• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про внесення змін до Порядку надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам

Кабінет Міністрів України  | Постанова від 14.10.2022 № 1168
Реквізити
 • Видавник: Кабінет Міністрів України
 • Тип: Постанова
 • Дата: 14.10.2022
 • Номер: 1168
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Кабінет Міністрів України
 • Тип: Постанова
 • Дата: 14.10.2022
 • Номер: 1168
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 14 жовтня 2022 р. № 1168
Київ
Про внесення змін до Порядку надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам
Кабінет Міністрів України постановляє:
Внести до Порядку надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 березня 2022 р. № 332 "Деякі питання виплати допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам" (Офіційний вісник України, 2022 р., № 26, ст. 1418, № 34, ст. 1862, № 39, ст. 2091, № 43, ст. 2328, № 54, ст. 3166, № 57, ст. 3391), - із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2022 р. № 923, зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

Д. ШМИГАЛЬ

Інд. 73


ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 14 жовтня 2022 р. № 1168
ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам
1. В абзаці восьмому пункту 3 слова "через Єдиний державний вебпортал електронних послуг" замінити словами "засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг (далі - Портал Дія)".
2. Пункт 5 доповнити абзацами такого змісту:
"Контроль за дотриманням вимог законодавства під час надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам здійснюється територіальними органами Нацсоцслужби шляхом проведення вибіркової перевірки фактичного місця проживання/перебування внутрішньо переміщеної особи, про що складається відповідний акт за формою, встановленою Нацсоцслужбою.
Вибіркова перевірка проводиться за рішенням керівника (заступника керівника) територіального органу Нацсоцслужби відповідно до сформованих з використанням Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб списків, наданих Нацсоцслужбою її територіальним органам.
Під час проведення вибіркової перевірки фактичного місця проживання/перебування внутрішньо переміщеної особи за відсутності внутрішньо переміщеної особи за фактичним місцем проживання/перебування посадова особа територіального органу Нацсоцслужби робить відповідний запис в акті і залишає внутрішньо переміщеній особі повідомлення про необхідність протягом десяти календарних днів прибути до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі утворення) рад (далі - органи соціального захисту населення) за місцем перебування на обліку для проходження ідентифікації.
Посадова особа територіального органу Нацсоцслужби протягом одного робочого дня передає акт органу соціального захисту населення за місцем перебування на обліку внутрішньо переміщеної особи.
У разі коли внутрішньо переміщена особа протягом десяти календарних днів не прибула до органу соціального захисту населення, орган соціального захисту населення приймає рішення про припинення надання допомоги на проживання з наступного місяця.".
3. У пункті 6:
1) в абзаці першому слова "Єдиного державного веб-порталу електронних послуг, зокрема з використанням мобільного додатка Порталу Дія (далі - Портал Дія)" замінити словами "Порталу Дія";
2) абзац дванадцятий викласти в такій редакції:
"Заява вважається поданою в разі заповнення особою всіх полів форми. У разі відсутності у заяві інформації про наявність статусу особи з інвалідністю відповідні дані можуть бути отримані з інформаційних ресурсів Мінсоцполітики.";
3) в абзаці чотирнадцятому слова "структурного підрозділу з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі утворення) рад (далі - органи соціального захисту населення)" замінити словами "органу соціального захисту населення";
4) абзаци двадцять п’ятий - двадцять сьомий замінити абзацами такого змісту:
"У разі коли внутрішньо переміщена особа подала заяву відповідно до абзацу першого цього пункту до 30 квітня 2022 р. та не отримала допомогу, допомога надається за період, коли така особа мала право на допомогу на підставі сформованого Мінцифри відповідного переліку внутрішньо переміщених осіб, що подається Мінсоцполітики.
Перелік, сформований Мінцифри, повинен містити прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) заявника; реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності); серію та/або номер паспорта громадянина України; відомості про задеклароване/зареєстроване місце проживання (перебування) на території адміністративно-територіальної одиниці, звідки перемістилася особа; реквізити свідоцтва про народження (за наявності); відомості про неповнолітніх дітей, які перемістилися разом із внутрішньо переміщеною особою (за наявності); номер телефону (за наявності) та адресу електронної пошти (за наявності).
Мінсоцполітики через державне підприємство "Інформаційно-обчислювальний центр Міністерства соціальної політики" передає отримані від Мінцифри зазначені переліки внутрішньо переміщених осіб органам соціального захисту населення для опрацювання.";
5) доповнити пункт абзацами такого змісту:
"За наявності у сформованих Мінцифри переліках внутрішньо переміщених осіб всієї необхідної інформації для призначення і виплати допомоги орган соціального захисту населення забезпечує призначення такої допомоги за відповідний період.
У разі відсутності у зазначених переліках необхідної інформації або некоректності її викладення орган соціального захисту населення за наявності засобів зв’язку інформує внутрішньо переміщену особу, включену до сформованого Мінцифри переліку, про надання такою особою необхідної інформації для призначення допомоги за відповідні періоди, а у разі невключення інформації про особу до переліку така особа додатково подає інформацію, збережену на носіях, що підтверджує факт подання заяви засобами Порталу Дія.
Для отримання допомоги внутрішньо переміщена особа, яка подала заяву відповідно до абзацу першого цього пункту до 30 квітня 2022 р. та не отримала допомогу, звертається до 1 грудня 2022 р. до органу соціального захисту населення особисто чи засобами поштового зв’язку із заявою за формою згідно з додатком 1.".
4. В абзаці другому пункту 9 слова "через Портал Дія" замінити словами "засобами Порталу Дія".