Про внесення змін до деяких законів України про освіту щодо організації інклюзивного навчання. Закон від 05.06.2014 №1324-VII

Верховна Рада України Закон від 05.06.2014 №1324-VII
Остання редакція від 05.06.2014. Прийняття
Реквізити

Видавник: Верховна Рада України

Тип Закон

Дата 05.06.2014

Номер 1324-VII

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до деяких законів України про освіту щодо організації інклюзивного навчання
(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 30, ст.1011)
Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести зміни до таких законів України:
1. У частині третій статті 12 Закону України "Про дошкільну освіту" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 49, ст. 259):
1) після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:
"Для задоволення освітніх, соціальних потреб, організації корекційно-розвиткової роботи у складі дошкільних навчальних закладів можуть створюватися спеціальні та інклюзивні групи для виховання і навчання дітей з особливими освітніми потребами".
У зв’язку з цим абзаци другий - четвертий вважати відповідно абзацами третім - п’ятим;
2) в абзаці третьому слово "ранньої" виключити, а після слів "загальноосвітніх санаторних школах (школах-інтернатах)" доповнити словами "навчально-реабілітаційних центрах";
3) доповнити абзацом шостим такого змісту:
"У всіх типах дошкільних навчальних закладів при реалізації права дітей на дошкільну освіту враховуються особливі освітні потреби у навчанні і вихованні кожної дитини, у тому числі дітей з особливими освітніми потребами відповідно до принципів інклюзивної освіти".
2. У Законі України "Про загальну середню освіту" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 28, ст. 230):
1) частину першу статті 6 після слів "незалежно від раси, кольору шкіри" доповнити словами "особливостей інтелектуального, соціального і фізичного розвитку особистості";
2) частину третю статті 21 доповнити абзацом другим такого змісту:
"Діти з особливими освітніми потребами, які навчаються у спеціальних і інклюзивних класах загальноосвітніх навчальних закладів, забезпечуються безоплатним гарячим харчуванням протягом усього періоду навчання у загальноосвітньому навчальному закладі";
3) абзац десятий частини першої статті 25 після слів "вихователя загальноосвітньої спеціальної школи (школи-інтернату)" доповнити словами "та асистента вчителя інклюзивних класів загальноосвітніх навчальних закладів".
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2015 року.
2. Кабінету Міністрів України вжити заходів щодо приведення у відповідність із цим Законом підзаконних нормативно-правових актів, забезпечивши набрання ними чинності одночасно з набранням чинності цим Законом шляхом:
приведення своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;
забезпечення приведення нормативно-правових актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади у відповідність із цим Законом.
Президент УкраїниП.ПОРОШЕНКО
м. Київ
5 червня 2014 року
№ 1324-VII
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до деяких законів України про освіту щодо організації інклюзивного навчання
Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести зміни до таких законів України:
1. У частині третій статті 12 Закону України "Про дошкільну освіту" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 49, ст. 259):
1) після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:
"Для задоволення освітніх, соціальних потреб, організації корекційно-розвиткової роботи у складі дошкільних навчальних закладів можуть створюватися спеціальні та інклюзивні групи для виховання і навчання дітей з особливими освітніми потребами".
У зв’язку з цим абзаци другий - четвертий вважати відповідно абзацами третім - п’ятим;
2) в абзаці третьому слово "ранньої" виключити, а після слів "загальноосвітніх санаторних школах (школах-інтернатах)" доповнити словами "навчально-реабілітаційних центрах";
3) доповнити абзацом шостим такого змісту:
"У всіх типах дошкільних навчальних закладів при реалізації права дітей на дошкільну освіту враховуються особливі освітні потреби у навчанні і вихованні кожної дитини, у тому числі дітей з особливими освітніми потребами відповідно до принципів інклюзивної освіти".
2. У Законі України "Про загальну середню освіту" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 28, ст. 230):
1) частину першу статті 6 після слів "незалежно від раси, кольору шкіри" доповнити словами "особливостей інтелектуального, соціального і фізичного розвитку особистості";
2) частину третю статті 21 доповнити абзацом другим такого змісту:
"Діти з особливими освітніми потребами, які навчаються у спеціальних і інклюзивних класах загальноосвітніх навчальних закладів, забезпечуються безоплатним гарячим харчуванням протягом усього періоду навчання у загальноосвітньому навчальному закладі";

Новини від Дт-Кт «Дебету-Кредиту» – тепер у Viber!