Про внесення змін до пункту 3 Порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї

Кабінет Міністрів України Постанова від 24.12.2019 №1157
Остання редакція від 24.12.2019. Прийняття
Реквізити

Видавник: Кабінет Міністрів України

Тип Постанова

Дата 24.12.2019

Номер 1157

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 24 грудня 2019 р. № 1157
Київ
Про внесення змін до пункту 3 Порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї
Кабінет Міністрів України
постановляє:
1. Внести до пункту 3 Порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 червня 2015 р. № 367 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 46, ст. 1485, № 76, ст. 2520; 2019 р., № 47, ст. 1611), зміни, що додаються.
2. Ця постанова набирає чинності через 30 днів з дня її опублікування.
Прем’єр-міністр України О. ГОНЧАРУК
Інд. 29
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 24 грудня 2019 р. № 1157
ЗМІНИ,
що вносяться до пункту 3 Порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї
1. В абзаці четвертому слова ", або проїзного документа дитини" виключити.
2. Доповнити пункт після абзацу четвертого новими абзацами такого змісту:
"В’їзд на тимчасово окуповану територію України громадян України, які не досягли 16-річного віку, які виїхали з цієї території в супроводі одного з батьків (усиновлювачів), опікунів, піклувальників або інших законних представників чи в супроводі інших осіб, уповноважених одним із батьків (усиновлювачів), опікунів, піклувальників або інших законних представників, може здійснюватися також в супроводі батьків (усиновлювачів), опікунів, піклувальників або інших законних представників чи в супроводі інших осіб, уповноважених батьками (усиновлювачами), опікунами, піклувальниками або іншими законними представниками, а також в супроводі однієї із зазначених осіб, з якими вони здійснили виїзд.
В’їзд на тимчасово окуповану територію України громадян України віком від 14 до 16 років, які навчаються в закладах освіти на території інших регіонів України, батьки (усиновлювачі), опікуни, піклувальники яких проживають на тимчасово окупованій території України, може здійснюватися також без супроводу батьків чи одного з батьків (усиновлювачів), опікунів, піклувальників або інших законних представників чи супроводу інших осіб, уповноважених ними, за наявності інформації про навчання цих громадян України в Єдиній державній електронній базі з питань освіти.".
У зв’язку з цим абзаци п’ятий — восьмий вважати відповідно абзацами сьомим — десятим.
3. Абзац сьомий викласти в такій редакції:
"В’їзд на тимчасово окуповану територію України громадян України, які виїхали з цієї території для оформлення документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України, та виїзд з тимчасово окупованої території України осіб, які виїжджали з цієї території для оформлення документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України, здійснюється за умови пред’явлення довідки, виданої територіальним органом або територіальним підрозділом ДМС, за формою згідно з додатком 5.".
4. В абзаці восьмому слова ", або проїзного документа дитини" виключити.
5. В абзаці десятому слова "в абзаці шостому" замінити словами "в абзаці восьмому", а слова "органам Національної поліції" — словами "орган Національної поліції".
6. Доповнити пункт абзацом такого змісту:
"У разі виявлення уповноваженою службовою особою підрозділу охорони державного кордону на контрольному пункті громадянина України віком від 14 до 16 років, який навчається в закладі освіти на території іншого регіону України, без супроводу осіб, передбачених в абзаці восьмому цього пункту, уповноважені службові особи підрозділу охорони державного кордону надають такій особі дозвіл на виїзд з тимчасово окупованої території України за умови пред’явлення документа, передбаченого в абзаці восьмому цього пункту, та наявності інформації про навчання такого громадянина України в Єдиній державній електронній базі з питань освіти.".
Джерело інформації: http://www.kmu.gov.ua
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 24 грудня 2019 р. № 1157
Київ
Про внесення змін до пункту 3 Порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї
Кабінет Міністрів України
постановляє:
1. Внести до пункту 3 Порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 червня 2015 р. № 367 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 46, ст. 1485, № 76, ст. 2520; 2019 р., № 47, ст. 1611), зміни, що додаються.
2. Ця постанова набирає чинності через 30 днів з дня її опублікування.
Прем’єр-міністр України О. ГОНЧАРУК
Інд. 29
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 24 грудня 2019 р. № 1157
ЗМІНИ,
що вносяться до пункту 3 Порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї
1. В абзаці четвертому слова ", або проїзного документа дитини" виключити.
2. Доповнити пункт після абзацу четвертого новими абзацами такого змісту:
"В’їзд на тимчасово окуповану територію України громадян України, які не досягли 16-річного віку, які виїхали з цієї території в супроводі одного з батьків (усиновлювачів), опікунів, піклувальників або інших законних представників чи в супроводі інших осіб, уповноважених одним із батьків (усиновлювачів), опікунів, піклувальників або інших законних представників, може здійснюватися також в супроводі батьків (усиновлювачів), опікунів, піклувальників або інших законних представників чи в супроводі інших осіб, уповноважених батьками (усиновлювачами), опікунами, піклувальниками або іншими законними представниками, а також в супроводі однієї із зазначених осіб, з якими вони здійснили виїзд.

30 днiв передплати безкоштовно!

Вам потрібен новий ПКУ?

Тисніть на кнопку >>

Закрити +