• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про затвердження Правил експлуатування акумуляторних свинцевих стартерних батарей колісних транспортних засобів і спеціальних машин, виконаних на колісних шасі

Міністерство транспорту та звязку України  | Наказ, Картка, Форма типового документа, Класифікація, Правила від 02.07.2008 № 795
Реквізити
 • Видавник: Міністерство транспорту та звязку України
 • Тип: Наказ, Картка, Форма типового документа, Класифікація, Правила
 • Дата: 02.07.2008
 • Номер: 795
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Міністерство транспорту та звязку України
 • Тип: Наказ, Картка, Форма типового документа, Класифікація, Правила
 • Дата: 02.07.2008
 • Номер: 795
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
4.12. Зниження рівня електроліту в акумуляторах обслужних і малообслужних АБ компенсують доливанням дистильованої води. Періодичність доливання дистильованої води коригують залежно від кліматичних умов та інтенсивності експлуатування КТЗ.
У разі зниження рівня електроліту в акумуляторах через випліскування його відновлюють доливанням електроліту такої самої густини, що й в акумуляторах АБ. Неприпустимо доливати в акумулятори електроліт неконтрольованої густини.
4.13. В умовах жаркого сухого і теплого вологого клімату для
зменшення інтенсивності корозії ґраток позитивних електродів і
зсуву активної маси густину електроліту зарядженої АБ знижують до
1,23 г/куб.см, установлюють мінімальне значення напруги
-0,01
генераторної установки КТЗ, якщо таке передбачено виробником КТЗ.
4.14. При температурі повітря нижче мінус 15 град.С роботоздатність АБ підтримують покриттям відсіку АБ теплоізолювальним матеріалом (пінопластом або іншим матеріалом, передбаченим виробником) без перешкоджання вентилюванню відсіку.
У разі зберігання КТЗ при температурі повітря нижче мінус 15 град.С на відкритих площадках більше однієї доби чи в неопалюваних приміщеннях для забезпечення роботоздатності АБ знімають з КТЗ і зберігають, як визначено в розділі VI цих Правил.
4.15. У КТЗ із живленням струмом двох рівнів напруги можливе надмірне заряджання/розряджання однієї з двох послідовно з'єднаних АБ, яку живить трансформаторно-випрямний блок, усувають періодичною зміною місць установки таких АБ у разі збільшення різниці густини електроліту в акумуляторах таких АБ до 0,03 г/куб.см, якщо інше не визначено виробником КТЗ чи якщо конструкція КТЗ не забезпечує почергове автоматичне переключення АБ з кожним новим включенням споживачів електроенергії.
4.16. Під час експлуатування АБ вживають заходів для збереження їх марковання, що є однією з умов правильного стилізування АБ.
V. Технічне обслуговування і ремонт акумуляторних свинцевих стартерних батарей
5.1. Технічне обслуговування АБ зазвичай виконують за регламентом виробника.
5.2. Під час ЗмО АБ у складі КТЗ з періодичністю не більше 15 діб виконують такі операції:
а) перевіряють надійність кріплення АБ у відсіку КТЗ, з'єднини наконечників електричних провідників (кабелів) з полюсними виводами, відповідність натягу з'єднувальних провідників;
б) перевіряють зовнішнім оглядом чистоту зовнішніх поверхонь АБ на наявність витоку електроліту, механічних пошкоджень та інших дефектів;
в) перевіряють рівень електроліту в обслужних АБ, у разі потреби доводять його до норми, як визначено в пункті 3.6 цих Правил. Дистильовану воду заливають в акумулятори безпосередньо перед пуском двигуна;
г) перевіряють ступінь зарядженості обслужних АБ за густиною електроліту, як визначено в пункті 3.3 цих Правил. Різниця густини електроліту в акумуляторах не повинна бути більше 0,01 г/куб.см.
У разі розрядження АБ більше припустимого рівня, який визначено в пункті 4.9 цих Правил, її заряджають;
ґ) усувають виявлені дефекти і недоліки з утримання АБ, звертаючи увагу на відповідність вентилювання акумуляторного відсіку вимогам виробника КТЗ;
д) перевіряють роботоздатність АБ за надійністю пуску двигуна, за відповідністю виміряної е.р.с. нормам виробника і величини напруги під час пуску двигуна за показами влаштованого в КТЗ вольтметра або величини сили зарядного струму за показами штатного амперметра;
е) виконують інші операції, що визначені виробником КТЗ і АБ.
Величину е.р.с. вимірюють на полюсних виводах під час стоянки
КТЗ з виключеним головним перемикачем АБ ("маса"), величину
напруги - під час прокрутки колінчастого вала двигуна стартером
КТЗ без подачі пального. Е.р.с. вимірюють за допомогою вольтметра
ГОСТ 8711-93 класу точності не нижче 0,2. Залежно від ступеня
зарядженості АБ в електричній мережі КТЗ з номінальною напругою
12 В у весняно-літній період е.р.с. повинна бути 12,6 В, в
-0,1
осінньо-зимовий період - 12,7 В, мінімальне значення напруги
-0,1
під час прокрутки - не нижче 11,0 В. В електричній мережі КТЗ з
номінальною напругою 24 В е.р.с. повинна бути відповідно
25,2 В і 25,4 В, мінімальне значення напруги під час
-0,2 -0,2
прокрутки - не нижче 22,0 В. Для вимірювань перед прокруткою
колінчастого вала двигун повинен бути прогрітий за вимогами
виробника і підготовлений до пуску.
Якщо за результатами вимірювання густини електроліту АБ заряджені, наприклад, на 75-90 відсотків, величина зарядного струму на підвищених експлуатаційних частотах обертання колінчастого вала двигуна через 15-20 хвилин після його пуску повинна становити відповідно 45-20 А, якщо інше не визначено виробником КТЗ.
5.3. Під час ТО-1 чи відповідних видів ТО з установленою виробником КТЗ періодичністю додатково до операцій ЗмО із зняттям АБ з КТЗ виконують такі операції:
а) очищають у разі потреби вентиляційні отвори пробок акумуляторів і полюсні виводи АБ;
б) перевіряють рівень електроліту в акумуляторах малообслужних АБ, у разі потреби доводять його до норми, як визначено в пункті 3.6 цих Правил;
в) перевіряють АБ на відсутність надмірного саморозряду. У разі виявлення надмірного саморозряду нейтралізують поверхню АБ десятивідсотковим розчином питної соди за ГОСТ 2156-76. Малообслужні АБ перевіряють на відсутність надмірного саморозряду у весняно-літній період експлуатування КТЗ щомісяця, у осінньо-зимовий період - один раз на три місяці;
г) перевіряють відповідність технічного стану контактів електричного кола "АБ - стартер" КТЗ вимогам виробника. Спад напруги в цьому колі, виміряний за допомогою вольтметра, повинен бути не більше 0,3 В.
5.4. Щомісяця заряджають АБ, якщо інтенсивність експлуатування КТЗ менше 3000 км/місяць. Операції із заряджання АБ виконують на дільниці або на спеціалізованому підприємстві з ТО і ремонту АБ з дотриманням вимог розділу III цих Правил.
У разі заряджання від зовнішнього джерела електроенергії АБ знімають з КТЗ для недопущення вибуху газів, які вона виділяє під час заряджання.
5.5. Під час ТО-2 чи прирівняних до нього операцій, але не рідше одного разу на три місяці, додатково до операцій ТО-1 виконують такі операції:
а) перевіряють ступінь зарядженості малообслужних АБ за густиною електроліту, як визначено в пункті 3.3 цих Правил. Різниця густини електроліту в акумуляторах не повинна бути більше 0,01 г/куб.см.;
б) визначають величину (Е) е.р.с. акумуляторів за емпіричною
формулою
Е = 0,84 + гамма , (2)
25
де гамма - густина електроліту, зведена до її значення при
25
температурі плюс 25 град.С.
5.6. Визначену величину е.р.с. акумуляторів порівнюють із значенням е.р.с., виміряної вольтметром класу точності не нижче 0,2. Якщо величина виміряної е.р.с. менше визначеної за формулою (2) пункту 5.5 цих Правил, АБ заряджають і повторно перевіряють. У разі повторного отримання меншого значення виміряної е.р.с. АБ досліджують стосовно наявності короткого замкнення електродів акумуляторів.
5.7. У разі, коли конструкція допускає, вимірюють величину напруги акумуляторів АБ. Величина напруги справного акумулятора АБ повинна бути не менше 1,70 В +-0,05 В, а різниця між величинами напруги кожного з акумуляторів АБ - не більше 0,1 В. Якщо виміряна величина напруги в межах 1,55 В +-0,15 В, акумулятор уважають розрядженим; якщо вона менше 1,4 В чи різниця напруги між акумуляторами більше 0,1 В, АБ відповідно ремонтують чи заряджають.
5.8. У разі повного короткого замкнення електродів в акумуляторі, вимірювана за допомогою вольтметра напруга рівна нулю. АБ з такими акумуляторами ремонтують за вимогами ремонтної документації виробника, якщо це економічно доцільно. АБ з частковим коротким замкненням електродів промивають дистильованою водою до усунення дефекту. Якщо часткове коротке замкнення таким чином не усувають, дефектну АБ ремонтують за умови економічної доцільності.
5.9. Щороку, під час підготовки КТЗ до осінньо-зимового періоду експлуатування для відновлення ємності обслужних АБ й усунення часткової сульфатації їх електродів, доцільно виконувати КТЦ АБ (додаток 9 до цих Правил).
5.10. Під час зберігання приведених в робочий стан АБ
щомісяця виконують операції згідно з підпунктами "а", "б"
пункту 5.3 цих Правил. Один раз протягом місяця у весняно-літній
період експлуатування КТЗ і один раз на три місяці в
осінньо-зимовий період експлуатування КТЗ додатково перевіряють
ступінь зарядженості АБ за густиною електроліту. АБ заряджають,
якщо густина електроліту знизилася на 0,05 г/куб.см від
-0,01
вихідного значення. Під час їх заряджання перевіряють і в разі
потреби встановлюють рівень електроліту в акумуляторах, як
визначено в пункті 3.6 цих Правил.
5.11. Ступінь зарядженості необслужних АБ визначають за допомогою вмонтованих в їх кришку індикаторів. Зелений колір кульки-поплавка індикатора свідчить про зарядженість АБ понад 65 відсотків номінальної ємності, чорний - менше 65 відсотків; жовтий - про відсутність інформації про ступінь зарядженості АБ через надмірно низький рівень електроліту.
5.12. Величина напруги в зарядній мережі КТЗ повинна бути в межах 13,9 В - 14,4 В незалежно від режиму роботи двигуна і кількості підключених споживачів електроенергії, якщо інше не визначено виробником КТЗ. Величину напруги генератора вимірюють після 15 хвилин роботи двигуна на середніх частотах обертання колінчастого вала без навантаги, але з включеними головними фарами КТЗ. Різниця величин напруги в разі зміни навантаги не повинна перевищувати 0,25 В. Для вимірювання напруги використовують вольтметр класу точності не нижче 0,2.
5.13. Якщо конструкцією електрообладнання КТЗ передбачена можливість регулювання величини зарядної напруги зі зміною кліматичних умов, перевіряють відповідність цього відрегулювання весняно-літньому чи осінньо-зимовому періоду експлуатування згідно з вимогами виробника КТЗ.
5.14. Якщо АБ має ознаки надмірного саморозряду, а електроліт в акумуляторах забруднений (каламутний за зовнішнім виглядом), її розряджають силою струму величиною 10 відсотків номінальної ємності до напруги 1,70 В +-0,02 В на одному з акумуляторів АБ. Далі зливають електроліт з акумуляторів, промивають дистильованою водою, заливають свіжий електроліт тієї самої густини і остаточно заряджають до появи ознак повного зарядження. Операції зливу електроліту і дистильованої води з акумуляторів виконують за допомогою гумової груші чи відповідних відсмоктувальних пристроїв.
Перед зливанням електроліту АБ заряджають до досягнення найбільшої можливої густини електроліту.
Не допускають зливання електроліту через пробку (пробки) кришки перевертанням АБ, що призводить до короткого замкнення електродів акумуляторним шламом. Таке коротке замкнення електродів неможливо усунути, і тому втрачається ресурс АБ.
5.15. Результати перевірки рівня і густини електроліту в АБ до і після ТО чи ремонту, а також перед видачею АБ фіксують у журналі обліку операцій з технічного обслуговування і ремонту АБ (додаток 10 до цих Правил) акумуляторної дільниці чи підприємства, яке надає відповідні послуги.
Посадові особи підприємств (організацій) контролюють систематичність і відповідність ведення обліку використання ресурсу і виконання операцій з ТО і ремонту АБ. Результати контролю відображають у зазначеному журналі.
5.16. Несправні АБ відновлюють виконанням операції/операцій поточного або капітального ремонту, якщо це економічно доцільно.
До поточного ремонту АБ належать операції з відновлення полюсних виводів, перемичок; заміни ручок для перенесення, кришок, пробок, їхніх ущільнювачів; заміни електроліту.
До капітального ремонту АБ належать операції із заміни акумуляторів, моноблока, блоків електродів.
5.17. Під час зберігання, застосування, виконання операцій з ТО і ремонту АБ слід дотримуватися вимог законодавства з охорони праці, зокрема Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів, затверджених наказом Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 9 січня 1998 року N 4 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 10 лютого 1998 року за N 93/2533.
5.18. Стіни й стеля приміщень для зберігання, ТО і ремонту АБ, двері та віконні рами, металеві конструкції, стелажі повинні мати кислототривке покриття. Вентиляційні короби та витяжні шафи повинні мати кислототривке покриття із зовнішнього і внутрішнього боків. На вікнах повинно бути скло з матовою поверхнею або покрите білою світлопроникною фарбою.
5.19. Для освітлення приміщень, призначених для зберігання, ТО і ремонту АБ, зокрема аварійного освітлення, застосовують лампи розжарювання, установлені у захищеній від вибухів арматурі. Оболонка освітлювальних електричних провідників повинна бути кислототривкою.
Рівень освітленості приміщень для АБ повинен відповідати вимогам будівельних норм і правил. Під час проведення монтажних, ремонтних та інших робіт у приміщеннях для АБ освітленість на робочому місці повинна бути не менше 200 лк.
5.20. Приміщення для зберігання, ТО і ремонту АБ обладнують вентиляцією. Вентиляційні установки, крім віконних і дахових, розташовують у відокремлених приміщеннях. Не допускають об'єднання систем витяжної вентиляції приміщень для зарядження АБ з системами витяжної вентиляції інших приміщень. Вимикачі, штепсельні розетки, запобіжники й автоматичні вимикачі потрібно розташовувати поза приміщеннями для АБ.
5.21. ТО і ремонт АБ виконують у приміщеннях, які відповідають вимогам Правил пожежної безпеки для підприємств і організацій автомобільного транспорту України, затверджених наказом Міністерства транспорту України від 21 грудня 1998 року N 527 і зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 11 березня 1999 року за N 157/3450, а також вимогам технологічних норм з проектування зарядних станцій АБ.
5.22. До роботи з АБ допускають професійно підготовлених осіб відповідної кваліфікації, які знають правила охорони праці і пожежної безпеки, що підтверджено документально.
Перед початком робіт з АБ перевіряють придатність робочого одягу, наявність засобів індивідуального захисту, нейтралізуючих електроліт розчинів, а також медикаментів.
Робочий інструмент, індивідуальні та колективні засоби захисту, приладдя повинні бути справними. Під час роботи їх розташовують у зручному і безпечному для користування порядку.
VI. Зберігання акумуляторних свинцевих стартерних батарей
6.1. АБ зберігають поза КТЗ після придбання, якщо дату введення в експлуатування перенесено на пізніший строк, а також у разі тимчасової перерви у використанні КТЗ на термін понад 30 діб у зв'язку із сезонним використанням КТЗ або з інших причин.
До 30 діб допускають зберігання АБ у складі КТЗ, якщо за кліматичними умовами це припустимо. Вони повинні бути заряджені та очищені від витоків електроліту, пилу і бруду. Для зменшення саморозряду негативний (мінусовий) провідник КТЗ від'єднують від полюсної клеми АБ.
6.2. Сухозаряджені та введені в робочий стан АБ зберігають в окремих неопалюваних закритих і вентильованих приміщеннях, які відповідають групі умов зберігання 4 (Ж2) за ГОСТ 15150-69. Коливання температури й вологості повітря в цих приміщеннях можуть бути відповідними температурі й вологості навколишнього середовища. Не допускають прямого попадання на моноблоки АБ променів сонця, а також зберігання в одному приміщенні кислотних і лужних АБ.
6.3. АБ зберігають у приміщеннях з природним та/або штучним освітленням, які забезпечують освітленість згідно з нормами (стандартами), установленими законодавством з питань охорони праці на автомобільному транспорті. Для сповільнення процесу старіння матеріалів АБ у моноблоках з термопластичної пластмаси (поліпропілен та його співполімери) зберігають у закритих затемнених приміщеннях.
6.4. Сухозаряджені АБ зберігають на піддонах чи на стелажах у заводській упаковці, якщо це передбачено їх виробником, у вертикальному положенні і зорієнтованими кришками вверх. Неприпустимо вкладати АБ на бокові чи торцеві стінки їхнього корпуса.
6.5. Уведені в робочий стан АБ складують в один ярус, сухозаряджені - не більше ніж у чотири яруси, якщо інше не визначено виробником. Пробки АБ з деталями герметизації угвинчують до упору (гумові ущільнювачі, якщо вони передбачені, не повинні мати пошкоджень).
6.6. Перед поставленням на зберігання АБ, яку введено в робочий стан, перевіряють ступінь її зарядженості. Для цього вимірюють густину електроліту в акумуляторах і визначають е.р.с. АБ, як викладено в пункті 5.5 цих Правил. Якщо зведена до температури плюс 25 град.С густина електроліту нижча значень, наведених у додатку 4 до цих Правил, або е.р.с. нижча 12,6 В, таку АБ заряджають, коригують густину і рівень електроліту в акумуляторах відповідно до вимог пунктів 3.22, 3.23 цих Правил.
Для запобігання надмірній сульфатації електродів, уведених в робочий стан АБ, на період їх зберігання електроліт не зливають.
6.7. Рівень і густину електроліту в обслужних АБ, які зберігають, перевіряють через 30+-2 доби, якщо денна температура повітря вища плюс 25 град.С, або через 90+-2 доби, якщо денна температура повітря нижче плюс 25 град.С. Якщо денна температура повітря коливається відносно значення плюс 25 град.С, беруть до уваги середньозважене значення періодичності перевірки рівня і густини електроліту. Результати перевірки рівня, густини і температури електроліту в АБ, а також виконання усіх операцій згідно з регламентом їх технічного обслуговування, що встановив виробник АБ, фіксують у журналі обліку операцій з технічного обслуговування АБ під час зберігання (додаток 11 до цих Правил). З початком осінньо-зимового періоду експлуатування АБ обов'язково заряджають.
6.8. Під час зберігання введених у робочий стан АБ забезпечують ступінь їх зарядженості згідно з вимогами розділу III цих Правил.
Для забезпечення встановленого виробником терміну зберігання АБ не допускають їх надмірного розрядження. У разі зниження густини електроліту на 0,03 г/куб.см і більше норм, зазначених в пункті 3.3 цих Правил, АБ заряджають.
Перед зняттям із зберігання АБ заряджають.
VII. Транспортування акумуляторних свинцевих стартерних батарей
7.1. Відповідно до Закону України "Про перевезення небезпечних вантажів" та ДСТУ 4500-5:2005 АБ, які введено в робочий стан, віднесено до підкласу небезпечності 8.1 як такі, що містять їдкі (корозійноагресивні) рідини, які мають кислотні властивості. Такі АБ транспортують автомобільним, залізничним, авіаційним, морським, річковим транспортом як небезпечний вантаж згідно з чинними на кожному виді транспорту правилами перевезень.
Сухозаряджені АБ та їх складники транспортують як звичайний вантаж.
7.2. Для перевезення АБ застосовують контейнери за ГОСТ 18477-79, піддони, дерев'яні ящики та інші види тари відповідно до технічних умов на їх виготовлення і забезпечують збережуваність АБ під час транспортування і зберігання. У разі транспортування без піддонів АБ упаковують або в ящики з гофрованого картону, або в прогумовану чи поліетиленову тару, або в папір ГОСТ 8273-75. Упаковані в папір АБ складають у дерев'яні ящики чи завантажують у транспортні засоби без ящиків з використанням пакувального амортизувального матеріалу.
7.3. Залежно від маси АБ, які упаковують і транспортують на піддоні, кількість ярусів АБ повинна бути не більше чотирьох. Під час штабелювання АБ закріплюють в ярусах і розділяють яруси прокладковими амортизувальними матеріалами згідно з рекомендаціями ГОСТ 23216-78. Ці матеріали вибирають за характеристиками, відповідними умовам забезпечення збережуваності вантажу під час транспортування, перевантажування і зберігання. У пакетах для транспортування полюсні виводи АБ не повинні зазнавати неприпустимої вагової навантаги від інших АБ, які встановлюють зверху.
7.4. Строки транспортування АБ в умовах С за ГОСТ 23216-78 з проміжним зберіганням перед перевантаженням не повинні перевищувати 3 місяці. Збільшення цих строків допускають у разі зберігання АБ у стаціонарних умовах, але в межах загального строку зберігання АБ, установленого виробником.
7.5. Кліматичні умови транспортування АБ повинні відповідати вимогам ГОСТ 15150-69. Для повітряного транспортування за вимогами ГОСТ 23216-78 забезпечують значення атмосферного тиску не нижче 19,4 кПа (145 мм рт.ст.), якщо інше не визначено виробником АБ.
7.6. Відправник АБ, уведених у робочий стан, забезпечує їх упакування спеціально підготовленим (навченим) персоналом у сертифікованій упаковці для перевезення певним видом транспортних засобів. Відповідність підготовки персоналу й упаковки підтверджують документально.
7.7. Під час транспортування унеможливлюють переміщення АБ у транспортних засобах, на піддонах чи в контейнерах. Якщо неможливо повністю заповнити вантажну платформу транспортного засобу чи контейнера, АБ (піддони з АБ) закріплюють задля упередження переміщень, пошкоджень, зокрема короткого замкнення їх електродів.
7.8. У разі перевезення засобами залізничного чи водного транспорту введені в робочий стан АБ повністю заряджають, щоб унеможливити їх саморозряджання вище припустимої норми під час транспортування.
7.9. Якщо транспортують КТЗ при температурі повітря нижче мінус 10 град.С, АБ знімають з КТЗ і перевозять окремо із забезпеченням умов транспортування і роботоздатності після транспортування. У цьому випадку АБ розміщують в один ярус з дотриманням вимог пункту 7.7 цих Правил.
7.10. Допускають транспортування АБ, що вичерпали ресурс чи втратили споживчі властивості з інших причин, зокрема АБ з пошкодженим корпусом чи кришкою, у спеціально обладнаних транспортних засобах або контейнерах за вимогами Правил дорожнього перевезення небезпечних вантажів, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 26 липня 2004 року N 822 і зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 20 серпня 2004 року за N 1040/9639.
7.11. Для транспортування АБ з пошкодженим корпусом окремо чи в складі несправних КТЗ вживають заходів щодо екологічного убезпечення довкілля і транспортного засобу, яким їх перевозять. Пошкоджені АБ транспортують у кислототривкій тарі (у кислототривкому герметичному пакеті), якщо інше залежно від умов транспортування не визначено виробником. Перед упаковуванням з АБ зливають електроліт у посудину, яка призначена для зберігання і транспортування сірчаної кислоти за Правилами дорожнього перевезення небезпечних вантажів.
7.12. Якщо АБ транспортують упакованими в поліетиленову плівку за ГОСТ 10354-82, плівка повинна бути суцільною і бути завтовшки не менше 0,3 мм. Поліетиленову плівку вкладають на поверхню піддона і згортають у пакет так, щоб у разі пошкодження моноблока АБ електроліт не витікав з цього пакета, щоб не потрапляли інші речовини (наприклад, вода) на АБ. Укладені на піддоні та загорнені в поліетиленову плівку АБ усіх ярусів стягують засобами кріплення тарно-штучних вантажів відповідно до ГОСТ 21650-76.
7.13. Вживають заходів проти перетирання плівки, у яку упаковані АБ. Транспортна тара повинна забезпечувати захист від прямого попадання атмосферних опадів, бризок води, сонячної ультрафіолетової радіації, пилу, аерозолів, а також мати зв'язок з атмосферою у верхній зоні пакета для вентилювання замкненого плівкою простору, щоб уникнути накопичення вибухонебезпечних газів.
7.14. Висота штабеля з АБ не повинна перевищувати висоту бортів платформи КТЗ чи бокових стінок тари, у якій транспортують АБ.
7.15. Пошкоджені АБ та злитий з них електроліт транспортують як небезпечний вантаж з дотриманням вимог охорони праці та правил перевезень на кожному з видів транспорту.
VIII. Облік наробітку, обіг і списання акумуляторних свинцевих стартерних батарей
8.1. АБ, що перебувають в експлуатуванні, підлягають обліковуванню наробітку та відстежуванню їх обігу. Обліковують обсяги списаних та переданих на утилізування АБ.
8.2. Дані обліку і обігу кожної АБ відображають у картці обліку наробітку та відстежування обігу АБ (далі - картка обліку), форму якої наведено в додатку 12 до цих Правил.
Облік наробітку АБ ведуть в умовних місяцях тривалістю 30 діб і в кілометрах пробігу КТЗ або мотогодинах використання КТЗ чи спеціального устатковання КТЗ, яке живить АБ. Облік і обіг капітально відремонтованих АБ ведуть в окремій картці обліку. У картці обліку наробітку АБ відображають дані обліку під час виконання сезонного обслуговування КТЗ, поставлення АБ на збереження та у разі списання.
( Абзац другий пункту 8.2 розділу VIII із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури N 598 від 24.11.2014 )
8.3. Якщо АБ переставляють з одного КТЗ на інший чи застосовують у спеціальному устаткованні, у картці обліку зазначають відповідні дату і наробіток АБ, а також дату встановлення в інший КТЗ чи спеціальне устатковання.
8.4. АБ, яка вичерпала встановлений ресурс, списують згідно з висновками комісії, яку наказом керівника підприємства чи організації уповноважують визначати фактичний технічний стан АБ, приймати рішення стосовно подальшого експлуатування АБ: ремонту, оформлення претензій до продавця (виробника, виконавця робіт з гарантійного обслуговування та/або ремонту АБ чи КТЗ), списання, передання на утилізування тощо. Рішення комісії з наведенням причини зняття АБ з експлуатування зазначають в картці обліку, яку веде спеціально призначена посадова особа (далі - відповідальний за облік і обіг АБ). Оформлена картка обліку з висновками про списання АБ є актом її списання.
8.5. АБ, яка досягла граничного технічного стану і не придатна для виконання функцій за призначенням, але не вичерпала встановлений ресурс, списують за рішенням комісії згідно з пунктом 8.4 цих Правил.
Визначення граничного стану АБ (додаток 13 до цих Правил) забезпечують перевіркою ємності повністю зарядженої АБ.
8.6. Справні складники списаних АБ (акумулятори, блоки електродів, моноблоки, кришки акумуляторів чи АБ, полюсні виводи, перемички) у разі потреби використовують для ремонту інших АБ і утримують на балансі як запасні частини.
IX. Підготовка відпрацьованих акумуляторних свинцевих стартерних батарей до здачі на утилізування і їх облік
9.1. Відпрацьовану АБ (акумулятори, блоки електродів, полюсні виводи, перемички, борни і втулки, які втратили споживчі властивості, а також уживаний електроліт, продукти промивання порожнин АБ) передають спеціалізованому підприємству, що має ліцензію на їх утилізування.
Відпрацьована АБ, що містить дорогоцінні метали, зокрема срібло, не підлягає утилізуванню як дорогоцінний метал через низький його вміст.
9.2. Керівник підприємства (організації) розпорядчим документом призначає посадову особу, відповідальну за облік обсягу і обігу відпрацьованих АБ (далі - відповідальний за утилізування АБ), яка веде журнал обліку і обігу відпрацьованих АБ (додаток 14 до цих Правил).
Відповідальний за утилізування АБ забезпечує облік відпрацьованих АБ кожного сорту за ДСТУ 3211-95, щомісяця інформує керівника про накопичені обсяги відпрацьованих АБ, своєчасно здає такі АБ на спеціалізоване підприємство з утилізації або підприємству, яке їх транспортує на спеціалізоване підприємство з утилізації АБ, контролює повернення спеціалізованої тари, обліковує і зберігає документи, що підтверджують факт здачі відпрацьованих АБ на утилізування.
Відповідальний за утилізування АБ може також виконувати функції відповідального за облік і обіг АБ.
9.3. З метою утилізування АБ, які містять небезпечні речовини з визначеним за маркованням вмістом, збирають окремо.
9.4. Відпрацьовані АБ збирають і накопичують окремо за сортами, уживаючи заходів щодо запобігання їх змішування, засмічування чорними металами, неметалевими домішками, кольоровими металами і сплавами, іншими матеріалами. Для цього передбачають відокремлені дільниці, обладнані роздільною тарою для відпрацьованих АБ.
Відпрацьовані АБ, зібрані без поділення на групи за ДСТУ 3211-95 та/або сорти (змішані), відносять до нижчої групи та/або сорту із цього складу.
9.5. Дільниця для зберігання відпрацьованих АБ повинна мати тверде покриття, яке унеможливлює проникнення в ґрунт шкідливих речовин, зокрема електроліту в разі його пролиття або під дією атмосферних чинників.
9.6. У місцях, де зливають електроліт і промивають АБ, застосовують уловлювачі-відстійники акумуляторного шламу і електроліту. Уживаний електроліт і продукти промивання АБ збирають, обліковують у журналі обліку і обігу відпрацьованих АБ, нейтралізують і зберігають або здають на утилізування відповідно до законодавства.
9.7. Відпрацьовані АБ з неушкодженими моноблоками утримують на спеціально обладнаних площадках чи в приміщеннях. Відпрацьовані АБ з пошкодженими моноблоками, окремі складники АБ утримують у кислототривких контейнерах.
9.8. Технологічним процесом зберігання відпрацьованих АБ передбачають ізолювання їх від дії навколишнього середовища (атмосферних опадів, прямої дії променів сонця, вивітрювання, запорошення), а також унеможливлюють замерзання електроліту і, як наслідок, зруйновання моноблоків.
Допускають утримання відпрацьованих АБ в одному приміщенні з АБ, придатними до застосування за умови дотримання вимог розділу VI цих Правил.
9.9. Підприємства й організації, які застосовують АБ у складі КТЗ, здають відпрацьовані АБ на утилізування не пізніше трьох місяців після списання.
9.10. Після здачі відпрацьованих АБ у спеціалізований підрозділ виробника, чи підприємство з утилізування, чи підприємство, яке транспортує відпрацьовані АБ за договором з підприємством з утилізування, відповідно до статті 19 Закону України "Про хімічні джерела струму" протягом одного місяця підприємства й організації, що сплатили грошовий заклад до державного бюджету та виконали забезпечене закладом зобов'язання, звертаються за відшкодуванням екологічного грошового закладу. Екологічний грошовий заклад відшкодовують відповідно до законодавства.
X. Взаємовідносини з виробниками, продавцями, виконавцями робіт з гарантійного обслуговування та/або ремонту колісних транспортних засобів і акумуляторних свинцевих стартерних батарей
10.1. Виробник, продавець КТЗ, виконавець робіт з гарантійного обслуговування та/або ремонту КТЗ/АБ в експлуатаційній документації визначають у місяцях гарантійний строк зберігання АБ, гарантійний строк та умови її експлуатування, а також гарантійні зобов'язання стосовно АБ.
У разі дотримання вимог правил експлуатування (транспортування і зберігання) виробник КТЗ письмово гарантує відповідність свого виробу вимогам технічних умов, зокрема на АБ, та/або стандартів, відповідно до яких вона виготовлена, або умовам договору із споживачем.
Продавець КТЗ, виконавець робіт з гарантійного обслуговування та/або ремонту КТЗ визначають гарантійні зобов'язання стосовно АБ не нижче встановлених її виробником.
10.2. Відповідно до Порядку гарантійного ремонту (обслуговування) або гарантійної заміни технічно складних побутових товарів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 11 квітня 2002 року N 506, АБ відносять як до складних комплектувальних виробів, що на них видають окрему гарантію, так і до продукції виробничо-технічного призначення, яка може бути використана в побуті, зокрема у складі КТЗ автомобільних перевізників.
10.3. Якщо АБ придбано в складі КТЗ, продавець КТЗ (виробник, виконавець робіт з гарантійного обслуговування та/або ремонту КТЗ) забезпечує гарантійні зобов'язання виконанням операцій ТО чи ремонту АБ або заміною несправних АБ у межах гарантійного наробітку КТЗ відповідно до Порядку гарантійного ремонту (обслуговування) або гарантійної заміни дорожніх транспортних засобів, затвердженого наказом Міністерства промислової політики України від 29 грудня 2004 року N 721 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 січня 2005 року за N 72/10352.
10.4. У період дії гарантійних зобов'язань виробника, продавця, виконавця робіт з гарантійного обслуговування та/або ремонту претензії стосовно невідповідних АБ пред'являють згідно з розділом II Господарського процесуального кодексу України.
У претензії зазначають ідентифікаційні дані АБ, керуючись розділом II цих Правил, та відповідні шифри дефектів АБ (додаток 15 до цих Правил).
10.5. Розбіжності між споживачем і виробником, продавцем, виконавцем робіт з гарантійного обслуговування та/або ремонту стосовно походження дефектів та причин їх виникнення усувають із залученням експертів з питань втрати споживчих властивостей АБ. Якщо за висновками експертів спірні питання не усувають, їх вирішують у судовому порядку.
10.6. Експертизу з питань втрати споживчих властивостей АБ проводять юридичні і фізичні особи (далі - експерти), які мають право на таку діяльність згідно з Порядком проведення державної акредитації фізичних та юридичних осіб на право проведення наукової та науково-технічної експертизи, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 12 січня 2004 року N 12 та зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 26 січня 2004 року за N 110/8709.
10.7. Експерти фінансово й організаційно незалежні від розробника, виробника, постачальника, продавця і власника КТЗ, не є розробниками чи виробниками АБ, які вони експертують, і мають відповідну кваліфікацію, зокрема у сфері експлуатаційних вимог безпеки до технічного стану КТЗ, вимог до АБ.
10.8. Висновок науково-технічної експертизи (далі - висновок експерта), який оформляють на бланку листа експерта (окрім фізичних осіб) у довільній формі, затверджує його керівник (заступник керівника). Фізичні особи підписують висновок експерта особисто.
У висновку експерта зазначають реквізити державного свідоцтва на право проведення наукової та науково-технічної експертизи (далі - свідоцтво): серію, номер, дату видачі, сферу науково-технічної діяльності, дату, до якої це свідоцтво чинне. Експерти, які проводять експертизу згідно з пунктом 10.6 цих Правил без додаткової акредитації (без свідоцтва), зазначають це у висновку експерта.
10.9. Якщо в результаті розгляду претензії буде визначено, що втрата споживчих властивостей АБ відбулася через недоліки конструкції та/або виробництва, виробник, продавець, виконавець робіт з гарантійного обслуговування та/або ремонту відшкодовують споживачу збитки в обсязі не менше ринкової вартості АБ на дату прийняття претензії з урахуванням використаного споживачем ресурсу, установленого Нормами середнього ресурсу.
10.10. Споживач втрачає право на гарантійні зобов'язання виробника, продавця, виконавця робіт з гарантійного обслуговування та/або ремонту АБ у разі порушення встановлених виробником правил експлуатування АБ і КТЗ, а також норм цих Правил. Дія гарантійних зобов'язань припиняється також у разі порушення споживачем договірних зобов'язань з виробником, продавцем, виконавцем робіт з гарантійного обслуговування та/або ремонту стосовно правил експлуатування АБ.
Заступник директора
Державного департаменту
автомобільного транспорту


В.Гербеда
Додаток 1
до пункту 1.6 Правил
експлуатування акумуляторних
свинцевих стартерних батарей
колісних транспортних
засобів і спеціальних машин,
виконаних на колісних шасі
ОСНОВНІ ТИПИ АБ
вітчизняного виробництва
1. Обслужні АБ
1.1. АБ Національної акумуляторної корпорації "ІСТА"
1.1.1. ISTA Classic
------------------------------------------------------------------
| Тип АБ |Ємність,| Сила | Габарити, мм |Маса,|
| | А.год |розрядного|---------------------| кг |
| | | струму за|довжина|ширина|висота| |
| | | EN 60095-| | | | |
| | | 1:95, А | | | | |
|----------------+--------+----------+-------+------+------+-----|
|6СТ - 44 Ас | 44 | 360 | 215 | 175 | 190 |11,0 |
|----------------+--------+----------+-------+------+------+-----|
|6СТ - 44 Ас Е | 44 | 360 | 215 | 175 | 190 |11,0 |
|----------------+--------+----------+-------+------+------+-----|
|6СТ - 44 Аз | 44 | 360 | 215 | 175 | 190 |14,0 |
|----------------+--------+----------+-------+------+------+-----|
|6СТ - 44 Аз Е | 44 | 360 | 215 | 175 | 190 |14,0 |
|----------------+--------+----------+-------+------+------+-----|
|6СТ - 50 Ас | 50 | 360 | 215 | 175 | 190 |11,0 |
|----------------+--------+----------+-------+------+------+-----|
|6СТ - 50 Ас Е | 50 | 360 | 215 | 175 | 190 |11,0 |
|----------------+--------+----------+-------+------+------+-----|
|6СТ - 50 Аз | 50 | 360 | 215 | 175 | 190 |14,5 |
|----------------+--------+----------+-------+------+------+-----|
|6СТ - 50 Аз Е | 50 | 360 | 215 | 175 | 190 |14,5 |
|----------------+--------+----------+-------+------+------+-----|
|6СТ - 55 Ас | 55 | 420 | 242 | 175 | 190 |12,0 |
|----------------+--------+----------+-------+------+------+-----|
|6СТ - 55 Ас Е | 55 | 420 | 242 | 175 | 190 |12,0 |
|----------------+--------+----------+-------+------+------+-----|
|6СТ - 55 Аз | 55 | 420 | 242 | 175 | 190 |16,7 |
|----------------+--------+----------+-------+------+------+-----|
|6СТ - 55 Аз Е | 55 | 420 | 242 | 175 | 190 |16,7 |
|----------------+--------+----------+-------+------+------+-----|
|6СТ - 60 Ас | 60 | 480 | 242 | 175 | 190 |13,0 |
|----------------+--------+----------+-------+------+------+-----|
|6СТ - 60 Ас Е | 60 | 480 | 242 | 175 | 190 |13,0 |
|----------------+--------+----------+-------+------+------+-----|
|6СТ - 60 Аз | 60 | 480 | 242 | 175 | 190 |17,0 |
|----------------+--------+----------+-------+------+------+-----|
|6СТ - 60 Аз Е | 60 | 480 | 242 | 175 | 190 |17,0 |
|----------------+--------+----------+-------+------+------+-----|
|6СТ - 66 Ас | 66 | 510 | 276 | 175 | 190 |14,0 |
|----------------+--------+----------+-------+------+------+-----|
|6СТ - 66 Ас Е | 66 | 510 | 276 | 175 | 190 |14,0 |
|----------------+--------+----------+-------+------+------+-----|
|6СТ - 66 Аз | 66 | 510 | 276 | 175 | 190 |19,0 |
|----------------+--------+----------+-------+------+------+-----|
|6СТ - 66 Аз Е | 66 | 510 | 276 | 175 | 190 |19,0 |
|----------------+--------+----------+-------+------+------+-----|
|6СТ - 75 Ас | 75 | 600 | 315 | 175 | 190 |16,8 |
|----------------+--------+----------+-------+------+------+-----|
|6СТ - 75 Ас Е | 75 | 600 | 315 | 175 | 190 |16,8 |
|----------------+--------+----------+-------+------+------+-----|
|6СТ - 75 Аз | 75 | 600 | 315 | 175 | 190 |22,1 |
|----------------+--------+----------+-------+------+------+-----|
|6СТ - 75 Аз Е | 75 | 600 | 315 | 175 | 190 |22,1 |
|----------------+--------+----------+-------+------+------+-----|
|6СТ - 90 Ас | 90 | 640 | 352 | 175 | 190 |18,0 |
|----------------+--------+----------+-------+------+------+-----|
|6СТ - 90 Ас Е | 90 | 640 | 352 | 175 | 190 |18,0 |
|----------------+--------+----------+-------+------+------+-----|
|6СТ - 90 Аз | 90 | 640 | 352 | 175 | 190 |25,0 |
|----------------+--------+----------+-------+------+------+-----|
|6СТ - 90 Аз Е | 90 | 640 | 352 | 175 | 190 |25,0 |
|----------------+--------+----------+-------+------+------+-----|
|6СТ - 100 Ас | 100 | 760 | 352 | 175 | 190 |18,6 |
|----------------+--------+----------+-------+------+------+-----|
|6СТ - 100 Ас Е | 100 | 760 | 352 | 175 | 190 |18,6 |
|----------------+--------+----------+-------+------+------+-----|
|6СТ - 100 Аз | 100 | 760 | 352 | 175 | 190 |26,3 |
|----------------+--------+----------+-------+------+------+-----|
|6СТ - 100 Аз Е | 100 | 760 | 352 | 175 | 190 |26,3 |
|----------------+--------+----------+-------+------+------+-----|
|6СТ - 140 Ас | 140 | 760 | 513 | 189 | 230 |32,0 |
|----------------+--------+----------+-------+------+------+-----|
|6СТ - 140 Ас Е | 140 | 760 | 513 | 189 | 230 |32,0 |
|----------------+--------+----------+-------+------+------+-----|
|6СТ - 140 Аз | 140 | 760 | 513 | 189 | 230 |43,0 |
|----------------+--------+----------+-------+------+------+-----|
|6СТ - 140 Аз Е | 140 | 760 | 513 | 189 | 230 |43,0 |
|----------------+--------+----------+-------+------+------+-----|
|6СТ - 180 Ас | 180 | 940 | 518 | 276 | 242 |39,0 |
|----------------+--------+----------+-------+------+------+-----|
|6СТ - 180 Ас Е | 180 | 940 | 518 | 276 | 242 |39,0 |
|----------------+--------+----------+-------+------+------+-----|
|6СТ - 180 Аз | 180 | 940 | 518 | 276 | 242 |61,0 |
|----------------+--------+----------+-------+------+------+-----|
|6СТ - 180 Аз Е | 180 | 940 | 518 | 276 | 242 |61,0 |
|----------------+--------+----------+-------+------+------+-----|
|6СТ - 190 Ас | 190 | 950 | 518 | 240 | 242 |41,0 |
|----------------+--------+----------+-------+------+------+-----|
|6СТ - 190 Ас Е | 190 | 950 | 518 | 240 | 242 |41,0 |
|----------------+--------+----------+-------+------+------+-----|
|6СТ - 190 Аз | 190 | 950 | 518 | 240 | 242 |58,0 |
|----------------+--------+----------+-------+------+------+-----|
|6СТ - 190 Аз Е | 190 | 950 | 518 | 240 | 242 |58,0 |
------------------------------------------------------------------
1.1.2. ISTA Professional Truck
------------------------------------------------------------------
| Тип АБ |Ємність,| Сила | Габарити, мм |Маса,|
| | А.год |розрядного|---------------------| кг |
| | |струму за |довжина|ширина|висота| |
| | | EN 60095-| | | | |
| | | 1:95, А | | | | |
|----------------+--------+----------+-------+------+------+-----|
|6СТ - 140 Ас | 140 | 760 | 513 | 189 | 230 |32,0 |
|----------------+--------+----------+-------+------+------+-----|
|6СТ - 140 Ас Е | 140 | 760 | 513 | 189 | 230 |32,0 |
|----------------+--------+----------+-------+------+------+-----|
|6СТ - 140 Аз | 140 | 760 | 513 | 189 | 230 |43,0 |
|----------------+--------+----------+-------+------+------+-----|
|6СТ - 140 Аз Е | 140 | 760 | 513 | 189 | 230 |43,0 |
|----------------+--------+----------+-------+------+------+-----|
|6СТ - 190 Ас | 190 | 950 | 518 | 240 | 242 |41,0 |
|----------------+--------+----------+-------+------+------+-----|
|6СТ - 190 Ас Е | 190 | 950 | 518 | 240 | 242 |41,0 |
|----------------+--------+----------+-------+------+------+-----|
|6СТ - 190 Аз | 190 | 950 | 518 | 240 | 242 |58,0 |
|----------------+--------+----------+-------+------+------+-----|
|6СТ - 190 Аз Е | 190 | 950 | 518 | 240 | 242 |58,0 |
|----------------+--------+----------+-------+------+------+-----|
|6СТ - 190 Ас Б | 190 | 950 | 518 | 240 | 242 |58,0 |
|----------------+--------+----------+-------+------+------+-----|
|6СТ - 190 Ас Е Б| 190 | 950 | 518 | 240 | 242 |58,0 |
|----------------+--------+----------+-------+------+------+-----|
|6СТ - 190 Аз Б | 190 | 950 | 518 | 240 | 242 |58,0 |
|----------------+--------+----------+-------+------+------+-----|
|6СТ - 190 Аз Е Б| 190 | 950 | 518 | 240 | 242 |58,0 |
------------------------------------------------------------------
1.1.3. OBERON Asia
------------------------------------------------------------------
| Тип АБ |Ємність,| Сила | Габарити, мм |Маса,|
| | А.год |розрядного|---------------------| кг |
| | |струму за |довжина|ширина|висота| |
| | | EN 60095-| | | | |
| | | 1:95, А | | | | |
|----------------+--------+----------+-------+------+------+-----|
|6СТ - 45 Аз В | 45 | 330 | 237 | 127 | 225 |14,8 |
|----------------+--------+----------+-------+------+------+-----|
|6СТ - 45 Аз В Е | 45 | 330 | 237 | 127 | 225 |14,8 |
|----------------+--------+----------+-------+------+------+-----|
|6СТ - 60 Аз В | 60 | 480 | 230 | 170 | 225 |17,0 |
|----------------+--------+----------+-------+------+------+-----|
|6СТ - 60 Аз В Е | 60 | 480 | 230 | 170 | 225 |17,0 |
------------------------------------------------------------------
1.1.4. OBERON Professional Truck
------------------------------------------------------------------
| Тип АБ |Ємність,| Сила | Габарити, мм |Маса,|
| | А.год |розрядного|---------------------| кг |
| | |струму за |довжина|ширина|висота| |
| | | EN 60095-| | | | |
| | | 1:95, А | | | | |
|----------------+--------+----------+-------+------+------+-----|
|6СТ - 110 Ас | 110 | 760 | 513 | 175 | 223 |25,0 |
|----------------+--------+----------+-------+------+------+-----|