• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про внесення змін до деяких законів України щодо індексації розміру аліментів, визначеного судом у твердій грошовій сумі

Верховна Рада України  | Закон від 17.05.2016 № 1368-VIII
Реквізити
 • Видавник: Верховна Рада України
 • Тип: Закон
 • Дата: 17.05.2016
 • Номер: 1368-VIII
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Верховна Рада України
 • Тип: Закон
 • Дата: 17.05.2016
 • Номер: 1368-VIII
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до деяких законів України щодо індексації розміру аліментів, визначеного судом у твердій грошовій сумі
(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2016, № 26, ст.517)( Із змінами, внесеними згідно із Законом № 1404-VIII від 02.06.2016 , ВВР, 2016, № 30, ст.542 )
Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести зміни до таких законів України:
1. У Законі України "Про індексацію грошових доходів населення" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 15, ст. 111; 2015 р., № 6, ст. 40):
1) частину першу статті 2 доповнити абзацом сьомим такого змісту:
"розмір аліментів, визначений судом у твердій грошовій сумі";
2) статтю 5 доповнити частиною сьомою такого змісту:
"Індексація розміру аліментів, визначеного судом у твердій грошовій сумі, проводиться за рахунок коштів платника аліментів";
3) статтю 9 після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:
"Індексація розміру аліментів, визначеного судом у твердій грошовій сумі, здійснюється підприємствами, установами, організаціями, фізичними особами, фізичними особами - підприємцями, які проводять відповідні відрахування аліментів із доходу платника аліментів".
У зв'язку з цим частину другу вважати частиною третьою.
( Пункт 2 розділу I втратив чинність на підставі Закону № 1404-VIII від 02.06.2016 )
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
Президент УкраїниП.ПОРОШЕНКО
м. Київ
17 травня 2016 року
№ 1368-VIII