Про особливості формування податкового кредиту. Лист від 03.03.2018 №6443/7/99-99-15-03-02-17

Державна фіскальна служба України Лист від 03.03.2018 №6443/7/99-99-15-03-02-17
Остання редакція від 03.03.2018. Прийняття
Реквізити

Видавник: Державна фіскальна служба України

Тип Лист

Дата 03.03.2018

Номер 6443/7/99-99-15-03-02-17

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ЛИСТ
03.03.2018 № 6443/7/99-99-15-03-02-17
Головним управлінням ДФС в областях,
м. Києві,
Офісу великих платників податків ДФС
Про особливості формування податкового кредиту
Державна фіскальна служба України у зв'язку із внесенням змін до Податкового кодексу України (далі - Кодекс) Законом України від 07.12.2017 р. № 2245-VIII "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2018 році" (далі - Закон № 2245), зокрема в частині реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі - ЄРПН) податкових накладних/ розрахунків коригування до податкових накладних (далі - ПН/РК), реєстрацію яких було зупинено, ПОВІДОМЛЯЄ.
Відповідно до п. 201.16 ст. 201 Кодексу в редакції, чинній до 31.12.2017, реєстрація ПН/РК в ЄРПН могла бути зупинена у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, у разі відповідності такої ПН/РК сукупності критеріїв оцінки ступеня ризиків, достатніх для зупинення реєстрації ПН/РК в ЄРПН, встановлених відповідно до п. 74.2 ст. 74 Кодексу .
Згідно з пп. 201.16.4 ст. 201 Кодексу в редакції, чинній до 31.12.2017, та п. 19 Порядку ведення Єдиного реєстру податкових накладних , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2010 р. № 1246, ПН/РК, реєстрацію яких в ЄРПН було зупинено, реєструються у день настання однієї із таких подій:
а) прийнято рішення про реєстрацію ПН/РК в ЄРПН;
б) набрало законної сили рішення суду про реєстрацію відповідної ПН/РК в ЄРПН (у разі надходження до ДФС відповідного рішення суду).
Відповідно до пп. 2 п. 31 Закону № 2245 змінено редакцію п. 201.16 ст. 201 Кодексу . Згідно з такими змінами реєстрація ПН/РК в ЄРПН може бути зупинена в порядку та на підставах, визначених КМУ.
Підпунктом 1 п. 56 Закону № 2245 підрозділ 2 розділу XX "Перехідні положення" Кодексу доповнено п. 57-1, згідно з яким ПН/РК, реєстрацію яких у ЄРПН зупинено відповідно до п. 201.16 ст. 201 Кодексу , реєструються з урахуванням вимог п. 200-1.3 та 200-1.9 ст. 200-1 та п. 201.10 ст. 201 Кодексу не пізніше 02.01.2018 р., крім:
ПН/РК, щодо яких станом на 01.12.2017 р. не подані пояснення і копії документів відповідно до пп. 201.16.2 ст. 201 Кодексу ;
ПН/РК, щодо яких прийнято рішення про відмову у реєстрації ПН/РК у ЄРПН, по яких станом на 01.12.2017 р. не розпочинали процедуру оскарження в адміністративному або судовому порядку.
ПН/РК, реєстрацію яких у ЄРПН зупинено відповідно до п. 201.16 ст. 201 Кодексу з 01.12.2017 р. до дня набрання чинності Законом № 2245-VIII та щодо яких платником податку після 01.12.2017 р. подано пояснення та копії документів відповідно до пп. 201.16.2 ст. 201 Кодексу , реєструються у ЄРПН у порядку, що діяв до набрання чинності Законом № 2245 щодо зупинення реєстрації ПН/РК у ЄРПН. У разі якщо протягом п'яти робочих днів з дня подання пояснень і копій документів не прийнято та/або не надіслано платнику податку рішення про реєстрацію або про відмову у реєстрації ПН/РК, реєстрація таких ПН/РК здійснюється на наступний робочий день за днем закінчення строку розгляду пояснень і копій документів платника податку.
Дія абзацу третього п. 201.10 ст. 201 Кодексу зупиняється до дня набрання чинності порядком, затвердженим відповідно до п. 201.16 ст. 201 Кодексу .
Зазначені вище зміни набули чинності 31.12.2017 р.
У зв'язку з цим та згідно з п. 198.6 статті 198 Кодексу суми ПДВ, зазначені у ПН/РК, реєстрацію яких у ЄРПН було зупинено відповідно до п. 201.16 ст. 201 Кодексу та які відповідно до п. 57-1 підрозділу 2 розділу XX "Перехідні положення" Кодексу були зареєстровані у ЄРПН 02.01.2018 р., платники податку можуть включити до складу податкового кредиту у податковій звітності з ПДВ за грудень 2017 року або за будь-який наступний звітний (податковий) період протягом 1095 календарних днів з дати складення таких ПН/РК.
Головним управлінням ДФС в областях, м. Києві, Офісу великих платників податків ДФС довести зазначений лист до відома платників податку і підпорядкованих підрозділів та забезпечити його врахування при проведенні контрольно-перевірочної роботи та процедур оскарження.
В.о. ГоловиМ.В. Продан
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ЛИСТ
03.03.2018 № 6443/7/99-99-15-03-02-17
Головним управлінням ДФС в областях,
м. Києві,
Офісу великих платників податків ДФС
Про особливості формування податкового кредиту
Державна фіскальна служба України у зв'язку із внесенням змін до Податкового кодексу України (далі - Кодекс) Законом України від 07.12.2017 р. № 2245-VIII "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2018 році" (далі - Закон № 2245), зокрема в частині реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі - ЄРПН) податкових накладних/ розрахунків коригування до податкових накладних (далі - ПН/РК), реєстрацію яких було зупинено, ПОВІДОМЛЯЄ.
Відповідно до п. 201.16 ст. 201 Кодексу в редакції, чинній до 31.12.2017, реєстрація ПН/РК в ЄРПН могла бути зупинена у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, у разі відповідності такої ПН/РК сукупності критеріїв оцінки ступеня ризиків, достатніх для зупинення реєстрації ПН/РК в ЄРПН, встановлених відповідно до п. 74.2 ст. 74 Кодексу .
Згідно з пп. 201.16.4 ст. 201 Кодексу в редакції, чинній до 31.12.2017, та п. 19 Порядку ведення Єдиного реєстру податкових накладних , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2010 р. № 1246, ПН/РК, реєстрацію яких в ЄРПН було зупинено, реєструються у день настання однієї із таких подій:
а) прийнято рішення про реєстрацію ПН/РК в ЄРПН;
б) набрало законної сили рішення суду про реєстрацію відповідної ПН/РК в ЄРПН (у разі надходження до ДФС відповідного рішення суду).