• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо перегляду ставок деяких податків і зборів

Верховна Рада України  | Закон від 22.12.2011 № 4235-VI
Реквізити
 • Видавник: Верховна Рада України
 • Тип: Закон
 • Дата: 22.12.2011
 • Номер: 4235-VI
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Верховна Рада України
 • Тип: Закон
 • Дата: 22.12.2011
 • Номер: 4235-VI
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо перегляду ставок деяких податків і зборів
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, N 38, ст.456 )
Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., N 13-17, ст. 112) такі зміни:
1. Пункт 215.3 статті 215 викласти в такій редакції:
"215.3. Податок справляється з таких товарів та обчислюється за такими ставками:
215.3.1. спирт етиловий та інші спиртові дистиляти, алкогольні напої, пиво:
------------------------------------------------------------------
| Код товару | Опис товару | Одиниці виміру | Ставки |
| (продукції) | (продукції) | | податку |
| згідно з | згідно з УКТ ЗЕД | | |
| УКТ ЗЕД | ( 2371а-14 ) | | |
| ( 2371а-14 ) | | | |
|---------------+------------------+----------------+------------|
|2203 00 |Пиво із солоду | гривень | 0,81 |
| |(солодове) | за 1 літр | |
|---------------+------------------+----------------+------------|
|2204 |Вина виноградні | гривень | 0,01 |
|(крім 2204 10, |натуральні | за 1 літр | |
|2204 2110 00, | | | |
|2204 29 10 00) | | | |
|---------------+------------------+----------------+------------|
|2204 |Вина натуральні з | гривень | 2,33 |
|(крім 2204 10, |доданням спирту та| за 1 літр | |
|2204 21 10 00, |міцні (кріплені) | | |
|2204 29 10 00) | | | |
|---------------+------------------+----------------+------------|
|2204 10, |Вина ігристі | гривень | 3,38 |
|2204 21 10 00, |Вина газовані | за 1 літр | |
|2204 29 10 00 | | | |
|---------------+------------------+----------------+------------|
|2205 |Вермути та інші | гривень | 2,33 |
| |вина виноградні | за 1 літр | |
| |натуральні з | | |
| |доданням | | |
| |рослинних або | | |
| |ароматизувальних | | |
| |екстрактів | | |
|---------------+------------------+----------------+------------|
|2206 00 |Інші зброджені | гривень | 45,87 |
|(крім |напої (наприклад, | за 1 літр | |
|2206 00 31 00, |сидр, перрі |100-відсоткового| |
|2206 00 51 00, |(грушевий напій), | спирту | |
|2206 00 81 00 -|напій медовий); | | |
|сидр і перрі |суміші із | | |
|(без додання |зброджених напоїв | | |
|спирту) |та суміші | | |
| |зброджених напоїв | | |
| |з безалкогольними | | |
| |напоями, в іншому | | |
| |місці не зазначені| | |
| |(з доданням | | |
| |спирту) | | |
|---------------+------------------+----------------+------------|
|2206 00 31 00, |Сидр і перрі | гривень | 0,46 |
|2206 00 51 00, |(без додання | за 1 літр | |
|2206 00 81 00 |спирту) | | |
|---------------+------------------+----------------+------------|
|2207 |Спирт етиловий, | гривень | 45,87 |
| |неденатурований, | за 1 літр | |
| |з концентрацією |100-відсоткового| |
| |спирту 80 об. % | спирту | |
| |або більше; спирт | | |
| |етиловий та інші | | |
| |спиртові | | |
| |дистиляти та | | |
| |спиртні напої, | | |
| |одержані шляхом | | |
| |перегонки, | | |
| |денатуровані, | | |
| |будь-якої | | |
| |концентрації | | |
|---------------+------------------+----------------+------------|
|2208 |Спирт етиловий, | гривень | 45,87 |
| |неденатурований | за 1 літр | |
| |з концентрацією |100-відсоткового| |
| |спирту менш як | спирту | |
| |80 об. %; спиртові| | |
| |дистиляти та | | |
| |спиртні напої, | | |
| |одержані шляхом | | |
| |перегонки, лікери | | |
| |та інші напої, що | | |
| |містять спирт | | |
------------------------------------------------------------------
215.3.2. тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники тютюну:
------------------------------------------------------------------
| Код товару | Опис товару | Ставки податку |
| (продукції) | (продукції) |-------------------------------|
| згідно з |згідно з УКТ ЗЕД | специфічна | адвалорна |
| УКТ ЗЕД | ( 2371а-14 ) |---------------+---------------|
| ( 2371а-14 ) | | одиниці|ставка| одиниці |став-|
| | | виміру | | виміру | ка |
|--------------+-----------------+--------+------+---------+-----|
|2401 |Тютюнова сировина|гривень | 0 | | |
| |Тютюнові відходи |за 1 | | | |
| | |кілограм| | | |
| | |(нетто) | | | |
|--------------+-----------------+--------+------+---------+-----|
|2402 10 00 00 |Сигари, включаючи|гривень |172,11| | |
| |сигари з |за 1 | | | |
| |відрізаними |кілограм| | | |
| |кінцями, та |(нетто) | | | |
| |сигарили (тонкі | | | | |
| |сигари), з | | | | |
| |вмістом тютюну | | | | |
|--------------+-----------------+--------+------+---------+-----|
|2402 20 90 10 |Сигарети без |гривень |49,48 |відсотків| 20 |
| |фільтра, цигарки |за 1 | | | |
| | |тис. | | | |
| | |штук | | | |
|--------------+-----------------+--------+------+---------+-----|
|2402 20 90 20 |Сигарети з |гривень |110,64|відсотків| 25 |
| |фільтром |за 1 | | | |
| | |тис. | | | |
| | |штук | | | |
|--------------+-----------------+--------+------+---------+-----|
|2403 |Тютюн та |гривень |61,47 | | |
|(крім |замінники тютюну,|за 1 | | | |
|2403 99 10 00,|інші, |кілограм| | | |
|2403 10) |промислового |(нетто) | | | |
| |виробництва; | | | | |
| |тютюн | | | | |
| |"гомогенізований"| | | | |
| |або | | | | |
| |"відновлений"; | | | | |
| |тютюнові | | | | |
| |екстракти та | | | | |
| |есенції | | | | |
|--------------+-----------------+--------+------+---------+-----|
|2403 10 |Тютюн для |гривень |86,05 | | |
| |куріння, з |за 1 | | | |
| |вмістом або без |кілограм| | | |
| |вмісту замінників|(нетто) | | | |
| |у будь-якій | | | | |
| |пропорції | | | | |
|--------------+-----------------+--------+------+---------+-----|
|2403 99 10 00 |Жувальний і |гривень |24,59 | | |
| |нюхальний тютюн |за 1 | | | |
| | |кілограм| | | |
| | |(нетто) | | | |
------------------------------------------------------------------
215.3.3. мінімальне акцизне податкове зобов'язання із сплати акцизного податку на тютюнові вироби:
------------------------------------------------------------------
| Код товару | Опис товару | Мінімальне акцизне |
|(продукції) згідно з |(продукції) згідно з| податкове |
| УКТ ЗЕД | УКТ ЗЕД | зобов'язання |
| ( 2371а-14 ) | ( 2371а-14 ) |---------------------|
| | |одиниці виміру| сума |
|---------------------+--------------------+--------------+------|
|2402 20 90 10 |Сигарети без | гривень за |70,69 |
| |фільтра, цигарки | 1 тис. штук | |
|---------------------+--------------------+--------------+------|
|2402 20 90 20 |Сигарети з | гривень за |184,40|
| |фільтром | 1 тис. штук | |
------------------------------------------------------------------
215.3.4. нафтопродукти, скраплений газ:
------------------------------------------------------------------
| Код товару | Опис товару | Ставка акцизного |
|(продукції) згідно з| (продукції) | податку |
| УКТ ЗЕД | згідно з УКТ ЗЕД | у твердих сумах з |
| ( 2371а-14 ) | ( 2371а-14 ) |одиниці реалізованого |
| | | товару (продукції) |
| | |----------------------|
| | |одиниці виміру |ставка|
|--------------------+--------------------+---------------+------|
| |Легкі дистиляти: | | |
|--------------------+--------------------+---------------+------|
|2710 11 11 00 |для специфічних |євро за 1 тис. | 182 |
| |процесів переробки | кілограмів | |
|--------------------+--------------------+---------------+------|
|2710 11 15 00 |для хімічних |євро за 1 тис. | 182 |
| |перетворень у | кілограмів | |
| |процесах, крім | | |
| |зазначених у | | |
| |товарній | | |
| |підкатегорії | | |
| |2710 11 11 00 | | |
|--------------------+--------------------+---------------+------|
| |Бензини | | |
| |спеціальні: | | |
|--------------------+--------------------+---------------+------|
|2710 11 21 00 |уайт-спірит |євро за 1 тис. | 182 |
| | | кілограмів | |
|--------------------+--------------------+---------------+------|
|2710 11 25 00 |інші спеціальні |євро за 1 тис. | 198 |
| |бензини | кілограмів | |
|--------------------+--------------------+---------------+------|
| |Бензини моторні: | | |
|--------------------+--------------------+---------------+------|
|2710 11 31 00 |бензини авіаційні |євро за 1 тис. | 30 |
| | | кілограмів | |
|--------------------+--------------------+---------------+------|
| |бензини моторні з | | |
| |вмістом свинцю | | |
| |0,013 г/л або менше:| | |
|--------------------+--------------------+---------------+------|
|2710 11 41 11 |із вмістом не менш |євро за 1 тис. | 198 |
|2710 11 41 31 |як 5 мас. % | кілограмів | |
|2710 11 41 91 |біоетанолу або не | | |
|2710 11 45 11 |менш як 5 мас. % | | |
|2710 11 49 11 |етил-трет- | | |
| |бутилового етеру | | |
| |або їх суміші: | | |
|--------------------+--------------------+---------------+------|
|2710 11 41 19 |інші бензини |євро за 1 тис. | 198 |
|2710 11 41 39 | | кілограмів | |
|2710 11 41 99 | | | |
|2710 11 45 99 | | | |
|2710 11 49 99 | | | |
|--------------------+--------------------+---------------+------|
|2710 11 51 00 |із вмістом свинцю |євро за 1 тис. | 198 |
|2710 11 59 00 |більш як 0,013 г/л | кілограмів | |
|--------------------+--------------------+---------------+------|
|2710 11 70 00 |Паливо для |євро за 1 тис. | 30 |
| |реактивних двигунів | кілограмів | |
|--------------------+--------------------+---------------+------|
|2710 11 90 00 |Інші легкі дистиляти|євро за 1 тис. | 198 |
| | | кілограмів | |
|--------------------+--------------------+---------------+------|
| |Середні дистиляти: | | |
|--------------------+--------------------+---------------+------|
|2710 19 11 00 |для специфічних |євро за 1 тис. | 182 |
| |процесів переробки | кілограмів | |
|--------------------+--------------------+---------------+------|
|2710 19 15 00 |для хімічних |євро за 1 тис. | 182 |
| |перетворень в | кілограмів | |
| |процесах, не | | |
| |зазначених у | | |
| |позиції | | |
| |2710 19 11 00 | | |
|--------------------+--------------------+---------------+------|
| |Гас: | | |
|--------------------+--------------------+---------------+------|
|2710 19 21 00 |паливо для |євро за 1 тис. | 19 |
| |реактивних двигунів | кілограмів | |
|--------------------+--------------------+---------------+------|
|2710 19 25 00 |інший гас |євро за 1 тис. | 182 |
| | | кілограмів | |
|--------------------+--------------------+---------------+------|
|2710 19 29 00 |Інші середні |євро за 1 тис. | 182 |
| |дистиляти | кілограмів | |
|--------------------+--------------------+---------------+------|
| |Важкі дистиляти | | |
| |(газойлі) з | | |
| |вмістом сірки: | | |
|--------------------+--------------------+---------------+------|
|2710 19 31 40 |більш як 0,2 мас. % |євро за 1 тис. | 98 |
|2710 19 35 40 | | кілограмів | |
|2710 19 49 00 | | | |
|--------------------+--------------------+---------------+------|
|2710 19 31 30 |більш як |євро за 1 тис. | 75 |
|2710 19 35 30 |0,035 мас. %, але не| кілограмів | |
|2710 19 41 30 |більш як | | |
|2710 19 45 00 |0,2 мас. % | | |
|--------------------+--------------------+---------------+------|
|2710 19 31 20 |більш як |євро за 1 тис. | 68 |
|2710 19 35 20 |0,005 мас. %, але не| кілограмів | |
|2710 19 41 20 |більш як | | |
| |0,035 мас. % | | |
|--------------------+--------------------+---------------+------|
|2710 19 31 10 |не більш як |євро за 1 тис. | 46 |
|2710 19 35 10 |0,005 мас. % | кілограмів | |
|2710 19 41 10 | | | |
|--------------------+--------------------+---------------+------|
|2710 19 61 00 |Тільки паливо |євро за 1 тис. | 46 |
|2710 19 63 00 |пічне побутове | кілограмів | |
|2710 19 65 00 | | | |
|2710 19 69 00 | | | |
|--------------------+--------------------+---------------+------|
|2711 12 11 00 |Скраплений газ |євро за 1 тис. | 44 |
|2711 12 19 00 |(пропан або суміш | кілограмів | |
|2711 12 91 00 |пропану з бутаном) | | |
|2711 12 93 00 | | | |
|2711 12 94 00 | | | |
|2711 12 97 00 | | | |
|2711 13 10 00 | | | |
|2711 13 30 00 | | | |
|2711 13 91 00 | | | |
|2711 13 97 00 | | | |
------------------------------------------------------------------
215.3.5. автомобілі легкові та інші моторні транспортні засоби, призначені головним чином для перевезення людей (крім моторних транспортних засобів, зазначених у товарній позиції згідно з УКТ ЗЕД 8702) , включаючи вантажопасажирські автомобілі-фургони та гоночні автомобілі:
------------------------------------------------------------------
| Код товару | Опис товару | Ставка податку у |
| (продукції) | (продукції) | твердій сумі з |
| згідно з | згідно з УКТ ЗЕД | одиниці |
| УКТ ЗЕД | ( 2371г-14 ) |реалізованого товару|
| ( 2371г-14 ) | | (продукції) |
| | | (специфічні) |
|----------------+--------------------------+--------------------|
|8703 |Автомобілі легкові та інші| |
| |моторні транспортні | |
| |засоби, призначені | |
| |головним чином для | |
| |перевезення людей (крім | |
| |моторних транспортних | |
| |засобів товарної позиції | |
| |8702), включаючи | |
| |вантажопасажирські | |
| |автомобілі-фургони та | |
| |гоночні автомобілі: | |
|----------------+--------------------------+--------------------|
|8703 10 |- транспортні засоби, | |
| |спеціально призначені для | |
| |пересування по снігу; | |
| |спеціальні автомобілі | |
| |для перевезення | |
| |спортсменів на майданчики | |
| |для гри в гольф та | |
| |аналогічні транспортні | |
| |засоби: | |
|----------------+--------------------------+--------------------|
|8703 10 11 00 |- - транспортні засоби | 0,65 євро за |
| |спеціального призначення | 1 куб. см |
| |для переміщення по снігу, | об'єму циліндрів |
| |з двигуном внутрішнього | двигуна |
| |згоряння із запалюванням | |
| |від стиснення (дизелем | |
| |або напівдизелем) або з | |
| |двигуном внутрішнього | |
| |згоряння з іскровим | |
| |запалюванням | |
|----------------+--------------------------+--------------------|
|8703 10 18 00 |- - інші | 0,65 євро за |
| | | 1 куб. см |
| | | об'єму циліндрів |
| | | двигуна |
|----------------+--------------------------+--------------------|
| |- інші транспортні засоби | |
| |з двигуном внутрішнього | |
| |згоряння з іскровим | |
| |запалюванням та з | |
| |кривошипно-шатунним | |
| |механізмом: | |
|----------------+--------------------------+--------------------|
|8703 21 |- - з робочим об'ємом | |
| |циліндрів двигуна не | |
| |більш як 1000 куб. см: | |
|----------------+--------------------------+--------------------|
|8703 21 10 00 |- - - нові | 0,05 євро за |
| | | 1 куб. см |
| | | об'єму циліндрів |
| | | двигуна |
|----------------+--------------------------+--------------------|
|8703 21 90 |- - - що | |
| |використовувалися: | |
|----------------+--------------------------+--------------------|
|8703 21 90 10 |- - - - не більш як п'ять | 1,09 євро за |
| |років | 1 куб. см |
| | | об'єму циліндрів |
| | | двигуна |
|----------------+--------------------------+--------------------|
|8703 21 90 30 |- - - - понад п'ять років | 1,36 євро за |
| | | 1 куб. см |
| | | об'єму циліндрів |
| | | двигуна |
|----------------+--------------------------+--------------------|
|8703 22 |- - з робочим об'ємом | |
| |циліндрів двигуна понад | |
| |1000 куб. см, але не більш| |
| |як 1500 куб. см: | |
|----------------+--------------------------+--------------------|
|8703 22 10 00 |- - - нові | 0,03 євро за |
| | | 1 куб. см |
| | | об'єму циліндрів |
| | | двигуна |
|----------------+--------------------------+--------------------|
|8703 22 90 |- - - що | |
| |використовувалися: | |
|----------------+--------------------------+--------------------|
|8703 22 90 10 |- - - - не більш як п'ять | 1,36 євро за |
| |років | 1 куб. см |
| | | об'єму циліндрів |
| | | двигуна |
|----------------+--------------------------+--------------------|
|8703 22 90 30 |- - - - понад п'ять років | 1,63 євро за |
| | | 1 куб. см |
| | | об'єму циліндрів |
| | | двигуна |
|----------------+--------------------------+--------------------|
|8703 23 |- - з робочим об'ємом | |
| |циліндрів двигуна понад | |
| |1500 куб. см, але не більш| |
| |як 3000 куб. см: | |
|----------------+--------------------------+--------------------|
| |- - - нові: | |
|----------------+--------------------------+--------------------|
|8703 23 11 |- - - - моторні | |
| |транспортні засоби, | |
| |обладнані для тимчасового | |
| |проживання людей: | |
|----------------+--------------------------+--------------------|
|8703 23 11 10 |- - - - з об'ємом | 0,16 євро за |
| |циліндрів двигуна понад | 1 куб. см |
| |1500 куб. см, але не більш| об'єму циліндрів |
| |як 2200 куб. см | двигуна |
| | | |
|----------------+--------------------------+--------------------|
|8703 23 11 30 |- - - - - з об'ємом | 0,65 євро за |
| |циліндрів двигуна понад | 1 куб. см |
| |2200 куб. см, але не більш| об'єму циліндрів |
| |як 3000 куб. см | двигуна |
|----------------+--------------------------+--------------------|
|8703 23 19 |- - - - інші: | |
|----------------+--------------------------+--------------------|
|8703 23 19 10 |- - - - - з об'ємом | 0,13 євро за |
| |циліндрів двигуна понад | 1 куб. см |
| |1500 куб. см, але не більш| об'єму циліндрів |
| |як 2200 куб. см | двигуна |
| | | |
|----------------+--------------------------+--------------------|
|8703 23 19 30 |- - - - - з об'ємом | 0,13 євро за |
| |циліндрів двигуна понад | 1 куб. см |
| |2200 куб. см, але не більш| об'єму циліндрів |
| |як 3000 куб. см | двигуна |
|----------------+--------------------------+--------------------|
|8703 23 90 |- - - що | |
| |використовувалися: | |
|----------------+--------------------------+--------------------|
| |- - - - з об'ємом | |
| |циліндрів двигуна понад | |
| |1500 куб. см, але не більш| |
| |як 2200 куб. см: | |
|----------------+--------------------------+--------------------|
|8703 23 90 11 |- - - - - не більш як | 1,63 євро за |
| |п'ять років | 1 куб. см |
| | | об'єму циліндрів |
| | | двигуна |
|----------------+--------------------------+--------------------|
|8703 23 90 13 |- - - - - понад п'ять | 2,18 євро за |
| |років | 1 куб. см |
| | | об'єму циліндрів |
| | | двигуна |
|----------------+--------------------------+--------------------|
| |- - - - з об'ємом | |
| |циліндрів двигуна понад | |
| |2200 куб. см, але не більш| |
| |як 3000 куб. см: | |
|----------------+--------------------------+--------------------|
|8703 23 90 31 |- - - - - не більш як | 2,18 євро за |
| |п'ять років | 1 куб. см |
| | | об'єму циліндрів |
| | | двигуна |
|----------------+--------------------------+--------------------|
|8703 23 90 33 |- - - - - понад п'ять | 3,27 євро за |
| |років | 1 куб. см |
| | | об'єму циліндрів |
| | | двигуна |
|----------------+--------------------------+--------------------|
|8703 24 |- - з робочим об'ємом | |
| |циліндрів двигуна | |
| |понад 3000 куб. см: | |
|----------------+--------------------------+--------------------|
|8703 24 10 00 |- - - нові | 1,09 євро за |
| | | 1 куб. см |
| | | об'єму циліндрів |
| | | двигуна |
|----------------+--------------------------+--------------------|
|8703 24 90 |- - - що | |
| |використовувалися: | |
|----------------+--------------------------+--------------------|
|8703 24 90 10 |- - - - не більш як п'ять | 3,27 євро за |
| |років | 1 куб. см |
| | | об'єму циліндрів |
| | | двигуна |
|----------------+--------------------------+--------------------|
|8703 24 90 30 |- - - - понад п'ять років | 3,81 євро за |
| | | 1 куб. см |
| | | об'єму циліндрів |
| | | двигуна |
|----------------+--------------------------+--------------------|
| |- інші транспортні засоби | |
| |з двигуном внутрішнього | |
| |згоряння із запалюванням | |
| |від стиснення (дизелем | |
| |або напівдизелем): | |
|----------------+--------------------------+--------------------|
|8703 31 |- - з робочим об'ємом | |
| |циліндрів двигуна не | |
| |більш як 1500 куб. см: | |
|----------------+--------------------------+--------------------|
|8703 31 10 00 |- - - нові | 0,05 євро за |
| | | 1 куб. см |
| | | об'єму циліндрів |
| | | двигуна |
|----------------+--------------------------+--------------------|
|8703 31 90 |- - - що | |
| |використовувалися: | |
|----------------+--------------------------+--------------------|
|8703 31 90 10 |- - - - не більш як п'ять | 1,36 євро за |
| |років | 1 куб. см |
| | | об'єму циліндрів |
| | | двигуна |
|----------------+--------------------------+--------------------|
|8703 31 90 30 |- - - - понад п'ять років | 1,63 євро за |
| | | 1 куб. см |
| | | об'єму циліндрів |
| | | двигуна |
|----------------+--------------------------+--------------------|
|8703 32 |- - з робочим об'ємом | |
| |циліндрів двигуна понад | |
| |1500 куб. см, але не більш| |
| |як 2500 куб. см: | |
|----------------+--------------------------+--------------------|
| |- - - нові: | |
|----------------+--------------------------+--------------------|
|8703 32 11 00 |- - - - моторні | 0,16 євро за |
| |транспортні засоби, | 1 куб. см |
| |обладнані для | об'єму циліндрів |
| |тимчасового | двигуна |
| |проживання людей | |
|----------------+--------------------------+--------------------|
|8703 32 19 00 |- - - - інші | 0,16 євро за |
| | | 1 куб. см |
| | | об'єму циліндрів |
| | | двигуна |
|----------------+--------------------------+--------------------|
|8703 32 90 |- - - що | |
| |використовувалися: | |
|----------------+--------------------------+--------------------|
|8703 32 90 10 |- - - - не більш як п'ять | 1,91 євро за |
| |років | 1 куб. см |
| | | об'єму циліндрів |
| | | двигуна |
|----------------+--------------------------+--------------------|
|8703 32 90 30 |- - - - понад п'ять років | 2,18 євро за |
| | | 1 куб. см |
| | | об'єму циліндрів |
| | | двигуна |
|----------------+--------------------------+--------------------|
|8703 33 |- - з робочим об'ємом | |
| |циліндрів двигуна | |
| |понад 2500 куб. см: | |
|----------------+--------------------------+--------------------|
| |- - - нові: | |
|----------------+--------------------------+--------------------|
|8703 33 11 00 |- - - - моторні | 1,09 євро за |
| |транспортні засоби, | 1 куб. см |