Про затвердження Порядку відкликання державного службовця із щорічної відпустки. Постанова від 25.03.2016 №230

Кабінет Міністрів України Постанова, Порядок від 25.03.2016 №230
Остання редакція від 25.03.2016. Прийняття
Реквізити

Видавник: Кабінет Міністрів України

Тип Постанова, Порядок

Дата 25.03.2016

Номер 230

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 25 березня 2016 р. № 230
Київ
Про затвердження Порядку відкликання державного службовця із щорічної відпустки
Відповідно до частини першої статті 60 Закону України "Про державну службу" Кабінет Міністрів України
постановляє:
1. Затвердити Порядок відкликання державного службовця із щорічної відпустки, що додається.
2. Ця постанова набирає чинності одночасно із Законом України від 10 грудня 2015 р. № 889-VIII "Про державну службу".
Прем'єр-міністр УкраїниА.ЯЦЕНЮК
Інд. 19
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 25 березня 2016 р. № 230
ПОРЯДОК
відкликання державного службовця із щорічної відпустки
1. Цей Порядок визначає процедуру відкликання державного службовця із щорічної відпустки.
2. До щорічних відпусток, з яких може бути відкликано державного службовця, належать:
основна оплачувана відпустка;
додаткова оплачувана відпустка.
3. Підставою для відкликання державного службовця із щорічної відпустки є необхідність виконання невідкладного завдання, про яке не було і не могло бути відомо під час надання щорічної відпустки, за умови неможливості виконання такого завдання іншою уповноваженою на це особою.
4. Відкликання із щорічної відпустки державного службовця, який займає посаду категорії "А", здійснюється за рішенням суб'єкта призначення, яке реалізується шляхом видання наказу (розпорядження).
Відкликання із щорічної відпустки керівника державного органу або його заступника, який займає посаду державної служби категорії "Б", здійснюється за рішенням керівника державної служби органу вищого рівня, який є суб'єктом призначення, шляхом видання відповідного наказу (розпорядження).
Відкликання із щорічної відпустки інших державних службовців, які займають посади категорії "Б" чи "В", здійснюється за рішенням керівника державної служби державного органу, яке приймається у формі відповідного наказу (розпорядження).
5. Рішення про відкликання із щорічної відпустки (далі - рішення про відкликання) приймається суб'єктом призначення або керівником державної служби стосовно:
1) державного службовця, який займає посаду категорії "А", за наявності:
ініціативи суб'єкта призначення;
обґрунтованого подання керівника державної служби відповідного державного органу;
2) державного службовця, який займає посаду категорії "Б" чи "В", за наявності:
ініціативи керівника державної служби органу вищого рівня, який є суб'єктом призначення щодо керівника державного органу або його заступника;
ініціативи керівника державної служби щодо керівників самостійних структурних підрозділів та інших державних службовців, які безпосередньо йому підпорядковані;
обґрунтованого подання керівника самостійного структурного підрозділу на підставі повідомлення безпосереднього керівника про необхідність відкликання державного службовця, який працює в такому структурному підрозділі.
6. Проект наказу (розпорядження) про відкликання державного службовця готується службою управління персоналом державного органу. Зазначення в наказі (розпорядженні) невідкладного завдання, яке стало підставою для відкликання державного службовця, є обов'язковим.
7. Стосовно прийнятого рішення про відкликання та необхідності виконання невідкладного завдання служба управління персоналом державного органу повідомляє державному службовцю з використанням засобів телефонного та електронного (за наявності) зв'язку, а також поштового зв'язку не пізніше ніж за п'ять календарних днів до такого відкликання.
У разі необхідності виконання особливо важливих завдань для відвернення стихійного лиха, захисту та/або збереження життя і здоров'я громадян, забезпечення захисту та/або відновлення прав чи інтересів людини або громадянина стосовно прийнятого рішення про відкликання служба управління персоналом державного органу повідомляє державному службовцю з використанням засобів телефонного та електронного (за наявності) зв'язку не пізніше ніж за два календарні дні до такого відкликання.
8. У день прибуття на роботу служба управління персоналом державного органу ознайомлює в установленому порядку державного службовця з наказом (розпорядженням) про його відкликання та надає завірену копію такого наказу (розпорядження).
9. У разі неможливості прибути на роботу у зв'язку із погіршенням стану здоров'я, складною транспортною обстановкою чи за наявності інших обставин, що ускладнюють прибуття на роботу, державний службовець повідомляє про виникнення таких обставин з використанням засобів телефонного або електронного (за наявності) зв'язку особу, яка прийняла рішення про відкликання, або службу управління персоналом державного органу чи безпосереднього керівника.
Після закінчення відпустки державний службовець повинен подати до служби управління персоналом інформацію, документи, необхідні для підтвердження обставин, що ускладнили прибуття на роботу у зв'язку з відкликанням.
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 25 березня 2016 р. № 230
Київ
Про затвердження Порядку відкликання державного службовця із щорічної відпустки
Відповідно до частини першої статті 60 Закону України "Про державну службу" Кабінет Міністрів України
постановляє:
1. Затвердити Порядок відкликання державного службовця із щорічної відпустки, що додається.
2. Ця постанова набирає чинності одночасно із Законом України від 10 грудня 2015 р. № 889-VIII "Про державну службу".
Прем'єр-міністр УкраїниА.ЯЦЕНЮК
Інд. 19
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 25 березня 2016 р. № 230
ПОРЯДОК
відкликання державного службовця із щорічної відпустки
1. Цей Порядок визначає процедуру відкликання державного службовця із щорічної відпустки.
2. До щорічних відпусток, з яких може бути відкликано державного службовця, належать:
основна оплачувана відпустка;
додаткова оплачувана відпустка.
3. Підставою для відкликання державного службовця із щорічної відпустки є необхідність виконання невідкладного завдання, про яке не було і не могло бути відомо під час надання щорічної відпустки, за умови неможливості виконання такого завдання іншою уповноваженою на це особою.
4. Відкликання із щорічної відпустки державного службовця, який займає посаду категорії "А", здійснюється за рішенням суб'єкта призначення, яке реалізується шляхом видання наказу (розпорядження).
Відкликання із щорічної відпустки керівника державного органу або його заступника, який займає посаду державної служби категорії "Б", здійснюється за рішенням керівника державної служби органу вищого рівня, який є суб'єктом призначення, шляхом видання відповідного наказу (розпорядження).

Новини від Дт-Кт «Дебету-Кредиту» – тепер у Viber!