Щодо відображення у касовому чеку сертифіката на знижку. Індивідуальна податкова консультація від 26.12.2017 №3144/6/99-99-14-05-01-15/ІПК

Державна фіскальна служба України Індивідуальна податкова консультація від 26.12.2017 №3144/6/99-99-14-05-01-15/ІПК
Остання редакція від 26.12.2017. Прийняття
Реквізити

Видавник: Державна фіскальна служба України

Тип Індивідуальна податкова консультація

Дата 26.12.2017

Номер 3144/6/99-99-14-05-01-15/ІПК

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
26.12.2017 N 3144/6/99-99-14-05-01-15/ІПК
Щодо відображення у касовому чеку сертифіката на знижку
Державна фіскальна служба України розглянула запит ПАТ [...] (вх. ДФС N [...] від [...]) щодо надання податкової консультації та в порядку статті 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) повідомляє.
Відповідно до звернення ПАТ здійснює діяльність із застосуванням реєстратора розрахункових операцій (далі - РРО).
Як саме у касовому чеку відображається сертифікат на знижку?
Закон N 265 визначає правові засади застосування РРО у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг. Дія Закону поширюється на всіх суб'єктів господарювання, їх господарські одиниці та представників (уповноважених осіб) суб'єктів господарювання, які здійснюють розрахункові операції у готівковій та/або безготівковій формах.
Статтею 2 Закону N 265 визначено, що розрахункова операція - це приймання від покупця готівкових коштів, платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо за місцем реалізації товарів (послуг), видача готівкових коштів за повернутий покупцем товар (ненадану послугу), а у разі застосування банківської платіжної картки - оформлення відповідного розрахункового документа щодо оплати в безготівковій формі товару (послуги) банком покупця або у разі повернення товару (відмови від послуги) - оформлення розрахункових документів щодо перерахування коштів у банк покупця.
Відповідно до пункту 1 та пункту 11 статті 3 Закону N 265 суб'єкти господарювання, які здійснюють розрахункові операції у готівковій та безготівковій формах (із застосуванням платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо), при продажу товарів (наданні послуг) у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, а також операцій з прийняття готівки для подальшого її переказу зобов'язані:
проводити розрахункові операції на повну суму покупки (надання послуги через зареєстровані, опломбовані у встановленому порядку та переведені у фіскальний режим роботи РРО з роздрукуванням відповідних розрахункових документів, що підтверджують виконання розрахункових операцій;
проводити розрахункові операції через РРО з використанням режиму попереднього програмування найменування (для пального із зазначенням коду товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД), цін товарів (послуг) та обліку їх кількості.
Форми і зміст розрахункових документів, які повинні видаватися при здійсненні розрахунків суб'єктами господарювання для підтвердження факту продажу (повернення) товарів, надання послуг, отримання (повернення) коштів у сфері торгівлі, ресторанного господарства та послуг затверджені наказом Міністерства фінансів України від 21.01.2016 N 13 (далі - Наказ N 13) "Про затвердження Положення про форму та зміст розрахункових документів, Порядку подання звітності, пов'язаної із використанням книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок), форми N ЗВР-1 Звіту про використання книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок)".
Відповідно Наказу N 13 фіскальний касовий чек на товари (послуги) (далі - касовий чек) - розрахунковий документ, надрукований реєстратором розрахункових операцій при проведенні розрахунків за продані товари (надані послуги) повинен містити такі обов'язкові реквізити:
- найменування господарської одиниці;
- адресу господарської одиниці;
- для СГ, що зареєстровані як платники ПДВ, - індивідуальний податковий номер платника ПДВ, який надається згідно з Кодексом; перед номером друкуються великі літери "ПН";
- для СГ, що не є платниками ПДВ, - податковий номер або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які мають відмітку у паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта), перед яким друкуються великі літери "ІД" (ідентифікаційні дані);
- якщо кількість придбаного товару (обсяг отриманої послуги) не дорівнює одиниці виміру, - кількість, вартість придбаного товару (отриманої послуги);
- вартість одиниці виміру товару (послуги);
- назва товару (послуги);
- літерне позначення ставки ПДВ праворуч від надрукованої вартості товару (послуги) (для СГ, що зареєстровані як платники ПДВ);
- позначення форми оплати (готівкою, електронним платіжним засобом, у кредит тощо) та суму коштів за цією формою оплати;
- загальну вартість придбаних товарів (отриманих послуг) у межах чека, перед якою друкується слово "СУМА" або "УСЬОГО";
- для СГ, що зареєстровані як платники ПДВ, - окремим рядком літерне позначення ставки ПДВ, розмір ставки ПДВ у відсотках, загальну суму ПДВ за всіма зазначеними в чеку товарами (послугами), на початку рядка друкуються великі літери "ПДВ";
- для СГ роздрібної торгівлі, що здійснюють реалізацію підакцизних товарів та зареєстровані платниками акцизного податку (СГ, що зареєстровані платниками іншого податку, крім ПДВ), - окремим рядком розмір ставки такого податку, загальну суму такого податку за всіма зазначеними в чеку товарами (послугами), на початку рядка друкується назва такого податку. У реквізиті "Акцизний податок" його назва наводиться згідно з Кодексом. За потреби дозволяється використовувати скорочення;
- порядковий номер касового чека, дату (день, місяць, рік) та час (година, хвилина) проведення розрахункової операції;
- фіскальний номер реєстратора розрахункових операцій, перед яким друкуються великі літери "ФН";
- напис "ФІСКАЛЬНИЙ ЧЕК" та найменування або логотип виробника.
Враховуючи вищевикладене, Наказ N 13 визначає вимогу до позначення форми оплати (готівкою, електронним платіжним засобом, у кредит тощо), тобто під "тощо" Ви можете позначити форму оплати -"сертифікат".
У разі проведення розрахунків за попередньою (авансовою) оплатою за товар (послугу) такі розрахунки проводяться через РРО з зазначенням у касовому чеку, наприклад, "сертифікат", у касовому чеку при поверненні товару (послугу) вказується, яка саме сума використаного "сертифікату".
Згідно з п. 52.2 ст. 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
26.12.2017 N 3144/6/99-99-14-05-01-15/ІПК
Щодо відображення у касовому чеку сертифіката на знижку
Державна фіскальна служба України розглянула запит ПАТ [...] (вх. ДФС N [...] від [...]) щодо надання податкової консультації та в порядку статті 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) повідомляє.
Відповідно до звернення ПАТ здійснює діяльність із застосуванням реєстратора розрахункових операцій (далі - РРО).
Як саме у касовому чеку відображається сертифікат на знижку?
Закон N 265 визначає правові засади застосування РРО у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг. Дія Закону поширюється на всіх суб'єктів господарювання, їх господарські одиниці та представників (уповноважених осіб) суб'єктів господарювання, які здійснюють розрахункові операції у готівковій та/або безготівковій формах.
Статтею 2 Закону N 265 визначено, що розрахункова операція - це приймання від покупця готівкових коштів, платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо за місцем реалізації товарів (послуг), видача готівкових коштів за повернутий покупцем товар (ненадану послугу), а у разі застосування банківської платіжної картки - оформлення відповідного розрахункового документа щодо оплати в безготівковій формі товару (послуги) банком покупця або у разі повернення товару (відмови від послуги) - оформлення розрахункових документів щодо перерахування коштів у банк покупця.
Відповідно до пункту 1 та пункту 11 статті 3 Закону N 265 суб'єкти господарювання, які здійснюють розрахункові операції у готівковій та безготівковій формах (із застосуванням платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо), при продажу товарів (наданні послуг) у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, а також операцій з прийняття готівки для подальшого її переказу зобов'язані: