• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про внесення змін до Податкового кодексу України

Верховна Рада України  | Закон від 07.04.2011 № 3221-VI
Реквізити
 • Видавник: Верховна Рада України
 • Тип: Закон
 • Дата: 07.04.2011
 • Номер: 3221-VI
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Верховна Рада України
 • Тип: Закон
 • Дата: 07.04.2011
 • Номер: 3221-VI
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Податкового кодексу України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 42, ст.428 )
Верховна Рада України
постановляє:
1. Внести до Податкового кодексу України такі зміни:
1) у пункті 176.2 статті 176:
в абзаці першому підпункту "б":
слова "якщо інше не визначено нормами цього Кодексу" виключити;
друге речення викласти в такій редакції: "Такий розрахунок подається лише у разі нарахування сум зазначених доходів платнику податку податковим агентом протягом звітного періоду";
підпункт "д" виключити;
2) підрозділ 5 розділу XX "Перехідні положення" доповнити пунктом 3 такого змісту:
"3. Тимчасово, до 31 липня 2011 року, встановити ставки акцизного податку на такі товари:
------------------------------------------------------------------
| Код товару | Опис товару |Ставки акцизного податку|
| (продукції) | (продукції) | у твердих сумах з |
| згідно з | згідно з УКТ ЗЕД | одиниці реалізованого |
| УКТ ЗЕД | ( 2371а-14 ) | товару (продукції) |
| ( 2371а-14 ) | |------------------------|
| | | одиниці виміру| ставка |
|---------------+-----------------------+---------------+--------|
|2710 11 25 00 |інші спеціальні бензини| євро за | 132 |
| | |1000 кілограмів| |
| |-----------------------+---------------+--------|
| |Бензини моторні: | | |
| |-----------------------+---------------+--------|
| |бензини моторні з | | |
| |вмістом свинцю | | |
| |0,013 г/л або менше: | | |
|---------------+-----------------------+---------------+--------|
|2710 11 41 11 |із вмістом не менш як | євро за | 132 |
|2710 11 41 31 |5 мас. % біоетанолу або|1000 кілограмів| |
|2710 11 41 91 |не менш як 5 мас. % | | |
|2710 11 45 11 |етил-трет-бутилового | | |
|2710 11 49 11 |етеру або їх суміші: | | |
|---------------+-----------------------+---------------+--------|
|2710 11 41 19 |інші бензини | євро за | 132 |
|2710 11 41 39 | |1000 кілограмів| |
|2710 11 41 99 | | | |
|2710 11 45 99 | | | |
|2710 11 49 99 | | | |
|---------------+-----------------------+---------------+--------|
|2710 11 51 00 |з вмістом свинцю | євро за | 132 |
|2710 11 59 00 |більш як 0,013 г/л |1000 кілограмів| |
|---------------+-----------------------+---------------+--------|
|2710 11 90 00 |Інші легкі дистиляти | євро за | 132 |
| | |1000 кілограмів| |
| |-----------------------+---------------+--------|
| |Важкі дистиляти | | |
| |(газойлі) із | | |
| |вмістом сірки: | | |
|---------------+-----------------------+---------------+--------|
|2710 19 31 40 |більш як 0,2 мас. % | євро за | 60 |
|2710 19 35 40 | |1000 кілограмів| |
|2710 19 49 00 | | | |
|---------------+-----------------------+---------------+--------|
|2710 19 31 30 |більш як 0,035 мас. %, | євро за | 39 |
|2710 19 35 30 |але не більш як |1000 кілограмів| |
|2710 19 41 30 |0,2 мас. % | | |
|2710 19 45 00 | | | |
|---------------+-----------------------+---------------+--------|
|2710 19 31 20 |більш як 0,005 мас. %, | євро за | 32 |
|2710 19 35 20 |але не більш як |1000 кілограмів| |
|2710 19 41 20 |0,035 мас.% | | |
|---------------+-----------------------+---------------+--------|
|2710 19 31 10 |не більш як | євро за | 22". |
|2710 19 35 10 |0,005 мас. % |1000 кілограмів| |
|2710 19 41 10 | | | |
------------------------------------------------------------------
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 7 квітня 2011 року
N 3221-VI