Про затвердження Порядку проведення органами державної податкової служби зустрічних звірок. Порядок від 27.12.2010 №1232

Кабінет Міністрів України Постанова, Порядок від 27.12.2010 №1232
Остання редакція від 07.04.2018. Внесення змін (постанова від 04.04.2018 N 240 /240-2018-п/)
Документ підготовлено в системі iplex
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 27 грудня 2010 р. N 1232
Київ
Про затвердження Порядку проведення контролюючими органами зустрічних звірок
( Назва Постанови із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 526 від 22.07.2015 ) ( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 526 від 22.07.2015 N 193 від 29.03.2017 N 240 від 04.04.2018 )
Відповідно до пункту 73.5 статті 73 Податкового кодексу України Кабінет Міністрів України
постановляє:
1. Затвердити Порядок проведення контролюючими органами зустрічних звірок, що додається.
( Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 526 від 22.07.2015 )
2. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2011 року.
Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 34
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 27 грудня 2010 р. N 1232
ПОРЯДОК
проведення контролюючими органами зустрічних звірок
( Назва Порядку із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 526 від 22.07.2015 )( У тексті Порядку слова "орган державної податкової служби" в усіх відмінках і формах числа замінено словами "контролюючий орган" у відповідному відмінку і числі згідно з Постановою КМ N 526 від 22.07.2015 )
1. Цей Порядок визначає механізм проведення контролюючими органами зустрічних звірок.
Під час зустрічної звірки:
здійснюється зіставлення даних, отриманих від платників податків та інших суб’єктів інформаційних відносин, з метою документального підтвердження господарських відносин з платником податків та зборів, а також підтвердження відносин, виду, обсягу і якості операцій та розрахунків, що здійснювалися між ними, для з’ясування повноти їх відображення в обліку платника податків;
забезпечується отримання податкової інформації, необхідної для встановлення відповідності умов контрольованої операції принципу "витягнутої руки" у випадках, передбачених підпунктом 39.5.2.13 підпункту 39.5.2 пункту 39.5 статті 39 Податкового кодексу України.
( Пункт 1 в редакції Постанови КМ N 240 від 04.04.2018 )
2. Зустрічні звірки проводяться з метою отримання податкової інформації, необхідної у зв’язку з проведенням перевірок платників податків.
( Пункт 2 в редакції Постанов КМ N 526 від 22.07.2015, N 193 від 29.03.2017 )
3. У разі необхідності проведення зустрічної звірки контролюючий орган (ініціатор) надсилає контролюючому органу (виконавцю), до компетенції якого віднесено реалізацію повноважень щодо здійснення податкового контролю стосовно суб’єкта господарювання, запит про проведення зустрічної звірки для підтвердження даних, отриманих від платника податків та інших суб’єктів інформаційних відносин.
Зустрічна звірка може бути проведена контролюючим органом (ініціатором) самостійно, якщо здійснення податкового контролю щодо цього суб’єкта господарювання віднесено до його компетенції.
( Пункт 3 в редакції Постанови КМ N 193 від 29.03.2017 )
4. Контролюючий орган (виконавець), який проводить зустрічну звірку, складає довідку за наявності інформації, для отримання якої надіслано запит контролюючим органом (ініціатором), та її документального підтвердження. У разі відсутності запитуваної контролюючим органом (ініціатором) інформації контролюючий орган (виконавець) надсилає завірений печаткою запит про подання інформації та її документального підтвердження суб'єкту господарювання у порядку, визначеному статтею 42 Податкового кодексу України.
( Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 193 від 29.03.2017 )
5. Облік запитів на проведення зустрічних звірок у суб'єктів господарювання здійснюється контролюючими органами (як ініціаторами, так і виконавцями).
6. У разі отримання від суб'єкта господарювання інформації, визначеної у запиті, та її документального підтвердження (у встановлений Податковим кодексом України строк) контролюючий орган проводить зустрічну звірку.
( Пункт 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 526 від 22.07.2015 )
7. За результатами проведеної зустрічної звірки складається довідка у двох примірниках, яка підписується суб’єктом господарювання або його законним представником і посадовими особами контролюючого органу, які її проводили, та реєструється у контролюючому органі. Один примірник довідки у 10-денний строк вручається особисто суб’єкту господарювання або його представнику під розписку або надсилається у порядку, визначеному статтею 42 Податкового кодексу України.
( Абзац перший пункту 7 в редакції Постанови КМ N 193 від 29.03.2017 )
У разі встановлення фактів, що не дають змогу провести зустрічну звірку суб’єкта господарювання у зв’язку із зняттям з обліку, встановленням відсутності суб’єкта господарювання та/або його посадових (уповноважених) осіб за місцезнаходженням (податковою адресою), ненаданням визначеної у запиті контролюючого органу інформації та її документального підтвердження для проведення зустрічної звірки, контролюючий орган (виконавець) складає акт про неможливість проведення зустрічної звірки суб’єкта господарювання, який підписується посадовими особами контролюючого органу (виконавця).
( Пункт 7 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 526 від 22.07.2015; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 193 від 29.03.2017 )
8. Довідка про проведення зустрічної звірки (акт про неможливість проведення зустрічної звірки) підлягає реєстрації в контролюючих органах (як ініціатора, так і виконавця).
( Пункт 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 526 від 22.07.2015 )
9. Матеріали зустрічної звірки (акт про неможливість проведення зустрічної звірки) надсилаються до контролюючого органу (ініціатора).
( Пункт 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 526 від 22.07.2015 )
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 27 грудня 2010 р. N 1232
Київ
Про затвердження Порядку проведення контролюючими органами зустрічних звірок
Відповідно до пункту 73.5 статті 73 Податкового кодексу України Кабінет Міністрів України
постановляє:
1. Затвердити Порядок проведення контролюючими органами зустрічних звірок, що додається.
2. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2011 року.
Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 34
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 27 грудня 2010 р. N 1232
ПОРЯДОК
проведення контролюючими органами зустрічних звірок
1. Цей Порядок визначає механізм проведення контролюючими органами зустрічних звірок.
Під час зустрічної звірки:
здійснюється зіставлення даних, отриманих від платників податків та інших суб’єктів інформаційних відносин, з метою документального підтвердження господарських відносин з платником податків та зборів, а також підтвердження відносин, виду, обсягу і якості операцій та розрахунків, що здійснювалися між ними, для з’ясування повноти їх відображення в обліку платника податків;
забезпечується отримання податкової інформації, необхідної для встановлення відповідності умов контрольованої операції принципу "витягнутої руки" у випадках, передбачених підпунктом 39.5.2.13 підпункту 39.5.2 пункту 39.5 статті 39 Податкового кодексу України.
2. Зустрічні звірки проводяться з метою отримання податкової інформації, необхідної у зв’язку з проведенням перевірок платників податків.