Про затвердження Порядку інтеграції інформаційних систем державних органів та органів місцевого самоврядування до Єдиного державного порталу адміністративних послуг. Структура від 08.09.2016 №1501/248

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Наказ, Структура, Опис, Порядок від 08.09.2016 №1501/248
Остання редакція від 08.09.2016. Прийняття
Реквізити

Видавник: Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

Тип Наказ, Структура, Опис, Порядок

Дата 08.09.2016

Номер 1501/248

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
НАКАЗ
08.09.2016 № 1501/248
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
04 жовтня 2016 р.
за № 1315/29445
Про затвердження Порядку інтеграції інформаційних систем державних органів та органів місцевого самоврядування до Єдиного державного порталу адміністративних послуг
1. Затвердити Порядок інтеграції інформаційних систем державних органів та органів місцевого самоврядування до Єдиного державного порталу адміністративних послуг, що додається.
2. Департаменту розвитку інформаційно-комунікаційних технологій‚ документообігу та електронних сервісів Міністерства економічного розвитку і торгівлі України забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників Міністрів відповідно до розподілу обов'язків.
Перший віце-прем'єр-міністр
України -
Міністр економічного розвитку
і торгівлі УкраїниС.І. Кубів
Віце-прем'єр-міністр України -
Міністр регіонального
розвитку, будівництва
та житлово-комунального
господарства України
Г.Г. Зубко
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державної служби
спеціального зв'язку
та захисту інформації України
Голова Державного агентства
з питань електронного урядування УкраїниЛ.О. Євдоченко

О.В. Риженко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України,
Міністерства регіонального
розвитку, будівництва
та житлово-комунального
господарства України
08.09.2016 № 1501/248
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
04 жовтня 2016 р.
за № 1315/29445
ПОРЯДОК
інтеграції інформаційних систем державних органів та органів місцевого самоврядування до Єдиного державного порталу адміністративних послуг
I. Загальні положення
1. Цей Порядок визначає вимоги до процедури інтеграції інформаційних систем державних органів та органів місцевого самоврядування (далі - інформаційні системи) до Єдиного державного порталу адміністративних послуг (далі - Портал) з метою забезпечення надання адміністративних послуг в електронній формі за принципом "єдиного вікна".
2. Цей Порядок використовується під час інтеграції інформаційних систем до Порталу.
3. У цьому Порядку терміни вживаються в таких значеннях:
електронне повідомлення - XML-файл, у який вкладаються електронний документ та метадані, викладені згідно з вимогами, установленими цим Порядком;
інтеграція інформаційної системи - сукупність організаційно-технічних заходів із забезпечення взаємодії сервісів, у результаті виконання яких адміністративна послуга інтегрованої інформаційної системи стає доступною для замовлення та отримання через особистий кабінет Порталу;
метод сервісу - набір операцій для обміну електронними повідомленнями;
особистий кабінет - розділ Порталу, доступ до якого має тільки зареєстрований учасник, який авторизується за допомогою ідентифікаторів доступу (логіна і пароля) та через який здійснюється подання електронних заявок на отримання послуг, надсилаються інформаційні повідомлення щодо статусу розгляду та результати надання послуг в електронному вигляді. Реєстрація користувача в особистому кабінеті на Порталі здійснюється доступними на Порталі способами ідентифікації, які забезпечують запобігання зловживанню повноваженнями або підміні особи;
сервіс - ідентифіковане за веб-адресою програмне забезпечення, що здійснює взаємодію інформаційних систем під час обміну даними, необхідними для надання адміністративної послуги в електронному вигляді, і має стандартизовані інтерфейси. Сервіси можуть взаємодіяти один з одним і зі сторонніми додатками за допомогою електронних повідомлень, що базуються на протоколах міжсервісної взаємодії;
XML-документ - текстовий документ, складений відповідно до стандарту XML, що містить пролог, один кореневий елемент XML, коментарі, декларації типів даних і символів.
II. Організаційні засади
1. Суб'єкт надання адміністративних послуг забезпечує розроблення сервісу відповідно до додатків 1, 2 до цього Порядку.
2. Фінансування робіт з інтеграції здійснюється суб'єктом надання адміністративних послуг за рахунок коштів Державного бюджету України або інших джерел, не заборонених законодавством.
3. Суб'єкт надання адміністративних послуг надсилає Мінекономрозвитку лист у довільній формі із запитом на інтеграцію інформаційних систем до Порталу та інформацією про контактну особу (прізвище, ім'я, по батькові, посада, телефон, електронна адреса), відповідальну за інтеграцію, а також опис розробленого сервісу із зазначенням умов доступу до цього сервісу.
4. Мінекономрозвитку проводить тестування відповідного сервісу з Порталом, за результатами якого повідомляє суб'єкта надання адміністративних послуг про успішну інтеграцію інформаційних систем або необхідність виконання певних доопрацювань.
III. Вимоги до інтеграції
1. Інтеграція інформаційної системи до Порталу здійснюється на рівні інтеграції сервісів.
2. Адміністративні послуги інтегрованих інформаційних систем повинні бути доступними для замовлення та отримання в електронному вигляді через особистий кабінет Порталу.
3. Інформаційна взаємодія Порталу та інформаційних систем під час обміну даними, необхідними для надання адміністративних послуг в електронному вигляді, відбувається за допомогою сервісів.
4. Сервіси можуть взаємодіяти за такими схемами:
замовлення послуги - модель взаємодії сервісів, орієнтована на реалізацію замовлення послуги (додаток 3);
оновлення інформації про стан виконання - модель взаємодії сервісів, орієнтована на передавання інформації замовнику про зміну стану процесу надання послуги (додаток 4);
передавання результатів - модель взаємодії, орієнтована на передавання результатів надання послуги замовнику (додаток 5).
5. Обмін електронними повідомленнями між Порталом та інформаційними системами здійснюється за допомогою виклику методів сервісів.
6. Захист інформації, яка передається між інформаційними системами та Порталом, здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства з питань захисту інформації.
Директор департаменту
розвитку інформаційно -
комунікаційних технологій‚
документообігу та електронних
сервісів Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України
Л.Б. Чміль
Начальник управління
інформаційних технологій
та електронного урядування
Міністерства регіонального
розвитку, будівництва
та житлово-комунального
господарства України
І.Б. Романенко
Додаток 1
до Порядку інтеграції інформаційних
систем державних органів та органів
місцевого самоврядування до Єдиного
державного порталу адміністративних
послуг
(пункт 1 розділу II)
ОПИС
програмного інтерфейсу сервісів та методів сервісів
МетодПараметриЗначення, що повертаєтьсяОпис
Testservice_code <рядок><рядок> -
ознака готовності сервісу
Повертає ознаку готовності сервісу обслуговування до прийому заявки. Параметр service_code має містити попередньо узгоджений з адміністраторами Порталу строковий ідентифікатор. Повертає рядок "OK" у разі готовності, будь-яке інше значення слід вважати ознакою неготовності
getServiceURLservice_code <рядок><рядок> -
URL форми заявки
Повертає URL форми заявки, що має бути заповнена для подання заявки. Параметр service_code аналогічний попередньому методу.
Параметр application_id містить порядковий номер заявки. Параметр session_id містить ідентифікатор сесії для зв’язування сеансу користувача з його даними у системі. Повертає URL з формою заявки
application_id <ціле>
session_id < рядок >
UploadSignsapplication_id <ціле><рядок> -
результат
Зберігає цифрові підписи для кожної із сформованих PDF-версій заявки. Параметр application_id аналогічний попередньому методу. Параметр Signs містить список ЕЦП. Повертає рядок "ОК" у разі успіху, будь-яке інше значення слід вважати ознакою помилки
Signs <масив Signs>-1
- ____________________
-1 Об’єкт Signs має таку структуру:
Назва поляТипОпис
file_nameРядокНазва PDF-файлу
file_signМасив байтівЕлектронний підпис
file_stampМасив байтівЕлектронна печатка
МетодПараметриЗначення, що повертаєтьсяОпис
TestПовертає <ціле>Повертає ознаку готовності Порталу до прийому даних про статус заявки. Повертає 0 у разі готовності, будь-яке інше значення слід вважати ознакою неготовності-2
UploadOrderuploadOrderModel
<UploadOrderModel>-3
<ціле>Приймає PDF-копії заявки для накладання ЕЦП. Параметр uploadOrderModel містить список PDF-файлів для підпису. Повертає 0 у разі успіху, будь-яке інше значення слід вважати ознакою помилки-2
UpdateStatusOrderupdateStatusOrderModel
<UpdateStatusOrderModel>-4
<ціле>Приймає інформацію про новий статус заявки. Параметр updateStatusOrderModel містить додаткову інформацію про статус. Повертає 0 у разі успіху, будь-яке інше значення слід вважати ознакою помилки-2
- _____________________
-2 Можливі значення результату:
ЗначенняЗміст
0OK
1Заявку з таким номером не знайдено
2Не вдалося визначити тип документа
3..4Файли відсутні
5Не вдалося зв’язати файл із заявкою
7Заявка вже має цей статус
8..13Не вдалося змінити статус
100Невідома помилка
101Параметр не задано
-3 Об’єкт UploadOrderModel має таку структуру:
Назва поляТипОпис
IdЦілеІдентифікатор заявки, що був переданий у параметрі application_id при виклику методу системи обслуговування getServiceURL
GuidРядок Ідентифікатор сесії користувача, що був переданий при виклику getServiceURL системи обслуговування
FilesМасив UploadFileItem-5Список PDF-файлів, що мають бути підписані порталом
-4 Об’єкт UpdateStatusOrderModel має таку структуру:
Назва поляТипОпис
IdЦілеІдентифікатор заявки, що був переданий у параметрі application_id при виклику методу системи обслуговування getServiceURL
StatusIdЦілеІдентифікатор нового статусу:
1=Заявка сформована некоректно;
2=Заявка сформована коректно та не відправлена;
3=Заявка відправлена суб’єкту;
4=Заявка прийнята суб’єктом;
5=Заявка відхилена;
6=Заявка виконана
TextРядокТекст резолюції відповідальної особи
RegDateДата/часДата реєстрації
TermДата/часТермін виконання
CloseDateДата/часДата закриття
NumberЦілеВнутрішній вхідний номер
AttributesМасив AttributeModel-6Атрибути заявки
-5 Об’єкт UploadFileItem має таку структуру:
Назва поляТипОпис
DocumentNameРядокНазва PDF-файла
ContentМасив байтівВміст PDF-файла
CodeРядок"ND-1223" Завірена в установленому порядку копія довідки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ). "ND-1451" Заява про переоформлення ліцензії на провадження господарської діяльності у будівництві, пов’язаної зі створенням об’єктів архітектури. "ND-1088" Оригінал ліцензії, що підлягає переоформленню
-6 Об’єкт AttributeModel має таку структуру:
Назва поляТипОпис
SignsМасив FileModel-7Цифрові підписи PDF-файлів
-7 Об’єкт FileModel має таку структуру:
Назва поляТипОпис
DocumentNameРядокНазва PDF-файла
ContentМасив байтівВміст PDF-файла
Додаток 2
до Порядку інтеграції інформаційних
систем державних органів та органів
місцевого самоврядування до Єдиного
державного порталу адміністративних
послуг
(пункт 1 розділу II)
СТРУКТУРА XML
інформаційних систем
Додаток 3
до Порядку інтеграції інформаційних
систем державних органів та органів
місцевого самоврядування до Єдиного
державного порталу адміністративних
послуг
(пункт 4 розділу IIІ)
ЗАМОВЛЕННЯ ПОСЛУГИ
Додаток 4
до Порядку інтеграції інформаційних
систем державних органів та органів
місцевого самоврядування до Єдиного
державного порталу адміністративних
послуг
(пункт 4 розділу IIІ)
ОНОВЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ
про стан виконання
Додаток 5
до Порядку інтеграції інформаційних
систем державних органів та органів
місцевого самоврядування до Єдиного
державного порталу адміністративних
послуг
(пункт 4 розділу IIІ)
ПЕРЕДАВАННЯ РЕЗУЛЬТАТУ
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
НАКАЗ
08.09.2016 № 1501/248
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
04 жовтня 2016 р.
за № 1315/29445
Про затвердження Порядку інтеграції інформаційних систем державних органів та органів місцевого самоврядування до Єдиного державного порталу адміністративних послуг
1. Затвердити Порядок інтеграції інформаційних систем державних органів та органів місцевого самоврядування до Єдиного державного порталу адміністративних послуг, що додається.
2. Департаменту розвитку інформаційно-комунікаційних технологій‚ документообігу та електронних сервісів Міністерства економічного розвитку і торгівлі України забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників Міністрів відповідно до розподілу обов'язків.
Перший віце-прем'єр-міністр
України -
Міністр економічного розвитку
і торгівлі УкраїниС.І. Кубів
Віце-прем'єр-міністр України -
Міністр регіонального
розвитку, будівництва
та житлово-комунального
господарства України
Г.Г. Зубко
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державної служби
спеціального зв'язку
та захисту інформації України
Голова Державного агентства
з питань електронного урядування УкраїниЛ.О. Євдоченко

О.В. Риженко
ЗАТВЕРДЖЕНО

Новини від Дт-Кт «Дебету-Кредиту» – тепер у Viber!