Про затвердження Порядку ведення органами Державної фіскальної служби України оперативного обліку податків і зборів, митних та інших платежів до бюджетів, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування

Міністерство фінансів України Наказ, Порядок від 07.04.2016 №422
Реквізити

Видавник: Міністерство фінансів України

Тип Наказ, Порядок

Дата 07.04.2016

Номер 422

Статус Не діє

Документ підготовлено в системі iplex
Виправлення помилок здійснюється до настання граничного терміну сплати. В ІКП відображаються нові показники Звітних документів.
2. У разі встановлення недостовірності обов'язкових реквізитів за результатами опрацювання зареєстрованих Звітних документів за випадками зазначення:
звітного періоду, що не відповідає звітному періоду, передбаченому нормами Податкового кодексу України для конкретного платника;
реквізитів щодо контролюючого органу, в якому платник податку не перебуває на обліку;
звітного періоду, що не відповідає обраному режиму оподаткування, підрозділи, відповідальні за адміністрування податків, зборів, у терміни, встановлені пунктом 49.11 статті 49 глави 2 розділу ІІ Податкового кодексу України , готують та направляють платникам податків повідомлення про відмову у прийнятті Звітних документів із зазначенням причини. Звітний документ отримує в інформаційній системі органів ДФС ознаку стану обробки "Вважається неподаним" згідно з пунктом 49.15 статті 49 глави 2 розділу ІІ Податкового кодексу України .
Інформація про виявлені помилки зберігається в інформаційній системі органів ДФС та використовується відповідальними структурними підрозділами при проведенні камеральних перевірок.
4. Відпрацювання нерознесених документів та відображення даних Звітних документів в ІКП (рознесення)
1. Для відображення в ІКП даних Звітних документів використовуються облікові показники (операції) щодо нарахування/ зменшення/ збільшення/ виключення з обліку.
Звітні документи зі статусом "Повністю введено" (крім документів зі станами обробки "Вважається неподаним" або "Історія подання") автоматично обробляються інформаційною системою органів ДФС в частині відображення даних, що впливають на стан розрахунків платника із бюджетом, в ІКП.
2. Дані Звітних документів зі статусом "Повністю введено", поданих платниками у законодавчо встановлені терміни для такого подання, а також поданих з порушенням термінів подання, але до настання граничного строку сплати грошового зобов'язання за такими Звітними документами, відображаються в ІКП датою, що відповідає даті граничного терміну сплати грошових зобов'язань за такими Звітними документами.
Дані Звітних документів зі статусом "Повністю введено", поданих платниками після настання граничного строку сплати грошового зобов'язання, а також дані уточнюючих Звітних документів та дані Звітних документів, поданих за звітний (податковий) період, на який припадає дата ліквідації платника, відображаються в ІКП датою подання таких Звітних документів до органу ДФС. При цьому за уточнюючими Звітними документами в ІКП відображається різниця між грошовим зобов'язанням, зазначеним у поданому раніше Звітному документі, та грошовим зобов'язанням, розрахованим з урахуванням виявлених платником помилок, штрафу та пені (у разі заниження грошового зобов'язання), визначені самостійно платником, якщо інше не передбачено формою Звітного документа.
За фактом порушення законодавчо встановленого терміну подання Звітного документа автоматично здійснюється розрахунок штрафу за його неподання або несвоєчасне подання. Структурні підрозділи органів ДФС, що відповідають за оформлення рішень про застосування штрафів до платників податків за неподання або несвоєчасне подання звітності, отримують доступ до інформації про розраховані штрафи. Суми штрафів після прийняття керівником органу ДФС відповідного повідомлення-рішення відображаються в ІКП у порядку, визначеному у розділі V цього Порядку.
3. Звітні документи зі статусом "Повністю введено", які набули ознаки стану обробки "Вважається неподаним", після настання граничного строку сплати грошового зобов'язання за такими Звітними документами автоматично обробляються інформаційною системою органів ДФС в частині виключення з обліку раніше рознесених до ІКП сум грошових зобов'язань. Вказане виключення проводиться датою отримання такої ознаки стану обробки та з використанням відповідних облікових показників (операцій).
Якщо за результатами судового або адміністративного оскарження платником відмови у прийнятті Звітного документа встановлено факт неправомірності такої відмови, стан обробки Звітного документа змінюється з "Вважається неподаним" на "Вважається поданим за рішенням суду або органу ДФС". Датою подання такого Звітного документа вважається дата його фактичного отримання органом ДФС.
Дані Звітних документів зі статусом "Повністю введено", які набули ознаку стану обробки "Вважаються поданими за рішенням суду або органу ДФС", після настання граничного строку сплати грошового зобов'язання за такими Звітними документами відображаються в ІКП датою присвоєння цієї ознаки та з використанням відповідних облікових показників (операцій).
4. Якщо після подання Звітного документа платник податків подає до граничного строку подання новий Звітний документ із виправленими показниками, поданий раніше Звітний документ стає недіючим та отримує ознаку стану обробки "Історія подання".
Дані Звітного документа, який отримує ознаку стану обробки "Історія подання", після настання граничного строку сплати грошового зобов'язання за таким Звітним документом виключаються з ІКП. Вказане виключення проводиться датою отримання такої ознаки стану обробки та з використанням відповідних облікових показників (операцій).
Крім того, ознаку стану обробки "Історія подання" отримують звітні документи, для яких відповідальними за адміністрування відповідного податку підрозділами проводяться нарахування у ручному режимі (крім ПДВ) (наприклад, якщо відповідно до пункту 46.4 статті 46 глави 2 розділу ІІ Податкового кодексу України платник податків подає разом з таким Звітним документом доповнення, складені за довільною формою (податковий компроміс, введення у зв'язку з податковою реформою нових податків тощо)).
Вказане проведення нарахувань здійснюється підрозділами, відповідальними за адміністрування відповідного податку, у період до настання граничної дати сплати грошового зобов'язання та відображається в ІКП з використанням облікових показників (операцій) щодо нарахування/ зменшення/ збільшення таких зобов'язань, пені.
5. Здійснення контролю за внесенням даних Звітних документів
1. З метою контролю за повнотою внесення до інформаційної системи органів ДФС даних Звітних документів, поданих на паперових носіях, за обраний період формується щоденно засобами підсистеми, що забезпечує обробку податкової звітності та платежів, перелік прийнятих (зареєстрованих) Звітних документів, які не отримали статус "Повністю введено".
Перелік формується в розрізі органів ДФС, до яких подано Звітний документ, та кодів Звітних документів за такими параметрами:
код/назва Звітного документа;
реєстраційний номер Звітного документа;
дата реєстрації Звітного документа;
інформація щодо способу подання Звітного документа.
Підрозділи органів ДФС, відповідальні за приймання та реєстрацію Звітних документів, поданих платниками на паперових носіях, вживають заходів для повного внесення даних Звітних документів згідно з Регламентом комп'ютерної обробки Звітних документів.
2. Звітні документи, які отримали статус "Повністю введено" (крім документів зі станами обробки "Вважається неподаним" або "Історія подання"), та дані яких в автоматичному режимі не були відображені в ІКП, потрапляють до переліку нерознесених Звітних документів.
Структурні підрозділи органів ДФС, відповідальні за адміністрування податків, зборів, інших платежів до бюджетів, єдиного внеску, визначають причини нерознесення Звітних документів та вживають заходів для відображення даних з таких Звітних документів в ІКП. Роботи щодо такого відображення даних в ІКП завершуються не пізніше 3-ого робочого дня місяця, наступного за місяцем, на який припадає дата граничного терміну сплати.
6. Здійснення контролю за відповідністю показників, відображених в ІКП, даним підсистеми, що забезпечує обробку податкової звітності та платежів
1. З метою контролю за відповідністю показників, відображених в ІКП та внесених до підсистеми, що забезпечує обробку податкової звітності та платежів, засобами програмного забезпечення проводиться технологічна робота щодо порівняння відповідних даних.
Порівняння виконується з урахуванням коду органу ДФС, де відкрито ІКП, за такими параметрами:
реєстраційний номер та дата реєстрації Звітного документа;
стан обробки Звітного документа;
код класифікації доходів, за яким відкрито ІКП;
вид бюджету, за яким відкрито ІКП;
дата проведення облікового показника (операції) в ІКП (нарахування/ збільшення/ зменшення/ виключення з обліку грошових зобов'язань, заявленого бюджетного відшкодування, зобов'язань щодо сплати єдиного внеску);
сума облікового показника (операції) в ІКП (нарахування/ збільшення/ зменшення/ виключення з обліку грошових зобов'язань, заявленого бюджетного відшкодування, зобов'язань щодо сплати єдиного внеску).
За результатами вказаного порівняння засобами підсистеми, що забезпечує облік платежів, формується електронний реєстр розбіжностей даних відповідної підсистеми та ІКП (далі - Реєстр розбіжностей "Податкова звітність").
2. До Реєстру розбіжностей "Податкова звітність" включається інформація про податкову звітність помилково відсутню /наявну в ІКП.
Зазначений реєстр формується окремо за кожним кодом Звітного документа наступного дня після завершення терміну його обробки згідно з Регламентом комп'ютерної обробки Звітного документа.
Структурні підрозділи органів ДФС, відповідальні за адміністрування податків, зборів, інших платежів до бюджетів, єдиного внеску, завершують роботи щодо усунення розбіжностей не пізніше третього робочого дня місяця, наступного за місяцем, на який припадає дата граничного терміну сплати.
7. Визначення органами ДФС податкових зобов'язань платників податків у випадках, не пов'язаних із порушенням податкового законодавства
1. У разі коли згідно з Податковим кодексом України відповідальність за визначення податкового зобов'язання платника покладається на органи ДФС, суми податкових зобов'язань розраховуються на підставі інформації про суб'єкти та об'єкти оподаткування.
Для визначення сум податкових зобов'язань платників здійснюється:
формування переліків суб'єктів та об'єктів оподаткування;
розрахунок сум податкових зобов'язань;
формування податкового повідомлення-рішення про сплату податків;
відображення в ІКП нарахованих сум податків за податковими повідомленнями-рішеннями з використанням облікових показників (операцій) щодо нарахування зобов'язань.
Органи ДФС відповідно до статей 266, 267 та 269 розділу ХІІ Податкового кодексу України визначають податкові зобов'язання фізичних осіб - платників:
податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;
транспортного податку;
земельного податку.
2. Формування переліків суб'єктів та об'єктів оподаткування:
1) податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.
Первинні показники, необхідні для розрахунку сум податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, для фізичних осіб містяться у реєстрі платників податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сформованому на підставі даних про об'єкти нерухомості, отриманих органами ДФС у порядку, встановленому підпунктом 266.7.4 пункту 266.7 статті 266 розділу ХІІ Податкового кодексу України .
За внесення змін до реєстру платників податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, та ведення довідника ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, відповідають структурні підрозділи органів ДФС, які за своїми функціональними обов'язками забезпечують адміністрування податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.
Інформація у довіднику ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, оновлюється на підставі відповідного рішення органу місцевого самоврядування протягом 10 робочих днів з дати отримання органом ДФС такого рішення.
Зміни до реєстру платників податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, вносяться:
на підставі інформації інших органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування про пільги, про об'єкти нерухомості, що не є об'єктом оподаткування, тощо (протягом 10 робочих днів з дати отримання відповідної інформації);
за рішенням керівника (заступника керівника) органу ДФС, прийнятим на підставі заяви платника з доданням оригіналів документів про право власності на об'єкти нерухомості, площу таких об'єктів тощо (протягом 10 робочих днів з дати отримання заяви);
2) транспортний податок.
ДФС отримує відомості, необхідні для розрахунку податку, від органів внутрішніх справ у порядку, встановленому підпунктом 267.6.3 пункту 267.6 статті 267 розділу ХІІ Податкового кодексу України ;
3) плата за землю.
Первинними показниками для розрахунку сум плати за землю є дані державного земельного кадастру, які ДФС на підставі пункту 286.1 статті 286 розділу ХІІ Податкового кодексу України отримує від органів виконавчої влади, що реалізують державну політику у сфері земельних відносин.
Структурні підрозділи органів ДФС за місцезнаходженням земельної ділянки, які за своїми функціональними обов'язками забезпечують адміністрування плати за землю, вносять до інформаційної системи органів ДФС дані про земельні ділянки та їх власників на підставі документів про право власності та право користування земельними ділянками, отриманих від платників, про ставки земельного податку та грошову оцінку земельних ділянок, отриманих від територіальних органів виконавчої влади, що реалізують державну політику у сфері земельних відносин, рішень органів місцевого самоврядування.
Внесення зазначених даних здійснюється протягом 10 робочих днів з дати отримання відповідної інформації.
3. Суми податкових зобов'язань податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, транспортного податку та плати за землю розраховуються інформаційною системою органів ДФС, ґрунтуючись на відповідних первинних показниках, наявних в інформаційній системі органів ДФС станом на дату розрахунку.
8. Формування податкового повідомлення-рішення про сплату податків
1. Структурні підрозділи органів ДФС за місцезнаходженням земельної ділянки, які за своїми функціональними обов'язками забезпечують адміністрування плати за землю, здійснюють формування податкового повідомлення-рішення про сплату фізичними особами плати за землю за поточний рік у термін до 01 травня поточного року.
Структурні підрозділи органів ДФС за місцем реєстрації платника, які за своїми функціональними обов'язками забезпечують адміністрування податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, та транспортного податку, здійснюють формування податкового повідомлення-рішення про сплату фізичними особами податкових зобов'язань зазначених податків за попередній рік у термін до 15 червня поточного року.
Сформовані податкові повідомлення-рішення реєструються, друкуються та надсилаються платникам податку з повідомленням про вручення.
2. Інформація про дату вручення платнику податку податкового повідомлення-рішення вноситься до інформаційної системи ДФС структурними підрозділами органів ДФС, якими сформовані податкові повідомлення-рішення, не пізніше дня, наступного за днем отримання такої інформації.
9. Відображення в ІКП нарахованих сум податків за податковими повідомленнями-рішеннями
1. Після внесення до інформаційної системи органів ДФС інформації про дату вручення податкового повідомлення-рішення облікові показники щодо нарахованих органом ДФС податкових зобов'язань з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, транспортного податку та плати за землю відображаються в ІКП датою граничного строку сплати (60 календарних днів з дня вручення платнику податкового повідомлення-рішення) з використанням відповідних облікових показників (кодів операцій) та беруть участь у розрахунках.
Якщо платнику, якому сформовано податкове повідомлення-рішення з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, транспортного податку та плати за землю, не відкрито відповідну ІКП, вона відкривається автоматично за реквізитами, зазначеними у податковому повідомленні-рішенні.
2. Інформація щодо початку/продовження та результатів адміністративного або судового оскарження податкового повідомлення-рішення вноситься до підсистеми, що забезпечує облік платежів, працівником структурного підрозділу органу ДФС, яким податкове повідомлення-рішення було сформовано, на підставі документів, зазначених у розділі VII цього Порядку (заяви - оскарження податкового повідомлення-рішення, ухвали суду про відкриття провадження, рішення про результати розгляду скарги (заяви), рішення суду, прийнятого по суті), протягом 3-ох днів з дати отримання такого документа.
На підставі інформації про початок/продовження у законодавчо встановлені строки процедури адміністративного оскарження (скарга (заява) платника податків) або про початок/продовження процедури судового оскарження нарахована сума податків вважається неузгодженою, а в ІКП відображаються облікові показники (операції) щодо її виключення.
За результатами адміністративного або судового оскарження:
при частковому скасуванні сум формується нове повідомлення-рішення на суму, що залишилась;
при збільшенні донарахованої суми формується повідомлення-рішення на суму збільшення без анулювання первинного документа та вручається платнику податків (вноситься дата вручення до інформаційної системи органів ДФС та виконуються процеси, описані у главі 8 цього розділу).
У разі якщо за результатами адміністративного оскарження нарахована сума податку у повному обсязі підтверджується, та якщо з урахуванням законодавчо встановлених строків вона вважається узгодженою, то в ІКП відображаються облікові показники (операції) щодо її поновлення.
У разі якщо за результатами судового оскарження (рішення суду, прийняте по суті) нарахована сума податку у повному обсязі підтверджується, та якщо з урахуванням законодавчо встановлених строків вона вважається узгодженою, то в ІКП відображаються облікові показники (операції) щодо поновлення такої суми.
У разі якщо за результатами судового оскарження нарахована сума у повному обсязі скасовується, то в ІКП відображення облікових показників щодо поновлення такої суми не проводиться.
3. З податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, податкові повідомлення-рішення можуть бути скасовані (відкликані) на підставі:
заяви платника податку, поданої до контролюючого органу за місцем проживання (реєстрації) для проведення звірки даних щодо:
об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності платника податку;
розміру загальної площі об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності платника податку;
права на користування пільгою із сплати податку;
розміру ставки податку;
нарахованої суми податку.
У разі виявлення розбіжностей між даними контролюючих органів та даними, підтвердженими платником податку на підставі оригіналів відповідних документів, зокрема документів на право власності, контролюючий орган за місцем проживання (реєстрації) платника податку проводить протягом 10 робочих днів перерахунок суми податку і надсилає (вручає) йому нове податкове повідомлення-рішення. Попереднє податкове повідомлення-рішення вважається скасованим (відкликаним).
4. З плати за землю податкові повідомлення-рішення можуть бути скасовані (відкликані) на підставі:
заяви платника податку, поданої до контролюючого органу за місцем знаходження земельної ділянки для проведення звірки даних щодо:
розміру площі земельної ділянки, що перебуває у власності та/або користуванні платника податку;
права на користування пільгою із сплати податку;
розміру ставки податку;
нарахованої суми податку.
У разі виявлення розбіжностей між даними контролюючих органів та даними, підтвердженими платником податку на підставі оригіналів відповідних документів, зокрема документів на право власності, користування пільгою, контролюючий орган за місцем проживання (реєстрації) платника податку проводить протягом 10 робочих днів перерахунок суми податку і надсилає (вручає) йому нове податкове повідомлення-рішення. Попереднє податкове повідомлення-рішення вважається скасованим (відкликаним).
5. З транспортного податку податкові повідомлення-рішення можуть бути скасовані (відкликані) на підставі:
заяви платника податку, поданої до контролюючого органу за місцем своєї реєстрації для проведення звірки даних щодо:
об'єктів оподаткування, що перебувають у власності платника податку;
розміру ставки податку;
нарахованої суми податку.
У разі виявлення розбіжностей між даними контролюючих органів та даними, підтвердженими платником податку на підставі оригіналів відповідних документів (зокрема документів, що підтверджують право власності на об'єкт оподаткування, перехід права власності на об'єкт оподаткування, документів, що впливають на середньоринкову вартість легкового автомобіля), контролюючий орган за місцем реєстрації платника податку проводить протягом 10 робочих днів перерахунок суми податку і надсилає (вручає) йому нове податкове повідомлення-рішення. Попереднє податкове повідомлення-рішення вважається скасованим (відкликаним).
10. Здійснення контролю за повнотою, своєчасністю та достовірністю відображення внесеної до системи інформації про визначені органами ДФС податкові зобов'язання платників податків у випадках, не пов'язаних із порушенням податкового законодавства
1. Інформаційною системою органів ДФС в автоматичному режимі формуються переліки податкових повідомлень-рішень та реєстри розбіжностей (нерухоме майно/транспортний податок/земельний податок) на основі показників, внесених до інформаційної системи працівниками структурних підрозділів органів ДФС, які здійснюють адміністрування податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки/ транспортного податку/ земельного податку (далі - майнові податки).
Переліки сформованих, несформованих повідомлень-рішень та податкових повідомлень-рішень, що формуються, складаються не рідше одного разу на декаду протягом травня та липня поточного року і щоденно протягом червня з урахуванням статусів документів ("діючі", "вручені", "не вручені", "скасовані" тощо) та містять таку інформацію:
податковий номер або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта);
П.І.Б. платника податків;
орган ДФС, який сформував податкове повідомлення-рішення;
дата податкового повідомлення-рішення;
номер податкового повідомлення-рішення;
тип податкового повідомлення-рішення;
статус податкового повідомлення-рішення;
код платежу, за яким відкрито ІКП;
сума податкового зобов'язання;
дата проведення суми в ІКП;
дата сплати.
2. Підрозділ територіального органу ДФС, який здійснює адміністрування майнових податків, опрацьовує :
переліки несформованих податкових повідомлень-рішень у період після 15 червня року та до повного відпрацювання відповідних переліків;
переліки сформованих, але не вручених податкових повідомлень-рішень у період після 30 червня поточного року та до повного відпрацювання відповідних переліків.
Відповідальними за невідпрацювання переліків несформованих податкових повідомлень-рішень станом на 01 липня поточного року, сформованих, але не вручених податкових повідомлень-рішень станом на 01 серпня поточного року, є заступники керівників територіальних органів ДФС, що здійснюють організацію роботи з адміністрування майнових податків.
З метою контролю за відповідністю відображених в ІКП показників про визначені органами ДФС податкові зобов'язання з майнових податків формуються електронні реєстри розбіжностей сум узгоджених/неузгоджених податкових зобов'язань, вказаних у податкових повідомленнях-рішеннях та наявних в ІКП (далі - Реєстр розбіжностей (нерухоме майно/транспортний податок/земельний податок ІКП).
До Реєстру розбіжностей (нерухоме майно/транспортний податок/земельний податок ІКП) включається інформація щодо податкових повідомлень-рішень, помилково відсутніх/наявних в ІКП, або які мають невідповідність сум.
Реєстр розбіжностей (нерухоме майно/транспортний податок/земельний податок ІКП) формується та опрацьовується територіальними органами ДФС щодекадно.
Опрацювання Реєстру розбіжностей (нерухоме майно/транспортний податок/земельний податок ІКП) забезпечують підрозділи, які здійснюють адміністрування майнових податків, разом з підрозділами, що забезпечують супроводження та збереження баз даних.
У процесі опрацювання Реєстру розбіжностей (нерухоме майно/транспортний податок/земельний податок ІКП) виконуються роботи щодо з'ясування причин помилкової відсутності/наявності окремих показників податкового повідомлення-рішення в ІКП, шляхів виправлення можливих помилок вводу та/або роботи інформаційної системи органів ДФС, виправлення (усунення) помилок і їх недопущення надалі.
3. З метою здійснення контролю за повнотою та достовірністю внесеної до ІКП інформації про оскарження податкових повідомлень-рішень щодо визначення органами ДФС податкових зобов'язань з майнових податків, сформованих засобами інформаційних систем органів ДФС, які забезпечують відображення результатів адміністративного та судового оскаржень, реєстри документів про початок, продовження та результати адміністративного та/або судового оскарження підлягають відпрацюванню не пізніше 3-ого робочого дня, наступного за днем надходження таких реєстрів до підрозділів, що здійснюють адміністрування майнових податків.
Розділ V. Перенесення до ІКП визначених за результатами контрольно-перевірочної роботи сум грошових зобов'язань, податкових, митних та інших платежів та методи контролю відповідності показників результатів контрольно-перевірочної роботи даним ІКП
1. Формування первинних показників документів органів ДФС (податкових повідомлень-рішень, вимог про сплату недоїмки з єдиного внеску та рішень про застосування (нарахування) штрафних санкцій тощо) для відображення в підсистемі, що забезпечує відображення результатів контрольно-перевірочної роботи, та перенесення до ІКП
1. Працівники підрозділів, які здійснюють контрольно-перевірочні заходи, при організації, проведенні та оформленні документів за їх результатами вносять інформацію до підсистеми, що забезпечує відображення результатів контрольно-перевірочної роботи в день вчинення відповідних дій: при направленні у встановлених законодавством випадках повідомлень платнику податків про початок документальної перевірки; підписанні наказів, направлень на проведення перевірок; реєстрації актів (довідок) перевірки, інших складених актів (довідок); при прийнятті та врученні податкових повідомлень-рішень, рішень, вимог та рішень щодо єдиного внеску.
Відповідальними за своєчасність та повноту внесення інформації в підсистемі, що забезпечує відображення результатів контрольно-перевірочної роботи, є підрозділи, які здійснюють контрольно-перевірочні заходи.
2. Формування первинних показників за результатами контрольно-перевірочної роботи:
1) відображення в підсистемі, що забезпечує відображення результатів контрольно-перевірочної роботи, сум нарахування (зменшення) грошового зобов'язання, зменшення (збільшення) суми бюджетного відшкодування та/або зменшення від'ємного значення об'єкта оподаткування податком на прибуток або від'ємного значення суми ПДВ, зменшення/збільшення сум податкових зобов'язань, податкового кредиту з ПДВ, сум нарахування пені з податку на доходи фізичних осіб та/або військового збору здійснюється на підставі податкових повідомлень-рішень, форми яких затверджені відповідним нормативно-правовим актом.
Податкове повідомлення-рішення формується за кожним окремим податком, збором разом зі штрафними (фінансовими) санкціями (штрафами) або штрафними (фінансовими) санкціями (штрафами), передбаченими Кодексом, а також за кожною штрафною (фінансовою) санкцією (штрафом) та пенею за порушення норм іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на орган ДФС, у тому числі за порушення строків розрахунків у сфері зовнішньоекономічної діяльності.
У разі зменшення органом ДФС суми бюджетного відшкодування, зменшення від'ємного значення об'єкта оподаткування податком на прибуток або від'ємного значення суми ПДВ платнику податків надсилаються (вручаються) окремі податкові повідомлення-рішення.
У разі встановлення порушення вимог законодавства з питань державної митної справи контролюючим органом складається податкове повідомлення-рішення у порядку та строки, визначені статтею 354 Митного кодексу України, крім випадків, коли розмір несплачених сум митних платежів з товарів, зазначених в одній митній декларації, або з товарів, відправлених протягом дня одним відправником на адресу одного одержувача, становить менш як 20 гривень.
У разі заниження або завищення суми податкових зобов'язань, заявленої у податковій декларації, або суми податкового кредиту, заявленої у податковій декларації з ПДВ, окремі податкові повідомлення-рішення надсилаються (вручаються) платникам податків лише у випадках, коли зазначене заниження або завищення не враховано при винесенні інших податкових повідомлень-рішень за результатами перевірки;
2) нарахування сум штрафних (фінансових) санкцій, передбачених Законом України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів" , здійснюється на підставі рішення, форма якого визначена постановою Кабінету Міністрів України від 02 червня 2003 року № 790 "Про затвердження Порядку застосування фінансових санкцій, передбачених статтею 17 Закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів".
До підсистеми, що забезпечує відображення результатів контрольно-перевірочної роботи, заносяться:
рішення керівника контролюючого органу про проведення перевірки, оформлене наказом;
направлення на проведення перевірки, в якому зазначаються дата видачі, реквізити наказу про проведення відповідної перевірки, найменування та реквізити суб'єкта (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - платника податку, який перевіряється) або об'єкта, перевірка якого проводиться, мета, вид (документальна планова/позапланова або фактична), підстави, дата початку, тривалість перевірки, період, що перевіряється, посада та прізвище посадової (службової) особи, яка проводитиме перевірку;
акт перевірки (довідка) щодо додержання суб'єктом підприємницької діяльності встановлених законодавством вимог, обов'язкових для виконання;
матеріали правоохоронних органів, органів ДФС та інших органів виконавчої влади щодо недотримання суб'єктами підприємницької діяльності вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів про виробництво та обіг спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів;
рішення про застосування до суб'єкта підприємницької діяльності фінансових санкцій у вигляді штрафів;
інші документи, що впливають на результати контрольно-перевірочної роботи.
У разі невиконання суб'єктом підприємницької діяльності рішення про застосування фінансових санкцій протягом 30 днів після його отримання сума санкцій стягується на підставі рішення суду;
3) занесення до підсистеми, що забезпечує відображення результатів контрольно-перевірочної роботи, сум єдиного внеску, штрафних санкцій та пені, визначених за результатами перевірок платників єдиного внеску, здійснюється на підставі документів, форма яких визначається інструкцією про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування;
4) занесення до підсистеми, що забезпечує відображення результатів контрольно-перевірочної роботи, сум пені з податку на доходи фізичних осіб та/або військового збору, донарахованих за результатами перевірок платників податків, здійснюється на підставі податкового повідомлення-рішення;
5) у разі якщо відповідно до чинного законодавства передбачено стягнення визначених за результатами контрольно-перевірочної роботи сум, що підлягають сплаті до бюджету за рішенням суду, їх відображення здійснюється на підставі рішення суду, що набрало законної сили, та/або виконавчого листа до такого рішення.
3. До основних первинних показників, які підлягають занесенню до підсистеми, що забезпечує відображення результатів контрольно-перевірочної роботи, на підставі документів, визначених у пункті 2 цієї глави, належать:
орган ДФС, який прийняв (склав) документ за результатами перевірки;
податковий номер або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта) та найменування (П.І.Б.) платника податків;
номер, дата прийняття (складання) та вручення документа, тип документа;
донараховані суми податкових зобов'язань, єдиного внеску, штрафних (фінансових) санкцій, пені, зменшення (збільшення) суми бюджетного відшкодування, відмови у бюджетному відшкодуванні, зменшення від'ємного значення об'єкта оподаткування з податку на прибуток та/або ПДВ, зменшення/збільшення сум податкових зобов'язань, податкового кредиту з ПДВ.
Інформація про дату прийняття та вручення податкового повідомлення-рішення/рішення/вимоги та рішення щодо єдиного внеску, а також рішень про застосування штрафних санкцій та нарахування пені вноситься до підсистеми, що забезпечує відображення результатів контрольно-перевірочної роботи, в день вчинення відповідних дій або отримання інформації про їх вчинення.
Працівник структурного підрозділу, який склав відповідний документ, вносить до підсистеми, що забезпечує відображення результатів контрольно-перевірочної роботи, такі показники:
дата та номер податкового повідомлення-рішення/рішення/вимоги та рішення щодо єдиного внеску тощо;
дата та номер акта (довідки);
інформація про встановлені порушення та виявлені заниження податкових зобов'язань в розрізі податкових (звітних) періодів/податкових декларацій (розрахунків);
сума нарахування/зменшення основного платежу;
сума штрафної (фінансової) санкції;
сума пені за порушення у сфері зовнішньоекономічної діяльності;
сума пені з податку на доходи фізичних осіб та/або військового збору;
сума зменшення (збільшення) бюджетного відшкодування ПДВ;
сума зменшення/збільшення податкових зобов'язань, податкового кредиту з ПДВ (у випадку формування окремого податкового повідомлення-рішення);
сума зменшення від'ємного значення ПДВ;
сума зменшення від'ємного значення об'єкта оподаткування податком на прибуток тощо.
2. Здійснення контролю за повнотою, своєчасністю та достовірністю занесення первинних показників в підсистемі, що забезпечує відображення результатів контрольно-перевірочної роботи
1. Інформаційною системою органів ДФС в автоматичному режимі формуються кожного робочого дня та зберігаються протягом звітного року переліки перевірок, переліки податкових повідомлень-рішень/рішень/вимог та/або рішень щодо єдиного внеску та реєстри розбіжностей контрольно-перевірочної роботи (далі - КПР) на основі первинних показників, внесених до підсистеми, що забезпечує відображення результатів контрольно-перевірочної роботи, працівниками структурних підрозділів органів ДФС, які здійснюють контрольно-перевірочні заходи.
Перелік перевірок формується за звітний період та містить таку інформацію:
орган ДФС, який здійснює (здійснював) перевірку;
податковий номер або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта);
найменування (П.І.Б.) платника податків;
підстава проведення перевірки;
наказ щодо проведення перевірки;
дата початку перевірки;
дата закінчення перевірки;
період, що перевіряється (перевірявся);
тип перевірки;
статус перевірки;
тип документа;
номер акта (довідки);
дата акта (довідки);
дата вручення акта (довідки);
статус акта (довідки);
код платежу;
сума нарахування/зменшення основного платежу;
сума штрафної (фінансової) санкції;
сума пені за порушення у сфері зовнішньоекономічної діяльності;
сума пені з податку на доходи фізичних осіб та/або військового збору;
сума зменшення (збільшення) бюджетного відшкодування ПДВ;
сума зменшення/збільшення податкових зобов'язань, податкового кредиту з ПДВ (у випадку формування окремого податкового повідомлення-рішення);
сума зменшення від'ємного значення ПДВ;
сума зменшення від'ємного значення об'єкта оподаткування податком на прибуток.
Переліки податкових повідомлень-рішень/рішень/вимог та рішень щодо єдиного внеску формуються за звітний період з урахуванням статусів документів ("діючі", "вручені", "оскаржуються", "скасовані" тощо) та містять таку інформацію:
орган ДФС, який здійснює (здійснював) перевірку;
податковий номер або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта);
найменування (П.І.Б.) платника податків;
тип перевірки;
підстава проведення перевірки;
статус перевірки;
дата акта, згідно з яким прийнято податкове повідомлення-рішення/рішення/вимоги та/або рішення щодо єдиного внеску (за наявності);
тип акта;
орган ДФС, який прийняв податкове повідомлення-рішення/рішення/вимогу та/або рішення щодо єдиного внеску;
дата податкового повідомлення-рішення/рішення/вимоги та/або рішення щодо єдиного внеску;
номер податкового повідомлення-рішення/рішення/вимоги та/або рішення щодо єдиного внеску;
тип податкового повідомлення-рішення/рішення/вимоги та/або рішення щодо єдиного внеску;
статус податкового повідомлення-рішення/рішення/вимоги та/або рішення щодо єдиного внеску;
дата вручення податкового повідомлення-рішення/рішення/вимоги та/або рішення щодо єдиного внеску;
код платежу;
сума нарахування/зменшення основного платежу;
зменшення/збільшення суми бюджетного відшкодування з ПДВ;
сума зменшення/збільшення податкових зобов'язань, податкового кредиту з ПДВ;
сума штрафної (фінансової) санкції;
сума пені за порушення у сфері зовнішньоекономічної діяльності;
сума пені з податку на доходи фізичних осіб та/або військового збору;
зменшення від'ємного значення ПДВ;
сума зменшення від'ємного значення об'єкта оподаткування податком на прибуток;
дата проведення суми в ІКП.
На основі первинних показників формуються реєстри розбіжностей КПР, областями контролю для яких є:
відсутність в інформаційній системі даних про реєстрацію акта (довідки) перевірки (з урахуванням законодавчо встановленого терміну його складання, підписання та реєстрації) за наявності наказу (наказів) про проведення перевірки (з урахуванням дати закінчення перевірки);
відсутність в інформаційній системі даних про прийняття податкового повідомлення-рішення/рішення/вимоги та/або рішення щодо єдиного внеску (з урахуванням законодавчо встановлених термінів їх прийняття та підстав для проведення перевірки) за наявності інформації про вручення платнику акта перевірки та його тип;
відсутність в інформаційній системі даних про дату вручення податкового повідомлення-рішення/рішення/вимоги та/або рішення щодо єдиного внеску за наявності інформації про прийняття податкового повідомлення-рішення/рішення/вимоги та/або рішення щодо єдиного внеску.
2. Реєстри розбіжностей КПР опрацьовуються ДФС та її органами.
Терміни опрацювання реєстрів розбіжностей КПР:
на рівні органу ДФС, що склав податкове повідомлення-рішення/рішення/вимогу та/або рішення щодо єдиного внеску - кожного робочого дня;
на територіальному рівні (Автономна Республіка Крим, області, міста Київ та Севастополь) - щодекади, протягом трьох робочих днів з дня, наступного за останнім днем декади;
на всіх рівнях ДФС - щомісяця, протягом 10-ти робочих днів з дня, наступного за останнім днем звітного місяця.
Заходи щодо з'ясування причин та усунення розбіжностей вживаються відповідальними працівниками структурних підрозділів, які здійснюють контрольно-перевірочні заходи, протягом трьох робочих днів з дня виявлення (отримання) відповідної інформації.
3. Визначення облікових показників підсистеми, що забезпечує відображення результатів контрольно-перевірочної роботи, які підлягають перенесенню до ІКП
1. Не пізніше наступного робочого дня після дня вручення платнику податків податкового повідомлення-рішення/рішення/вимоги та/або рішення щодо єдиного внеску або отримання інформації про їх вручення працівник структурного підрозділу, який склав документ, вносить дату вручення документа до підсистеми, що забезпечує відображення результатів КПР.
Інформація про виявлені заниження податкових зобов'язань в розрізі податкових (звітних) періодів/податкових декларацій (розрахунків) та граничні строки сплати таких зобов'язань враховуються при розрахунку суми пені в ІКП.
Сума пені з податку на доходи фізичних осіб та/або військового збору переноситься до ІКП одночасно з внесенням до підсистеми, що забезпечує відображення результатів КПР, дати вручення податкового повідомлення-рішення.
Після внесення до підсистеми, що забезпечує відображення результатів КПР, інформації про дату вручення податкового повідомлення-рішення/рішення/вимоги та/або рішення щодо єдиного внеску облікові показники щодо донарахованих/зменшених органом ДФС грошових зобов'язань, єдиного внеску, зменшення суми бюджетного відшкодування, відмови у бюджетному відшкодуванні, зменшення суми від'ємного значення ПДВ, врахованого у зменшення податкового боргу, одночасно переносяться до ІКП та відображаються датою граничного строку сплати/зменшення з використанням відповідних облікових показників (кодів операцій).
До настання граничного строку сплати/зменшення донараховані/зменшені суми за відсутності процедури адміністративного або судового оскарження не беруть участі у розрахунках.
Порядок дій до настання граничного строку сплати/зменшення донарахованих/зменшених сум за наявності процедури адміністративного або судового оскарження описано у главі 4 цього розділу.
За умови відсутності інформації про початок процедури адміністративного та/або судового оскарження з дня настання граничного строку сплати/зменшення відповідні донараховані/зменшені суми в ІКП беруть участь у розрахунках.
2. У разі скасування у встановлених законом випадках не в межах процедури адміністративного або судового оскарження податкового повідомлення-рішення/рішення/вимоги та/або рішення щодо єдиного внеску після його вручення платнику податків в підсистемі, що забезпечує відображення результатів КПР, вноситься рішення керівника (заступника керівника) органу ДФС про скасування податкового повідомлення-рішення/рішення/вимоги та/або рішення щодо єдиного внеску, статус податкового повідомлення-рішення/рішення/вимоги та/або рішення щодо єдиного внеску змінюється відповідно на "Скасовано".
У разі внесення вказаної інформації:
до настання граничного строку сплати/зменшення відповідні облікові показники (операції) в ІКП блокуються, а донараховані/зменшені суми не відображаються та не беруть участі у розрахунках;
після настання граничного строку сплати/зменшення в ІКП відображаються облікові показники (операції) щодо скасування донарахованих/зменшених сум у зв'язку із прийняттям рішення про скасування.
4. Відображення в інформаційній системі органів ДФС результатів адміністративного та/або судового оскарження донарахованих сум з відповідним перенесенням до ІКП
1. Працівники підрозділів адміністративного/судового оскарження органу ДФС, до компетенції яких належать розгляд скарг при проведенні процедури адміністративного оскарження або супроводження справ у судах при проведенні процедури судового оскарження прийнятих податкового повідомлення-рішення/рішення/вимоги та/або рішення щодо єдиного внеску, в установленому порядку відповідно до вимог регламентів використання відповідних інформаційних систем забезпечують внесення даних до інформаційних систем, які забезпечують відображення результатів адміністративного та/або судового оскарження, у день отримання чи складання відповідних документів або отримання інформації з подальшим збереженням даних та встановленням зв'язків записів зазначених інформаційних систем із записами підсистеми, що відображає результати КПР.
Відображенню в інформаційній системі органів ДФС підлягають матеріали, які зареєстровані в інформаційних системах, що забезпечують відображення результатів адміністративного та/або судового оскарження, та мають безпосередній зв'язок з матеріалами, внесеними до підсистеми, що забезпечує відображення результатів контрольно-перевірочної роботи в ході виконання її функцій.
Такими матеріалами є:
скарга (заява) платника податків;
рішення про результати розгляду скарги (заяви);
ухвала суду про відкриття провадження;
рішення суду, прийняте по суті.
2. Залежно від інформації, яка завантажена в інформаційну систему органів ДФС з інформаційних систем, які забезпечують відображення результатів адміністративного та/або судового оскарження, в підсистемі, що забезпечує відображення результатів контрольно-перевірочної роботи, одночасно змінюється статус повідомлень-рішень/рішень/вимог та/або рішень щодо єдиного внеску та в ІКП відображається така інформація щодо оскарження донарахованих сум та прийнятих рішень відповідними органами:
1) інформація із заяви-оскарження податкового повідомлення-рішення/рішення/вимоги та/або рішення щодо єдиного внеску.
На підставі інформації з інформаційної системи органів ДФС, яка забезпечує відображення результатів адміністративного оскарження, про початок/продовження у законодавчо встановлені строки процедури адміністративного оскарження (скарга (заява) платника податків) донарахована/зменшена сума вважається неузгодженою (статус повідомлень-рішень/рішень/вимог та рішень щодо єдиного внеску в підсистемі, що забезпечує відображення результатів контрольно-перевірочної роботи, змінюється на "Оскаржується в адміністративному порядку").
У разі внесення вказаної інформації:
до настання граничного строку сплати/зменшення відповідні облікові показники (операції) в ІКП блокуються, а донараховані/зменшені суми не відображаються та не беруть участі у розрахунках;
після настання граничного строку сплати/зменшення ІКП відображаються облікові показники (операції) щодо виключення з обліку донарахованих/зменшених сум у зв'язку із запізненням надходження скарги;
2) інформація з ухвали суду про відкриття провадження.
На підставі інформації з інформаційної системи органів ДФС, яка забезпечує відображення результатів судового оскарження, про початок/продовження процедури судового оскарження (ухвала суду про відкриття провадження) донарахована/зменшена сума вважається неузгодженою (статус податкового повідомлення-рішення/рішення/вимоги та рішення щодо єдиного внеску в підсистемі, що забезпечує відображення результатів контрольно-перевірочної роботи, змінюється на "Оскаржується в судовому порядку").
У разі внесення вказаної інформації:
до настання граничного строку сплати/зменшення - відповідні облікові показники (операції) в ІКП блокуються, а донараховані/зменшені суми не відображаються та не беруть участі у розрахунках;
після настання граничного строку сплати/зменшення - в ІКП відображаються облікові показники (операції) щодо виключення з обліку донарахованих/зменшених сум у зв'язку із запізненням надходження ухвали суду про порушення провадження у справі.
Інформація з інформаційної системи органів ДФС, яка забезпечує відображення результатів судового оскарження, про продовження процедури судового оскарження в касаційній інстанції відображається в ІКП лише у випадку відкриття провадження та прийняття судом рішення про забезпечення адміністративного позову;
3) інформація з рішення про результати розгляду скарги (заяви).
У підсистемі, що забезпечує відображення результатів контрольно-перевірочної роботи, статус повідомлень-рішень/рішень/вимог та рішень щодо єдиного внеску змінюється залежно від наслідків розгляду скарги (заяви) відповідно до інформації з інформаційної системи, яка забезпечує відображення результатів адміністративного оскарження, на статуси "Скасовується в адміністративному порядку", або "Вручено, адміністративний розгляд", або "Анульовано" при частковому скасуванні.
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
07.04.2016 № 422
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 травня 2016 р.
за № 751/28881
Про затвердження Порядку ведення органами Державної фіскальної служби України оперативного обліку податків і зборів, митних та інших платежів до бюджетів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування
••••••••••••••••••••

Доступ до повного тексту цього документу можливий лише для передплатників електронного «Дебету-Кредиту». 
Якщо ви передплатник, будь ласка, авторизуйтесь.

Або оформіть передплату, перейшовши за посиланням; вартість мінімального пакету «Мій асистент» становить лише 36 грн на місяць.

Дякуємо за розуміння.

30 днiв передплати безкоштовно!