієї або кількох кінцівок, гіперкінези, порушення координації
E88.2Ліпоматоз, не класифікований в інших рубрикахвиражені ураження центральної нервової системи з нейротрофічними та вираженими порушеннями
E88.9Порушення обміну речовин, неуточненевиражені ураження опорно-рухового апарату, мови, зору, слуху, стійкі органічні розлади функцій тазових органів
Q87.1Синдроми вроджених вад розвитку, що проявляються карликовістювроджена патологія, яка потребує лікування препаратами гормона росту
Синдром Прадера - Віллітяжка вроджена патологія з високим ризиком смертності, яка потребує мультидисциплінарного лікування
Q96.0-Q96.4, Q96.8, Q96.9Синдром Тернера (синдром Шерешевського-Тернера)вроджена патологія, яка потребує лікування препаратами гормона росту та/або препаратами статевих гормонів
Q97.0 Q97.3, Q97.8Інші аномалії статевих хромосом, жіночий фенотип, не класифіковані в інших рубрикаху разі потреби в постійному лікуванні препаратами статевих гормонів
Q98.0-Q98.8Інші аномалії статевих хромосом, чоловічий фенотип, не класифіковані в інших рубриках-"-
C73Злоякісне новоутворення щитоподібної залозипісля хірургічного лікування - потреба в постійній замісній гормональній терапії
C74Злоякісне новоутворення наднирника-"-
D70Агранулоцитозтяжкий клінічний перебіг захворювання
D71Функціональні порушення поліморфноядерних нейтрофілів (хронічний (дитячий) гранульоматоз)-"-
D72Інші порушення лейкоцитів-"-
D76.1Гемофагоцитарний лімфогістіоцитоз-"-
D76.2Гемофагоцитарний синдром, пов’язаний з інфекцією-"-
D80.0Спадкова гіпогамаглобулінеміяу разі потреби постійної замісної терапії імуноглобулінами, наявності стійких або прогресуючих змін у бронхолегеневій системі, або центральній нервовій системі, або синдром мальабсорбції з хронічною діареєю
D80.1Несімейна гіпогамаглобулінемія-"-
D80.2Вибірковий дефіцит імуноглобуліну А (lgA)-"-
D80.3Вибірковий дефіцит підкласів імуноглобуліну G (lgG)-"-
D80.5Імунодефіцит з підвищеним рівнем імуноглобуліну M (IgM)-"-
D80.6Недостатність антитіл з близьким до нормального рівнем імуноглобулінів або з гіпергамаглобулінемією-"-
D80.8Інші імунодефіцити з переважним порушенням антитіл-"-
D80.9Імунодефіцит з переважним порушенням антитіл, неуточненийу разі потреби постійної замісної терапії імуноглобулінами, наявності стійких або прогресуючих змін у бронхолегеневій системі, або центральній нервовій системі, або синдром мальабсорбції з хронічною діареєю
D81Комбіновані імунні порушеннянедостатність Т- і В-ланки імунітету або високий рівень IgE в поєднанні з рецидивними та хронічними захворюваннями інфекційної природи або стійким порушенням функцій органів та систем
D82Імунодефіцити, пов’язані з іншими значними дефектами-"-
D83.0-D83.2, D83.8, D83.9Загальний варіабельний імунодефіциту разі потреби постійної замісної терапії імуноглобулінами, наявності стійких або прогресуючих змін у бронхолегеневій системі, або центральній нервовій системі, або синдром мальабсорбції з хронічною діареєю
D84Інші імунодефіцитипри недостатності системи комплементу або молекул адгезії в поєднанні з рецидивними бактеріальними інфекціями, або рецидивним ангіоневротичним набряком з прогресуючим або стійким порушенням функції органів та систем
Н16.3Інтерстиціальний (стромальний) і глибокий кератит (синдром Когана)
Розділ IV. Онкологічні, онкогематологічні захворювання
C00-С75Злоякісні новоутворення уточненої локалізації, які визначені як первинні або припустимо первинніусі солідні злоякісні новоутворення I-IV стадій (за відсутності стадіювання за стадіями - локальна або поширена форми захворювання) з моменту встановлення діагнозу у випадках, крім тих, коли пухлина або лікування призвели до втрати органа або стійкого порушення функції органа або системи організму;
локалізований чи системний процес середнього та високого ступеня злоякісності з прогредієнтним розвитком;
програма променевої, хіміо- та імунотерапії;
дисфункція органів та систем внаслідок терапевтичної токсичності
С76-С80Злоякісні новоутворення, неточно визначені, вторинні та неуточненої локалізації-"-
С81-С96Злоякісні новоутворення лімфоїдної, кровотворної та споріднених їм тканин-"-
C96.3Справжня гістіоцитарна лімфомапухлина високого та проміжного ступеня злоякісності з прогредієнтним перебігом та порушенням функції органів і систем;
інтенсивна хіміотерапія
C96.7Інші уточнені злоякісні новоутворення лімфоїдної, кровотворної та спорідненої їм тканини-"-
C96.9Злоякісне новоутворення лімфоїдної, кровотворної та спорідненої їм тканини, неуточнене-"-
С97Злоякісні новоутворення самостійних (первинних) множинних локалізаційусі солідні злоякісні новоутворення поширеної форми захворювання з моменту встановлення діагнозу у випадках, крім тих, коли пухлина або лікування призвели до втрати органа або стійкого порушення функції органа або системи організму;
доброякісні новоутворення, що призводять до порушення функції органа або системи організму і не підлягають лікуванню
D10-D36Доброякісні новоутвореннядоброякісні новоутворення, що призводять до порушення функції органа або системи організму і не підлягають лікуванню
D37-D48Новоутворення невизначеного або невідомого характеруновоутворення, що призводять до порушення функції органа або системи організму і не підлягають лікуванню
Розділ V. Дитячий церебральний параліч
G80-G83Церебральний параліч та інші паралітичні синдромистійкі тяжкі рухові порушення (парези однієї або більше кінцівок, генералізовані, гіперкінези, порушення координації тощо), поєднані з порушеннями мови, зору, слуху, ендокринною недостатністю, розладами функції тазових органів або без них
Розділ VI. Тяжкі психічні розлади
F03Неуточнена деменціяхворий потребує постійної допомоги
F06Інші психічні розлади внаслідок ураження чи дисфункції головного мозку або внаслідок соматичної хворобистійкі порушення рівня функціонування, стійкі помірно виражені рухові порушення, поєднані з порушеннями мови, зору, слуху або без них, що призводять до соціальної дезадаптації
F07Розлади особистості та поведінки внаслідок хвороби, ушкодження або дисфункції головного мозкустійкі порушення мови: алалія, афазія, дизартрія тяжкого ступеня; виражені розлади функції тазових органів
F09Органічний або симптоматичний психічний розлад, неуточненийепілептиформні стани (один та більше великих нападів на місяць або, навпаки, часті малі, у тому числі без судом, два-три рази на тиждень)
F20Шизофреніязатяжні психотичні стани протягом шести місяців і більше або безперервний прогресуючий перебіг
F31Біполярний афективний розладзатяжні психотичні стани протягом шести місяців і більше
F42Обсесивно-компульсивний розладстійкі порушення рівня соціального функціонування
F50Розлади, пов’язані із споживанням їжіхронічні форми анорексії та булемії з вираженою соціальною дезадаптацією
F70Розумова відсталість легкого ступеняпоєднана з вираженими порушеннями слуху, зору, мови, опорно-рухового апарату, функцій інших органів та систем, які призводять до стійкої соціальної дезадаптації, патологічних форм поведінки
F71Розумова відсталість помірного ступенястійка затримка звичного розвитку
F72Розумова відсталість тяжкого ступеня-"-
F73Глибока розумова відсталістьхворий потребує постійної допомоги
F84.0Дитячий аутизмпорушений або аномальний розвиток, що проявляється у віці до трьох років
F84.1Атиповий аутизм-"-
F84.2Синдром Реттачасткова або повна втрата набутих навичок
F84.3Інший дезінтеграційний розлад у дитячому віці (у тому числі деменція Геллєра та Крамера - Польнова)прогресуючі захворювання із зупинкою або регресом психічного розвитку
F84.4Гіперактивний розлад, асоційований з розумовою відсталістю та стереотипними рухамивиражена глибока та тяжка розумова відсталість з руховою стереотипією та гіперактивністю
F90Гіперкінетичні розладипсихічні стани, які призводять до стійкої соціальної дезадаптації
F95.2Комбіновані голосові та множинні моторні тики (синдром де ля Туретта)хронічний розлад у формі множинних голосових тиків з вибуховими, повторними вокалізаціями
Розділ VII. Цукровий діабет типу I (інсулінозалежний)
Е10Інсулінозалежний цукровий діабетпостійна потреба в інсулінотерапії
Розділ VIII. Гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня
N00Гострий нефритичний синдром - гломерулонефриттривалий перебіг або стійкий сечовий синдром
N01Швидко прогресуючий нефритичний синдром (швидко прогресуючий або підгострозлоякісний гломерулонефрит)торпідний перебіг, гормонорезистентний із сечовим синдромом та порушенням функції нирок або ураженням інших органів
N02Рецидивна та стійка гематуріястійкий сечовий синдром
N03Хронічний нефритичний синдром (хронічний гломерулонефрит, гематурична форма)або прояви гемоглобінурії з (або без) зниженням функції нирок
N04Нефротичний синдром (гострого та хронічного гломерулонефриту або змішаної форми)рецидивний перебіг, або гормоночутливий, торпідний перебіг, або гормонорезистентний з (або без) порушенням функції нирок та ураженням інших органів та систем
N06Ізольована протеїнурія з уточненим морфологічним ураженням - протеїнурія ізольована (ізольований сечовий синдром)тривалий перебіг або стійкий сечовий синдром
N07Спадкова нефропатія, не класифікована в інших рубрикахз парціальним порушенням функції нирок
N10Гострий тубулоінтерстиціальний нефритстійкий сечовий синдром або зниження парціальних функцій нирок
N11Хронічний тубулоінтерстиціальний нефритєдиної нирки з порушенням або без порушення функції нирки
N14Тубулоінтерстиціальні та тубулярні ураження, спричинені лікарськими засобами і важкими металамисечовий синдром, гіпо- або гіпертензія з (або без) порушенням парціальних і тотальних функцій нирок
N17Гостра ниркова недостатність-"-
R39.2Екстраренальна уремія-"-
D59.3Гемолітично-уремічний синдром-"-
K76.7Гепаторенальний синдром-"-
N08Гломерулярні ураження при хворобах, класифікованих в інших рубрикахторпідний перебіг із сечовим синдромом з (або без) гіпертензією, з поліорганним ураженням, з (або без) порушенням функції нирок
N16Ниркові тубулоінтерстиціальні ураження при хворобах, класифікованих в інших рубрикахторпідний перебіг із сечовим синдромом з (або без) гіпертензією, з поліорганним ураженням, з (або без) порушенням функції нирок
М08Ювенільний артрит-"-
М30-М36Системні хвороби сполучної тканини-"-
D69Пурпура та інші геморагічні стани-"-
N18Хронічна ниркова недостатністьстійке порушення функції нирок
N19Неуточнена ниркова недостатність-"-
N31Нервово-м’язова дисфункція сечового міхура, не класифікована в інших рубрикахгіперрефлекторний (спастичний) або гіпорефлекторний стани (гіпотонічний стан стінки сечового міхура із стійкими проявами нетримання сечі: енурез, імперативне нетримання сечі, затримка сечі)
Q62Вроджені порушення прохідності ниркової миски (гідронефроз) та вроджені аномалії сечоводу (мегауретерміхурово-сечовідний рефлюкс)необоротні прогресуючі ураження одночасно обох нирок або ураження єдиної нирки за відсутності другої нирки, що виявляються зморщенням нирок та хронічною нирковою недостатністю
Q64Інші вроджені вади розвитку сечової системи (екстрофія сечового міхура)стійке повне або часткове нетримання сечі, сечові нориці, що не піддаються лікуванню, необхідність постійної катетеризації оперативно сформованого сечового резервуара з відрізка кишечника
Q87.8Інші уточнені синдроми вроджених вад, не класифіковані в інших рубриках (синдром Альпорта)стійка або рецидивна гематурія з (або без) туговухістю та з (або без) порушенням функції нирок
Розділ IX. Тяжка травма
S05.2Рвана рана ока з випаданням або втратою внутрішньоочної тканини
S05.7Відрив очного яблука
S06Внутрішньочерепна травматяжкий клінічний перебіг захворювання з виразним порушенням функціонального стану центральної нервової системи
S12Перелом шийного відділу хребтатяжкий клінічний перебіг захворювання з виразним порушенням функціонального стану спинного мозку
S13Вивих, розтягнення та перенапруження капсулярно-зв’язкового апарату на рівні шиї-"-
S14Травма нервів та спинного мозку на рівні шиї-"-
S24Травма нервів та спинного мозку в грудному відділі-"-
S32Перелом попереково-крижового відділу хребта і кісток тазатяжкий клінічний перебіг захворювання з виразним неврологічним дефіцитом
S33Вивихи, розтягнення та перенапруження капсулярно-зв’язкового апарату поперекового відділу хребта і таза-"-
S34Травми нервів поперекового відділу спинного мозку на рівні живота, нижньої частини спини і таза-"-
S42-S47Травми плечового поясу та плечастійкі значні порушення функцій опорно-рухового апарату
S48Травматична ампутація плеча та плечового поясуанатомічна відсутність органів, що зумовлює значні стійкі функціональні порушення
S49Інші та неуточнені травми плеча та плечового поясустійкі значні порушення функцій опорно-рухового апарату
S52-S57Травми ліктя та передпліччя-"-
S58Травматична ампутація передпліччяанатомічна відсутність органів, що зумовлює значні стійкі функціональні порушення
S62-S67Травми зап’ястка та кистістійкі значні порушення функцій опорно-рухового апарату
S68Травматична ампутація зап’ястка і кистіанатомічна відсутність органів, що зумовлює значні стійкі функціональні порушення
S72-S77Травми ділянки кульшового суглоба та стегнастійкі значні порушення функцій опорно-рухового апарату
S78Травматична ампутація на рівні кульшового суглоба та стегнаанатомічна відсутність органів, що зумовлює значні стійкі функціональні порушення
S82-S89Травми коліна і гомілкистійкі значні порушення функцій опорно-рухового апарату
S88Травматична ампутація гомілкианатомічна відсутність органів, що зумовлює значні стійкі функціональні порушення
S92-S99Травми ділянки гомілково-ступневого суглоба та ступністійкі значні порушення функцій опорно-рухового апарату
S98Травматична ампутація на рівні гомілково-ступневого суглоба та ступніанатомічна відсутність органів, що зумовлює значні стійкі функціональні порушення
М95.5Набута деформація тазадеформації, які різко порушують функції опорно-рухового апарату
Q71.4-Q71.9Дефекти, що спричиняють укорочення верхньої кінцівкивроджена деформація, яка зумовлює стійкі значні обмеження рухів та функцій опорно-рухового апарату
Q72.4-Q72.9Дефекти, що спричиняють укорочення нижньої кінцівки-"-
Q73.8Інші дефекти, що спричиняють укорочення кінцівки (кінцівок), неуточнені-"-
Т20-25Термічні та хімічні опіки зовнішньої поверхні тіла, уточнені за локалізацієюстійкі значні порушення функцій опорно-рухового апарату
Т26.2Термічний опік, наслідком якого є розрив та руйнування очного яблука-"-
Т26.7Хімічний опік, наслідком якого є розрив та руйнування очного яблука-"-
Т34Відмороження з некрозом тканин-"-
Z93.0Нявність трахеостоми
Розділ X. Стани, що потребують трансплантації органа
Розділ XI. Стани, що потребують паліативної допомоги
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 27 грудня 2018 р. № 1162
Київ
Про затвердження переліку тяжких захворювань, розладів, травм, станів, що дають право працівнику на отримання відпустки без збереження заробітної плати на дитину, якій не встановлено інвалідність
Відповідно до абзацу другого пункту 4 частини першої статті 9 та абзацу другого пункту 3 частини першої статті 25 Закону України "Про відпустки" Кабінет Міністрів України
постановляє:
1. Затвердити перелік тяжких захворювань, розладів, травм, станів, що дають право працівнику на отримання відпустки без збереження заробітної плати на дитину, якій не встановлено інвалідність, згідно з додатком.
2. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2019 року.
Прем'єр-міністр УкраїниВ.ГРОЙСМАН
Інд. 73
Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 27 грудня 2018 р. № 1162
ПЕРЕЛІК
тяжких захворювань, розладів, травм, станів, що дають право працівнику на отримання відпустки без збереження заробітної плати на дитину, якій не встановлено інвалідність

Новини від Дт-Кт «Дебету-Кредиту» – тепер у Viber!