Щодо Договору про визнання електронних документів

Державна фіскальна служба України Індивідуальна податкова консультація від 12.04.2019 №1570/6/99-99-08-02-01-15/ІПК
Остання редакція від 12.04.2019. Прийняття
Реквізити

Видавник: Державна фіскальна служба України

Тип Індивідуальна податкова консультація

Дата 12.04.2019

Номер 1570/6/99-99-08-02-01-15/ІПК

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
12.04.2019 N 1570/6/99-99-08-02-01-15/ІПК
Державна фіскальна служба України розглянула звернення на отримання індивідуальної податкової консультації щодо Договору про визнання електронних документів (далі - Договір) та, керуючись ст. 52 Податкового кодексуУкраїни (далі - Кодекс), повідомляє.
ДФС у своїй діяльності керується Конституцією України, Податковим та Митним кодексами України, законами України та іншими нормативно- правовими актами, на підставі яких контролюючі органи здійснюють свої повноваження.
Подання електронних документів здійснюється платниками відповідно до норм Кодексу з урахуванням Законів України "Про електронні документи та електронний документообіг", "Про електронні довірчі послуги" та Порядку обміну електронними документами з контролюючими органами, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 06.06.2017 р. N 557, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 03.08.2017 р. за N 959/30827 (далі - Порядок), на підставі Договору, який укладається з контролюючим органом за основним місцем обліку шляхом надсилання Заяви про приєднання до Договору, що визначає взаємовідносини суб'єктів електронного документообігу.
Водночас повідомляємо, що у зв'язку з набранням чинності 07.11.2018 р. Законом України "Про електронні довірчі послуги" втратив чинність Закон України "Про електронний цифровий підпис".
Платник створює електронні документи у строки та відповідно до порядку, що визначені законодавством для відповідних документів в електронному та паперовому вигляді, із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів та з використанням надійного засобу електронного цифрового підпису (далі - ЕЦП), керуючись Порядком, а також Договором (крім фізичних осіб, які не є самозайнятими особами) (п. 3 розділу II Порядку). Створення електронного документа завершується накладанням на нього ЕЦП підписувана (підписувачів), електронної печатки (за наявності), як передбачено для аналогічного документа в паперовому вигляді.
Підписувачем Заяви про приєднання до Договору має бути особа, яка згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (далі - Єдиний державний реєстр) є керівником.
Після надходження Заяви про приєднання до Договору здійснюється її автоматизована перевірка у порядку, визначеному пп. 9 - 11 розділу II Порядку.
Автоматизована перевірка електронного документа, зокрема, включає перевірку правового статусу ЕЦП шляхом встановлення чинності посиленого сертифіката ключа підписувача на час підписання електронного документа та відповідності особистого ключа підписувача відкритому ключу, зазначеному у посиленому сертифікаті. При цьому дата та час накладення ЕПЦ встановлюються за даними позначки часу, отриманої підписувачем від акредитованого центру сертифікації ключів (далі - АЦСК) в момент підпису, а чинність посиленого сертифіката на цей момент встановлюється за даними відповідного онлайн-сервісу АЦСК (OCSP) та/або даними актуальних списків відкликаних сертифікатів (CRL) зазначеного АЦСК (п. 10 розділу II Порядку).
Друга квитанція є підтвердженням про прийняття (реєстрацію) або повідомленням про неприйняття в контролюючому органі електронного документа. Підставами для відмови у прийнятті Заяви про приєднання до Договору та відповідно у приєднанні до Договору, є в тому числі і невідповідність реєстраційних даних платника, зазначених у Заяві про приєднання до Договору, даним Єдиного державного реєстру та Державного реєстру фізичних осіб - платників податків.
Пунктом 11 розділу III Порядку визначено, що для надання права підпису електронних документів (крім Заяви про приєднання до Договору) іншим особам, яким делеговано право підпису, платник повідомляє про таких осіб контролюючий орган (визначений відповідно до п. 5 розділу III Порядку) шляхом направлення повідомлення про надання інформації щодо електронних цифрових підписів в електронному вигляді за формою згідно з додатком 2 до Порядку.
Відповідно до вимог наказу Міністерства фінансів України від 06.06.2017 р. N 557 "Про затвердження Порядку обміну електронними документами з контролюючими органами", зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 03.08.2017 р. за N 959/30827 ДФС забезпечено оприлюднення Договорів для перегляду та надання платникам можливості подальшого приєднання до Договору за основним місцем обліку.
Згідно з абзацом третім п. 1 розділу II оприлюднених Договорів платник зобов'язаний для накладення ЕЦП на електронні документи при їх передачі до контролюючого органу використовувати особистий ключ, посилений сертифікат відкритого ключа якого надано платником до контролюючого органу разом із Заявою про приєднання до Договору або повідомленням про надання інформації щодо ЕЦП.
Процедура розгляду Повідомлення про надання інформації щодо ЕЦП (далі - Повідомлення) та інформування автора Заяви про приєднання до Договору про обробку Повідомлення здійснюється аналогічно до порядку, визначеного для процедури обробки Заяви про приєднання до Договору (п. 13 розділу III Порядку).
Дія Договору та пов'язаних з ним Повідомлень припиняється за ініціативи підписувана Заяви про приєднання до Договору (керівника) та за наявності однієї з підстав визначених п. 14 розділу III Порядку, в тому числі і отриманням інформації від будь-якого АЦСК про завершення строку чинності (або скасування) посиленого сертифіката (кваліфікованого сертифіката відкритого ключа) керівника.
Податкова консультація має Індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
12.04.2019 N 1570/6/99-99-08-02-01-15/ІПК
Державна фіскальна служба України розглянула звернення на отримання індивідуальної податкової консультації щодо Договору про визнання електронних документів (далі - Договір) та, керуючись ст. 52 Податкового кодексуУкраїни (далі - Кодекс), повідомляє.
ДФС у своїй діяльності керується Конституцією України, Податковим та Митним кодексами України, законами України та іншими нормативно- правовими актами, на підставі яких контролюючі органи здійснюють свої повноваження.
Подання електронних документів здійснюється платниками відповідно до норм Кодексу з урахуванням Законів України "Про електронні документи та електронний документообіг", "Про електронні довірчі послуги" та Порядку обміну електронними документами з контролюючими органами, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 06.06.2017 р. N 557, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 03.08.2017 р. за N 959/30827 (далі - Порядок), на підставі Договору, який укладається з контролюючим органом за основним місцем обліку шляхом надсилання Заяви про приєднання до Договору, що визначає взаємовідносини суб'єктів електронного документообігу.
Водночас повідомляємо, що у зв'язку з набранням чинності 07.11.2018 р. Законом України "Про електронні довірчі послуги" втратив чинність Закон України "Про електронний цифровий підпис".
Платник створює електронні документи у строки та відповідно до порядку, що визначені законодавством для відповідних документів в електронному та паперовому вигляді, із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів та з використанням надійного засобу електронного цифрового підпису (далі - ЕЦП), керуючись Порядком, а також Договором (крім фізичних осіб, які не є самозайнятими особами) (п. 3 розділу II Порядку). Створення електронного документа завершується накладанням на нього ЕЦП підписувана (підписувачів), електронної печатки (за наявності), як передбачено для аналогічного документа в паперовому вигляді.