Щодо перебування платником єдиного податку четвертої групи

Державна фіскальна служба України Індивідуальна податкова консультація від 21.12.2018 №5336/6/99-99-12-02-03-15/ІПК
Остання редакція від 21.12.2018. Прийняття
Реквізити

Видавник: Державна фіскальна служба України

Тип Індивідуальна податкова консультація

Дата 21.12.2018

Номер 5336/6/99-99-12-02-03-15/ІПК

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
21.12.2018 N 5336/6/99-99-12-02-03-15/ІПК
Щодо перебування платником єдиного податку четвертої групи
Державна фіскальна служба України на звернення Товариства щодо перебування платником єдиного податку четвертої групи, керуючись ст 52 Податкового кодексуУкраїни (далі - Кодекс), у межах компетенції повідомляє.
Товариство поінформувало, що є платником єдиного податку четвертої групи, до закінчення 2018 року планує здійснити приєднання іншої юридичної особи (з правонаступництвом), яке також є платником єдиного податку четвертої групи (далі - Підприємство), та запитує, чи має право Товариство при розрахунку частки сільськогосподарського товаровиробництва за 2018 рік включити доходи Підприємства, доходи від реалізації у 2018 році сільськогосподарської продукції, яка надійшла правонаступнику (Товариству) за передавальним балансом.
Пунктом 291.4 статті 291 Кодексу передбачено, що платниками єдиного податку четвертої групи можуть бути сільськогосподарські товаровиробники, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків.
Якщо сільськогосподарський товаровиробник утворюється шляхом злиття, приєднання, перетворення, поділу або виділення згідно з відповідними нормами Цивільного кодексу України, то норма щодо дотримання частки сільськогосподарського товаровиробництва, яка дорівнює або перевищує 75 відсотків за попередній податковий (звітний) рік, поширюється на усіх осіб окремо, які зливаються або приєднуються (підпункт 291.4.3 пункту 291.4 статті 291 Кодексу).
Сільськогосподарські товаровиробники, утворені шляхом злиття або приєднання, можуть бути платниками податку в рік утворення, якщо частка сільськогосподарського товаровиробництва, отримана за попередній податковий (звітний) рік всіма товаровиробниками, які беруть участь у їх утворенні, дорівн ює або перевищує 75 відсотків (підпункт 291.4.4 пункту 291.4 статті 291 Кодексу).
Пункт 7 статті 4 Закону України від 15 травня 2003 року N 755-IV "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" визначає, що у разі приєднання юридичних осіб здійснюється державна реєстрація припинення юридичних осіб, що припиняються у результаті приєднання, та державна реєстрація змін до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі, щодо правонаступництва юридичної особи, до якої приєднуються. Приєднання вважається завершеним з дати державної реєстрації змін до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі, щодо правонаступництва юридичної особи, до якої приєднуються (далі - Відомості).
У разі реорганізації юридичних осіб майно, права та обов'язки переходять до правонаступників (п. 1 ст. 104 Цивільного кодексу України).
Враховуючи зазначене, у разі приєднання Підприємства до Товариства, Товариство є правонаступником майна Підприємства, тому у розрахунку частки сільськогосподарського товаровиробництва за 2018 рік Товариство може включити до складу своїх доходів з моменту приєднання майна Підприємства, що було йому передано за передавальним актом, суми коштів від реалізації сільськогосподарської продукції, яка є необоротним активом Товариства.
Розрахунок здійснюється з урахуванням вимог Кодексу та наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України 26.12.2011 р. N 772 "Про затвердження Розрахунку частки сільськогосподарського товаровиробництва".
Водночас реєстрація платником єдиного податку може бути анульована шляхом виключання з реєстру платників єдиного податку за рішенням контролюючого органу у разі, якщо у податковому (звітному) році частка сільськогосподарського товаровиробництва платника єдиного податку становить менш як 75 відсотків (частина четверта п. 299.10 ст. 299 Кодексу).
У разі виявлення контролюючим органом під час проведення виїзної документальної перевірки платника єдиного податку четвертої групи невідповідності вимог підпункту 4 пункту 291.4 статті 291 Кодексу, такий платник зобов'язаний перейти до сплати податків за загальною системою оподаткування, починаючи з наступного місяця після місяця, в якому встановлено таке порушення (пункт 299.11 статті 299 Кодексу).
Відповідно до пункту 52.2 статті 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
21.12.2018 N 5336/6/99-99-12-02-03-15/ІПК
Щодо перебування платником єдиного податку четвертої групи
Державна фіскальна служба України на звернення Товариства щодо перебування платником єдиного податку четвертої групи, керуючись ст 52 Податкового кодексуУкраїни (далі - Кодекс), у межах компетенції повідомляє.
Товариство поінформувало, що є платником єдиного податку четвертої групи, до закінчення 2018 року планує здійснити приєднання іншої юридичної особи (з правонаступництвом), яке також є платником єдиного податку четвертої групи (далі - Підприємство), та запитує, чи має право Товариство при розрахунку частки сільськогосподарського товаровиробництва за 2018 рік включити доходи Підприємства, доходи від реалізації у 2018 році сільськогосподарської продукції, яка надійшла правонаступнику (Товариству) за передавальним балансом.
Пунктом 291.4 статті 291 Кодексу передбачено, що платниками єдиного податку четвертої групи можуть бути сільськогосподарські товаровиробники, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків.
Якщо сільськогосподарський товаровиробник утворюється шляхом злиття, приєднання, перетворення, поділу або виділення згідно з відповідними нормами Цивільного кодексу України, то норма щодо дотримання частки сільськогосподарського товаровиробництва, яка дорівнює або перевищує 75 відсотків за попередній податковий (звітний) рік, поширюється на усіх осіб окремо, які зливаються або приєднуються (підпункт 291.4.3 пункту 291.4 статті 291 Кодексу).
Сільськогосподарські товаровиробники, утворені шляхом злиття або приєднання, можуть бути платниками податку в рік утворення, якщо частка сільськогосподарського товаровиробництва, отримана за попередній податковий (звітний) рік всіма товаровиробниками, які беруть участь у їх утворенні, дорівн ює або перевищує 75 відсотків (підпункт 291.4.4 пункту 291.4 статті 291 Кодексу).

Новини від Дт-Кт «Дебету-Кредиту» – тепер у Viber!