Про подання річної фінансової звітності за 2017 рік. Наказ від 29.12.2017 №794

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України Наказ від 29.12.2017 №794
Остання редакція від 29.12.2017. Прийняття
Реквізити

Видавник: Міністерство енергетики та вугільної промисловості України

Тип Наказ

Дата 29.12.2017

Номер 794

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ
НАКАЗ
29.12.2017 № 794
Про подання річної фінансової звітності за 2017 рік
Керуючись Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні"; Порядком подання фінансової звітності, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 № 419; з метою належного складання i своєчасного надання річної фінансової звітності за 2017 рік
НАКАЗУЮ:
1. Керівникам і головним бухгалтерам державних пiдприємств, установ, організацій та об'єднань,що належать до сфери управління Міненерговугілля України, та господарських товариств, щодо яких Міненерговугілля України здійснює повноваження з управління корпоративними правами держави; головам ліквідаційних комісій підприємств, щодо яких прийнято рішення Міненерговугілля України про ліквідацію (далі - підприємства), забезпечити:
1.1. Складання та подання до Міненерговугілля України річної фінансової звітності за 2017 рік, в обсязі, встановленому Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" (для публічних акціонерних товариств - із застосуванням міжнародних стандартів фінансової звітності), та у терміни, зазначені у додатку до цього наказу.
1.2. Достовірність звітних показників, повноту відображення за звітний період усіх господарських операцій та розрахунків.
1.3. Додавання до річної фінансової звітності:
пояснювальної записки (приміток) з розкриттям інформації:
про зміни облікової політики,
про виправлені помилки минулих років,
про фактори, що спричинили зменшення чистого прибутку або отримання збитку,
про дебіторську та кредиторську заборгованості у розрізі контрагентів та причини її зростання,
про стан роботи ліквідаційної комісії (для підприємств, що ліквідуються);
розшифровок статей балансу, звіту про фінансові результати, за формами, що надіслано в електронній формі;
форм статистичної звітності;
розрахунку частини прибутку (доходу), що підлягає сплаті до загального фонду Державного бюджету України за результатами фінансово-господарської діяльності за 2017 рік;
1.4. Відрядження головних бухгалтерів та/або їхніх заступників до Міненерговугілля для здавання річної фінансової звітності.
2.Рекомендуватикерівникам пiдприємствзаохотити працівників, відповідальних за складання річної фінансової звітності, за належне та вчасне виконання цієї роботи.
3. Департаменту бюджетного фінансування та звітності (Пержинська С.Л.):
3.1. Забезпечити приймання річної фінансової звiтностiвiд підприємств у встановлені термiни, згідно з додатком до цього наказу.
3.2. Скласти i надати до Мінекономрозвитку, Мінфіну, Держказначейства та Рахункової палати України, у визначені ними терміни, зведену фінансову звiтність за видами діяльності, зазначеними у Переліку видів діяльності, щодо яких складається зведена фінансова звітність, затвердженому наказом Мінфіну від 24.02.2000 № 37, зареєстрованому у Мінюсті 15.03.2000 № 162/4383.
4. Адміністративному управлінню (Кунець І.С.) забезпечити працівників, які прибули у відрядження для здавання річної фінансової звітності, перепустками до адміністративних будівель Міненерговугілля за адресами: м. Київ, вул. Хрещатик, 30 та вул. Б. Хмельницького, 4, а також створити умови для опрацювання фінансової звітності.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на виконуючого обов'язки державного секретаря - директора Департаменту забезпечення комунікацій та організаційної роботи Підкоморну Ю.А.
МіністрІ. Насалик
Додаток
до наказу Міністерства
енергетики та вугільної
промисловості України
29.12.2017 № 794
Г Р А Ф I К
подання фінансової звітності за 2017 рік
№ з/пНазва підприємстваТермін подання звітності, лютий 2018 року
Електроенергетична галузь, ядерно-енергетичний комплекс
1ДП Національна енергетична компанія "Укренерго"28
2Державний проектно-вишукувальний та науково-дослідний інститут "Укренергомережпроект"22
3ДП "Державний науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут інноваційних технологій в енергетиці та енергозбереженні"16
4ДП "Львівське конструкторське бюро"22
5Державний науково-дослідний інститут теплоенергетики (НДІТЕ)"16
6ДП "Науково-дослідний інститут високих напруг"15
7ДП "Харківський науково-дослідний інститут комплексної автоматизації"16
8ДП "Екоенергопром"13
9ДП "Дніпровибухпром"13
10ДП "Лабораторія великомасштабних гідравлічних і геотехнічних досліджень"14
11Державне Донбаське підприємство з пуску, налагоджування, вдосконалення технології та експлуатації електростанцій та мереж "ДОНОРГРЕС"20
12ДП "Кримські генеруючі системи"16
13ДП "Регіональні електричні мережі"27
14ДП "Науково-виробничий центр "Укренергоінформатизація"13
15Об'єднання енергетичних підприємств "Галузевий резервно-інвестиційний фонд розвитку енергетики"19
16Державне підприємство зовнішньоекономічної діяльності "Укрінтеренерго"27
17ДП "Калуська теплоелектроцентраль-нова"20
18ДП "Спеціалізований центр підготовки кадрів"15
19ДП "Управління відомчої воєнізованої охорони"16
20ДП "Науково-дослідний проектний і впроваджувальний центр організації праці в енергетиці та енергобудівництві "Укренергопраця" (НДПІВЦ "Укренергопраця")16
21ДП "Агенція з питань нерухомості та земельних відносин в паливно-енергетичному комплексі України"15
22Державне підприємство з комплектної поставки устаткування "Укренергокомплект"16
23ДП "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом"28
24Державний концерн "Ядерне паливо"15
25ДП "Східний гірничо-збагачувальний комбінат"23
26ДП "Смоли"22
27ДП "Український науково-дослідний та проектно-розвідувальний інститут промислової технології"16
28Севастопольський національний університет ядерної енергії та промисловості9
29ДП "Київський інститут інженерних вишукувань і досліджень "Енергопроект"13
30ДП "Український проектний і конструкторсько-технологічний інститут "Атоменергобудпроект"15
31ДП "Інженерно-технічний центр підготовки кадрів для атомної енергетики"16
32Державне науково-виробниче підприємство "Цирконій"20
33ДП "Виробниче конструкторсько-технологічне підприємство "Ремтехнологія"14
34ДП "ТВЕЛ"10
35ДП "Кримський науково-інженерний центр"20
36ДП "Чорнобильпроменергобуд"20
37ДП "Бар`єр"20
38ДП "Державний науково-інженерний центр систем контролю та аварійного реагування"16
39ДП "Машкомплект"12
40ДП "38 відділ інженерно-технічних частин"9
41ПрАТ "Нижньодністровська ГЕС"22
42ПрАТ "Укргідроенерго"23
Нафтова, газова та нафтопереробна промисловість
1ДП "Українське об'єднання по переробці нафти "Укрнафтохімпереробка"23
2Штаб ВГРЧ20
3ДП "Український науково-дослідний інститут нафтопереробної промисловості "Масма"14
4ДП "Львівський державний інститут по проектуванню нафтопереробних та нафтохімічних підприємств" ("Львівдіпронафтохім")15
5ДП "Укртранснафтопродукт"14
6ДП "Укренергоінвест"16
7ДП "Підприємство із забезпечення нафтопродуктами"13
8ДП "Дашавський завод композиційних матеріалів"20
9ДП "Орган з сертифікації нафтопродуктів та систем якості "МАСМА-СЕРПО"16
10Спеціалізоване управління з ремонту засобів автоматизації і систем управління "Орггазремавтоматика"20
11ДП "Державні нафтогазова інспекція"21
12Державне науково-виробниче підприємство фірма "Полімерсервісмаш"20
13ДП "Полтавське управління геофізичних робіт"13
14Виробниче підприємство "Західукрзакордоннафтогазбуд"13
15ДП "Науково-дослідний інститут нафтопереробної та нафтохімічної промисловості "МАСМА"15
16ДП "Кременецьке управління з постачання та реалізації газу"14
17ДП "Українські газорозподільні мережі"21
18ПАТ "Магістральні газопроводи України"16
19ДП "Українська паливно-енергетична компанія"21
Підприємства вугільної галузі
1ДП "Донецька вугільна енергетична компанія"18
2ДП "Шахтаім. М.С.Сургая"26
3ДП "Шахта "Південнодонбаська №3 ім. М.С.Сургая"21
4ДП "Шахтоуправління "Південнодонбаське №1"26
5ПАТ "Шахтоуправління "Донбас"21
6ДП "Макіїввугілля"17
7ДП "Селидіввугілля"22
8ДП "Мирноградвугілля"22
9ДП "Вугільна компанія "Краснолиманська"20
10ДП "Артемвугілля"20
11ДП "Торецьквугілля"22
12ДП "Орджонікідзевугілля"22
13ДП "Шахтарськантрацит"15
14ДП "Торезантрацит"15
15ДП "Сніжнеантрацит"15
16ДП "Луганськвугілля"11
17ДП "Первомайськвугілля"26
18ПАТ "Лисичанськвугілля"26
19ДП "Донбасантрацит"19
20ДП "Антрацит"16
21ПАТ "Шахта "Білоріченська"16
22ДП "Львіввугілля"27
23ДП "Шахта Зарічна"27
24ПАТ "Шахта "Надія"22
25ДП "Волиньвугілля"23
26ТОВ "Групова збагачувальна фабрика "Білоріченська"20
27ТОВ "Центральна збагачувальна фабрика "Нагольчанська"15
28Науково-дослідний інститут гірничорятувальної справи та пожежної безпеки "Респіратор"16
29ДП "Державний науково-дослідний, проектно-конструкторський і проектний інтитут вугільної промисловості "УкрНДІпроект"16
30ДП "Донецький науково-дослідний вугільний інститут"(ДонВУГІ)15
31Державний Макіївський науково-дослідний інститут з безпеки робіт у гірничій промисловості (МакНДІ )10
32ДП "Інститут комплексної механізації очисних та підготовчих робіт" (ДП ІКМОПР)17
33ПАТ "Науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут з автоматизації вугільної промисловості "НДПІвуглеавтоматизація"9
34ДП "Дніпродіпрошахт"15
35ПАТ "Автоматгірмаш імені В.А.Антипова"21
36ДП "Донбаський науково-дослідний і проектно-конструкторський вугільний інститут" (ДонНДІ)22
37ДП "Науково-технічний центр "Вуглеінновація"13
38ПАТ "Науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут "Вуглемеханізація"16
39ВАТ "Донецький проектно-конструкторський технологічний інститут" (ДонПКТІ)16
40Державний науково-дослідний інститут організації і механізації шахтного будівництва (ДП "ДНДІОМШБ")13
41ДП "Дондіпровуглемаш"15
42ПАТ "Донбасшахтобуд"16
43ДАК "Донбасвуглеавтоматика"19
44ДВАТ "Шахтобудмонтажне управління №9" - дочірнє підприємство ВАТ "ДХК "Трест Горлівськвуглебуд"19
45ДВАТ "Шахтопрохідне управління №10" - дочірнє підприємство ВАТ "ДХК "Трест Горлівськвуглебуд"8
46ДВАТ "Трест Донецькшахтобуд"8
47ДП "Спеціалізований центр "Вуглеізотоп"9
48ДВАТ "Свердловськінвестбуд"16
49ДВАТ "Шахтобудівельне управління №1" - дочірнє підприємство ВАТ "ДХК "Трест Горлівськвуглебуд"22
50ДП "Державна вугільна компанія"20
51ДВАТ "Управління матеріально-технічного забезпечення і збуту продукції "Донецьквуглезбагачення"20
52ДП "Укрвуглекомплект"16
53ДП "Держвуглепостач"20
54ПАТ "Дондіпрошахт"21
55ПАТ "Луганський інститут по проектуванню підприємств вугільної промисловості "Луганськдіпрошахт"13
56Державне підпприємство з проектування будівництва підприємств вугільної промисловості "Південдіпрошахт"22
57ДП "Державна інвестиційна експертиза вугільної галузі "Укрвуглеінвестекспертиза"16
58ДВАТ "Стахановський ремонтно-механічний завод"3
59ДВАТ "ГЗФ "Луганська"- дочірнє підприємство ДХК "Луганськвугілля"15
60ПАТ "Центральна збагачувальна фабрика "Дзержинська"15
61ДВАТ "Центральна збагачувальна фабрика "Горлівська" дочірнє підприємство ВАТ "ДХК "Донбасвуглезбагачення"15
62ДВАТ "Луганський РМЗ" - дочірнє підприємство ДХК "Луганськвуглепереробка"15
63Центральний штаб Державної воєнізованої гірничо-рятувальної служби у вугільній промисловості (ЦШ ДВГРС) у складі:20
Оперативний воєнізований гірничорятувальний загін
Перший воєнізований гірничорятувальний загін
Другий воєнізований гірничорятувальний загін
Третій воєнізований гірничорятувальний загін
Четвертий воєнізований гірничорятувальний загін
П'ятий воєнізований гірничорятувальний загін
Шостий воєнізований гірничорятувальний загін
Сьомий воєнізований гірничорятувальний загін
Восьмий воєнізований гірничорятувальний загін
Десятий воєнізований гірничорятувальний загін
Львівсько-Волинський воєнізований гірничорятувальний (аварійно-рятувальний) загін
Державне підприємство "Механічні майстерні з ремонту гірничорятувального оснащення Державної воєнізованої гірничорятувальної служби у вугільній промисловості"
64ДП "Регіональний медико-реабілітаційний центр"8
65ДП "Редакція газети "Сбойка"9
66ДП "Центр підготовки та перепідготовки кадрів"5
67ДП "Донецька обласна дирекція з ліквідації збиткових вугледобувних та вуглепереробних підприємств" (Донвуглереструктуризація)2
68ДП "Луганська обласна дирекція з ліквідації збиткових вугледобувних та вуглепереробних підприємств" (Луганськвуглереструктуризація)13
69ДП Об'єднанакомпанія "Укрвуглереструктуризація"19
70ДП "Укршахтгідрозахист"21
71ДП "Укрвуглеякість"20
72ДП "Пансіонат "Ізумруд"15
73ПАТ ДХК "Луганськвуглепереробка"16
74ДП "Димитровський учбово-курсовий комбінат"13
75ДП "Добропіллявугілля"23
76ДП "Ровенькиантрацит"15
77ДП "Свердловантрацит"16
78ДП "Дирекція з реструктуризації шахтного фонду"19
79ДП "Шахта "Крепінська"10
80ПАТ "Будинок відпочинку "Горизонт"10
81ДП "Шахта № 4-21"10
82ДП "Шахта "Лідієвка"22
83ДП "Шахта "Моспінська"13
84ДП "Шахта № 5"13
85Мале державне підприємство "Шляховик"10
86ДП "Шахта ім. Ю.О.Гагаріна - нова"10
87ДП "Брянківське УЖКГ" виробничого обєднання "Стахановвугілля"6
88ДП "Управління житлово-комунального господарства"6
89ДВАТ "Центральна збагачувальна фабрика "Криворізька"- дочірнє підприємство ДХК "Луганськвуглепереробка"6
90ПАТ "Групова збагачувальна фабрика "Михайлівська"6
91ДХК "Донбасантрацит"15
92ДВАТ "Учбово-курсовий комбінат"15
93ВАТ "Сокальске шахтоспецмонтажно-налагоджувальне підприємство"16
94ДП "Донецький регіональний учбовий центр"7
95ДВАТ "Стахановське енергоуправління" дочірнє підприємство ДХК "Луганськвугілля"12
96ПАТ "ДТЕК Добропільська ЦЗФ"13
97ПАТ "ДТЕК Октябрська ЦЗФ"1
98ДХК "Жовтеньвугілля"1
99ДВАТ "Енергетичне управління" дочірнє підприємство ДХК "Жовтеньвугілля"1
100ВАТ ДХК "Первомайськвугілля"2
101ВАТ ДХК "Селидіввугілля"2
102ДВАТ "ЦЗФ "Селидівська" дочірнє підприємство ДХК "Селидіввугілля"21
103ДП "Червоноградське шахтне ремонтно-будівельне управління"5
104Державне відкрите акціонерне Луганське ремонтно-будівельне товариство6
105ДП "Ремонтно-будівельне управління Ханжонківське"7
106ДП "Шахта імені 60-річчя Великої Жовтневої Соціалістичної революції"8
107Державний концерн "Укрторф"16
108ДП "Житомирторф"12
109ДП "Київторф"13
110ДП "Рівнеторф"20
111ДП "Сумиторф"22
112ДП "Поділляторф"21
113ДП "Чернігівторф"22
114ДП "Волиньторф"20
115Українська інспекція по контролю якості торф'яної продукції і паливних брикетів "Укрінспаливо"20
116ДП Коростишівський завод "Реммашторф"21
117ДП "Шахта ім.К.І.Кисельова"15
118ДП "Шахта № 1 "Нововолинська"20
119ДП "Шахта "Візейська"20
120ДП "Краснолуцький відділ робітничого постачання"23
121Державне підприємство підземного харчування м. Стаханов8
122ДП "Передпускова дирекція шахти № 10 "Нововолинська"13
123ДП "Дирекція по будівництву об'єктів"15
124ПАТ "Стахановський вузол виробничо-технологічного зв'язку"13
125ДП "Донецьквантажтранс"14
126ПАТ Виробничо-технологічного зв'язку "Укрвуглетелеком"8
127ПАТ "Вантажно-транспортне управління "Шахтарськвантажтранс"9
128ДВАТ "Стахановпромтранс"8
129ДВАТ "Вуглеавтотранс" дочірнє підприємство ДХК "Луганськвуглебуд"12
130ВАТ "Луганська автобаза" - дочірнє підприємство ДХК "Луганськвуглепереробка"15
131ДП "Східвантажтранс"18
132ДП "Луганськвуглеремонт"9
133ПАТ "Антрацитівське управління по ремонту та налагодженню гірничошахтного устаткування" дочірнє підприємство ВАТ "ДХК "Луганськвуглеремонт"13
134ДП "Петровський завод вугільного машинобудування"16
135ДП "Нововолинський ремонтно-механічний завод"20
136ДП "Укрвуглеперспектива"9
137ЗАТ "Центральна збагачувальна фабрика "Донецька"16
138ПрАТ "Центральна збагачувальна фабрика "Вуглегірська"23
139ПрАТ "Науково-виробниче підприємство "Макіївский завод шахтної автоматики"13
Підприємства щодо яких прийнято рішення про ліквідацію
1Національна акціонерна компанія "Енергетична компанія України"13
2ДП "Науково-дослідний та проектний інститут "Укрдіпрогазоочистка"13
3ДП "Енергоелектроніка"13
4Державне підприємство з впровадження та налагодження засобів електронних вимірювань "Укренергоналадкавимірювання"12
5Запорізьке державне науково-виробниче підприємство "Система"12
6ДП "Укренерготехцентр"9
7Державне міжгалузеве науково-технічне підприємство "Центр промислових технологій" (ДМНТП "Центр промислових технологій")8
8ДП "Український галузевий науково-інженерний центр "Укренергодіагностика"9
9ДП "ТЕЦ-2 "Есхар"13
10ДП "Спеціалізований консалтинговий центр"13
11ДП "Центральне підприємство переробки радіоактивних відходів"14
12ДП "Державна будівельно-промислова компанія "Атомспецбуд"5
13ДП "Сенсоркомплект"6
14ДП "Спеціалізована база з комплексної поставки електроенергетичного обладнання"8
15Державне науково-технічне підприємство "Бурова техніка"9
16Державне підприємство по газопостачанню та газифікації "Ланівцігаз"19
17Державне підприємство по газопостачанню та газифікації "Шумськгаз"12
18Державне підприємство по газопостачанню та газифікаці"Підгайцігаз"12
19ДП "Газсільбуд"16
20Державне Львівське будівельно-монтажне управління "Газмашбуд"16
21ДП "Дирекція з організації будівництва західно-українського нафтомаслозаводу"12
22Державна виробнича фірма технологічного зв'язку "Укрнафтозв'язок"9
23ДП "Термодинамічний центр"9
24ДП "Лисичанське управління магістральних нафтопродуктопроводів"8
25ДП "Кременчуцьке управління магістральних нафтопродуктопроводів"5
26ДП "Лубенське районне управління магістральних нафтопродуктопроводів"5
27ДП "Бориспільське підприємство магістральних нафтопродуктопроводів"6
28ДП "Інтергазбуд"13
29Державний проектний інститут "Укрдіпронафтотранс"12
30ВАТ "Нафтовик"12
31ПАТ "ДХК "Спецшахтобуріння"13
32ВАТ "Трест Красноармійськшахтобуд"13
33ВАТ "Трест "Артемшахтобуд"14
34ВАТ "Донецькшахтобуд"14
35ВАТ "Трест "Свердловськшахтобуд"19
36ВАТ "Трест "Краснодоншахтобуд"19
37ДВАТ "Торезьке шахтопрохідницьке управління по бурінню стволів і свердловин" дочірнє підприємство ВАТ "ДХК "Спецшахтобуріння"15
38ПАТ "Донецьке шахтопрохідницьке управління по бурінню стволів і свердловин" дочірнє підприємство ПАТ "ДХК "Спецшахтобуріння"16
39ДВАТ "Сверловське шахтопрохідницьке управління по бурінню стволів і свердловин" дочірнє підприємство ПАТ "ДХК "Спецшахтобуріння"12
40ВАТ "ДХК "Трест Горлівськвуглебуд"12
41ДВАТ "Макіїввуглебуд"13
42Виробниче об'єднання шахтної геології та технічного буріння "Укрвуглегеологія"19
43ДП "Вугільна компанія "Куйбишевська"13
44ДП "Шахта "Північна"12
45ДП "Шахта № 13-БІС"15
46ДП "Шахта "Комсомолець"12
47Державне підприємство по видобутку бурого вугілля "Бурвугілля"12
48Мале державне підприємство "Камелія"21
49ДП "Шахта імені 50-річчя Радянської України"22
50ДВАТ "Шахта імені 60-річчя Радянської України"27
51ДП "Шахта ім.Д.С.Коротченка"16
52ДП "Шахта "Перевальська"13
53ДП "Шахта "Глибока"12
54ДП "Шахта № 17-17 "біс"15
55ДП "Шахта імені Максима Горького"15
56ДП "Шахта імені Ю.О.Гагаріна"9
57ДВАТ "Краснодонська автобаза" ДП ДХК "Луганськшахтобуд"7
58ДП "Вісник шахтаря"2
59ВАТ "Шахта "Комісарівська" ДП ДХК "Луганськвугілля"2
60ДП "Вуглезбагачення"2
61ВАТ ДХК "Луганськшахтобуд"5
62ДВАТ "Шахтобудіндустрія" дочірнє підприємство ДХК "Луганськвуглебуд"5
63ДВАТ "Шахтобудівельник" дочірнє підприємство ДХК "Луганськвуглебуд"6
64ДВАТ "Луганське спеціалізоване шахтопрохідницьке управління" дочірнє підприємство ДХК "Луганськвуглебуд"6
65ВАТ "Проектно-технологічний трест "Оргтехшахтобуд"7
66ДВАТ "Шахтобудівельне управління № 5"7
67ДВАТ "Шахтобудівельне монтажне управління"8
68ДВАТ "Шахтобудівельне управління №6" - дочірнє підприємство ВАТ "ДХК "Трест Горлівськвуглебуд"7
69ВАТ "Шахтобудівне управління № 2"7
70ДП "Луганське шахтобудівельне управління"7
71ВАТ ДХК "Луганськвуглебуд"7
72ДВАТ "Трест "Стахановвуглебуд"8
73ДП "Шахтобудівельне управління" м. Первомайськ8
74ДВАТ "Краснодонвуглебуд"8
75ДВАТ "Управління матеріально-технічного постачання" дочірнє підприємство ДХК "Луганськшахтобуд"8
76ДП "Краснолучвуглепоставка"9
77ДП "Фірма матеріально-технічного забезпечення по збуту продукції"9
78ДП "Жовтеньвуглезбут"9
79ДП "Донбасантрацитвуглезбут"9
80Державне підприємство по збуту вугільної продукції "Бурвуглезбут"9
81ДП "Управління матеріально-технічного постачання "Кальміуське"9
82ДВАТ "Донецьке управління комплектації і матеріально-технічного постачання" дочірнє підприємство ВАТ "ДХК "Спецшахтобуріння"12
83ВАТ "Первомайське шахтобудівельне управління"12
84ДХК "Луганськвугілля"12
85ДАК "Вугілля України"12
86ДВАТ "Управління комп'ютерно-інформаційного забезпечення "Антрацитвуглесервіс"12
87ДП "Шахта "Олександр-Захід"13
88ДВАТ "ЦЗФ "Моспинська" ДП ДХК "Донбасвуглезбагачення"6
89ДП "Шахта "Бендюзька"6
90ВАТ "ДХК "Олександріявугілля"7
91ДВАТ "Шахта "Бутівка-Донецька"7
92ДП "Шахта "Петровська"7
93ДП "Луганськвуглебудреструктуризація"8
94ДП "Шахтоуправління "Зуєвське"8
95Виробниче об'єднання по видобутку бурого вугілля та його переробці "Бурвуглекомплекс"8
96ДВАТ "Цегельний завод"8
97ДВАТ "Шахта ім. Менжинського" ДП ДХК "Первомайськвугілля"8
98ДХК "Лисичанськвугілля"8
99ДП "Шахта "Лісова"1
100ДП "Шахта "Донецька" м. Торез1
101ДП "Шахта "Об'єднана"2
102ДП "Шахта "Ремівська"2
103ДП "Шахта "Міуська"2
104ДП "Шахта "Схід"16
105ДП "Шахта "Сніжнянська"9
106ДП "ЦЗФ "Сніжнянська"16
107ДП "Шахта "Червоний Профінтерн"15
108ДП "Шахта "Гірник"6
109ДП "Шахта "Луганська"6
110ДП "Шахта "Бежанівська"6
111ДП "Шахта ім. В. Володарського"7
112ДП "Шахтоуправління "Московське"7
113ДП "Шахта "Юний Комунар"7
114ДП "Шахта №3 ш/у "Олександрівське"8
115ДП "Шахта "Алмазна"8
116ДП "Шахта "Родіна"8
117ДП "Шахта ім. Ф.П. Лютікова"8
118ДП "Шахта "Краснопольївська"9
119ДП "Шахта "Україна"9
120ДП "Шахта "Новомиргородська"9
121ДП "Шахта №71 Індустрія"9
122ДП "Шахта "Ленінська"12
123ДП "Шахтоуправління ім. Газети "Правда"6
124ДП "Шахта "Ведмежоярська"6
125ДП "Шахта №3-біс"6
126ДП "Кіровський ремонтно-механічний завод"6
127ДП "Рембудтранс" ВО "Бурвуглекомплекс"2
128ДП "Шахта №9 "Капітальна"2
129ДП "Шахта "Кіровська"2
130ДП "Металіст"1
131ДП "Шахта імені Сергія Мироновича Кірова"9
132ДП "Шахта "Постніківська"9
133ДП "Шахта "Нова"9
134ДП "Шахта "Річна"9
135ДП "Шахта "Слов`яносербська"12
136ДП "Шахта "Голубівська"12
137ДП "Шахта "Тернопільська"2
138ДП "Шахта "Житомирська"2
139ДП "Шахта "Вінницька"2
140ДП "Шахта "Жовтнева"2
141ДП "Шахта №12 "Наклонна"2
142ДП "Шахта "Розсипнянська №2"2
143ДВАТ "ЦЗФ "Янівська"- ДП ДХК "Донбасантрацит"2
144ДВАТ "ЦЗФ "Суходільська"2
145ДВАТ "Шахта "Шахтарська"2
146ДВАТ "ЦЗФ "Сердитянська" ДП ДХК"Шахтарськантрацит"14
147ДВАТ "Шахта "Райдуга" ДП ДХК "Первомайськвугілля"14
148ДВАТ "Шахта "Майська" ДП ДХК "Свердловантрацит"6
149ДВАТ "Шахта "Радянська" ДП ДХК "Макіїввугілля"6
150ДВАТ "Шахта "Новогродівська"№27
151ДВАТ "Шахта №5" "Великомостівська" Західно-української Державної вугільної холдингової компанії7
152ДВАТ "Шахта "Ленінка" ДП ДХК "Луганськвугілля"7
153Дочірнє підприємство ВАТ ДХК "Укрвуглересурс-сервіс" "Донецьквуглепереробка"8
154ДП "Макіївський виробничо -торгівельний комплекс"8
155ДП "Сніжнянський комбінат харчування та торгівлі"8
156ВАТ "Горлівське управління шахтобудмеханізації"9
157ДП "Шахта№6 "Червона Зірка"16
158ДП "Укрдонбасекологія"16
159ДП "Торфодобувне підприємство "Киселівка"6
160ДП "Торфодобувне підприємство "Літин"6
161ДП "Торфодобувне підприємство "Журавичі"7
162ДП "Торфодобувне підприємство "Клесівторф"8
163ДП "Науково-медичний шахтарський центр"9
164Донецьке виробниче об'єднання по видобутку вугілля "Донецьквугілля"12
165ДХК "Шахтарськантрацит"8
166ДП "Шахта № 5 "Нововолинська"6
167ДП "Трест "Олександріярозрізобуд"16
168ДВАТ "Інформаційно-обчислювальний центр" м. Мирноград19
Директор Департаменту бюджетного фінансування та звітностіС. Пержинська
Джерело інформаціі: http://mpe.kmu.gov.ua
МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ
НАКАЗ
29.12.2017 № 794
Про подання річної фінансової звітності за 2017 рік
Керуючись Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні"; Порядком подання фінансової звітності, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 № 419; з метою належного складання i своєчасного надання річної фінансової звітності за 2017 рік
НАКАЗУЮ:
1. Керівникам і головним бухгалтерам державних пiдприємств, установ, організацій та об'єднань,що належать до сфери управління Міненерговугілля України, та господарських товариств, щодо яких Міненерговугілля України здійснює повноваження з управління корпоративними правами держави; головам ліквідаційних комісій підприємств, щодо яких прийнято рішення Міненерговугілля України про ліквідацію (далі - підприємства), забезпечити:
1.1. Складання та подання до Міненерговугілля України річної фінансової звітності за 2017 рік, в обсязі, встановленому Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" (для публічних акціонерних товариств - із застосуванням міжнародних стандартів фінансової звітності), та у терміни, зазначені у додатку до цього наказу.
1.2. Достовірність звітних показників, повноту відображення за звітний період усіх господарських операцій та розрахунків.
1.3. Додавання до річної фінансової звітності:
пояснювальної записки (приміток) з розкриттям інформації:
про зміни облікової політики,
про виправлені помилки минулих років,
про фактори, що спричинили зменшення чистого прибутку або отримання збитку,
про дебіторську та кредиторську заборгованості у розрізі контрагентів та причини її зростання,
про стан роботи ліквідаційної комісії (для підприємств, що ліквідуються);
розшифровок статей балансу, звіту про фінансові результати, за формами, що надіслано в електронній формі;
форм статистичної звітності;