• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про здійснення розрахунків за продані товари (надані послуги) з використанням спеціальних платіжних засобів

Кабінет Міністрів України  | Постанова від 29.09.2010 № 878 | Документ не діє
Реквізити
 • Видавник: Кабінет Міністрів України
 • Тип: Постанова
 • Дата: 29.09.2010
 • Номер: 878
 • Статус: Документ не діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Кабінет Міністрів України
 • Тип: Постанова
 • Дата: 29.09.2010
 • Номер: 878
 • Статус: Документ не діє
Документ підготовлено в системі iplex
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 29 вересня 2010 р. N 878
Київ
Про здійснення розрахунків за продані товари (надані послуги) з використанням спеціальних платіжних засобів
Відповідно до пункту 14.7 статті 14 Закону України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні" Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Установити, що суб'єкти господарювання, які провадять діяльність у сфері продажу товарів, громадського харчування та послуг і які відповідно до закону використовують реєстратори розрахункових операцій, повинні здійснити перехід на обов'язкове приймання спеціальних платіжних засобів для здійснення розрахунків за продані товари (надані послуги):
до 1 липня 2011 р. - суб'єкти господарювання (крім суб'єктів малого підприємництва), які провадять господарську діяльність у населених пунктах з чисельністю населення понад 100 тис. осіб;
до 31 грудня 2011 р.:
- суб'єкти малого підприємництва, які провадять господарську діяльність у населених пунктах з чисельністю населення понад 100 тис. осіб;
- суб'єкти господарювання, включаючи суб'єкти малого підприємництва, які провадять господарську діяльність у населених пунктах з чисельністю населення від 25 до 100 тис. осіб.
Кількість платіжних терміналів повинна становити не менше ніж 50 відсотків кількості реєстраторів розрахункових операцій, а у разі наявності одного реєстратора розрахункових операцій суб'єкт господарювання зобов'язаний забезпечити приймання спеціальних платіжних засобів.
2. Звільнити від обов'язкового приймання спеціальних платіжних засобів для здійснення розрахунків за продані товари (надані послуги) заклади громадського харчування закритого типу, які обслуговують певний контингент споживачів, зокрема особовий склад Збройних Сил та інших військових формувань, студентів, учнів та викладачів вищих, професійно-технічних, загальноосвітніх навчальних закладів, працівників промислових підприємств, підприємства торгівлі з торговельною площею до 20 кв. метрів (крім автозаправних станцій), а також суб'єкти господарювання, які провадять господарську діяльність у населених пунктах з чисельністю населення менше ніж 25 тис. осіб.
3. Міністерству економіки в установленому порядку подати на розгляд Кабінету Міністрів України пропозиції щодо внесення змін до Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування населення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 15 червня 2006 р. N 833 (Офіційний вісник України, 2006 р., N 25, ст. 1818), стосовно забезпечення можливості використання спеціальних платіжних засобів під час здійснення розрахунків за продані товари (надані послуги).
4. Антимонопольному комітетові проводити моніторинг розмірів комісійних винагород, установлених банками за операціями, здійсненими з використанням спеціальних платіжних засобів, і розмірів міжбанківських комісій, установлених платіжними організаціями, та у разі їх необґрунтованого підвищення вживати заходів, передбачених законодавством.
5. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 29 березня 2006 р. N 377 "Деякі питання здійснення розрахунків за продані товари (надані послуги) з використанням спеціальних платіжних засобів" (Офіційний вісник України, 2006 р., N 13, ст. 882).
Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 34