Про застосування фінансової відповідальності за допущені платником податку арифметичних, методологічних помилок

Державна фіскальна служба України Індивідуальна податкова консультація від 08.01.2019 №73/6/99-99-12-02-01-15/ІПК
Остання редакція від 08.01.2019. Прийняття
Реквізити

Видавник: Державна фіскальна служба України

Тип Індивідуальна податкова консультація

Дата 08.01.2019

Номер 73/6/99-99-12-02-01-15/ІПК

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
08.01.2019 N 73/6/99-99-12-02-01-15/ІПК
Про застосування фінансової відповідальності за допущені платником податку арифметичних, методологічних помилок
Державна фіскальна служба України розглянула звернення платника податків щодо застосування до платника податку фінансової відповідальності за допущені арифметичні та/або методологічні помилки при заповненні податко вої звітності з податку на додану вартість та, керуючись статтею 52 розділу II Податкового кодексу України (далі - Кодекс) повідомляє.
Як вказано у зверненні, суб’єктом господарської діяльності - платником податку до контролюючого органу ДФС подано податкову декларацію з податку на додану вартість (далі - декларація) за серпень 2018 року з відповідними додатками, зокрема додатком N 3 "Розрахунок суми бюджетного відшкодування" (далі - Додаток N 3), в якій платником податку заявлено суму, яка підлягає бюджетному відшкодуванню на рахунок платника у банку.
В подальшому у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок у раніше поданій декларації суб’єктом господарської діяльності до контролюючого органу ДФС подано уточнюючий розрахунок з відповідними додатками, в тому числі і Додатком N 3.
При цьому платником податку при заповненні Додатка N 3 були допущені описки (помилки) в частині окремих постачальників товарів (робіт, послуг) відносно визначення індивідуального податкового номеру, звітного (податкового) періоду, у якому виникло від’ємне значення, а також суми від’ємного значення.
Платник просить надати індивідуальну податкову консультацію стосовно фінансової відповідальності, яка передбачається у вигляді штрафних (фінансових) санкцій (штрафів) за допущення платником податків описок (помилок) в окремих графах Додатка N 3 декларації, що в цілому не вплинули на загальну суму бюджетного відшкодування та/або від’ємного значення, яку платником податку визначено в Додатку N 3, та чи підпадають перелічені помилки до визначення арифметичної або методологічної помилок.
Відповідно до пункту 50.1 статті 50 розділу II Кодексу та пункту 1 розділу IV Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28 січня 2016 року N 21 (далі - Порядок N 21) із змінами, у разі якщо у майбутніх податкових періодах (з урахуванням строків давності, визначених статтею 102 Кодексу) платник податку самостійно виявляє помилки, що містяться у раніше поданій ним декларації (крім обмежень, визначених пунктом 50.2 статті 50 Кодексу), він зобов’язаний надіслати уточнюючий розрахунок до такої декларації за формою, встановленою на дату подання уточнюючого розрахунку.
У разі виправлення помилок у рядках поданої раніше декларації, до якої повинні додаватися додатки, до уточнюючого розрахунку повинні бути додані відповідні додатки, що містять інформацію щодо уточнених показників (пункт 3 розділу IV Порядку N 21).
У випадку виправлення помилки у Додатку N 3, незалежно від того вплинула чи ні така помилка на вартісні показники декларації, уточнюючий Додаток N 3 повинен містити уточнені показники, які є правильними.
Виправлення помилок, що допущені при заповненні уточнюючого розрахунку, здійснюється виключно шляхом подання нового уточнюючого розрахунку з урахуванням показників попереднього уточнюючого розрахунку.
Що стосується фінансової відповідальності за допущені помилки у Додатку N 3 до декларації, то повідомляємо наступне.
Фінансова відповідальність за вчинення юридичною особою податкових правопорушень визначена главою 11 Розділу II Кодексу.
Главою 11 Розділу II Кодексу не передбачена відповідальність у вигляді штрафних (фінансових) санкцій за допущення платником податку на додану вартість описок (помилок), арифметичних та/або методологічних помилок с у податковій звітності з податку на додану вартість. При цьому, якщо такі помилки стали причиною заниження сум податкових зобов’язань, то платник податку притягується до відповідальності у вигляді штрафних санкцій у розмірах, визначених главою 11 Розділу II Кодексу.
Водночас зазначаємо, що статтею - 163-1 Кодексу про адміністративні правопорушення України передбачено відповідальність у вигляді штрафів у разі допущення платником податку на додану вартість порушення порядку ведення податкового обліку.
Згідно з пунктом 52.2 статті 52 розділу II Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
08.01.2019 N 73/6/99-99-12-02-01-15/ІПК
Про застосування фінансової відповідальності за допущені платником податку арифметичних, методологічних помилок
Державна фіскальна служба України розглянула звернення платника податків щодо застосування до платника податку фінансової відповідальності за допущені арифметичні та/або методологічні помилки при заповненні податко вої звітності з податку на додану вартість та, керуючись статтею 52 розділу II Податкового кодексу України (далі - Кодекс) повідомляє.
Як вказано у зверненні, суб’єктом господарської діяльності - платником податку до контролюючого органу ДФС подано податкову декларацію з податку на додану вартість (далі - декларація) за серпень 2018 року з відповідними додатками, зокрема додатком N 3 "Розрахунок суми бюджетного відшкодування" (далі - Додаток N 3), в якій платником податку заявлено суму, яка підлягає бюджетному відшкодуванню на рахунок платника у банку.
В подальшому у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок у раніше поданій декларації суб’єктом господарської діяльності до контролюючого органу ДФС подано уточнюючий розрахунок з відповідними додатками, в тому числі і Додатком N 3.
При цьому платником податку при заповненні Додатка N 3 були допущені описки (помилки) в частині окремих постачальників товарів (робіт, послуг) відносно визначення індивідуального податкового номеру, звітного (податкового) періоду, у якому виникло від’ємне значення, а також суми від’ємного значення.
Платник просить надати індивідуальну податкову консультацію стосовно фінансової відповідальності, яка передбачається у вигляді штрафних (фінансових) санкцій (штрафів) за допущення платником податків описок (помилок) в окремих графах Додатка N 3 декларації, що в цілому не вплинули на загальну суму бюджетного відшкодування та/або від’ємного значення, яку платником податку визначено в Додатку N 3, та чи підпадають перелічені помилки до визначення арифметичної або методологічної помилок.

30 днiв передплати безкоштовно!