Про затвердження Змін до Правил пожежної безпеки в Україні. Наказ від 31.07.2017 №657

Міністерство внутрішніх справ України Наказ від 31.07.2017 №657
Остання редакція від 31.07.2017. Прийняття
Реквізити

Видавник: Міністерство внутрішніх справ України

Тип Наказ

Дата 31.07.2017

Номер 657

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
31.07.2017 № 657
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 серпня 2017 р.
за № 1048/30916
Про затвердження Змін до Правил пожежної безпеки в Україні
Відповідно до пункту 33 частини другої статті 17 Кодексу цивільного захисту України , з метою приведення нормативно-правових актів у сфері пожежної безпеки у відповідність до законодавства, зменшення фінансового навантаження на суб’єкти господарювання
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Зміни до Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 30 грудня 2014 року № 1417, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05 березня 2015 року за № 252/26697, що додаються.
2. Департаменту формування політики щодо підконтрольних Міністрові органів влади та моніторингу МВС (Боднар В.Є.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
4. Контроль за виконанням цього наказу покладаю на Голову Державної служби України з надзвичайних ситуацій Чечоткіна М.О.
МіністрА.Б. Аваков
ПОГОДЖЕНО:
Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
об'єднань профспілок
Голова Державної служби України
з надзвичайних ситуацій
Голова Державної служби України з питань праці
Перший заступник Міністра культури України
В.о. Міністра охорони здоров'я УкраїниО.О. Шубін

М. Чечоткін
Р.Т. Чернега
С.В. Фоменко
У.Супрун
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
внутрішніх справ України
31.07.2017 № 657
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 серпня 2017 р.
за № 1048/30916
ЗМІНИ
до Правил пожежної безпеки в Україні
1. В абзаці другому пункту 3 розділу І слова "у порядку, визначеному законодавством" замінити словами "відповідно до вимог Кодексу цивільного захисту України".
2. У розділі ІІ:
1) абзац сімнадцятий пункту 3 після слів "на інструктажах" доповнити словом "або";
2) абзац перший пункту 4 викласти в такій редакції:
"4. Для кожного приміщення об’єкта мають бути розроблені та затверджені керівником об’єкта або уповноваженою ним посадовою особою інструкції про заходи пожежної безпеки.";
доповнити пункт 4 абзацом такого змісту:
"Інструкції про заходи пожежної безпеки не розробляються для душових, басейнів, мийних, умивалень та санвузлів, а також для коридорів та вестибюлів.";
3) у пункті 5:
в абзаці першому слова "(далі - об’єкти з масовим перебуванням людей)" виключити;
у першому реченні абзацу другого слова "на об’єктах з масовим перебуванням людей" замінити словами та цифрами "на об’єктах з постійним або тимчасовим перебуванням на них 100 і більше осіб або таких, що мають хоча б одне окреме приміщення з одночасним перебуванням 50 і більше осіб";
4) доповнити розділ новим пунктом такого змісту:
"22. Під час експлуатації об’єктів забороняється знижувати рівень пожежної безпеки, встановлений законодавством, яке було чинним на момент початку використання об’єкта.".
3. У розділі IІІ:
1) у главі 1:
абзац перший пункту 1.1 викласти в такій редакції:
"1.1. Під час експлуатації об’єктів забороняється зменшувати мінімальні протипожежні відстані.";
у пункті 1.11 слова і цифри "кількість якої повинна відповідати вимогам ДБН В.2.5-74:2013 "Зовнішні мережі і споруди. Водопостачання", як для житлових будинків" виключити;
абзац другий пункту 1.12 виключити;
2) у главі 2:
пункт 2.3 викласти в такій редакції:
"2.3. Під час експлуатації об’єкта не допускається знижувати клас вогнестійкості елементів заповнення прорізів у протипожежних перешкодах.
Протипожежні двері, ворота, вікна, люки, клапани, завіси (екрани) у протипожежних перешкодах повинні утримуватися у справному стані. Не допускається встановлювати будь-які пристрої, предмети тощо, що перешкоджають їх зачиненню.";
пункт 2.5 викласти в такій редакції:
"2.5. У будинках, крім будинків V ступеня вогнестійкості, дерев’яні елементи горищних покриттів (крокви, лати) повинні оброблятися засобами вогнезахисту, які забезпечують І групу вогнезахисної ефективності.
Необхідність обробляння засобами вогнезахисту дерев’яних елементів інших конструкцій будинків визначається відповідними нормативними документами за видами будинків.";
абзац перший пункту 2.9 викласти в такій редакції:
"2.9. Для всіх будівель і приміщень виробничого, складського призначення повинні бути визначені категорія щодо вибухопожежної та пожежної небезпеки відповідно до вимог ДСТУ Б В.1.1-36:2016 "Визначення категорій приміщень, будинків та зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою", а також клас зони згідно з "Правилами будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок" (далі - НПАОП 40.1-1.32-01), у тому числі для зовнішніх виробничих і складських дільниць, які необхідно позначати на вхідних дверях до приміщення, а також у межах зон усередині приміщень та ззовні.";
пункт 2.11 викласти в такій редакції:
"2.11. У підвальних та цокольних поверхах не допускаються:
улаштування вибухопожежонебезпечних приміщень категорій А і Б;
зберігання та застосування ЛЗР, вибухових речовин, балонів з газами, карбіду кальцію та інших речовин і матеріалів, що мають підвищену вибухопожежну небезпеку.
Допускається улаштовувати в підвальних та цокольних поверхах склади горючих матеріалів, майстерні, де використовуються горючі матеріали, якщо вхід до них ізольований від загальних евакуаційних сходових кліток.";
абзац перший пункту 2.12 викласти в такій редакції:
"2.12. Забороняється використовувати горища, технічні поверхи й приміщення (у тому числі вентиляційні камери, електрощитові) не за призначенням, розміщувати в них виробничі і складські дільниці, засмічувати та захаращувати їх сторонніми предметами.";
в абзаці другому пункту 2.16 слова "інших об’єктах" замінити словами "інших приміщеннях";
пункт 2.21 викласти в такій редакції:
"2.21. Кількість відвідувачів у залах для глядачів, обідніх, виставкових, торгових та іншого призначення, а також на трибунах не повинна перевищувати проектної або визначеної розрахунком, ураховуючи пропускну спроможність шляхів евакуації.
У разі відсутності даних для розрахунку площі, що припадає на одну особу, місткість залу приймається з розрахунку не менше 1 м-2 на одну особу.";
пункт 2.23 викласти в такій редакції:
"2.23. Забороняється зменшувати кількість та розміри евакуаційних виходів з будівель і приміщень, класи вогнестійкості несучих та огороджувальних конструкцій, застосовувати будівельні матеріали з вищими показниками пожежної небезпеки, змінювати інженерні та планувальні рішення й умови освітлення згідно з нормованою вимогою.";
у пункті 2.24 слова, цифри та знак "відповідно до ДБН В.1.1-7-2002 "Пожежна безпека об’єктів будівництва", ДБН В.2.2-9-2009 "Громадські будинки та споруди", ДБН В.2.2-15-2005 "Житлові будинки", СНиП 2.09.02-85* "Производственные здания", ДБН В.2.3-15:2007 "Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів", ДБН В.2.2-28:2010 "Будинки адміністративного та побутового призначення", інших будівельних норм за видами будинків та споруд" виключити;
пункт 2.27 викласти в такій редакції:
"2.27. Двері на шляхах евакуації повинні відчинятися в напрямку виходу з будівель (приміщень).
Не нормується напрямок відчинення дверей для:
квартир у житлових будинках;
приміщень з одночасним перебуванням не більше ніж 15 осіб, крім приміщень категорій А і Б за вибухопожежною та пожежною небезпекою, а також парильних саун;
комор і технічних приміщень площею не більше ніж 200 м-2 і без постійних робочих місць;
технічних поверхів площею не більше ніж 200 м-2, у яких розміщується тільки інженерне обладнання та/або прокладаються інженерні мережі будинку, і у яких відсутні постійні робочі місця;
балконів, лоджій (за винятком дверей, що ведуть до зовнішньої повітряної зони сходових кліток типу Н1);
виходів на площадки сходів типу С3;
санітарних вузлів.
За наявності людей у приміщенні двері евакуаційних виходів можуть зачинятися лише на внутрішні запори, які відчиняються зсередини без ключа.";
у пункті 2.28 слова та цифри "згідно з ГОСТ 12.1.044-89 "ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения" та "згідно з ДСТУ Б В.2.7-70-98 "Будівельні матеріали. Метод випробування на розповсюдження полум’я" виключити;
у пункті 2.29 слова, цифри та знак "встановлену ДБН В.1.1-7-2002 "Пожежна безпека об’єктів будівництва", ДБН В.2.2-9-2009 "Громадські будинки та споруди", ДБН В.2.2-15-2005 "Житлові будинки", СНиП 2.09.02-85* "Производственные здания", ДБН В.2.3-15:2007 "Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів", ДБН В.2.2-28:2010 "Будинки адміністративного та побутового призначення" виключити;
у першому реченні пункту 2.31 слова та цифри "відповідно до вимог ДБН В.1.1-7-2002 "Пожежна безпека об’єктів будівництва", ДБН В.2.5-23-2010 "Проектування електрообладнання об’єктів цивільного призначення" та Правил улаштування електроустановок (далі - ПУЕ)" виключити;
у першому реченні пункту 2.32 слова та цифри "Встановлені згідно з вимогами ДБН В.1.1-7-2002 "Пожежна безпека об’єктів будівництва", ДБН В.2.5-23-2010 "Проектування електрообладнання об’єктів цивільного призначення" виключити;
абзац четвертий пункту 2.37 викласти в такій редакції:
"забивати, заварювати, замикати на замки, болтові з’єднання та інші запори, що важко відчиняються зсередини, двері на шляхах евакуації та евакуаційних виходах;".
4. У розділі IV:
1) у главі 1:
друге речення абзацу другого пункту 1.6 викласти в такій редакції: "Втрати опору ізоляції на стиках повинні бути не більше втрат опору ізоляції на цілих жилах цих проводів і кабелів.";
абзац одинадцятий пункту 1.18 викласти в такій редакції:
"використання побутових електронагрівальних приладів з порушенням встановлених їх виробником правил експлуатації та в місцях (приміщеннях), де їх застосування заборонено;";
пункт 1.24 викласти в такій редакції:
"1.24. Забороняється влаштовувати незаповнені отвори в протипожежних перешкодах, які відокремлюють електрощитові.".
2) у главі 2:
в абзаці першому пункту 2.6 слова та цифри ", що відповідають вимогам ДБН В.2.5-67:2013 "Опалення, вентиляція та кондиціонування" виключити;
пункт 2.11 викласти в такій редакції:
"2.11. На присадибних ділянках житлових будинків, у яких використовуються опалювальні печі або інші установки, що працюють на рідкому паливі, допускається підземне зберігання палива в резервуарах місткістю до 2 м-3, до яких повинен бути забезпечений транспортний під'їзд. Відстань від цих місткостей до будинків I, ІІ, III, ІІІа, ІІІб ступенів вогнестійкості має становити не менше 9 м, а до IV, IVа, V ступенів вогнестійкості - 12 м.";
пункт 2.18 викласти в такій редакції:
"2.18. Забороняється вносити зміни до елементів системи опалення, вентиляції і кондиціонування повітря, які перешкоджають поширенню пожежі.";
у пункті 2.23:
в абзацах першому та другому слова та цифри "з масовим (постійним або тимчасовим) перебуванням людей" замінити словами та цифрами "з постійним або тимчасовим перебуванням на них 100 і більше осіб або таких, що мають хоча б одне окреме приміщення з одночасним перебуванням 50 і більше осіб";
в абзаці третьому слова та цифри ", за винятком приміщень, визначених згідно з пунктом 7.4.5 глави 7.4 розділу 7 ДБН В.2.5-67:2013 "Опалення, вентиляція та кондиціонування" виключити;
абзац п’ятий пункту 2.27 викласти в такій редакції:
"перетинати протипожежні перешкоди інженерними системами кондиціонера без улаштування проходок, що відповідають нормованій межі вогнестійкості протипожежної перешкоди за ознакою ЕІ;";
3) в абзаці третьому пункту 3.4 глави 3 слова та цифри "відповідно до ДБН В.2.5-75:2013 "Каналізація. Зовнішні мережі та споруди" виключити;
4) у главі 4:
пункт 4.1 викласти в такій редакції:
"4.1. Розміщення газових опалювальних котлів, опалювальних апаратів, ємнісних газових водонагрівників, газобалонних установок має відповідати Правилам безпеки систем газопостачання України, затвердженим наказом Мінпаливенерго України від 15 травня 2015 року № 285, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 08 червня 2015 року за № 674/27119 (далі - НПАОП 0.00-1.20).";
пункт 4.3 викласти в такій редакції:
"4.3. Виявивши в приміщенні запах газу, потрібно негайно припинити його подавання, викликати аварійну газову службу і провітрити приміщення. До усунення несправності в приміщенні забороняється запалювати сірники, курити, застосовувати відкритий вогонь, вмикати та вимикати електроприлади, а також користуватися інструментом, який утворює іскри під час ударів.";
пункт 4.4 виключити.
5. У розділі V:
1) у главі 1:
пункт 1.4 викласти в такій редакції:
"1.4. Підтримання експлуатаційної придатності СПЗ повинно проводитися відповідно до вимог ДБН В.2.5-56:2014 "Системи протипожежного захисту.";
пункт 1.6 викласти в такій редакції:
"1.6. Об’єкти з постійним або тимчасовим перебуванням на них 100 і більше осіб або таких, що мають хоча б одне окреме приміщення з одночасним перебуванням 50 і більше осіб, потенційно небезпечні об’єкти та об’єкти підвищеної небезпеки повинні бути забезпечені телефонним зв’язком.".
2) у главі 2:
у пункті 2.1:
підпункт 1 виключити.
У зв’язку з цим підпункти 2 - 12 вважати відповідно підпунктами 1 - 11;
перше речення підпункту 4 після слова "водопроводу" доповнити словами "власнику мережі водопостачання або іншій відповідальній особі, визначеній у відповідному договорі згідно з вимогами чинного законодавства";
підпункт 6 викласти в такій редакції:
"6) витрачений під час гасіння пожежі протипожежний запас води з резервуарів має бути відновлений у строк не більше ніж:
24 год. - у населених пунктах і на промислових підприємствах з будівлями за вибухопожежною та пожежною небезпекою категорій А, Б та В;
36 год. - на промислових підприємствах з будівлями за пожежною небезпекою категорій Г та Д;
72 год. - у сільських населених пунктах і на сільськогосподарських підприємствах.
Для промислових підприємств із витратами води на зовнішнє пожежогасіння до 20 л/с включно допускається збільшувати час відновлення пожежного об’єму води: до 48 год. - для будівель категорій Г та Д; до 36 год. - для будівель категорії В;";
у пункті 2.2:
підпункт 1 виключити.
У зв'язку з цим підпункти 2 - 13 вважати відповідно підпунктами 1 - 12;
у першому реченні підпункту 1 слова та цифри "за ДБН В.2.5-64:2012 "Внутрішній водопровід та каналізація" виключити;
у першому реченні підпункту 9слова "одного разу на шість місяців" замінити словами "одного разу на рік";
3) у главі 3:
пункт 3.1 викласти в такій редакції:
"3.1. Населені пункти і об’єкти мають бути забезпечені нормованою кількістю протипожежної техніки.";
абзац п’ятий пункту 3.10 викласти в такій редакції:
"установлювання в шафи пожежних кран-комплектів, у спеціальні тумби, на підставки, що надійно закріплені, на підлозі (якщо дозволяє конструкційне виконання), у пожежні щити (стенди).";
абзац третій пункту 3.11 викласти в такій редакції:
"До комплекту засобів пожежогасіння, які розміщуються на пожежному щиті, входять: вогнегасники - 3 шт., ящик з піском - 1 шт., протипожежне покривало - 1 шт., багор або лом та гак - 2 шт., лопати - 2 шт., сокири - 2 шт.".
6. У розділі VІ:
1) у главі 1:
у третьому реченні пункту 1.3 слова "фільтрувальними пристроями для саморятування під час пожежі" замінити словами "засобами індивідуального захисту органів дихання для саморятування людей під час пожежі";
у пункті 1.6 слова та цифри "з урахуванням вимог ДБН В.2.2-3-97 "Будинки та споруди навчальних закладів" виключити;
2) у главі 2:
пункт 2.8 викласти в такій редакції:
"2.8. При розміщенні тимчасових крісел в актових і конференц-залах, залах зборів і нарад та в інших подібних приміщеннях, а також місць сидіння у залах, які не мають стаціонарно встановлених крісел, під час проведення заходів мають забезпечуватися:
ширина проходів між рядами не менше 0,45 м;
відстань між спинками крісел (глибина ряду) не менше 0,9 м, а між спинками стільців чи лав - не менше 0,85 м, у кінотеатрах - не менше 1,0-1,1 м;
кількість неперервно встановлених місць у ряду: за одностороннього виходу із ряду - не більше 26, за двостороннього - не більше 50.";
абзац другий пункту 2.17 виключити;
в абзаці другому пункту 2.28 слова "з масовим перебуванням людей" замінити словами та цифрами "з постійним або тимчасовим перебуванням на них 100 і більше осіб або таких, що мають хоча б одне окреме приміщення із одночасним перебуванням 50 і більше осіб";
у пункті 2.29 слова "пристроїв фільтрувальних для саморятування" замінити словами "засобів індивідуального захисту органів дихання для саморятування людей";
3) у пункті 3.2 глави 3 слова "пристроями фільтрувальними для саморятування" замінити словами "засобами індивідуального захисту органів дихання для саморятування людей під час пожежі";
4) у главі 4:
в абзаці другому пункту 4.1 слово ", боєприпасів" виключити;
в абзаці другому пункту 4.7 слова "пристроями фільтрувальними для саморятування" замінити словами "засобами індивідуального захисту органів дихання для саморятування людей під час пожежі";
5) пункт 5.6 глави 5 викласти в такій редакції:
"5.6. Черговий персонал готелів та готельних комплексів з кількістю місць для проживання 50 осіб і більше, а також мешканці цих об’єктів мають бути забезпечені засобами індивідуального захисту органів дихання для саморятування людей під час пожежі для організації евакуації людей у разі виникнення пожежі.";
6) у пункті 8.1 глави 8 слова та цифри "Правилами пожежної безпеки для підприємств і організацій автомобільного транспорту України, затвердженими наказом Міністерства транспорту України від 21 грудня 1998 року № 527, зареєстрованими у Міністерстві юстиції України 11 березня 1999 року за № 157/3450" замінити словами та цифрами "Правилами пожежної безпеки для підприємств і організацій автомобільного транспорту України, затвердженими наказом Міністерства інфраструктури України від 21 січня 2015 року № 11, зареєстрованими у Міністерстві юстиції України 12 березня 2015 року за № 279/26724";
7) у главі 9:
у пункті 9.1:
в абзаці другому підпункту 3 слова та цифри "згідно з ДБН В.1.1-7-2002 "Захист від пожежі. Пожежна безпека об’єктів будівництва" виключити;
в абзаці першому підпункту 8 слова та цифри "які влаштовуються відповідно до вимог ДБН В.1.1-7-2002 "Пожежна безпека об’єктів будівництва", ДБН В.2.2-9-2009 "Громадські будинки та споруди", ДБН В.2.2-15-2005 "Житлові будинки", ДБН В.2.2-28:2010 "Будинки адміністративного та побутового призначення" виключити;
у пункті 9.2:
підпункт 1 викласти в такій редакції:
"1) забороняється зменшувати нормовані протипожежні відстані від складів ЛЗР та ГР до інших будівель та споруд;";
підпункт 2 після слів "посипати піском" доповнити словами "або застосувати спеціальні хімічні речовини";
абзац другий підпункту 24 викласти в такій редакції:
"Відпуск ЛЗР та ГР у тару з полімерних матеріалів, що не призначена виробником для зберігання нафтопродуктів, а також у скляну тару забороняється;";
абзац другий підпункту 25 викласти в такій редакції:
"зменшення нормованої висоти обвалування;";
підпункт 3 пункту 9.3 викласти в такій редакції:
"3) забороняється зменшувати нормовані протипожежні відстані від майданчиків та будинків для зберігання балонів з горючими газами до сусідніх будівель і споруд;";
підпункт 1 пункту 9.5 викласти в такій редакції:
"1) забороняється зменшувати нормовані протипожежні відстані від складів лісопиломатеріалів до сусідніх будинків, споруд, територій;";
8) у главі 10:
пункти 10.1-10.3 викласти в такій редакції:
"10.1. До роботи на автозаправних станціях (далі - АЗС) допускаються лише особи, які пройшли навчання за програмою пожежно-технічного мінімуму і мають про це відповідне посвідчення. Забороняється зменшувати нормовані протипожежні відстані між суміжними будинками, спорудами на території АЗС.
10.2. Розташування транспортних засобів в очікуванні заправки повинно забезпечувати можливість аварійної їх евакуації з території АЗС.
Автомобілі, що чекають черги на заправку, повинні розміщуватися не ближче ніж за 3 метри до автомобіля, що заправляється.
10.3. На АЗС забороняється проводити постійні зварювальні та інші вогневі роботи, пов’язані із застосуванням відкритого вогню як у будинках АЗС, так і на її території.
Тимчасові зварювальні та інші вогневі роботи, пов’язані із застосуванням відкритого вогню під час технічної експлуатації АЗС, мають виконуватися відповідно до вимог глави 1 розділу VII цих Правил.
Курити дозволяється тільки в спеціально відведених та облаштованих для цього місцях.";
пункт 10.5 викласти в такій редакції:
"10.5. АЗС мають бути оснащені телефонним, гучномовним зв’язком. Для АЗС, які не обладнані провідним телефонним зв’язком, дозволяється для цих цілей використовувати засоби стільникового зв’язку.";
пункт 10.7 викласти в такій редакції:
"10.7. Зливати нафтопродукти в резервуари необхідно закритим способом (трубопроводом). Перед зливанням нафтопродукту з автоцистерн у резервуар необхідно заміряти рівень нафтопродукту в цьому резервуарі. Процес зливання повинен контролюватися працівником АЗС та водієм автоцистерни, у тому числі для недопущення переповнення резервуара. Наконечники зливних шлангів повинні бути виготовлені з матеріалу, що виключає можливість іскроутворення в разі ударів об корпус резервуара, технологічного колодязя, зливного пристрою. Наконечники зливного пристрою повинні бути виготовлені з матеріалу, що виключає можливість іскроутворення, та мають бути заземлені до контуру, до якого виконується заземлення автоцистерни.";
пункт 10.11 викласти в такій редакції:
"10.11. Для відкривання і закривання пробок металевої тари, проведення робіт із обслуговування та ремонту технологічного обладнання у вибухонебезпечних зонах на АЗС повинен використовуватись інструмент з металу, що не утворює іскор.";
у пункті 10.12:
абзац третій викласти в такій редакції:
"дозволяється відпускати нафтопродукти споживачам у металеві каністри, каністри з полімерних матеріалів, які призначені для зберігання нафтопродуктів і на яких нанесене відповідне маркування. Забороняється відпускати паливо в скляну тару та тару з полімерних матеріалів, яка не призначена для цих цілей;";
абзац четвертий після слова "піском" доповнити словами "або застосувати спеціальні хімічні речовини";
абзац п’ятий викласти в такій редакції:
"відстань між автомобілями повинна забезпечувати можливість маневрування та виїзду з території АЗС.";
пункт 10.14 доповнити підпунктом 5 такого змісту:
"5) ПАЗС необхідно оснащувати первинними засобами пожежогасіння відповідно до глави 3 розділу V цих Правил і розміщувати їх на території згідно зі схемою, затвердженою керівником підприємства.";
9) пункт 12.1 глави 12 викласти в такій редакції:
"12.1. Не допускається розміщення лазень сухого жару (саун) вище другого поверху, у підвальних поверхах, під трибунами, у спальних корпусах оздоровчих таборів для дітей та підлітків, шкіл-інтернатів, дошкільних навчальних закладів, а також під приміщеннями та суміжно з приміщеннями, у яких перебуває понад 100 осіб.".
7. У розділі VІІ:
1) друге речення абзацу шостого пункту 1.1 глави 1 викласти в такій редакції: "За наявності на підприємстві відомчої пожежної охорони або державної пожежної охорони, яка обслуговує підприємство на договірних засадах, наряди-допуски на виконання тимчасових вогневих робіт повинні бути погоджені з ними напередодні виконання робіт з установленням відповідного контролю;
2) пункт 2.1 глави 2 виключити.
У зв’язку з цим пункти 2.2 - 2.28 вважати відповідно пунктами 2.1 - 2.27;
3) у главі 4:
у реченні першому пункту 4.16 слова "реконструкції, капітального ремонту та" виключити;
в абзаці четвертому пункту 4.48 слова та цифри "згідно з ДБН В.1.1-7-2002 "Захист від пожежі. Пожежна безпека об’єктів будівництва" виключити.
8. У тексті Правил слова та цифри "ДБН В.2.5-56:2010 "Інженерне обладнання будинків і споруд. Системи протипожежного захисту" замінити словами та цифрами "ДБН В.2.5-56:2014 "Системи протипожежного захисту".
Т.в.о. директора
Департаменту формування
політики щодо підконтрольних
Міністрові органів влади
та моніторингу МВС
С.Є. Житняк
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
31.07.2017 № 657
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 серпня 2017 р.
за № 1048/30916
Про затвердження Змін до Правил пожежної безпеки в Україні
Відповідно до пункту 33 частини другої статті 17 Кодексу цивільного захисту України , з метою приведення нормативно-правових актів у сфері пожежної безпеки у відповідність до законодавства, зменшення фінансового навантаження на суб’єкти господарювання
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Зміни до Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 30 грудня 2014 року № 1417, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05 березня 2015 року за № 252/26697, що додаються.
2. Департаменту формування політики щодо підконтрольних Міністрові органів влади та моніторингу МВС (Боднар В.Є.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
4. Контроль за виконанням цього наказу покладаю на Голову Державної служби України з надзвичайних ситуацій Чечоткіна М.О.
МіністрА.Б. Аваков
ПОГОДЖЕНО:
Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
об'єднань профспілок
Голова Державної служби України
з надзвичайних ситуацій
Голова Державної служби України з питань праці
Перший заступник Міністра культури України
В.о. Міністра охорони здоров'я УкраїниО.О. Шубін

М. Чечоткін
Р.Т. Чернега
С.В. Фоменко
У.Супрун
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
внутрішніх справ України
31.07.2017 № 657
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України