Про затвердження форми заяви на одержання субєктом господарювання або уповноваженою ним особою документів дозвільного характеру. Заява від 07.12.2005 №1176

Кабінет Міністрів України Постанова, Заява, Форма типового документа від 07.12.2005 №1176
Остання редакція від 11.02.2015 втрата чинності (постанова від 28.01.2015 N 42 /42-2015-п/)
Реквізити

Видавник: Кабінет Міністрів України

Тип Постанова, Заява, Форма типового документа

Дата 07.12.2005

Номер 1176

Статус Не діє

Документ підготовлено в системі iplex
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 7 грудня 2005 р. N 1176
Київ
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ N 42 від 28.01.2015 )
Про затвердження форми заяви на одержання суб'єктом господарювання або уповноваженою ним особою документів дозвільного характеру
( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 778 від 03.09.2008 N 340 від 12.05.2010 )
Відповідно до статті 7 Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" Кабінет Міністрів України
постановляє:
1. Затвердити форму заяви на одержання суб'єктом господарювання або уповноваженою ним особою документів дозвільного характеру, що додається.
2. Ця постанова набирає чинності одночасно із Законом України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності".
Прем'єр-міністр України Ю.ЄХАНУРОВ
Інд. 25
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 7 грудня 2005 р. N 1176
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 3 вересня 2008 р. N 778
______________________________
(керівнику дозвільного органу)
______________________________
ЗАЯВА
Відповідно до статті 7 Закону України "Про дозвільну систему
у сфері господарської діяльності" прошу видати ___________________
__________________________________________________________________
(назва документа дозвільного характеру)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(об'єкт, на який видається документ)
__________________________________________________________________
(місцезнаходження (адреса) об'єкта,
на який видається документ)
__________________________________________________________________
(вид діяльності згідно з КВЕД)
__________________________________________________________________
(у давальному відмінку повне найменування юридичної особи/
ім'я, по батькові та прізвище
__________________________________________________________________
фізичної особи - підприємця)
__________________________________________________________________
(ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ,
__________________________________________________________________
ідентифікаційний номер фізичної особи - підприємця,
платника податків та інших обов'язкових платежів)
__________________________________________________________________
(ім'я, по батькові та прізвище керівника юридичної особи/
фізичної особи - підприємця/уповноваженої особи)
__________________________________________________________________
(місцезнаходження юридичної особи/місце проживання
фізичної особи - підприємця)
________________ ________________
(телефон) (телефакс)
"___" ____________ 200_ р. __________________________________
(підпис керівника юридичної
особи/фізичної особи - підприємця,
уповноваженої особи)
Документи, що додаються до заяви: ________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Заповнюється державним адміністратором:
------------------------------------------------------------------
| "___" ____________ 200_ р. |Реєстраційний номер _______________|
|(дата надходження заяви) | |
| |___________________________________|
|____________________ | (ініціали та прізвище |
| (підпис) | державного адміністратора) |
------------------------------------------------------------------
( Форма в редакції Постанови КМ N 778 від 03.09.2008; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 340 від 12.05.2010 )
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 7 грудня 2005 р. N 1176
Київ
Про затвердження форми заяви на одержання суб'єктом господарювання або уповноваженою ним особою документів дозвільного характеру
Відповідно до статті 7 Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" Кабінет Міністрів України
постановляє:
1. Затвердити форму заяви на одержання суб'єктом господарювання або уповноваженою ним особою документів дозвільного характеру, що додається.
2. Ця постанова набирає чинності одночасно із Законом України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності".
Прем'єр-міністр України Ю.ЄХАНУРОВ
Інд. 25
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 7 грудня 2005 р. N 1176
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 3 вересня 2008 р. N 778
______________________________
(керівнику дозвільного органу)
______________________________
ЗАЯВА
Відповідно до статті 7 Закону України "Про дозвільну систему
у сфері господарської діяльності" прошу видати ___________________
__________________________________________________________________
(назва документа дозвільного характеру)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(об'єкт, на який видається документ)
__________________________________________________________________

Новини від Дт-Кт «Дебету-Кредиту» – тепер у Viber!