• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про внесення змін до Положення про Урядовий офіс з питань європейської інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України  | Постанова від 17.09.2014 № 457 | Документ не діє
Реквізити
 • Видавник: Кабінет Міністрів України
 • Тип: Постанова
 • Дата: 17.09.2014
 • Номер: 457
 • Статус: Документ не діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Кабінет Міністрів України
 • Тип: Постанова
 • Дата: 17.09.2014
 • Номер: 457
 • Статус: Документ не діє
Документ підготовлено в системі iplex
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 17 вересня 2014 р. № 457
Київ
Про внесення змін до Положення про Урядовий офіс з питань європейської інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів України
Кабінет Міністрів України
постановляє:
Внести до Положення про Урядовий офіс з питань європейської інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 серпня 2014 р. № 346 "Про Урядовий офіс з питань європейської інтеграції" (Офіційний вісник України, 2014 р., № 66, ст. 1847), зміни, що додаються.
Прем'єр-міністр УкраїниА.ЯЦЕНЮК
Інд. 52
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 17 вересня 2014 р. № 457
ЗМІНИ,
що вносяться до Положення про Урядовий офіс з питань європейської інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів України
1. В абзаці третьому пункту 3 слово "моніторингу" замінити словами "проведення моніторингу".
2. У пункті 4:
1) доповнити пункт підпунктом 5-1 такого змісту:
"5-1) бере в межах своєї компетенції разом з іншими структурними підрозділами Секретаріату Кабінету Міністрів України участь у підготовці та проведенні засідань української частини Ради асоціації між Україною та ЄС у форматі спеціальних засідань Кабінету Міністрів України, а також засідань української частини Комітету асоціації між Україною та ЄС у форматі урядового комітету, до компетенції якого віднесені питання європейської інтеграції;";
2) підпункт 10 доповнити абзацом такого змісту:
"ініціювання підготовки проектів нормативно-правових актів та програмних документів у сфері європейської інтеграції і визначення їх головного розробника;";
3) доповнити пункт підпунктами 16-1-16-5 такого змісту:
"16-1) забезпечує координацію підготовки та виконання програмних документів і планів заходів у сфері європейської інтеграції, зокрема тих, що спрямовані на виконання Угоди;
16-2) забезпечує координацію роботи з підготовки звітів про виконання Угоди, які подаються до Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, надсилаються до Європейського Союзу та виносяться на розгляд громадськості;
16-3) організовує взаємодію заступників міністрів з питань європейської інтеграції, а також заступників керівників центральних та місцевих органів виконавчої влади, до компетенції яких віднесено питання європейської інтеграції, зокрема, шляхом проведення регулярних нарад, зустрічей, утворення робочих груп;
16-4) ініціює утворення міжвідомчих робочих груп з підготовки проектів нормативно-правових актів, програмних документів та розгляду інших питань у сфері європейської інтеграції та координує їх діяльність;
16-5) здійснює координацію роботи з визначення концептуальних засад державної політики у сфері європейської інтеграції та бере участь у розробленні відповідних документів;".