Про затвердження Порядку подання органам державної податкової служби інформації про платників податків, обєкти оподаткування та обєкти, повязані з оподаткуванням, для забезпечення ведення їх обліку, а також обчислення та справляння податків і зборів. Порядок від 21.12.2011 №1386

Кабінет Міністрів України Постанова, Порядок від 21.12.2011 №1386
Остання редакція від 21.07.2015. Внесення змін (постанова від 08.07.2015 N 480 /480-2015-п/)
Документ підготовлено в системі iplex
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 21 грудня 2011 р. № 1386
Київ
Про затвердження Порядку подання інформації про платників податків, об'єкти оподаткування та об'єкти, пов'язані з оподаткуванням, для забезпечення ведення їх обліку, а також обчислення та справляння податків і зборів
( Назва Постанови із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 480 від 08.07.2015 )( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 947 від 17.10.2012 № 1144 від 05.12.2012 № 480 від 08.07.2015 )
Відповідно до пункту 68.3 статті 68, пунктів 70.6 і 70.16 статті 70, пункту 286.1 статті 286, пункту 292-1.3 статті 292-1 Податкового кодексу України Кабінет Міністрів України
постановляє:
( Вступна частина із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 480 від 08.07.2015 )
Затвердити Порядок подання інформації про платників податків, об'єкти оподаткування та об'єкти, пов'язані з оподаткуванням, для забезпечення ведення їх обліку, а також обчислення та справляння податків і зборів, що додається.
( Постановляюча частина із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 480 від 08.07.2015 )
Прем'єр-міністр УкраїниМ.АЗАРОВ
Інд. 70
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 21 грудня 2011 р. № 1386
ПОРЯДОК
подання інформації про платників податків, об'єкти оподаткування та об'єкти, пов'язані з оподаткуванням, для забезпечення ведення їх обліку, а також обчислення та справляння податків і зборів
( Назва Порядку із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 480 від 08.07.2015 )
1. Цей Порядок визначає механізм подання відповідно до Податкового кодексу України та Закону України "Про інформацію" суб'єктами інформаційних відносин ДФС та/або її територіальним органам інформації про платників податків, об'єкти оподаткування та об'єкти, пов'язані з оподаткуванням, для забезпечення ведення їх обліку, а також обчислення та справляння податків і зборів.
( Абзац перший пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 480 від 08.07.2015 )
Суб'єктами інформаційних відносин, на яких поширюється дія цього Порядку, є юридичні особи, фізичні особи - підприємці, самозайняті особи, податкові агенти, органи державної влади під час виконання владних управлінських функцій, у тому числі делегованих повноважень, органи місцевого самоврядування, в яких виникає обов'язок щодо подання зазначеної інформації.
( Абзац другий пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 480 від 08.07.2015 )
2. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному в Податковому кодексі України.
3. Органи, що ведуть облік або реєстрацію рухомого майна та інших активів, які є об'єктом оподаткування, подають щомісяця до 10 числа органам державної податкової служби інформацію про власників та/або користувачів таких майна та активів, розміщених на відповідній території, а також про транспортні засоби, зареєстровані у зазначених органах, та їх власників, у тому числі:
( Абзац перший пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 947 від 17.10.2012, № 480 від 08.07.2015 )( Підпункт 1 пункту 3 виключено на підставі Постанови КМ № 480 від 08.07.2015 )
2) органи внутрішніх справ - про зареєстровані (зняті з обліку) колісні транспортні засоби та їх власників, зокрема індивідуальні ознаки транспортного засобу, повне найменування (прізвище, ім'я, по батькові) та місцезнаходження (місце проживання) власника;
3) Укртрансбезпека - про судна, зареєстровані (зняті з реєстрації) у Державному судновому реєстрі України або Судновій книзі України, та їх власників або фрахтівників, зокрема індивідуальні ознаки судна, повне найменування (прізвище, ім'я, по батькові) та місцезнаходження (місце проживання) власника або фрахтівника;
( Підпункт 3 пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 480 від 08.07.2015 )
4) Державіаслужба - про повітряні судна, зареєстровані (зняті з реєстрації) у державному реєстрі цивільних повітряних суден України, та їх власників або експлуатантів, зокрема індивідуальні ознаки судна, повне найменування (прізвище, ім'я, по батькові) та місцезнаходження (місце проживання) власника або експлуатанта;
5) Держкіно - про національні фільми, зареєстровані (зняті з реєстрації) у державному реєстрі фільмів, та їх виробників, зокрема повне найменування (прізвище, ім'я, по батькові), місцезнаходження (місце проживання) виробника, відомості про посвідчення національного фільму, а також про фільми дубльовані, озвучені та/або субтитровані державною мовою на території України суб'єктами кінематографії, зокрема повне найменування (прізвище, ім'я, по батькові) та місцезнаходження (місце проживання) суб'єкта кінематографії і вид розповсюдження фільму.
3-1 . Зазначена у пункті 3 цього Порядку інформація подається:
1) ДФС - про транспортні засоби і про їх власників та/або користувачів;
( Підпункт 1 пункту 3-1 в редакції Постанови КМ № 480 від 08.07.2015 )
2) територіальним органам ДФС за місцезнаходженням - про власників та/або користувачів рухомого майна, крім транспортних засобів та інших активів, які є об'єктом оподаткування.
( Підпункт 2 пункту 3-1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 480 від 08.07.2015 )( Порядок доповнено пунктом 3-1 згідно з Постановою КМ № 947 від 17.10.2012 )
3-2. Інформація про оподатковуване нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, щодо якого у фізичних осіб виникає або припиняється право власності, подається відповідно до Порядку подання органами державної реєстрації прав на нерухоме майно та органами, що здійснюють реєстрацію місця проживання фізичних осіб, відомостей, необхідних для розрахунку податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31 травня 2012 р. № 476 (Офіційний вісник України, 2012 р., № 42, ст. 1609).
( Порядок доповнено пунктом 3-2 згідно з Постановою КМ № 480 від 08.07.2015 )
4. Держгеокадастр та Мін'юст подають щомісяця до 10 числа, а також на запит територіального органу ДФС за місцезнаходженням земельної ділянки або ДФС інформацію, необхідну для обчислення і справляння плати за землю та єдиного податку, в тому числі:
Держгеокадастр - про земельні ділянки, зокрема про кадастровий номер земельної ділянки, дату реєстрації у Державному земельному кадастрі, дату державної реєстрації земельної ділянки (відповідно до державного акта на право власності на земельну ділянку або на право постійного користування земельною ділянкою чи договору оренди), площу відповідно до правовстановлюючих документів, цільове призначення та місце розташування земельної ділянки, дату та значення нормативної грошової оцінки, частку кожного із співвласників земельної ділянки (у разі коли земельна ділянка перебуває у спільній частковій власності), а також про землевласників або землекористувачів, зокрема найменування та місцезнаходження або прізвище, ім'я, по батькові та місце проживання землевласника або землекористувача;
Мін'юст - про землевласників або землекористувачів, зокрема про найменування та місцезнаходження або прізвище, ім'я, по батькові та місце проживання землевласника або землекористувача (у разі наявності такої інформації в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно), назву, номер та дату правовстановлюючого документа, кадастровий номер земельної ділянки, площу відповідно до відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, дату державної реєстрації речового права, цільове призначення, місцезнаходження земельної ділянки (у разі наявності такої інформації в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно), розмір частки у праві спільної власності на земельну ділянку (у разі коли майно належить на праві спільної часткової власності), а також про об'єкти незавершеного будівництва.
Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на запит ДФС та її територіальних органів надається відповідно до Порядку доступу посадових осіб органів державної влади, органів місцевого самоврядування, судів, органів внутрішніх справ, органів прокуратури, органів Служби безпеки, нотаріусів, адвокатів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 грудня 2014 р. № 722 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 2, ст. 31).
( Пункт 4 в редакції Постанови КМ № 480 від 08.07.2015 )
5. Мін'юст та ДМС подають щомісяця до 10 числа ДФС інформацію про внесення до відповідних реєстрів або зміну даних, які включаються до облікової картки фізичної особи - платника податків (прізвище, ім'я, по батькові, дату і місце народження, місце проживання, громадянство, серію та номер свідоцтва про народження, паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, ким і коли виданий документ), у тому числі:
( Абзац перший пункту 5 в редакції Постанови КМ № 480 від 08.07.2015 )
1) Мін'юст - про:
зміну прізвища, імені, по батькові із зазначенням прізвища, імені, по батькові, дати і місця народження до і після зміни, місця проживання, серії та номера свідоцтва про зміну імені чи іншого документа, який підтверджує факт зазначеної зміни, ким і коли виданий документ;
фізичних осіб, які померли, із зазначенням прізвища, імені, по батькові, дати народження і смерті, місця народження, останнього місця проживання, серії та номера паспорта чи іншого документа, що посвідчує особу, або свідоцтва про народження для неповнолітніх, ким і коли виданий документ (у разі подання таких документів для державної реєстрації смерті);
повторну видачу свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану, виданих у зв'язку із зміною прізвища, імені, по батькові, дати і місця народження, не пов'язану з відомостями, зазначеними в абзаці другому цього підпункту, із зазначенням прізвища, імені, по батькові, дати і місця народження особи, щодо якої повторно видане таке свідоцтво, серії та номера свідоцтва, ким і коли видане, дати державної реєстрації акта цивільного стану;
( Підпункт 1 пункту 5 в редакції Постанови КМ № 480 від 08.07.2015 )
2) ДМС - про:
( Абзац перший підпункту 2 пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 480 від 08.07.2015 )
фізичних осіб, місце проживання яких зареєстровано (знято з реєстрації) у відповідному населеному пункті, із зазначенням прізвища, імені, по батькові, дати і місця народження, місця проживання (країна, регіон, район, населений пункт, вулиця, номер будинку (корпусу) і квартири (до і після реєстрації), серії та номера паспорта, свідоцтва про народження або іншого документа, що посвідчує особу, ким і коли виданий документ;
обмін та видачу у разі втрати (викрадення) паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, із зазначенням прізвища, імені, по батькові, дати та місця народження (до і після зміни), а також місця проживання (країна, регіон, район, населений пункт), серії та номера паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, ким і коли виданий документ (до і після обміну).
6. Органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та інші суб'єкти інформаційних відносин подають ДФС та/або її територіальним органам за місцезнаходженням інформацію про платників податків, пов'язану з їх реєстрацією, нарахуванням та сплатою податків і зборів, а також контролем за дотриманням податкового законодавства, у тому числі:
( Абзац перший пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 480 від 08.07.2015 )
1) Мін'юст - про фахівців, яким присвоєно (підтверджено) кваліфікацію судових експертів і видано відповідні свідоцтва та які не є працівниками державних спеціалізованих установ і самостійно або у складі юридичної особи можуть на професійній основі провадити судово-експертну діяльність, а також дані про припинення діяльності таких експертів;
2) Головне управління юстиції Міністерства юстиції в Автономній Республіці Крим, головні управління юстиції в областях, мм. Києві та Севастополі - про приватних нотаріусів, зокрема про видачу або анулювання реєстраційного посвідчення приватного нотаріуса, адресу робочого місця (контори) приватного нотаріуса та її зміну;
3) Рада адвокатів України - про адвокатів, що включені до Єдиного реєстру адвокатів України, зокрема прізвище, ім'я та по батькові адвоката, номер і дата видачі свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю (номер і дата прийняття рішення про включення адвоката іноземної держави до Єдиного реєстру адвокатів України), найменування і місцезнаходження адвокатського бюро чи адвокатського об'єднання, адреса робочого місця адвоката, номери засобів зв'язку, інформація про зупинення або припинення права на заняття адвокатською діяльністю, інші відомості, передбачені законом;
( Підпункт 3 пункту 6 в редакції Постанови КМ № 1144 від 05.12.2012 )
4) Аудиторська палата - про аудиторів, що включені до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів і мають право провадити аудиторську діяльність як фізичні особи - підприємці, із зазначенням прізвища, імені, по батькові, адреси робочого місця (офісу), номера телефону, дати початку аудиторської діяльності (отримання ліцензії або свідоцтва), даних щодо рішень про включення, внесення змін до зазначеного Реєстру або виключення аудиторів з нього, видачу відповідних свідоцтв та продовження строку їх дії;
5) органи ліцензування згідно з переліком, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2000 р. № 1698 (Офіційний вісник України, 2000 р., № 46, ст. 2001), - про ліцензії, зокрема повне найменування (прізвище, ім'я, по батькові) та місцезнаходження (місце проживання) суб'єкта господарювання, місце провадження господарської діяльності, вид господарської діяльності, на право провадження якого видана ліцензія, серія, номер і дата видачі ліцензії, дата прийняття і номер рішення про видачу ліцензії, строк дії, дані про анулювання ліцензії;
6) територіальні органи і підрозділи ДМС - про втрачені (викрадені) паспорти та паспорти померлих громадян із зазначенням серії та номера недійсного паспорта, ким і коли виданий, прізвища, імені, по батькові фізичної особи, дати народження, місця проживання (регіон, район, населений пункт, вулиця, номер будинку (корпусу) і квартири);
7) районні, районні у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчі органи міських, районних у містах, сільських, селищних рад - про встановлення опіки над фізичними особами, визнаними судом недієздатними, опіку, піклування і управління майном малолітніх, інших неповнолітніх фізичних осіб, фізичних осіб, обмежених судом у дієздатності, дієздатних фізичних осіб, над якими встановлене піклування у формі патронажу, піклування або управління майном фізичних осіб, визнаних судом безвісно відсутніми, а також про подальші зміни, пов'язані із зазначеними опікою, піклуванням або управлінням майном;
8) інші органи, що здійснюють реєстрацію незалежної професійної діяльності або видають дозволи на право самостійного провадження такої діяльності, - про реєстрацію незалежної професійної діяльності або видані дозволи із зазначенням прізвища, імені та по батькові фізичної особи, зареєстрованого місця проживання або місця провадження діяльності, дати, номерів відповідних записів, свідоцтв та інших документів, підстав державної реєстрації, припинення незалежної професійної діяльності, номерів телефонів та інших засобів зв'язку з особою, яка провадить незалежну професійну діяльність, видів діяльності, інших реєстраційних даних;
9) органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, юридичні особи та фізичні особи - підприємці, податкові агенти - про дату прийняття на роботу або звільнення з роботи фізичних осіб, податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на їх користь, а також сум нарахованого та утриманого з них податку.
7. Зазначена в пункті 6 цього Порядку інформація подається:
у п'ятиденний строк з дня вчинення відповідної дії та прийняття відповідного рішення (щодо відомостей, передбачених підпунктами 1-4, 7 і 8);
у п'ятиденний строк з дня надходження відповідних заяв або щомісяця до 10 числа (щодо відомостей, передбачених підпунктом 6);
щомісяця до 10 числа (щодо відомостей, передбачених підпунктом 5);
протягом 40 днів, що настають за останнім днем звітного (податкового) кварталу (щодо відомостей, передбачених підпунктом 9).
8. Інформація, передбачена пунктами 3, 3-1, 4-6 цього Порядку, в тому числі відомості про реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які мають відмітку у паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта) - для фізичної особи і податковий номер - для юридичної особи, подається:
( Абзац перший пункту 8 в редакції Постанови КМ № 480 від 08.07.2015 )
суб'єктами інформаційних відносин - центральними органами виконавчої влади за формою, визначеною ДФС разом із зазначеними суб'єктами;
( Абзац другий пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 480 від 08.07.2015 )
іншими суб'єктами інформаційних відносин - за формою, визначеною ДФС.
( Абзац третій пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 480 від 08.07.2015 )
Вимога щодо подання зазначених відомостей не застосовується у разі подання інформації про фізичних осіб, місце проживання яких зареєстроване (зняте з реєстрації) у відповідному населеному пункті, про обмін паспорта, втрачені (викрадені) паспорти та паспорти померлих громадян, а також про осіб, які померли, якщо відповідні документи не подавалися для державної реєстрації смерті, та про зареєстровані (зняті з обліку) колісні транспортні засоби і їх власників.
9. Подання інформації ДФС та/або її територіальним органам здійснюється на безоплатній основі в електронній формі.
Формати інформаційних файлів, регламент передачі інформації про зміну даних, які включаються до облікової картки фізичної особи - платника податків, форма журналів обліку переданих та отриманих інформаційних файлів визначаються спільними актами Мін'юсту і Мінфіну.
( Пункт 9 в редакції Постанови КМ № 480 від 08.07.2015 )
10. Інформація, що надійшла до ДФС та її територіальних органів, вноситься до інформаційних баз даних ДФС та використовується з урахуванням вимог, передбачених для інформації з обмеженим доступом.
( Пункт 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 480 від 08.07.2015 )
Примітка.
Подання інформації про державну реєстрацію прав на земельні ділянки, права власності (постійного користування або оренди) на які зареєстровані до 1 січня 2013 р., забезпечує Держгеокадастр, а з 1 січня 2013 р., - Мін'юст.
( Примітка в редакції Постанови КМ № 480 від 08.07.2015 )
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 21 грудня 2011 р. № 1386
Київ
Про затвердження Порядку подання інформації про платників податків, об'єкти оподаткування та об'єкти, пов'язані з оподаткуванням, для забезпечення ведення їх обліку, а також обчислення та справляння податків і зборів
Відповідно до пункту 68.3 статті 68, пунктів 70.6 і 70.16 статті 70, пункту 286.1 статті 286, пункту 292-1.3 статті 292-1 Податкового кодексу України Кабінет Міністрів України
постановляє:
Затвердити Порядок подання інформації про платників податків, об'єкти оподаткування та об'єкти, пов'язані з оподаткуванням, для забезпечення ведення їх обліку, а також обчислення та справляння податків і зборів, що додається.
Прем'єр-міністр УкраїниМ.АЗАРОВ
Інд. 70
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 21 грудня 2011 р. № 1386
ПОРЯДОК
подання інформації про платників податків, об'єкти оподаткування та об'єкти, пов'язані з оподаткуванням, для забезпечення ведення їх обліку, а також обчислення та справляння податків і зборів
1. Цей Порядок визначає механізм подання відповідно до Податкового кодексу України та Закону України "Про інформацію" суб'єктами інформаційних відносин ДФС та/або її територіальним органам інформації про платників податків, об'єкти оподаткування та об'єкти, пов'язані з оподаткуванням, для забезпечення ведення їх обліку, а також обчислення та справляння податків і зборів.

Новини від Дт-Кт «Дебету-Кредиту» – тепер у Viber!