• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про внесення зміни до Закону України "Про кооперацію" щодо набуття членами кооперативу права власності

Верховна Рада України  | Закон від 04.06.2009 № 1448-VI
Реквізити
 • Видавник: Верховна Рада України
 • Тип: Закон
 • Дата: 04.06.2009
 • Номер: 1448-VI
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Верховна Рада України
 • Тип: Закон
 • Дата: 04.06.2009
 • Номер: 1448-VI
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення зміни до Закону України "Про кооперацію" щодо набуття членами кооперативу права власності
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2009, N 43, ст.639 )
Верховна Рада України
постановляє:
1. Закон України "Про кооперацію" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 5, ст. 35) доповнити статтею 19-1 такого змісту:
"Стаття 19-1. Права членів кооперативу на його майно
Член житлово-будівельного, дачно-будівельного, гаражно-будівельного, житлового, дачного, гаражного чи іншого відповідного кооперативу має право володіння, користування, а за згодою кооперативу - і розпоряджання квартирою, дачею, гаражем, іншою будівлею, спорудою або приміщенням кооперативу, якщо він не викупив це майно.
У разі викупу квартири, дачі, гаража, іншої будівлі, споруди або приміщення член житлово-будівельного, дачно-будівельного, гаражно-будівельного, житлового, дачного, гаражного кооперативу чи іншого відповідного кооперативу стає власником цього майна.
Положення цієї статті не застосовуються до об'єктів права власності кооперативів, діяльність яких регулюється спеціальними законами".
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 4 червня 2009 року
N 1448-VI