Про затвердження Порядку казначейського обслуговування доходів та інших надходжень державного бюджету

Міністерство фінансів України Наказ, Звіт, Форма типового документа, Порядок від 29.01.2013 №43
Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
29.01.2013 № 43
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
19 лютого 2013 р.
за № 291/22823
Про затвердження Порядку казначейського обслуговування доходів та інших надходжень державного бюджету
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 589 від 23.06.2015 № 1089 від 25.11.2015 № 350 від 07.03.2018 № 106 від 12.03.2019 № 380 від 16.09.2019 № 239 від 25.05.2020 )
Відповідно до статей 43, 45, 112 Бюджетного кодексу України, підпункту 64 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого Указом Президента України від 08 квітня 2011 року № 446,
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Порядок казначейського обслуговування доходів та інших надходжень державного бюджету, що додається.
2. Визнати такими, що втратили чинність, накази Державного казначейства України:
від 19 грудня 2000 року № 131 "Про затвердження Порядку казначейського обслуговування доходів та інших надходжень державного бюджету", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 24 січня 2001 року за № 67/5258;
від 03 березня 2008 року № 80 "Про внесення змін до Порядку виконання державного бюджету за доходами", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 14 квітня 2008 року за № 301/14992;
від 09 січня 2009 року № 3 "Про внесення змін до деяких наказів Державного казначейства України", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 21 січня 2009 року за № 41/16057;
від 07 грудня 2010 року № 468 "Про внесення змін до наказу Державного казначейства України від 19.12.2000 № 131", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 23 грудня 2010 року за № 1326/18621.
3. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України (Чмерук М.О.) та Управлінню методології з обслуговування бюджетів, бухгалтерського обліку та звітності Державної казначейської служби України (Сушко Н.І.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра фінансів України Мярковського А.І. та Голову Державної казначейської служби України Харченка С.І.
МіністрЮ. Колобов
ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва
М.Ю. Бродський
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
29.01.2013 № 43
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
19 лютого 2013 р.
за № 291/22823
ПОРЯДОК
казначейського обслуговування доходів та інших надходжень державного бюджету
( У тексті Порядку слова "Казначейство України" у всіх відмінках замінено словом "Казначейство" у відповідних відмінках згідно з Наказом Міністерства фінансів № 350 від 07.03.2018 )( Текст Порядку після слів "реалізації пального" доповнено словами "та спирту етилового" згідно з Наказом Міністерства фінансів № 380 від 16.09.2019 )
I. Загальні положення
1.1. Цей Порядок розроблено відповідно до статей 43, 45, 112 Бюджетного кодексу України, пункту 35-1.1 статті 35-1 та пункту 43.5 статті 43 Податкового кодексу України .
( Пункт 1.1 розділу I в редакції Наказу Міністерства фінансів № 380 від 16.09.2019; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 239 від 25.05.2020 )
1.2. Цей Порядок визначає процедури казначейського обслуговування доходів та інших надходжень державного бюджету, в тому числі: надходжень від повернення бюджетних позичок, фінансової допомоги, наданої на поворотній основі, та кредитів, у тому числі залучених державою або під державні гарантії.
1.3. У цьому Порядку застосовуються поняття, які визначені Бюджетним кодексом України, Податковим кодексом України, іншими нормативно-правовими актами, що регламентують бюджетний процес.
( Пункт 1.3 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 380 від 16.09.2019 )
II. Основні положення про організацію роботи
2.1. Казначейське обслуговування доходів та інших надходжень державного бюджету здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, та його територіальними органами (далі - органи Казначейства) відповідно до законодавства.
( Пункт 2.1 розділу II в редакції Наказу Міністерства фінансів № 350 від 07.03.2018 )
2.2. У процесі казначейського обслуговування доходів та інших надходжень державного бюджету органи Казначейства:
відкривають, закривають бюджетні рахунки у національній валюті у Державній казначейській службі України для зарахування до державного бюджету доходів та інших надходжень (далі - платежі);
( Абзац другий пункту 2.2 розділу II в редакції Наказу Міністерства фінансів № 106 від 12.03.2019, із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 380 від 16.09.2019 )
відкривають, закривають та обслуговують рахунки у системах:
( Пункт 2.2 розділу II доповнено абзацом згідно з Наказом Міністерства фінансів № 589 від 23.06.2015; в редакції Наказу Міністерства фінансів № 350 від 07.03.2018 )
електронного адміністрування податку на додану вартість відповідно до Порядку електронного адміністрування податку на додану вартість, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 569 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 року № 1177);
( Абзац пункту 2.2 розділу II в редакції Наказу Міністерства фінансів № 350 від 07.03.2018 )
електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового відповідно до Порядку електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 квітня 2019 року № 408;
( Абзац пункту 2.2 розділу II в редакції Наказу Міністерства фінансів № 350 від 07.03.2018, із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 380 від 16.09.2019 )
здійснюють в автоматизованому режимі розподіл платежів між загальним та спеціальним фондами державного бюджету, між державним і місцевими бюджетами відповідно до нормативів відрахувань, визначених бюджетним законодавством, та перераховують розподілені кошти за належністю;
( Абзац шостий пункту 2.2 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 106 від 12.03.2019 )
формують розрахункові документи і здійснюють перерахування сум:
( Пункт 2.2 розділу II доповнено абзацом згідно з Наказом Міністерства фінансів № 589 від 23.06.2015; в редакції Наказу Міністерства фінансів № 350 від 07.03.2018 )
податку на додану вартість до бюджету та на поточні рахунки платників податку на додану вартість з рахунків, відкритих у системі електронного адміністрування податку на додану вартість на підставі реєстрів Державної податкової служби України;
( Абзац пункту 2.2 розділу II в редакції Наказу Міністерства фінансів № 350 від 07.03.2018; із змінами внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 380 від 16.09.2019 )
акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового до бюджету з рахунків, відкритих у системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового;
( Абзац пункту 2.2 розділу II в редакції Наказу Міністерства фінансів № 350 від 07.03.2018 )
формують розрахункові документи і здійснюють повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до бюджету, за поданням або висновком органів, що контролюють справляння надходжень бюджету;
( Абзац десятий пункту 2.2 розділу II із змінами внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 380 від 16.09.2019 )
формують розрахункові документи і проводять бюджетне відшкодування податку на додану вартість відповідно до Податкового кодексу України та нормативно-правових актів щодо бюджетного відшкодування податку на додану вартість;
( Абзац пункту 2.2 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 589 від 23.06.2015, в редакції Наказу Міністерства фінансів № 350 від 07.03.2018 )
здійснюють безспірне списання коштів державного бюджету на підставі виконавчого документа у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;
здійснюють перерахування базової дотації відповідним місцевим бюджетам;
( Абзац пункту 2.2 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 589 від 23.06.2015 )
ведуть бухгалтерський облік усіх надходжень державного бюджету відповідно до законодавства;
здійснюють у межах повноважень контроль за бюджетними повноваженнями при зарахуванні надходжень бюджету;
надають інформацію про виконання доходів та інших надходжень державного бюджету органам, що контролюють справляння надходжень бюджету.
2.3. Бюджетні рахунки для зарахування надходжень до державного бюджету (далі - рахунки за надходженнями) відкриваються на балансі Казначейства відповідно до законодавства.
( Пункт 2.3 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 106 від 12.03.2019 )
2.4. Рахунки у системах електронного адміністрування податку на додану вартість та електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового відкриваються на балансі Казначейства на підставі реєстрів Державної податкової служби України.
( Розділ II доповнено новим пунктом 2.4 згідно з Наказом Міністерства фінансів № 589 від 23.06.2015; в редакції Наказу Міністерства фінансів № 350 від 07.03.2018; із змінами внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 380 від 16.09.2019 )
2.5. Платники перераховують платежі до державного бюджету у національній валюті, у готівковій або безготівковій формі на відповідні рахунки за надходженнями за місцезнаходженням (місцем проживання) платника, якщо інше не встановлено законодавством, або на єдиний рахунок.
( Абзац перший пункту 2.5 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 350 від 07.03.2018, № 106 від 12.03.2019, № 239 від 25.05.2020 ) )
Розрахункові документи про сплату платежів до державного бюджету мають бути оформлені платниками згідно з вимогами нормативно-правових актів.
2.6. Перерахування грошових коштів, сплачених платниками до державного бюджету, здійснюється через Систему електронних платежів Національного банку України (далі - СЕП НБУ) на рахунки, відкриті в Казначействі відповідно до законодавства.
( Пункт 2.6 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 106 від 12.03.2019 )
2.7. Регламент обробки платежів, терміни перерахування платежів з обласного рівня на центральний, формування та відправки форм звітності визначаються Казначейством.
2.8. Після отримання від Міністерства фінансів України розпису доходів державного бюджету, розпису повернення кредитів до державного бюджету та надання кредитів з державного бюджету, затвердженого Міністром фінансів України, планові показники за доходами державного бюджету та надходженнями від повернення кредитів до державного бюджету відображаються в Казначействі на відповідних рахунках позабалансового обліку.
2.9. Порядок повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до державного бюджету, та порядки взаємодії органів Казначейства з органами, що згідно із законодавством контролюють справляння надходжень бюджету, регламентуються окремими нормативно-правовими актами.
( Пункт 2.9 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 350 від 07.03.2018 )
2.10. Порядок зарахування до державного бюджету коштів, що отримуються установами України, які функціонують за кордоном, встановлюється Кабінетом Міністрів України.
2.11. Органи Казначейства при обслуговуванні доходів та інших надходжень державного бюджету здійснюють операції:
за платежами, які відповідно до Бюджетного кодексу України та закону про Державний бюджет України є доходами загального фонду державного бюджету;
за коштами від повернення до загального фонду державного бюджету бюджетних позичок, фінансової допомоги, наданої на поворотній основі, та кредитами, у тому числі залученими державою або під державні гарантії;
за платежами, які відповідно до Бюджетного кодексу України та закону про Державний бюджет України є доходами спеціального фонду державного бюджету;
за коштами від повернення до спеціального фонду державного бюджету бюджетних позичок, фінансової допомоги, наданої на поворотній основі, та кредитами, у тому числі залученими державою або під державні гарантії;
за платежами, які відповідно до Бюджетного кодексу України та закону про Державний бюджет України розподіляються між загальним та спеціальним фондами державного бюджету;
за платежами, які відповідно до Бюджетного кодексу України та закону про Державний бюджет України розподіляються між державним та місцевими бюджетами;
за іншими коштами, які тимчасово віднесені на доходи державного бюджету та підлягають розподілу відповідними уповноваженими органами згідно з вимогами нормативно-правових актів;
за платежами, які належать до власних надходжень бюджетних установ, що утримуються за рахунок коштів державного бюджету;
за платежами до загального та спеціального фондів державного бюджету в іноземній валюті.
ІІІ. Операції за доходами загального фонду державного бюджету
3.1. Платежі, які відповідно до Бюджетного кодексу України та закону про Державний бюджет України є доходами загального фонду державного бюджету, зараховуються на відповідні рахунки, відкриті в Казначействі на ім'я відповідного органу Казначейства у розрізі територій та кодів класифікації доходів бюджету.
3.2. Для щоденного акумулювання доходів загального фонду державного бюджету в Казначействі відкриваються аналітичні рахунки відповідно до законодавства, а саме:
рахунки в розрізі областей, м. Києва та Казначейства;
рахунки для подальшого акумулювання доходів загального фонду державного бюджету.
Кількість рахунків, які відкриваються в Казначействі для акумулювання доходів загального фонду державного бюджету, залежить від необхідності забезпечення виконання закону про Державний бюджет України.
( Розділ III в редакції Наказу Міністерства фінансів № 350 від 07.03.2018 )
IV. Операції за доходами спеціального фонду державного бюджету
4.1. Платежі, які відповідно до Бюджетного кодексу України та закону про Державний бюджет України є доходами спеціального фонду державного бюджету, крім власних надходжень бюджетних установ, зараховуються на відповідні рахунки, відкриті в Казначействі на ім'я відповідного органу Казначейства у розрізі територій та кодів класифікації доходів бюджету.
4.2. Для щоденного акумулювання доходів спеціального фонду державного бюджету в Казначействі відкриваються аналітичні рахунки відповідно до законодавства, а саме:
рахунки в розрізі областей, м. Києва та Казначейства за кожним видом доходів;
рахунки для подальшого акумулювання доходів спеціального фонду державного бюджету в розрізі видів доходів.
( Розділ IV в редакції Наказу Міністерства фінансів № 350 від 07.03.2018 )
V. Операції з коштами від повернення до загального/спеціального фонду державного бюджету бюджетних позичок, фінансової допомоги, наданої на поворотній основі, та кредитами, в тому числі залученими державою або під державні гарантії
5.1. Процедура повернення бюджетних позичок, фінансової допомоги, наданої із загального/спеціального фонду державного бюджету на поворотній основі, та кредитів, у тому числі залучених державою або під державні гарантії, та сплати відсотків за користування ними (у разі сплати таких відсотків) здійснюється відповідно до закону про Державний бюджет України, інших нормативно-правових актів.
5.2. Операції із зарахування коштів, що надходять як повернення кредитів та відсотків за користування ними (у разі сплати таких відсотків), і відображення їх на відповідних рахунках бухгалтерського обліку виконання державного бюджету здійснюються в установленому законодавством порядку.
VI. Операції за власними надходженнями бюджетних установ
6.1. Платежі, які належать до власних надходжень бюджетних установ, що утримуються за рахунок коштів державного бюджету, та відповідно до законодавства є доходами спеціального фонду державного бюджету, зараховуються на відповідні рахунки для зарахування до спеціального фонду державного бюджету власних надходжень бюджетних установ, відкриті в Казначействі на ім'я бюджетних установ - розпорядників бюджетних коштів та їх відокремлених структурних підрозділів у розрізі кодів класифікації доходів бюджету відповідно до законодавства.
( Пункт 6.1 розділу VI із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 350 від 07.03.2018 )
6.2. При перерахуванні до державного бюджету платежів, що належать до власних надходжень бюджетних установ, в полі розрахункового документа "Призначення платежу" вказується код класифікації доходів бюджету.
Власні надходження бюджетних установ з рахунків для зарахування до спеціального фонду державного бюджету власних надходжень бюджетних установ перераховуються (списуються) на відповідні спеціальні реєстраційні рахунки розпорядників бюджетних коштів та/або їх відокремлених структурних підрозділів.
6.3. Перерахування коштів вищим та підвідомчим установам бюджетних установ згідно з вимогами нормативно-правових актів здійснюється органами Казначейства з відповідних рахунків для зарахування до спеціального фонду державного бюджету власних надходжень бюджетних установ, відкритих у Казначействі відповідно до законодавства, на рахунки, відкриті вищим та підвідомчим установам за тими самими кодами класифікації доходів бюджету, у порядку та терміни, визначені додатковим договором про розрахунково-касове обслуговування.
( Пункт 6.3 розділу VI із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 350 від 07.03.2018 )
6.4. Органи Казначейства щодня засобами програмного забезпечення формують виписки з рахунків (додаток 1) для зарахування до спеціального фонду державного бюджету власних надходжень бюджетних установ та надають відповідним бюджетним установам - розпорядникам бюджетних коштів та їх відокремленим структурним підрозділам.
VII. Операції із зарахування до державного бюджету платежів в іноземній валюті
7.1. Надходження платежів до загального та спеціального фондів державного бюджету в іноземній валюті зараховуються на валютні рахунки, відкриті на ім'я Казначейства в уповноважених банках.
7.2. Щодня, на підставі виписок із валютних рахунків Казначейства, отриманих від уповноважених банків, Казначейство відображає в бухгалтерському обліку виконання державного бюджету гривневий еквівалент надходжень в іноземній валюті за попередній операційний день на рахунках, відкритих відповідно до законодавства. Гривневий еквівалент надходжень в іноземній валюті розраховується за офіційним курсом гривні до іноземних валют на дату зарахування коштів на валютний рахунок Казначейства.
( Пункт 7.2 розділу VII із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 350 від 07.03.2018 )
7.3. Кошти в іноземній валюті, належні до державного бюджету та зараховані на рахунки дипломатичних установ, які функціонують за кордоном, відображаються Казначейством в бухгалтерському обліку виконання державного бюджету як надходження до загального та спеціального фондів за відповідним кодом класифікації доходів бюджету на підставі відповідних документів Міністерства фінансів України та Міністерства закордонних справ України.
VIII. Облік та складання звітності про надходження коштів до Державного бюджету України
8.1. Щодня у регламентований час за результатами обробки інформації Казначейство формує виписки з відповідних рахунків за надходженнями у вигляді електронного реєстру розрахункових документів (додаток 1).
( Абзац перший пункту 8.1 розділу VIII із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 350 від 07.03.2018; в редакції Наказу Міністерства фінансів № 106 від 12.03.2019 )( Абзац другий пункту 8.1 розділу VIII виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 239 від 25.05.2020 )
Зазначені виписки в електронному вигляді надаються відповідно до затверджених порядків взаємодії органів Казначейства з органами, що контролюють справляння надходжень бюджету. У разі відсутності зазначених порядків взаємодії іншим органам, що контролюють справляння надходжень бюджету, виписки надаються за їх зверненням.
( Абзац пункту 8.1 розділу VIII із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 350 від 07.03.2018, № 239 від 25.05.2020 )
8.2. Казначейство щодня у регламентований час формує Звіти про виконання державного бюджету за доходами та іншими надходженнями (додаток 2).
( Абзац перший пункту 8.2 розділу VIII із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 239 від 25.05.2020 )
У перший робочий день місяця, що настає за звітним, Звіт про виконання державного бюджету за доходами та іншими надходженнями коригується на суму гривневого еквівалента надходжень в іноземній валюті, яка надійшла в останній робочий день звітного місяця.
( Пункт 8.2 розділу VIII в редакції Наказу Міністерства фінансів № 106 від 12.03.2019 )
8.3. Органи Казначейства при веденні бухгалтерського обліку операцій з виконання державного бюджету за доходами та іншими надходженнями забезпечують облік усіх операцій з виконання державного бюджету відповідно до Бюджетного кодексу України, закону про Державний бюджет України на поточний рік (доходи загального фонду, доходи спеціального фонду, доходи, які розподіляються між загальним та спеціальним фондами, доходи, що розподіляються між державним та місцевими бюджетами, надходження, тимчасово віднесені на доходи державного бюджету, надходження від повернення бюджетних позичок, фінансової допомоги, наданої на поворотній основі, та кредитів до загального та спеціального фондів державного бюджету) в розрізі кодів бюджетної класифікації.
8.4. Порядок ведення бухгалтерського обліку операцій з виконання державного бюджету для органів Казначейства та розпорядників бюджетних коштів встановлюється окремими нормативно-правовими актами.
Директор Департаменту
податкової, митної
політики та методології
бухгалтерського облікуМ.О. Чмерук
Додаток 1
до Порядку казначейського
обслуговування доходів
та інших надходжень
державного бюджету
ВИПИСКА З РАХУНКУ
( Див. текст )( Додаток 1 в редакції Наказу Міністерства фінансів № 350 від 07.03.2018; із змінами внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 380 від 16.09.2019 )( Додаток 2 виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 239 від 25.05.2020 )
(грн, коп.)
Додаток 2
до Порядку казначейського
обслуговування доходів
та інших надходжень
державного бюджету
ЗВІТ
про виконання державного бюджету за доходами та іншими надходженнями
за __________________________ 20__ року
(число, місяць)
Група символівСимволКод класифікації доходів бюджетуНадійшло (грн, коп.)
за деньнаростаючим підсумком з початку року
12345
1
1
Усього
2
2
Усього
3
3
Усього
4
4
Усього
5
5
Усього
6
6
Усього
7
7
Усього
8
8
Усього
9
9
Усього
10
10
Усього
Начальник_______
(підпис)
___________________
(ім’я та прізвище)
Головний бухгалтер
(начальник планово-фінансового відділу)

_______
(підпис)

___________________
(ім’я та прізвище)
Роз'яснення
щодо порядку заповнення форми Звіту про виконання державного бюджету за доходами та іншими надходженнями
Колонка 1:
1 група символів - ознака доходів загального фонду державного бюджету;
2 група символів - ознака доходів спеціального фонду державного бюджету, в тому числі власних надходжень бюджетних установ;
3 група символів - ознака надходжень (контингент), що розподіляються між загальним та спеціальним фондами державного бюджету, між державним та місцевими бюджетами, надходжень, тимчасово віднесених на доходи державного бюджету, що підлягають розподілу;
4 група символів - ознака надходжень до загального фонду державного бюджету від повернення бюджетних позичок, фінансової допомоги, наданої на поворотній основі, та кредитів, у тому числі залучених державою або під державні гарантії;
5 група символів - ознака надходжень до спеціального фонду державного бюджету від повернення бюджетних позичок, фінансової допомоги, наданої на поворотній основі, та кредитів, у тому числі залучених державою або під державні гарантії;
6 група символів - розшифровка надходжень до загального фонду державного бюджету платежів, що контролюються митними органами;
7 група символів - розшифровка надходжень за відповідними нормативно-правовими актами;
8 група символів - розшифровка надходжень до спеціального фонду державного бюджету платежів, що контролюються митними органами;
9 група символів - власні надходження бюджетних установ у натуральній формі;
10 група символів - власні надходження бюджетних установ в іноземній валюті.
Колонка 2:
1-10 групи символів - символи звітності.
Колонка 3:
1-3, 6-10 групи символів - коди класифікації доходів бюджету згідно з наказом Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року № 11 "Про бюджетну класифікацію";
4, 5 групи символів - коди надходжень від повернення бюджетних позичок, фінансової допомоги, наданої на поворотній основі, та кредитів, у тому числі залучених державою або під державні гарантії.
Колонка 4:
1-10 групи символів - суми кредитових оборотів за день на аналітичних рахунках з урахуванням повернень;
Усього - загальні надходження за день за кожною 1-10 групою символів.
Колонка 5:
1-10 групи символів - суми кредитових оборотів наростаючим підсумком з початку року на аналітичних рахунках з урахуванням повернень;
Усього - загальні надходження наростаючим підсумком з початку року за кожною 1-10 групою символів.
( Додаток в редакції Наказів Міністерства фінансів № 1089 від 25.11.2015, № 350 від 07.03.2018; із змінами внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 380 від 16.09.2019 )
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
29.01.2013 № 43
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
19 лютого 2013 р.
за № 291/22823
Про затвердження Порядку казначейського обслуговування доходів та інших надходжень державного бюджету
••••••••••••••••••••

Доступ до повного тексту цього документу можливий лише для передплатників електронного «Дебету-Кредиту». 
Якщо ви передплатник, будь ласка, авторизуйтесь.

Або оформіть передплату, перейшовши за посиланням; вартість мінімального пакету «Мій асистент» становить лише 36 грн на місяць.

Дякуємо за розуміння.

30 днiв передплати безкоштовно!