Про затвердження Порядку видачі довідки про сплачений нерезидентом в Україні податок на прибуток (доходи) та форми цієї довідки. Форма типового документа від 03.12.2012 №1264

Міністерство фінансів України Наказ, Форма типового документа, Довідка, Порядок від 03.12.2012 №1264
Остання редакція від 03.12.2012. Прийняття
Реквізити

Видавник: Міністерство фінансів України

Тип Наказ, Форма типового документа, Довідка, Порядок

Дата 03.12.2012

Номер 1264

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
03.12.2012 № 1264
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
24 грудня 2012 р.
за № 2155/22467
Про затвердження Порядку видачі довідки про сплачений нерезидентом в Україні податок на прибуток (доходи) та форми цієї довідки
Відповідно до пункту 152.7 статті 152 розділу ІІІ Податкового кодексу України та Положення про Міністерство фінансів України , затвердженого Указом Президента України від 08 квітня 2011 року № 446,
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити:
Порядок видачі довідки про сплачений нерезидентом в Україні податок на прибуток (доходи), що додається;
форму довідки про сплачений нерезидентом в Україні податок на прибуток (доходи), що додається.
2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державної податкової адміністрації України від 03 вересня 2003 року № 417 "Про затвердження Порядку видачі довідки про сплачений нерезидентом в Україні податок на прибуток (доходи) та форми цієї довідки", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 01 жовтня 2003 року за № 885/8206.
3. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України (Чмерук М.О.) у встановленому порядку забезпечити:
подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;
оприлюднення цього наказу.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
5. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Міністра фінансів України Мярковського А.І. та заступника Голови Державної податкової служби України Ігнатова А.П.
МіністрЮ. Колобов
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

М.Ю. Бродський
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
03.12.2012 № 1264
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
24 грудня 2012 р.
за № 2155/22467
ПОРЯДОК
видачі довідки про сплачений нерезидентом в Україні податок на прибуток (доходи)
1. Цей Порядок визначає процедуру видачі довідки за затвердженою формою особі (юридичній або фізичній), яка не є резидентом та отримує доходи з джерелом їх походження з України.
2. Довідка видається органом державної податкової служби за місцезнаходженням (місцем проживання) резидента або постійного представництва нерезидента, що здійснює на користь нерезидента будь-яку виплату з доходу з джерелом його походження з України.
3. Довідка або обґрунтована відмова у її видачі видається на бланку органу державної податкової служби за підписом керівника органу державної податкової служби протягом 5 робочих днів від дати одержання письмового звернення нерезидента або уповноваженої ним особи.
4. Письмове звернення нерезидента про надання довідки надсилається до відповідного податкового органу безпосередньо або через особу, яка здійснює на користь нерезидента виплату доходів з джерелом їх походження з України, або через уповноважену особу, яка повинна підтвердити свої повноваження.
4.1. Звернення має бути подане українською мовою або іноземною мовою разом з офіційним перекладом українською мовою.
4.2. Звернення обов'язково повинно містити таку інформацію:
4.2.1. Відомості про нерезидента:
повна назва іноземної юридичної особи (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) фізичної особи, яка не є резидентом України), що одержала дохід з джерелом його походження з України і звертається з проханням про видачу довідки;
ідентифікаційний код (номер) цієї іноземної юридичної особи (фізичної особи, яка не є резидентом України) в країні резиденції (за наявності);
місцезнаходження (місце проживання) іноземної юридичної особи (фізичної особи, яка не є резидентом України) в країні резиденції.
4.2.2. Відомості про джерело доходу:
повна назва (прізвище, ім'я та по батькові) резидента або постійного представництва нерезидента (податкового агента), що здійснив на користь нерезидента виплату доходів з джерелом їх походження з України;
код платника податку за ЄДРПОУ або реєстраційний номер облікової картки платника податків зазначеного резидента або постійного представництва нерезидента (податкового агента);
місцезнаходження юридичної особи (місце проживання) зазначеного резидента або постійного представництва нерезидента (податкового агента);
період, у якому виплачувався дохід;
вид доходу;
сума доходу;
сума сплаченого в Україні податку.
5. Джерелом інформації для видачі довідки є дані додатка ПН до податкових декларацій (розрахунків) з податку на прибуток, надані податковими агентами податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь нерезидентів, а також сум утриманого з них податку або надані нерезидентом документи у разі самостійного нарахування і сплати податку.
6. За рішенням керівника органу державної податкової служби відповідальним за видачу довідки призначається працівник підрозділу оподаткування юридичних (фізичних) осіб.
7. Обґрунтована відмова у видачі довідки надається органом державної податкової служби у разі, якщо нерезидент у своєму письмовому зверненні надав недостовірну інформацію.
Директор Департаменту
податкової, митної
політики та методології
бухгалтерського обліку

М.О. Чмерук
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
03.12.2012 № 1264
ДОВІДКА
про сплачений нерезидентом в Україні податок на прибуток (доходи)
Директор Департаменту
податкової, митної
політики та методології
бухгалтерського обліку

М.О. Чмерук
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
03.12.2012 № 1264
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
24 грудня 2012 р.
за № 2155/22467
Про затвердження Порядку видачі довідки про сплачений нерезидентом в Україні податок на прибуток (доходи) та форми цієї довідки
Відповідно до пункту 152.7 статті 152 розділу ІІІ Податкового кодексу України та Положення про Міністерство фінансів України , затвердженого Указом Президента України від 08 квітня 2011 року № 446,
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити:
Порядок видачі довідки про сплачений нерезидентом в Україні податок на прибуток (доходи), що додається;
форму довідки про сплачений нерезидентом в Україні податок на прибуток (доходи), що додається.
2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державної податкової адміністрації України від 03 вересня 2003 року № 417 "Про затвердження Порядку видачі довідки про сплачений нерезидентом в Україні податок на прибуток (доходи) та форми цієї довідки", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 01 жовтня 2003 року за № 885/8206.
3. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України (Чмерук М.О.) у встановленому порядку забезпечити:
подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;
оприлюднення цього наказу.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
5. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Міністра фінансів України Мярковського А.І. та заступника Голови Державної податкової служби України Ігнатова А.П.
МіністрЮ. Колобов
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

М.Ю. Бродський
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства

30 днiв передплати безкоштовно!