Про податок на додану вартість

Державна фіскальна служба України Індивідуальна податкова консультація від 25.10.2018 №4581/6/99-99-15-03-02-15/ІПК
Остання редакція від 25.10.2018. Прийняття
Реквізити

Видавник: Державна фіскальна служба України

Тип Індивідуальна податкова консультація

Дата 25.10.2018

Номер 4581/6/99-99-15-03-02-15/ІПК

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
25.10.2018 № 4581/6/99-99-15-03-02-15/ІПК
Про податок на додану вартість
Державна фіскальна служба України розглянула звернення щодо терміну реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі - ЄРПН) розрахунку коригування до податкової накладної, реєстрація в ЄРПН якої зупинена, та, керуючись статтею 52 Податкового кодексу України (далі -ПКУ), повідомляє.
Як зазначено у зверненні, у платника податку у періоді зупинення реєстрації в ЄРПН податкової накладної виникли підстави для складання та реєстрації в ЄРПН розрахунку коригування до такої податкової накладної.
Згідно з пунктами 201.1 і 201.10 статті 201 ПКУ при здійсненні операцій з постачання товарів/послуг на дату виникнення податкових зобов'язань платник податку зобов'язаний скласти податкову накладну в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, електронного підпису уповноваженої платником особи та зареєструвати її в ЄРПН у встановлений ПКУ термін.
Відповідно до пункту 192.1 статті 192 ПКУ якщо після постачання товарів/послуг здійснюється будь-яка зміна суми компенсації їх вартості, включаючи наступний за постачанням перегляд цін, перерахунок у випадках повернення товарів/послуг особі, яка їх надала, або при поверненні постачальником суми попередньої оплати товарів/послуг, суми податкових зобов'язань та податкового кредиту постачальника та отримувача підлягають відповідному коригуванню на підставі розрахунку коригування до податкової накладної, складеному в порядку, встановленому для податкових накладних, та зареєстрованому в ЄРПН.
Розрахунок коригування до податкової накладної може бути зареєстрований в ЄРПН лише у разі, якщо податкова накладна, до якої його складено, зареєстрована в ЄРПН.
Реєстрація податкових накладних та/або розрахунків коригування до податкових накладних у ЄРПН повинна здійснюватися з урахуванням граничних строків:
для податкових накладних / розрахунків коригування до податкових накладних, складених з 1 по 15 календарний день (включно) календарного місяця, - до останнього дня (включно) календарного місяця, в якому вони складені;
для податкових накладних / розрахунків коригування до податкових накладних, складених з 16 по останній календарний день (включно) календарного місяця, - до 15 календарного дня (включно) календарного місяця, наступного за місяцем, в якому вони складені.
У разі порушення таких строків застосовуються штрафні санкції згідно з ПКУ.
Згідно з пунктом 201.16 статті 201 ПКУ реєстрація податкової накладної / розрахунку коригування в ЄРПН може бути зупинена в порядку та на підставах, визначених Кабінетом Міністрів України.
Порядок зупинення реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування в ЄРПН затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 року № 117 (далі - Порядок № 117).
Згідно з пунктом 20 Порядку № 117 комісії контролюючих органів приймають рішення про реєстрацію податкової накладної / розрахунку коригування в ЄРПН або про відмову у реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування в ЄРПН.
Відповідальність платників за порушення граничних термінів реєстрації податкових накладних / розрахунків коригування в ЄРПН встановлена статтею 120-1 ПКУ. Таке порушення тягне за собою накладення на платників ПДВ, на яких покладено обов'язок щодо такої реєстрації, штрафу в розмірах, визначених пунктом 120-1.1 статті 120-1 ПКУ.
При цьому у разі зупинення реєстрації податкової накладної та/або розрахунку коригування в ЄРПН згідно з пунктом 201.16 статті 201 ПКУ штрафні санкції, передбачені пунктом 120-1.1 статті 120-1 ПКУ, не застосовуються на період зупинення такої реєстрації до прийняття рішення щодо відновлення реєстрації таких податкових накладних та/або розрахунків коригування в ЄРПН (абзац 7 пункту 120-1.1 статті 120-1 ПКУ). Інших винятків в частині застосування штрафних санкцій пунктом 120-1.1 статті 120-1 ПКУ не передбачено.
Отже, розрахунок коригування до податкової накладної може бути зареєстрований в ЄРПН лише після реєстрації в ЄРПН податкової накладної, до якої його складено, у тому числі у разі, якщо реєстрацію в ЄРПН такої податкової накладної зупинено згідно з пунктом 201.16 статті 201 ПКУ.
При цьому штрафні санкції, передбачені пунктом 120-1.1 статті 120-1 ПКУ, не застосовуються лише до тих податкових накладних / розрахунків коригування, реєстрацію в ЄРПН яких зупинено, на період зупинення такої реєстрації.
Разом з тим, ПКУ не передбачено продовження визначених пунктом 201.10 статті 201 ПКУ термінів реєстрації в ЄРПН розрахунків коригування до податкових накладних, реєстрацію яких в ЄРПН зупинено.
Відповідно до пункту 52.2 статті 52 ПКУ податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
25.10.2018 № 4581/6/99-99-15-03-02-15/ІПК
Про податок на додану вартість
Державна фіскальна служба України розглянула звернення щодо терміну реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі - ЄРПН) розрахунку коригування до податкової накладної, реєстрація в ЄРПН якої зупинена, та, керуючись статтею 52 Податкового кодексу України (далі -ПКУ), повідомляє.
Як зазначено у зверненні, у платника податку у періоді зупинення реєстрації в ЄРПН податкової накладної виникли підстави для складання та реєстрації в ЄРПН розрахунку коригування до такої податкової накладної.
Згідно з пунктами 201.1 і 201.10 статті 201 ПКУ при здійсненні операцій з постачання товарів/послуг на дату виникнення податкових зобов'язань платник податку зобов'язаний скласти податкову накладну в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, електронного підпису уповноваженої платником особи та зареєструвати її в ЄРПН у встановлений ПКУ термін.
Відповідно до пункту 192.1 статті 192 ПКУ якщо після постачання товарів/послуг здійснюється будь-яка зміна суми компенсації їх вартості, включаючи наступний за постачанням перегляд цін, перерахунок у випадках повернення товарів/послуг особі, яка їх надала, або при поверненні постачальником суми попередньої оплати товарів/послуг, суми податкових зобов'язань та податкового кредиту постачальника та отримувача підлягають відповідному коригуванню на підставі розрахунку коригування до податкової накладної, складеному в порядку, встановленому для податкових накладних, та зареєстрованому в ЄРПН.
Розрахунок коригування до податкової накладної може бути зареєстрований в ЄРПН лише у разі, якщо податкова накладна, до якої його складено, зареєстрована в ЄРПН.
Реєстрація податкових накладних та/або розрахунків коригування до податкових накладних у ЄРПН повинна здійснюватися з урахуванням граничних строків:
для податкових накладних / розрахунків коригування до податкових накладних, складених з 1 по 15 календарний день (включно) календарного місяця, - до останнього дня (включно) календарного місяця, в якому вони складені;

Новини від Дт-Кт «Дебету-Кредиту» – тепер у Viber!