Щодо виправлення помилки у даті складання податкової накладної, зареєстрованої в ЄРПН

Державна фіскальна служба України Консультації від 10.10.2018 №4368/6/99-99-12-02-01-15/ІПК
Остання редакція від 10.10.2018. Прийняття
Реквізити

Видавник: Державна фіскальна служба України

Тип Консультації

Дата 10.10.2018

Номер 4368/6/99-99-12-02-01-15/ІПК

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
10.10.2018 № 4368/6/99-99-12-02-01-15/ІПК
Щодо виправлення помилки у даті складання податкової накладної, зареєстрованої в ЄРПН
Державна фіскальна служба України розглянула звернення Товариства щодо надання податкової консультації стосовно порядку виправлення помилки, допущеної платником податку у даті складання податкової накладної, зареєстрованої в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі - ЄРПН) та застосування штрафних санкцій за несвоєчасно зареєстровану в ЄРПН податкову накладну, яка була складена з помилкою у даті її складання, та відповідно до статті 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) повідомляє.
Платник податку у своєму листі повідомив, що ним допущено помилку у даті складання податкових накладних, а саме, замість дати складання __.08.2018 вказано __.08.2016, та зареєстровано такі податкові накладні в ЄРПН порушенням граничного терміну реєстрації.
Згідно з пунктом 187.1 статті 187 Кодексу датою виникнення податкових зобов'язань з постачання товарів/послуг вважається дата, яка припадає на податковий період, протягом якого відбувається будь-яка з подій, що сталася раніше:
дата зарахування коштів від покупця/замовника на банківський рахунок платника податку як оплата товарів/послуг, що підлягають постачанню, а в разі постачання товарів/послуг за готівку - дата оприбуткування коштів у касі платника податку, а в разі відсутності такої - дата інкасації готівки у банківській установі, що обслуговує платника податку;
дата відвантаження товарів, а в разі експорту товарів - дата оформлення митної декларації, що засвідчує факт перетинання митного кордону України, оформлена відповідно до вимог митного законодавства, а для послуг - дата оформлення документа, що засвідчує факт постачання послуг платником податку.
Пунктом 201.1 статті 201 Кодексу встановлено, що на дату виникнення податкових зобов'язань платник податку зобов'язаний скласти податкову накладну в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, електронного підпису уповноваженої платником особи та зареєструвати її в ЄРПН у встановлений Кодексом термін.
Отже, за загальновстановленими правилами податкова накладна складається у день виникнення податкових зобов'язань з ПДВ платника ПДВ - постачальника товарів/послуг, визначених відповідно до пункту 187.1 статті 187 Кодексу (за правилом "першої події").
Згідно з пунктом 192.1 статті 192 Кодексу, якщо після постачання товарів/послуг здійснюється будь-яка зміна суми компенсації їх вартості, включаючи наступний за постачанням перегляд цін, перерахунок у випадках повернення товарів/послуг особі, яка їх надала, або при поверненні постачальником суми попередньої оплати товарів/послуг, суми податкових зобов'язань та податкового кредиту постачальника та отримувача підлягають відповідному коригуванню на підставі розрахунку коригування до податкової накладної, складеному в порядку, встановленому для податкових накладних та зареєстрованому в ЄРПН.
Розрахунок коригування до податкової накладної складається також у випадку виправлення помилок, допущених при складанні податкової накладної, у тому числі не пов'язаних зі зміною суми компенсації вартості товарів/послуг.
Порядок складання розрахунку коригування до податкової накладної визначено пунктом 21 Порядку заповнення податкової накладної, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.12.2015 № 1307, у якому, зокрема, зазначено, що виправлення даних щодо дати складання податкової накладної та її порядкового номера не допускається.
Таким чином, помилка у даті складання податкової накладної не може бути виправлена шляхом подання розрахунку коригування до такої податкової накладної.
Податкова накладна, складена платником ПДВ за операцією з постачання товарів/послуг із зазначенням іншої дати, ніж дата виникнення "першої події" за такою операцією, може бути визначена платником як така, що зайво складена.
Платник податку на дату виявлення факту зазначення неправильної дати в зареєстрованій в ЄРПН податковій накладній має право скласти "від'ємний" розрахунок коригування до податкової накладної, яка визначена ним як зайво складена, та зареєструвати його в ЄРПН.
Складення та реєстрація в ЄРПН розрахунку коригування до податкової накладної, визнаної платником податку як зайво складена, не позбавляє платника податку обов'язку скласти податкову накладну за операцією з постачання товарів/послуг із зазначенням у такій податковій накладній дати складання, що відповідає даті настання "першої події" за такою операцією.
Така податкова накладна підлягає обов'язковій реєстрації в ЄРПН таким платником податку з дотриманням визначених Кодексом термінів реєстрації.
Відповідальність платників за порушення граничних термінів реєстрації податкових накладних та розрахунків коригування до таких податкових накладних в ЄРПН встановлено статтею 120-1 Кодексу.
При цьому статтею 120-1 Кодексу не визначено виключень щодо застосування штрафних санкцій за порушення терміну реєстрації податкових накладних в ЄРПН.
Згідно з пунктом 52.2 статті 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
10.10.2018 № 4368/6/99-99-12-02-01-15/ІПК
Щодо виправлення помилки у даті складання податкової накладної, зареєстрованої в ЄРПН
Державна фіскальна служба України розглянула звернення Товариства щодо надання податкової консультації стосовно порядку виправлення помилки, допущеної платником податку у даті складання податкової накладної, зареєстрованої в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі - ЄРПН) та застосування штрафних санкцій за несвоєчасно зареєстровану в ЄРПН податкову накладну, яка була складена з помилкою у даті її складання, та відповідно до статті 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) повідомляє.
Платник податку у своєму листі повідомив, що ним допущено помилку у даті складання податкових накладних, а саме, замість дати складання __.08.2018 вказано __.08.2016, та зареєстровано такі податкові накладні в ЄРПН порушенням граничного терміну реєстрації.
Згідно з пунктом 187.1 статті 187 Кодексу датою виникнення податкових зобов'язань з постачання товарів/послуг вважається дата, яка припадає на податковий період, протягом якого відбувається будь-яка з подій, що сталася раніше:
дата зарахування коштів від покупця/замовника на банківський рахунок платника податку як оплата товарів/послуг, що підлягають постачанню, а в разі постачання товарів/послуг за готівку - дата оприбуткування коштів у касі платника податку, а в разі відсутності такої - дата інкасації готівки у банківській установі, що обслуговує платника податку;
дата відвантаження товарів, а в разі експорту товарів - дата оформлення митної декларації, що засвідчує факт перетинання митного кордону України, оформлена відповідно до вимог митного законодавства, а для послуг - дата оформлення документа, що засвідчує факт постачання послуг платником податку.

30 днiв передплати безкоштовно!