Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2014 р. № 465. Постанова від 20.12.2017 №1049

Кабінет Міністрів України Постанова від 20.12.2017 №1049
Остання редакція від 20.12.2017. Прийняття
Реквізити

Видавник: Кабінет Міністрів України

Тип Постанова

Дата 20.12.2017

Номер 1049

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 20 грудня 2017 р. № 1049
Київ
Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2014 р. № 465
Кабінет Міністрів України
постановляє:
Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2014 р. № 465 "Питання оплати послуг та відшкодування витрат адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу" (Офіційний вісник України, 2014 р., № 77, ст. 2189; 2017 р., № 4, ст. 117) зміни, що додаються.
Прем'єр-міністр УкраїниВ.ГРОЙСМАН
Інд. 29
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 20 грудня 2017 р. № 1049
ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2014 р. № 465
1. Пункт 1 Порядку оплати послуг та відшкодування витрат адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу, затвердженого зазначеною постановою, після слів "наданням безоплатної вторинної правової допомоги" доповнити словами "(далі - правова допомога)".
1) доповнити Методику пунктами 1-1 і 1-2 такого змісту:
"1-1. Розмір винагороди адвоката за надання правової допомоги на окремій стадії провадження чи процесу, розрахований згідно з цією Методикою, не може перевищувати тридцяти розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на момент подання адвокатом акта надання безоплатної вторинної правової допомоги з відповідними додатками (далі - акт) до відповідного центру, а в разі, коли тривалість стадії провадження чи процесу становить понад один рік - п’ятдесяти таких розмірів.
1-2. Для цілей цієї Методики документами процесуального характеру вважаються виключно документи, передбачені відповідними процесуальними кодексами.";
2) пункт 2 викласти в такій редакції:
"2. Розмір оплати за годину роботи адвоката з надання правової допомоги (Огод) становить:
2,5 відсотка розміру прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на момент подання адвокатом акта, - якщо відповідна стадія провадження чи процесу або остання дія адвоката в межах виконання доручення центру завершилася до 1 січня 2018 року;
5 відсотків розміру прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на момент подання адвокатом акта, - починаючи з 1 січня 2018 року.";
3) абзац третій підпункту 3.6 пункту 3 викласти в такій редакції:
"Строк подання акта визначається починаючи з дня, що настає за днем завершення надання адвокатом правової допомоги за дорученням центру, а в разі, коли цією Методикою передбачено обчислення розміру винагороди адвоката за надання правової допомоги на окремій стадії провадження чи процесу, - з дня, що настає за днем завершення відповідної стадії провадження чи процесу.";
4) в абзаці першому пункту 4 слово "кожній" замінити словом "окремій";
5) у пункті 6:
в абзаці першому після слів і цифр "статті 14 Закону" доповнити словами ", а також у разі здійснення представництва інтересів осіб в державних органах (крім судів), органах місцевого самоврядування, перед іншими особами", а слова "обчислюється за кожною завершеною стадією процесу (провадження)" замінити словами "на окремій стадії процесу (провадження) обчислюється";
в абзаці сьомому слова "де адвокатові видано доручення" замінити словами "де розташоване робоче місце адвоката";
в абзаці дев’ятому слова "де адвокатові видано доручення, але у межах регіону, де адвокатові видано доручення" замінити словами "де розташоване робоче місце адвоката, але у межах відповідного регіону";
в абзаці одинадцятому слова "де адвокатові видано доручення" замінити словами "де розташоване робоче місце адвоката".
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 20 грудня 2017 р. № 1049
Київ
Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2014 р. № 465
Кабінет Міністрів України
постановляє:
Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2014 р. № 465 "Питання оплати послуг та відшкодування витрат адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу" (Офіційний вісник України, 2014 р., № 77, ст. 2189; 2017 р., № 4, ст. 117) зміни, що додаються.
Прем'єр-міністр УкраїниВ.ГРОЙСМАН
Інд. 29
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 20 грудня 2017 р. № 1049
ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2014 р. № 465
1. Пункт 1 Порядку оплати послуг та відшкодування витрат адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу, затвердженого зазначеною постановою, після слів "наданням безоплатної вторинної правової допомоги" доповнити словами "(далі - правова допомога)".
1) доповнити Методику пунктами 1-1 і 1-2 такого змісту:
"1-1. Розмір винагороди адвоката за надання правової допомоги на окремій стадії провадження чи процесу, розрахований згідно з цією Методикою, не може перевищувати тридцяти розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на момент подання адвокатом акта надання безоплатної вторинної правової допомоги з відповідними додатками (далі - акт) до відповідного центру, а в разі, коли тривалість стадії провадження чи процесу становить понад один рік - п’ятдесяти таких розмірів.
1-2. Для цілей цієї Методики документами процесуального характеру вважаються виключно документи, передбачені відповідними процесуальними кодексами.";
2) пункт 2 викласти в такій редакції: