Про затвердження Змін до акта, складеного за результатом проведення планової (позапланової) перевірки за дотриманням субєктами господарювання у сфері залізничного транспорту вимог законодавства, норм і стандартів. Наказ від 28.09.2017 №332

Міністерство інфраструктури України Наказ від 28.09.2017 №332
Остання редакція від 28.09.2017. Прийняття
Реквізити

Видавник: Міністерство інфраструктури України

Тип Наказ

Дата 28.09.2017

Номер 332

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
28.09.2017 № 332
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 жовтня 2017 р.
за № 1271/31139
Про затвердження Змін до акта, складеного за результатом проведення планової (позапланової) перевірки за дотриманням суб’єктами господарювання у сфері залізничного транспорту вимог законодавства, норм і стандартів
Відповідно до статті 16-2 Закону України "Про транспорт" , частини другої статті 5 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" , підпункту 38 пункту 4 Положення про Міністерство інфраструктури України , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 червня 2015 року № 460, пункту 5 Положення про Державну службу України з безпеки на транспорті , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2015 року № 103, Методики розроблення уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю), затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 28 серпня 2013 року № 752,
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Зміни до акта, складеного за результатом проведення планової (позапланової) перевірки за дотриманням суб’єктами господарювання у сфері залізничного транспорту вимог законодавства, норм і стандартів, затвердженого наказом Міністерства інфраструктури України від 25 січня 2017 року № 16, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 01 березня 2017 року за № 279/30147, що додаються.
2. Управлінню безпеки на транспорті та технічного регулювання забезпечити:
1) подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку;
2) оприлюднення цього наказу на офіційному веб-сайті Міністерства інфраструктури України.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його опублікування.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Лавренюка Ю.Ф.
МіністрВ. Омелян
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державної служби України
з безпеки на транспорті


М.В. Ноняк
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
інфраструктури України
28.09.2017 № 332
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 жовтня 2017 р.
за № 1271/31139
ЗМІНИ
до акта, складеного за результатом проведення планової (позапланової) перевірки за дотриманням суб’єктами господарювання у сфері залізничного транспорту вимог законодавства, норм і стандартів
1. Розділ V викласти в такій редакції:
2. Розділ VII викласти в такій редакції:
3. У главі 3 розділу ІХ:
1) позицію 3.14 викласти в такій редакції:
"
3.14Класифікатор транспортних подій (наказ № 235) Положення про класифікацію транспортних подій на залізничному транспортіНаказ Міністерства інфраструктури України від 03 липня 2017 року № 23525 липня 2017 року за № 904/30772
";
2) позицію 3.19 виключити.
У зв’язку з цим позиції 3.20-3.22 вважати відповідно позиціями 3.19-3.21.
Начальник Управління
безпеки на транспорті
та технічного регулювання


А.В. Щелкунов
МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
28.09.2017 № 332
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 жовтня 2017 р.
за № 1271/31139
Про затвердження Змін до акта, складеного за результатом проведення планової (позапланової) перевірки за дотриманням суб’єктами господарювання у сфері залізничного транспорту вимог законодавства, норм і стандартів
Відповідно до статті 16-2 Закону України "Про транспорт" , частини другої статті 5 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" , підпункту 38 пункту 4 Положення про Міністерство інфраструктури України , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 червня 2015 року № 460, пункту 5 Положення про Державну службу України з безпеки на транспорті , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2015 року № 103, Методики розроблення уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю), затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 28 серпня 2013 року № 752,
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Зміни до акта, складеного за результатом проведення планової (позапланової) перевірки за дотриманням суб’єктами господарювання у сфері залізничного транспорту вимог законодавства, норм і стандартів, затвердженого наказом Міністерства інфраструктури України від 25 січня 2017 року № 16, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 01 березня 2017 року за № 279/30147, що додаються.
2. Управлінню безпеки на транспорті та технічного регулювання забезпечити:
1) подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку;
2) оприлюднення цього наказу на офіційному веб-сайті Міністерства інфраструктури України.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його опублікування.