Про внесення змін до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" щодо унеможливлення внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців за підробними документами

Верховна Рада України Закон від 24.11.2015 №815-VIII
Реквізити

Видавник: Верховна Рада України

Тип Закон

Дата 24.11.2015

Номер 815-VIII

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" щодо унеможливлення внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців за підробними документами
Верховна Рада України
постановляє:
1. Внести до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 31 - 32, ст. 263 із наступними змінами) такі зміни:
1) у статті 19:
у частині другій:
в абзаці першому слово "ксерокопію" виключити;
в абзаці четвертому слова "місцезнаходження та/або" виключити;
у частині третій слово "ксерокопію" виключити;
частину четверту доповнити реченням такого змісту: "Усі подані документи зберігаються у реєстраційній справі";
2) у статті 29:
в абзаці третьому частини першої слово "ксерокопію" виключити;
в абзаці першому частини третьої слово "ксерокопія" виключити;
3) частину першу статті 45 викласти в такій редакції:
"1. Зміни до відомостей про фізичну особу - підприємця, які містяться в Єдиному державному реєстрі, а саме: зміни щодо імені фізичної особи, місця її проживання, виду діяльності фізичної особи - підприємця, реєстраційного номера облікової картки платника податків або номера та серії паспорта громадянина України (або паспортного документа іноземця), який через свої релігійні або інші переконання відмовився від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомив про це відповідні державні органи і має запис в електронному безконтактному носії паспорта громадянина України, набирають чинності з дня їх державної реєстрації".
2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
Президент УкраїниП. ПОРОШЕНКО
м. Київ
24 листопада 2015 року
N 815-VIII
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" щодо унеможливлення внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців за підробними документами
Верховна Рада України
постановляє:
1. Внести до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 31 - 32, ст. 263 із наступними змінами) такі зміни:
1) у статті 19:
у частині другій:
в абзаці першому слово "ксерокопію" виключити;
в абзаці четвертому слова "місцезнаходження та/або" виключити;
у частині третій слово "ксерокопію" виключити;
частину четверту доповнити реченням такого змісту: "Усі подані документи зберігаються у реєстраційній справі";
2) у статті 29:
в абзаці третьому частини першої слово "ксерокопію" виключити;
в абзаці першому частини третьої слово "ксерокопія" виключити;
3) частину першу статті 45 викласти в такій редакції:
"1. Зміни до відомостей про фізичну особу - підприємця, які містяться в Єдиному державному реєстрі, а саме: зміни щодо імені фізичної особи, місця її проживання, виду діяльності фізичної особи - підприємця, реєстраційного номера облікової картки платника податків або номера та серії паспорта громадянина України (або паспортного документа іноземця), який через свої релігійні або інші переконання відмовився від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомив про це відповідні державні органи і має запис в електронному безконтактному носії паспорта громадянина України, набирають чинності з дня їх державної реєстрації".
2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

30 днiв передплати безкоштовно!