Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою з лікарських засобів та контролю за наркотиками

Кабінет Міністрів України Постанова, Перелік, Критерії від 02.12.2020 №1185
Остання редакція від 02.12.2020. Прийняття
Реквізити

Видавник: Кабінет Міністрів України

Тип Постанова, Перелік, Критерії

Дата 02.12.2020

Номер 1185

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 02 грудня 2020 р. № 1185
Київ
Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою з лікарських засобів та контролю за наркотиками
постановляє:
1. Затвердити критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою з лікарських засобів та контролю за наркотиками, що додаються.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
Інд. 73
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 2 грудня 2020 р. № 1185
КРИТЕРІЇ,
за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою з лікарських засобів та контролю за наркотиками
1. До критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 травня 2000 р. № 770 (Офіційний вісник України, 2000 р., № 19, ст. 789) (далі — перелік), та за якими визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Держлікслужбою, належать:
види діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що провадять ліцензіати;
кількість у ліцензіата місць провадження діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;
обсяги виробництва, виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів (за останній рік, що передує плановому періоду);
обсяги зберігання та/або використання наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів (за останній рік, що передує плановому періоду);
обсяги культивування рослин, включених до таблиці I переліку;
кількість повідомлень про порушення, які надійшли від правоохоронних органів, що призвели до витоку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у незаконний обіг (за останній рік, що передує плановому періоду);
кількість порушень вимог Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з культивування рослин, включених до таблиці I переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Кабінетом Міністрів України, розроблення, виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізації (відпуску), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до зазначеного переліку, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 6 квітня 2016 р. № 282 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 30, ст. 1209), виявлених під час попереднього заходу державного нагляду (контролю);
строк провадження господарської діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;
подання обов’язкової звітності:
- квартальний звіт про кількість наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що виробляються, виготовляються, ввозяться на територію України чи вивозяться з території України;
- річний звіт про діяльність із зазначенням кількості вирощених і перероблених рослин, включених до переліку, кількості наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що виробляються, виготовляються, ввозяться на територію України, вивозяться з території України, реалізуються чи використовуються, а також про кількість запасів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів станом на 31 грудня звітного року.
2. Ризики настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності у сфері культивування рослин, включених до таблиці І переліку, розроблення, виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізації (відпуску), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до переліку, визначено в додатку 1.
3. Вичерпний перелік критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері культивування рослин, включених до таблиці І переліку, розроблення, виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізації (відпуску), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до переліку, їх показники та кількість балів за кожним показником, визначено в додатку 2.
4. Віднесення ліцензіатів до високого, середнього або незначного ступеня ризику здійснюється з урахуванням суми балів, нарахованих за всіма критеріями, визначеними в додатку 2, за такою шкалою:
від 41 до 100 балів — до високого ступеня ризику;
від 21 до 40 балів — до середнього ступеня ризику;
від 0 до 20 балів — до незначного ступеня ризику.
5. Планові заходи державного нагляду (контролю) за діяльністю ліцензіатів у сфері контролю за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів здійснюються з такою періодичністю:
з високим ступенем ризику — не частіше одного разу на два роки;
із середнім ступенем ризику — не частіше одного разу на три роки;
із незначним ступенем ризику — не частіше одного разу на п’ять років.
6. У разі коли за результатами не менш як двох останніх заходів державного нагляду (контролю) не виявлено суттєвих порушень вимог законодавства від провадження господарської діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, плановий захід державного нагляду (контролю) щодо такого суб’єкта господарювання здійснюється не раніше ніж протягом установленого для відповідного ступеня ризику періоду, збільшений у 1,5 раза. Зазначене положення не застосовується до суб’єктів господарювання, віднесених до високого ступеня ризику.
Додаток 1
до критеріїв
РИЗИКИ
настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності у сфері культивування рослин, включених до таблиці І переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, розроблення, виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізації (відпуску), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до зазначеного переліку
Цілі державного нагляду (контролю) (код)Ризик настання негативних наслідків від провадження
господарської діяльності
Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від
провадження господарської діяльності та визначається періодичність
проведення планових заходів державного нагляду (контролю)
подія, що містить ризик настання негативних
наслідків
негативний наслідок
Життя та здоров’я людини (О1)діяльність ліцензіата у сфері обігу наркотичних
засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що призвела до витоку
наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у
незаконний обіг
смерть людини;
погіршення стану здоров’я людини;
шкода, заподіяна здоров’ю майбутніх поколінь;
скорочення тривалості життя
види діяльності у сфері обігу наркотичних засобів,
психотропних речовин і прекурсорів, що провадять ліцензіати;
кількість у ліцензіата місць провадження діяльності у
сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і
прекурсорів;
обсяги виробництва, виготовлення наркотичних засобів,
психотропних речовин і прекурсорів (за останній рік, що передує
плановому періоду);
Належна якість продукції, робіт та послуг (немайнові
блага) (О2)
недотримання вимог нормативно-правових актів у сфері
обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів
моральна шкода, заподіяна окремим громадянам;
негативний вплив на соціальні відносини
обсяги зберігання та/або використання наркотичних
засобів, психотропних речовин і прекурсорів (за останній рік, що
передує плановому періоду);
обсяги культивування рослин, включених до таблиці I
переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і
прекурсорів;
Належна якість продукції, робіт та послуг (майнові
блага) (О3)
недотримання вимог нормативно-правових актів у сфері
обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів
майнові збитки, завдані державі (витрати на державні
програми лікування ВІЛ/СНІДу, туберкульозу та інших соціально
небезпечних захворювань; на утримання осіб, що скоїли злочини у
сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів
або прекурсорів в установах виконання покарань;
втрата або зниження працездатності людини;
майнові збитки, завдані громадянам
повідомлення про порушення, які надійшли від
правоохоронних органів, що призвели до витоку наркотичних засобів,
психотропних речовин і прекурсорів у незаконний обіг (за останній
рік, що передує плановому періоду);
кількість порушень вимог Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності з культивування рослин, включених до
таблиці I переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і
прекурсорів, затвердженого Кабінетом Міністрів України,
розроблення, виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення,
придбання, реалізації (відпуску), ввезення на територію України,
вивезення з території України, використання, знищення наркотичних
засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до
зазначеного переліку, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 6 квітня 2016 р. № 282
(Офіційний вісник України, 2016 р.,
№ 30, ст. 1209), виявлених під час попереднього заходу державного
нагляду (контролю);
Навколишнє природне середовище (О4)діяльність ліцензіата у сфері обігу наркотичних
засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що призвела до
забруднення навколишнього природного середовища прекурсорами, які є
особливо небезпечними хімічними речовинами
шкода, заподіяна навколишньому природному
середовищу
строк провадження господарської діяльності у сфері
обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;
подання обов’язкової звітності:
квартальний звіт про кількість наркотичних засобів,
психотропних речовин і прекурсорів, що виробляються,
виготовляються, ввозяться на територію України чи вивозяться з
території України;
Національна безпека держави (О5)діяльність ліцензіата у сфері обігу наркотичних
засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що призвела до витоку
наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у
незаконний обіг
зростання наркотичної залежності населення;
зростання рівня злочинності, погіршення криміногенної
ситуації
річний звіт про діяльність із зазначенням кількості
вирощених і перероблених рослин, включених до переліку, кількості
наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що
виробляються, виготовляються, ввозяться на територію України,
вивозяться з території України, реалізуються чи використовуються, а
також про кількість запасів наркотичних засобів, психотропних
речовин і прекурсорів станом на 31 грудня звітного року
Інші суспільні інтереси (О6)діяльність ліцензіата у сфері обігу наркотичних
засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що призвела до витоку
наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у
незаконний обіг
збільшення кількості споживачів наркотичних
(психотропних) лікарських засобів не за медичним призначенням
Додаток 2
до критеріїв
ВИЧЕРПНИЙ ПЕРЕЛІК КРИТЕРІЇВ,
за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері культивування рослин, включених до таблиці І переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, розроблення, виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізації (відпуску), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до зазначеного переліку, їх показники та кількість балів за кожним показником
Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від
провадження господарської діяльності та визначається періодичність
проведення планових заходів державного нагляду (контролю)
Показники критеріївКіль-кість балів*
1. Види діяльності у сфері обігу наркотичних засобів,
психотропних речовин і прекурсорів, що провадять ліцензіати
виробництво (виготовлення) наркотичних засобів,
психотропних речовин і прекурсорів
20
знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і
прекурсорів (промислове)
20
зберігання та використання наркотичних засобів,
психотропних речовин і прекурсорів, включених до списку 1 таблиці
IV переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів
(далі — перелік)
20
ввезення на територію України, вивезення з території
України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів
20
реалізація наркотичних засобів, психотропних речовин і
прекурсорів (оптова торгівля)
20
перевезення наркотичних засобів, психотропних речовин
і прекурсорів
20
культивування рослин, включених до таблиці І
переліку
20
зберігання та використання прекурсорів із списку 2
таблиці IV переліку
20
реалізація (відпуск) наркотичних засобів, психотропних
речовин і прекурсорів (роздрібна торгівля)
10
зберігання та використання психотропних речовин у
закладах ветеринарної медицини
5
2. Кількість у ліцензіата місць провадження діяльності
у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і
прекурсорів
4 і більше7
3 і менше5
00
3. Обсяги виробництва, виготовлення наркотичних
засобів, психотропних речовин і прекурсорів (за останній рік, що
передує плановому періоду)
виробництво, виготовлення хіміко-фармацевтичними
підприємствами наркотичних засобів, психотропних речовин, включених
до таблиць II і III переліку, та (або) прекурсорів, включених до
списку 1 таблиці IV переліку, в будь-яких обсягах
10
виробництво, виготовлення фармацевтичними (аптечними)
закладами наркотичних засобів, психотропних речовин, включених до
таблиць II і III переліку, та (або) прекурсорів, включених до
списку 1 таблиці IV переліку, в будь-яких обсягах
5
виробництво, виготовлення прекурсорів, включених до
списку 2 таблиці IV переліку, в обсягах, що перевищують 180
кілограм (літрів) на рік
10
виробництво, виготовлення прекурсорів, включених до
списку 2 таблиці IV переліку, в обсягах до 180 кілограм (літрів) на
рік
5
виробництво, виготовлення наркотичних засобів,
психотропних речовин і прекурсорів не здійснюється
0
4. Обсяги зберігання та/або використання наркотичних
засобів, психотропних речовин і прекурсорів (за останній рік, що
передує плановому періоду)
будь-яка кількість наркотичних засобів, психотропних
речовин і прекурсорів, що використовуються для виробництва,
виготовлення лікарських засобів, що містять наркотичні засоби,
психотропні речовини, включені до таблиць II і III переліку, та
(або) прекурсорів, включених до таблиці IV переліку, в кількості,
що не перевищує їх гранично допустиму кількість, визначену постановою Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2007 р. № 1203 "Про затвердження гранично допустимої кількості наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що містяться в препаратах"
(Офіційний вісник України, 2007 р.,
№ 78, ст. 2885)
15
більше 5000 ампул (таблеток) наркотичних засобів,
психотропних речовин і прекурсорів
15
більше 180 кілограм (літрів) прекурсорів, включених до
списку 2 таблиці IV переліку
15
від 2000 до 5000 ампул (таблеток) наркотичних засобів,
психотропних речовин і прекурсорів включно
10
від 100 до 180 кілограм (літрів) прекурсорів,
включених до списку 2 таблиці IV переліку включно
10
до 2000 ампул (таблеток) наркотичних засобів,
психотропних речовин і прекурсорів включно
5
до 100 кілограм (літрів) прекурсорів, включених до
списку 2 таблиці IV переліку включно
5
зберігання та/або використання наркотичних засобів,
психотропних речовин і прекурсорів не здійснюється
0
5. Обсяги культивування рослин, включених до таблиці I
переліку
культивування рослин, включених до таблиці I переліку,
на площі 50 га і менше
5
культивування рослин, включених до таблиці I переліку,
на площі 51 га і більше
10
культивування рослин, включених до таблиці I переліку,
не здійснюється
0
6. Кількість повідомлень про порушення, які надійшли
від правоохоронних органів, що призвели до витоку наркотичних
засобів, психотропних речовин і прекурсорів у незаконний обіг (за
останній рік, що передує плановому періоду)
повідомлення наявне та підтверджене під час проведення
заходу державного нагляду (контролю)
10
повідомлення не підтвердилось0
повідомлення відсутнє0
7. Кількість порушень вимог Ліцензійних умов
провадження господарської діяльності з культивування рослин,
включених до таблиці I переліку наркотичних засобів, психотропних
речовин і прекурсорів, затвердженого Кабінетом Міністрів України,
розроблення, виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення,
придбання, реалізації (відпуску), ввезення на територію України,
вивезення з території України, використання, знищення наркотичних
засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до
зазначеного переліку, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 6 квітня 2016 р. № 282
(Офіційний вісник України, 2016 р., № 30,
ст. 1209), виявлених під час попереднього заходу державного нагляду
(контролю)
4 та більше порушень, виявлених під час попереднього
заходу державного нагляду (контролю)
10
від 1 до 3 порушень, виявлених під час попереднього
заходу державного нагляду (контролю)
5
за результатами не менш як двох останніх заходів
державного нагляду (контролю) не виявлено фактів порушення або
діяльність не здійснювалась
0
8. Строк провадження господарської діяльності у сфері
обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів
менше 3 років10
від 3 до 5 років5
більше 5 років0
9. Подання обов’язкової звітності:
- квартальний звіт про кількість наркотичних засобів,
психотропних речовин і прекурсорів, що виробляються,
виготовляються, ввозяться на територію України чи вивозяться з
території України;
звіти не подавались15
інформація в звітах недостовірна10
недотримання строків подання звітів5
звіти подані своєчасно0
- річний звіт про діяльність із зазначенням кількості
вирощених і перероблених рослин, включених до переліку, кількості
наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що
виробляються, виготовляються, ввозяться на територію України,
вивозяться з території України, реалізуються чи використовуються, а
також про кількість запасів наркотичних засобів, психотропних
речовин і прекурсорів станом на 31 грудня звітного року
_____________
* У разі коли до діяльності ліцензіата за одним критерієм можна одночасно застосувати кілька показників, обирається показник критерію з найбільшою кількістю балів.
Джерело інформації: http://www.kmu.gov.ua
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 02 грудня 2020 р. № 1185
Київ
Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою з лікарських засобів та контролю за наркотиками
постановляє:
1. Затвердити критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою з лікарських засобів та контролю за наркотиками, що додаються.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
Інд. 73
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 2 грудня 2020 р. № 1185
КРИТЕРІЇ,
за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою з лікарських засобів та контролю за наркотиками

30 днiв передплати безкоштовно!

Сюди! Тут -20%
на передплату
Закрити +