Щодо внесення власних коштів на розрахунковий рахунок фізичної особи - підприємця - платника єдиного податку, який відкрито для здійснення підприємницької діяльності, з урахуванням фактично викладених обставин

Державна фіскальна служба України Індивідуальна податкова консультація від 05.07.2019 №3103/6/99-99-13-02-03-14/ІПК
Остання редакція від 05.07.2019. Прийняття
Реквізити

Видавник: Державна фіскальна служба України

Тип Індивідуальна податкова консультація

Дата 05.07.2019

Номер 3103/6/99-99-13-02-03-14/ІПК

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
05.07.2019 N 3103/6/99-99-13-02-03-14/ІПК
Державна фіскальна служба України, керуючись ст. 52 Податкового кодексуУкраїни (далі - ПКУ), розглянула Ваш запити про надання індивідуальної податкової консультації щодо внесення власних коштів на розрахунковий рахунок фізичної особи - підприємця - платника єдиного податку, який відкрито для здійснення підприємницької діяльності, з урахуванням фактично викладених обставин, в межах компетенції повідомляє таке.
Правові засади застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності, а також справляння єдиного податку встановлено главою 1 розділу XIV ПКУ.
Відповідно до пп. 1 п. 292.1 ст. 292 ПКУ доходом платника єдиного податку фізичної особи - підприємця є дохід, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій); матеріальній або нематеріальній формі, визначеній п. 292.3 ст. 292 ПКУ. При цьому до доходу не включаються отримані такою фізичною особою пасивні доходи у вигляді процентів, дивідендів, роялті, страхові виплати і відшкодування, а також доходи, отримані від продажу рухомого та нерухомого майна, яке належить на праві власності фізичній особі та використовується в її господарській діяльності.
Крім того, перелік доходів, які не включаються до складу доходу платника єдиного податку, визначено п. 292.11 ст. 292 ПКУ.
Відповідно до п. 5 Інструкції про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків - резидентів і нерезидентів, яка затверджена постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року N 492, (у редакції постанови Правління Національного банку України від 01 квітня 2019 року N 56) (далі - Інструкція N 492), клієнти мають право відкривати рахунки в будь-яких банках України відповідно до власного вибору для забезпечення своєї господарської діяльності, незалежної професійної діяльності і власних потреб.
Згідно з абзацом другим п. 14 розд. І Інструкції N 492 забороняється використовувати поточні рахунки фізичних осіб, що відкриваються для власних потреб, для проведення операцій, пов'язаних із здійсненням підприємницької та незалежної професійної діяльності. За поточними рахунками в національній валюті фізичних осіб - резидентів здійснюються всі види розрахунково-касових операцій відповідно до умов договору та вимог законодавства України, які не пов'язані із здійсненням підприємницької та незалежної професійної діяльності.
Одночасно зазначаємо, що відповідно до ст. 44 Господарського кодексуУкраїни підприємництво здійснюється на основі вільного розпорядження прибутком, що залишається у підприємця після сплати податків, зборів та інших платежів, передбачених законом.
Фізична особа - підприємець має право вільно користуватися коштами для власних потреб з розрахункового рахунку, який відкрито для здійснення господарської діяльності, за умови сплати всіх податків, зборів та інших платежів, передбачених чинним законодавством, від підприємницької діяльності.
Відповідно до пп. 296.1.1 п. 296.1 ст. 296 ПКУ платники єдиного податку ведуть облік доходів у порядку, визначеному пп. 296.1.1 - 296.1.3 п. 296.1 ст. 296 ПКУ.
Фізичні особи - підприємці першої і другої груп та платники єдиного податку третьої групи, які не є платниками податку на додану вартість, ведуть Книгу обліку доходів (далі - Книга) шляхом щоденного відображення отриманих доходів від провадження підприємницької діяльності за підсумками робочого дня, відображення отриманих доходів.
Форма Книги та Порядок її ведення затверджені наказом Міністерства фінансів України 19.06.2015 р. N 579 та зареєстрований в Міністерстві юстиції України 07.07.2015 р. за N 800/27245 (далі - Порядок N 579).
Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку третьої групи є календарний квартал (п. 294.1 ст. 294 ПКУ), податкова декларація складається наростаючим підсумком (п. 296.7 ст. 296 ПКУ).
У податковій декларації фізичні особи - платники єдиного податку третьої групи відображають обсяг доходу, що оподаткований за відповідною ставкою (пп. 296.5.3 п. 296.5 ст. 296 ПКУ).
Отже, кошти, які надійшли на розрахунковий рахунок, який відкрито фізичною особою для здійснення підприємницької діяльності, включаються до доходу фізичної особи - підприємця - платника єдиного податку, з врахуванням вимог ст. 292 ПКУ.
Разом з тим, якщо фізична особа - підприємець у звітному податковому періоді здійснює перерахування коштів з поточного рахунку у банку, відкритого для здійснення підприємницької діяльності, кошти, на інший рахунок, які на момент перерахування уже були відображені в Книзі, та при цьому в платіжному документі зазначено призначення платежу - виручка за певний період, тоді такі кошти повторно не включається до доходу звітного податкового періоду платника єдиного податку.
Відповідно п. 52.2 ст. 52 ПКУ податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
05.07.2019 N 3103/6/99-99-13-02-03-14/ІПК
Державна фіскальна служба України, керуючись ст. 52 Податкового кодексуУкраїни (далі - ПКУ), розглянула Ваш запити про надання індивідуальної податкової консультації щодо внесення власних коштів на розрахунковий рахунок фізичної особи - підприємця - платника єдиного податку, який відкрито для здійснення підприємницької діяльності, з урахуванням фактично викладених обставин, в межах компетенції повідомляє таке.
Правові засади застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності, а також справляння єдиного податку встановлено главою 1 розділу XIV ПКУ.
Відповідно до пп. 1 п. 292.1 ст. 292 ПКУ доходом платника єдиного податку фізичної особи - підприємця є дохід, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій); матеріальній або нематеріальній формі, визначеній п. 292.3 ст. 292 ПКУ. При цьому до доходу не включаються отримані такою фізичною особою пасивні доходи у вигляді процентів, дивідендів, роялті, страхові виплати і відшкодування, а також доходи, отримані від продажу рухомого та нерухомого майна, яке належить на праві власності фізичній особі та використовується в її господарській діяльності.
Крім того, перелік доходів, які не включаються до складу доходу платника єдиного податку, визначено п. 292.11 ст. 292 ПКУ.
Відповідно до п. 5 Інструкції про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків - резидентів і нерезидентів, яка затверджена постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року N 492, (у редакції постанови Правління Національного банку України від 01 квітня 2019 року N 56) (далі - Інструкція N 492), клієнти мають право відкривати рахунки в будь-яких банках України відповідно до власного вибору для забезпечення своєї господарської діяльності, незалежної професійної діяльності і власних потреб.

Новини від Дт-Кт «Дебету-Кредиту» – тепер у Viber!