Про внесення змін до Положення про Пенсійний фонд України. Постанова від 18.10.2017 №783

Кабінет Міністрів України Постанова від 18.10.2017 №783
Остання редакція від 18.10.2017. Прийняття
Реквізити

Видавник: Кабінет Міністрів України

Тип Постанова

Дата 18.10.2017

Номер 783

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 18 жовтня 2017 р. № 783
Київ
Про внесення змін до Положення про Пенсійний фонд України
Кабінет Міністрів України
постановляє:
Внести до Положення про Пенсійний фонд України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 липня 2014 р. № 280 (Офіційний вісник України, 2014 р., № 60, ст. 1652; 2017 р., № 41, ст. 1278), зміни, що додаються.
Прем'єр-міністр УкраїниВ.ГРОЙСМАН
Інд. 73
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 18 жовтня 2017 р. № 783
ЗМІНИ,
що вносяться до Положення про Пенсійний фонд України
1. У підпункті 2 пункту 5 слова ", формує кадровий резерв на відповідні посади" виключити.
2. Абзац перший пункту 10 доповнити реченням такого змісту: "Голова правління Пенсійного фонду України та його заступники входять до складу правління Пенсійного фонду України за посадою.".
3. У пункті 11:
1) абзац перший викласти в такій редакції:
"11. Голова правління Пенсійного фонду України призначається на посаду та звільняється з посади Кабінетом Міністрів України за пропозицією Комісії з питань вищого корпусу державної служби.";
2) підпункт 4 виключити;
3) підпункт 5 викласти в такій редакції:
"5) затверджує за погодженням з Міністром соціальної політики структуру апарату Пенсійного фонду України;";
4) доповнити пункт підпунктом 5-1 такого змісту:
"5-1) затверджує положення про самостійні структурні підрозділи апарату Пенсійного фонду України;";
5) підпункт 6 викласти в такій редакції:
"6) призначає на посаду та звільняє з посади за погодженням з Міністром соціальної політики керівників та заступників керівників самостійних структурних підрозділів апарату Пенсійного фонду України; призначає на посаду та звільняє з посади інших державних службовців апарату Пенсійного фонду України у порядку, передбаченому законодавством про державну службу;";
6) доповнити пункт підпунктами 6-1 і 6-2 такого змісту:
"6-1) присвоює ранги державним службовцям апарату Пенсійного фонду України, вирішує в установленому порядку питання щодо їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;
6-2) приймає на роботу та звільняє з роботи в порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників апарату Пенсійного фонду України, вирішує в установленому порядку питання щодо їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;";
7) підпункт 7 викласти в такій редакції:
"7) призначає на посади та звільняє з посад за погодженням з Міністром соціальної політики керівників та заступників керівників територіальних органів Пенсійного фонду України відповідно до законодавства про державну службу;".
4. Пункт 12 викласти в такій редакції:
"12. Голова правління Пенсійного фонду України має двох заступників, які призначаються на посаду Кабінетом Міністрів України на підставі пропозицій Комісії з питань вищого корпусу державної служби за результатами конкурсу відповідно до законодавства про державну службу.
Заступники Голови правління Пенсійного фонду України звільняються з посади Кабінетом Міністрів України на підставі пропозицій Комісії з питань вищого корпусу державної служби відповідно до законодавства про державну службу.".
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 18 жовтня 2017 р. № 783
Київ
Про внесення змін до Положення про Пенсійний фонд України
Кабінет Міністрів України
постановляє:
Внести до Положення про Пенсійний фонд України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 липня 2014 р. № 280 (Офіційний вісник України, 2014 р., № 60, ст. 1652; 2017 р., № 41, ст. 1278), зміни, що додаються.
Прем'єр-міністр УкраїниВ.ГРОЙСМАН
Інд. 73
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 18 жовтня 2017 р. № 783
ЗМІНИ,
що вносяться до Положення про Пенсійний фонд України
1. У підпункті 2 пункту 5 слова ", формує кадровий резерв на відповідні посади" виключити.
2. Абзац перший пункту 10 доповнити реченням такого змісту: "Голова правління Пенсійного фонду України та його заступники входять до складу правління Пенсійного фонду України за посадою.".
3. У пункті 11:
1) абзац перший викласти в такій редакції:
"11. Голова правління Пенсійного фонду України призначається на посаду та звільняється з посади Кабінетом Міністрів України за пропозицією Комісії з питань вищого корпусу державної служби.";
2) підпункт 4 виключити;
3) підпункт 5 викласти в такій редакції:
"5) затверджує за погодженням з Міністром соціальної політики структуру апарату Пенсійного фонду України;";
4) доповнити пункт підпунктом 5-1 такого змісту:
"5-1) затверджує положення про самостійні структурні підрозділи апарату Пенсійного фонду України;";
5) підпункт 6 викласти в такій редакції: