Про затвердження Порядку використання у 2007 році коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення фінансової підтримки підприємств агропромислового комплексу через механізм здешевлення короткострокових та середньострокових кредитів. Порядок від 21.02.2007 №259

Кабінет Міністрів України Постанова, Порядок від 21.02.2007 №259
Остання редакція від 17.10.2007 Редакція (постанова від 17.10.2007 N 1247 /1247-2007-п/)
Документ підготовлено в системі iplex
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 21 лютого 2007 р. N 259
Київ
Про затвердження Порядку використання у 2007 році коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення фінансової підтримки підприємств агропромислового комплексу через механізм здешевлення короткострокових та середньострокових кредитів
( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 446 від 14.03.2007 N 806 від 06.06.2007 N 930 від 11.07.2007 N 1191 від 03.10.2007 N 1247 від 17.10.2007 )
Кабінет Міністрів України
постановляє:
Затвердити Порядок використання у 2007 році коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення фінансової підтримки підприємств агропромислового комплексу через механізм здешевлення короткострокових та середньострокових кредитів, що додається.
Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 22
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 21 лютого 2007 р. N 259
ПОРЯДОК
використання у 2007 році коштів, передбачених у державному бюджеті ( 489-16 ) для здійснення фінансової підтримки підприємств агропромислового комплексу через механізм здешевлення короткострокових та середньострокових кредитів
1. Цей Порядок визначає механізм використання у 2007 році коштів, передбачених Мінагрополітики у державному бюджеті за програмою "Здійснення фінансової підтримки підприємств агропромислового комплексу через механізм здешевлення короткострокових та середньострокових кредитів", які спрямовуються на часткову компенсацію відсоткової ставки за залученими підприємствами агропромислового комплексу у банках короткостроковими та середньостроковими кредитами, а також короткостроковими кредитами, залученими у кредитних спілках (далі - бюджетні кошти).
Короткостроковим є кредит, залучений на строк не більше ніж 12 календарних місяців, а середньостроковим - від 12 до 36 календарних місяців. До середньострокових належать також кредити, залучені у 2005-2006 роках як довгострокові на строк від 12 до 36 календарних місяців, за якими надавалася компенсація відсоткової ставки.
( Абзац другий пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 806 від 06.06.2007, N 930 від 11.07.2007 )
2. Мінагрополітики здійснює протягом п'яти робочих днів за погодженням з Мінфіном розподіл бюджетних коштів між Міністерством аграрної політики Автономної Республіки Крим, головними управліннями агропромислового розвитку обласних і управлінням промисловості та агропромислового розвитку Севастопольської міської держадміністрацій пропорційно середньорічному обсягу виробництва валової продукції сільського господарства (у порівняльних цінах 2000 року) за попередні три роки згідно із статистичною звітністю.
Міністерство аграрної політики Автономної Республіки Крим, головні управління агропромислового розвитку обласних і управління промисловості та агропромислового розвитку Севастопольської міської держадміністрацій передбачають протягом трьох робочих днів після надходження від Мінагрополітики інформації про розподіл бюджетних коштів не менше ніж 40 відсотків доведених річних обсягів для компенсації за середньостроковими кредитами.
Міністерство аграрної політики Автономної Республіки Крим, головні управління агропромислового розвитку облдержадміністрацій здійснюють протягом трьох робочих днів розподіл бюджетних коштів, передбачених на компенсацію за короткостроковими кредитами, між управліннями агропромислового розвитку райдержадміністрацій пропорційно середньорічному обсягу виробництва валової продукції сільського господарства (у порівняльних цінах 2000 року) за попередні три роки згідно із статистичною звітністю.
Кредиторська заборгованість, зареєстрована в органах Державного казначейства станом на 1 січня 2007 р., за компенсацію відсоткової ставки за залученими кредитами погашається в межах бюджетних призначень на 2007 рік.
Після затвердження розподілу бюджетних коштів Мінагрополітики подає протягом трьох робочих днів Державному казначейству реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів та планів асигнувань у розрізі регіонів пропорційно затвердженому розподілу таких коштів.
Міністерство аграрної політики Автономної Республіки Крим, головні управління агропромислового розвитку облдержадміністрацій затверджують протягом трьох робочих днів після доведення Мінагрополітики розподілу бюджетних коштів кошториси та плани асигнувань (в частині бюджетних коштів, передбачених для компенсації за короткостроковими кредитами) в розрізі районів, та передають їх територіальним органам Державного казначейства.
3. Компенсація надається на конкурсній основі підприємствам агропромислового комплексу, які залучили кредити у поточному році та залученими у 2006 році короткостроковими кредитами (далі - позичальники), за умови, що сума відсотків за користування кредитом та за додатково укладеними договорами, предметом яких є надання банками послуг (розрахункове обслуговування кредиту, розгляд кредитного проекту, управління кредитом, консультаційні послуги), а також за кредитами кредитних спілок не перевищує у національній валюті 18 відсотків річних для короткострокових та 17 відсотків - для середньострокових кредитів, а в іноземній валюті - не більше ніж 12 відсотків річних для короткострокових та 11 відсотків - для середньострокових кредитів.
( Абзац перший пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 930 від 11.07.2007 )
Компенсація за кредитами, залученими у поточному році для рефінансування кредитів, залучених у 2006 році, кошти за якими використані згідно з пунктами 5 і 6 цього Порядку, надається підприємствам агропромислового комплексу на загальних умовах відповідно до цього Порядку.
( Пункт 3 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 930 від 11.07.2007 )
4. Компенсація не надається позичальникам, яких визнано банкрутами, стосовно яких порушено справу про банкрутство, що перебувають на стадії ліквідації або мають прострочену більш як за півроку заборгованість перед державним і місцевими бюджетами та Пенсійним фондом України.
5. Компенсація за короткостроковими кредитами надається у національній валюті в розмірі облікової ставки Національного банку, що діє на дату нарахування відсотків за користування кредитами, та в іноземній валюті у розмірі 6 відсотків річних, а підприємствам агропромислового комплексу, які визначені в установленому порядку МНС або Торгово-промисловою палатою, що постраждали в поточному році внаслідок пилових буревіїв, що сталися 23-24 березня, посухи в травні та градобою в червні, яким згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 р. N 549 надано право на отримання фінансової допомоги, за залученими у національній валюті такими кредитами починаючи з 1 травня 2007 р. в розмірах, передбачених кредитними договорами, але не вище подвійної облікової ставки Національного банку та суми фактично понесених збитків за вирахуванням їх часткового відшкодування згідно з прийнятими конкурсними комісіями рішеннями щодо суми компенсації відсоткової ставки за середньостроковими кредитами в розмірах, передбачених кредитними договорами, але не вище подвійної облікової ставки Національного банку:
( Абзац перший пункту 5 в редакції Постанови КМ N 930 від 11.07.2007; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1191 від 03.10.2007 )
сільськогосподарським підприємствам - за залученими кредитами, пов'язаними з виробничими витратами поточного року: закупівлею паливно-мастильних матеріалів, кормів, сировини та інгредієнтів для виробництва комбікормів, ветеринарних препаратів, мінеральних добрив, засобів захисту рослин, насіння, молодняку сільськогосподарських тварин, птиці, яєць для інкубації, обладнання та сільськогосподарського інвентарю, запасних частин для ремонту сільськогосподарської і зрошувальної техніки та обладнання, оплатою послуг за виконані ремонтні роботи, енергоносіїв, здійсненням платежів фінансового лізингу і страхових платежів;
( Абзац другий пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 806 від 06.06.2007, N 930 від 11.07.2007 )
підприємствам споживчої кооперації - за залученими кредитами, пов'язаними із закупівлею у сільськогосподарських товаровиробників виробленої ними сільськогосподарської продукції;
цукровим заводам - за залученими кредитами, пов'язаними з виробничими витратами поточного року, їх підготовкою до сезону виробництва цукру та закупівлею безпосередньо у сільськогосподарських товаровиробників цукрового буряка;
іншим підприємствам агропромислового комплексу (хлібозаготівельні, борошномельні, хлібопекарські, крупозаводи, комбікормові, консервні, м'ясопереробні та молокопереробні) - виключно за кредитами, залученими для закупівлі у сільськогосподарських товаровиробників виробленої ними сільськогосподарської продукції, а також для закупівлі за біржовими контрактами сировини та інгредієнтів для виробництва комбікормів;
( Пункт 5 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 806 від 06.06.2007; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 930 від 11.07.2007 )
хлібопекарським підприємствам, в тому числі споживчої кооперації - за залученими кредитами, пов'язаними із закупівлею борошна безпосередньо в Держкомрезерві, ДАК "Хліб України" та її дочірніх підприємствах;
( Пункт 5 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 930 від 11.07.2007 )
Державній акціонерній компанії "Хліб України" та її дочірнім підприємствам - за залученими кредитами, пов'язаними із закупівлею зерна безпосередньо у сільськогосподарських товаровиробників.
6. Компенсація за середньостроковими кредитами надається у національній валюті в розмірі облікової ставки Національного банку, що діє на дату нарахування відсотків за користування кредитами, та в іноземній валюті у розмірі 5 відсотків річних, а підприємствам агропромислового комплексу, які визначені в установленому порядку МНС або Торгово-промисловою палатою, що постраждали в поточному році внаслідок пилових буревіїв, що сталися 23-24 березня, посухи в травні та градобою в червні, яким згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 р. N 549 надано право на отримання фінансової допомоги, за залученими у національній валюті такими кредитами починаючи з 1 травня 2007 р. в розмірах, передбачених кредитними договорами, але не вище подвійної облікової ставки Національного банку та суми фактично понесених збитків за вирахуванням їх часткового відшкодування згідно з прийнятими конкурсними комісіями рішеннями щодо суми компенсації відсоткової ставки за короткостроковими кредитами в розмірах, передбачених кредитними договорами, але не вище подвійної облікової ставки Національного банку:
( Абзац перший пункту 6 в редакції Постанови КМ N 930 від 11.07.2007; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1191 від 03.10.2007 )
сільськогосподарським підприємствам - за кредитами, залученими для:
( Абзац другий пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 446 від 14.03.2007, N 806 від 06.06.2007; в редакції Постанов КМ N 930 від 11.07.2007, N 1191 від 03.10.2007 )
придбання основних засобів сільськогосподарського призначення, в тому числі сільськогосподарської та зрошувальної техніки вітчизняного виробництва; сільськогосподарської та зрошувальної техніки іноземного виробництва, придбаної у 2005-2006 роках, а також у поточному році згідно з переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України; обладнання для заводів з виробництва біопалива, переробки харчових продуктів, тваринницьких та птахівничих комплексів;
( Абзац в редакції Постанови КМ N 1191 від 03.10.2007 )
здійснення витрат, пов'язаних з будівництвом і реконструкцією виробничих об'єктів сільськогосподарського призначення, заводів з виробництва біопалива і переробки харчових продуктів, тваринницьких комплексів та систем зрошення;
( Абзац в редакції Постанови КМ N 1191 від 03.10.2007 )
придбання кормів, сировини та інгредієнтів для виробництва комбікормів;
( Абзац в редакції Постанови КМ N 1191 від 03.10.2007 )
іншим підприємствам агропромислового комплексу (хлібозаготівельні, борошномельні, хлібопекарські, крупозаводи, комбікормові, консервні, м'ясопереробні та молокопереробні), у тому числі споживчої кооперації - лише за кредитами, залученими для будівництва і реконструкції виробничих об'єктів та закупівлі обладнання вітчизняного виробництва, а також іноземного походження, аналоги якого не виробляються в Україні, згідно з переліком, який затверджується Кабінетом Міністрів України, для переробки сільськогосподарської продукції, закупівлі у сільськогосподарських товаровиробників виробленої ними сільськогосподарської продукції, а також для закупівлі за біржовими контрактами сировини та інгредієнтів для виробництва комбікормів;
( Пункт 6 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 806 від 06.06.2007; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 930 від 11.07.2007, N 1247 від 17.10.2007 )
ремонтним та сервісним підприємствам системи агропромислового комплексу - за кредитами, залученими для закупівлі технологічного обладнання вітчизняного виробництва.
( Пункт 6 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 806 від 06.06.2007 )
Національній акціонерній компанії "Украгролізинг" - за залученими кредитами, пов'язаними із закупівлею сільськогосподарської техніки для передачі її у фінансовий лізинг.
При цьому бюджетні кошти у розмірі не більше ніж 40 відсотків затверджених обсягів для здешевлення середньострокових кредитів першочергово спрямовуються на часткову компенсацію відсоткової ставки за залученими середньостроковими кредитами для виконання інноваційно-інвестиційних проектів.
7. Для здійснення компенсації на здешевлення відсоткових ставок за короткостроковими кредитами районні та Севастопольська міська держадміністрації утворюють конкурсні комісії, до складу яких входять представники відповідних управлінь агропромислового розвитку, органів статистики, фінансових органів, органів державної контрольно-ревізійної і державної податкової служб, які очолюють відповідно заступник голови райдержадміністрації з питань агропромислового комплексу, заступник голови Севастопольської міськдержадміністрації.
Конкурсні комісії визначають критерії, затверджують умови і строки проведення конкурсів та оприлюднюють їх у друкованих засобах масової інформації протягом трьох днів після надходження інформації про розподіл бюджетних коштів, передбачених для здешевлення відсоткової ставки за короткостроковими кредитами на поточний рік (далі - річний обсяг бюджетних коштів для здешевлення короткострокових кредитів), від:
Міністерства аграрної політики Автономної Республіки Крим, головних управлінь агропромислового розвитку облдержадміністрацій - для районних конкурсних комісій;
Мінагрополітики - для конкурсної комісії Севастопольської міськдержадміністрації.
Позичальники для отримання компенсації відсоткової ставки за короткостроковими кредитами подають до конкурсних комісій заявку, зразок якої визначає Мінагрополітики, і такі документи:
довідка або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;
( Абзац шостий пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1191 від 03.10.2007 )
копія кредитного договору, посвідчена відповідним банком або кредитною спілкою, та копії додатково укладених договорів між позичальником та банком;
виписку банку (кредитної спілки) про отримання позичальником кредиту;
графік погашення кредиту та сплати відсотків за ним, посвідчений банком або кредитною спілкою;
фінансова звітність для підприємств агропромислового комплексу, в тому числі новостворених, за останній рік або звітність за останній звітний період (форма N 1 "Баланс", форма N 2 "Звіт про фінансові результати", форма N 3 "Звіт про рух грошових коштів", форма N 4 "Звіт про власний капітал", форма N 5 "Примітки до річної фінансової звітності", форма N 50-сг "Основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств", а суб'єкти малого підприємництва подають фінансову звітність, що складається з балансу і звіту про фінансові результати його діяльності;
( Абзац десятий пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 930 від 11.07.2007 )
довідка відповідних органів державної податкової служби та Пенсійного фонду України про відсутність (наявність) заборгованості за податковими зобов'язаннями та платежами до Пенсійного фонду України;
довідка про банківські реквізити позичальника;
письмове зобов'язання позичальника повернути у місячний строк до бюджету одержані бюджетні кошти у разі встановлення контролюючими органами факту їх незаконного одержання та/або нецільового використання (у разі неповернення коштів у зазначений строк нараховується пеня у розмірі 120 відсотків річних облікової ставки Національного банку за кожний день прострочення).
При цьому в разі виявлення зазначених фактів припиняється надання позичальнику будь-якої державної підтримки протягом цього та трьох наступних бюджетних періодів.
Підприємства агропромислового комплексу, які визначені в установленому порядку МНС або Торгово-промисловою палатою, що постраждали внаслідок посухи у поточному році, крім зазначеного вище переліку документів, подають:
( Пункт 7 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 930 від 11.07.2007 )
акт про списання площ посівів, які загинули внаслідок посухи в травні 2007 р., та сум фактичних збитків, затверджений в установленому порядку;
( Пункт 7 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 930 від 11.07.2007 )
довідку, видану конкурсною комісією про суму компенсації відсоткової ставки за середньостроковими (короткостроковими) кредитами в розмірах, передбачених кредитними договорами, але не вище подвійної облікової ставки Національного банку за формою,
визначеною Мінагрополітики.
( Пункт 7 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 930 від 11.07.2007 )
Подані документи перевіряються секретарем відповідної конкурсної комісії та реєструються в журналі обліку, форму якого визначає Мінагрополітики.
Конкурсні комісії розглядають подані матеріали протягом п'яти днів після закінчення строку подання заявки та документів у порядку черговості реєстрації та встановлюють їх достовірність. У разі відмови у наданні фінансової підтримки позичальнику надають у триденний строк обґрунтовану письмову відповідь із зазначенням причин відмови. У разі прийняття позитивного рішення комісії визначають суму компенсації для кожного позичальника в межах річних лімітів, визначених управлінню промисловості та агропромислового розвитку Севастопольської міської та управлінням агропромислового розвитку районних держадміністрацій, видають відповідну довідку позичальнику та включають його до реєстру позичальників, які мають право на компенсацію відсоткової ставки за короткостроковими кредитами. Форму довідки та реєстру визначає Мінагрополітики.
8. Для здіснення компенсації на здешевлення відсоткових ставок за середньостроковими кредитами Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні та Севастопольська міська держадміністрації утворюють конкурсні комісії, до складу яких входять представники відповідних управлінь агропромислового розвитку, органів статистики, фінансових органів, органів державної контрольно-ревізійної і державної податкової служб, управлінь Національного банку, які очолюють відповідно заступник голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим, заступник голови облдержадміністрації з питань агропромислового комплексу, заступник голови Севастопольської міськдержадміністрації.
Комісії визначають та затверджують умови і строки проведення конкурсів та оприлюднюють їх у друкованих засобах масової інформації протягом трьох днів після надходження інформації про розподіл бюджетних коштів, передбачених для здешевлення відсоткової ставки за середньостроковими кредитами на поточний рік (далі - річний обсяг бюджетних коштів для здешевлення середньострокових кредитів) від Мінагрополітики.
Позичальник для отримання компенсації відсоткової ставки за середньостроковими кредитами подає до конкурсних комісій заявку, зразок якої встановлює Мінагрополітики, та документи, визначені пунктом 7 цього Порядку, а також у разі потреби завірену в установленому порядку копію свідоцтва про державну реєстрацію інноваційного проекту та його бізнес-план.
Подані документи перевіряються секретарем конкурсної комісії та реєструються в журналі обліку, форму якого визначає Мінагрополітики.
Основними критеріями при визначенні переможців конкурсу є:
виконання зобов'язань щодо погашення кредитів, залучених у попередні роки;
залучення кредиту для будівництва (реконструкції) тваринницьких комплексів та придбання сільськогосподарської техніки вітчизняного виробництва;
відсутність простроченої заборгованості за кредитами, залученими державою або під державні гарантії і наданими для закупівлі сільськогосподарської техніки іноземного виробництва, переданої сільськогосподарським товаровиробникам та іншим суб'єктам господарювання, а також за вітчизняну сільськогосподарську техніку, отриману на умовах фінансового лізингу в минулі роки.
Конкурсні комісії в межах доведених річних обсягів бюджетних коштів для здешевлення середньострокових кредитів визначають районні ліміти коштів для компенсації відсоткової ставки за середньостроковими кредитами пропорційно відношенню середньорічних обсягів виробництва валової продукції сільського господарства кожного району до середньорічних обсягів виробництва валової продукції сільського господарства по регіону за попередні три роки (у порівняльних цінах 2000 року), виробленої позичальниками, які відповідають вимогам пунктів 4 і 6 цього Порядку.
Конкурсні комісії розглядають подані матеріали протягом п'яти днів після закінчення строку подання заявки та документів у порядку черговості їх реєстрації та встановлюють достовірність таких документів. У разі відмови в наданні фінансової підтримки позичальнику надсилають у триденний строк обґрунтовану письмову відповідь із зазначенням причин відмови. У разі прийняття позитивного рішення конкурсні комісії визначають суму компенсації для кожного позичальника в межах встановлених річних лімітів, визначених управлінню промисловості та агропромислового розвитку Севастопольської міської та управлінням агропромислового розвитку районних держадміністрацій, видають відповідну довідку позичальнику та включають його до реєстру позичальників, які мають право на компенсацію відсоткової ставки за середньостроковими кредитами. Форму довідки та реєстру визначає Мінагрополітики.
9. Позичальники, які мали право на компенсацію відсоткової ставки за середньостроковими (довгостроковими) кредитами у 2005-2006 роках, подають заявку і документи до конкурсних комісій, визначених у пункті 8 цього Порядку, та проходять конкурсний відбір на загальних умовах відповідно до цього Порядку.
Компенсація надається за середньостроковими кредитами, залученими виключно у 2005-2006 роках, за умови, що сума відсотків за користування кредитом та за додатково укладеними договорами, предметом яких є надання банківських послуг (розрахункове обслуговування кредиту, розгляд кредитного проекту, управління кредитом, консультаційні послуги), не перевищувала у національній валюті 20 відсотків річних.
( Пункт 9 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 806 від 06.06.2007 )
10. У разі залучення кредитів в іноземній валюті сума компенсації визначається виходячи з офіційного курсу гривні до іноземної валюти, встановленого Національним банком на дату нарахування плати за кредит.
11. Позичальники, які залучили короткострокові кредити і за результатами розгляду документів відповідною конкурсною комісією отримали право на компенсацію відсоткової ставки за такими кредитами, подають щомісяця до 7 числа наступного періоду управлінням агропромислового розвитку районних і управлінню промисловості та агропромислового розвитку Севастопольської міської держадміністрацій довідку банку (кредитної спілки) про суму фактично сплачених позичальником відсотків за користування короткостроковим кредитом за відповідний період з визначенням суми, що відшкодовується позичальнику за рахунок бюджетних коштів (далі - довідка про фактичну сплату відсотків за короткостроковим кредитом), та копію платіжного документа про сплату відсотків за користування такими кредитами, посвідчену банком.
Позичальники, що постраждали в поточному році внаслідок пилових буревіїв, що сталися 23-24 березня, посухи в травні та градобою в червні, яким згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 р. N 549 надано право на отримання фінансової допомоги і за результатами конкурсу отримали право на компенсацію відсоткової ставки за короткостроковими кредитами в розмірах, передбачених кредитними договорами, але не вище подвійної облікової ставки Національного банку, подають щомісяця до 7 числа наступного періоду управлінням агропромислового розвитку районних і управлінню промисловості та агропромислового розвитку Севастопольської міської держадміністрацій довідку-розрахунок з банку про належні суми плати за кредит за відповідний період з визначенням суми, що відшкодовується за рахунок компенсації.
( Пункт 11 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 930 від 11.07.2007; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1191 від 03.10.2007 )
12. Позичальники, які залучили середньострокові кредити і за результатами розгляду документів відповідною конкурсною комісією отримали право на компенсацію відсоткової ставки за такими кредитами, подають щомісяця до 7 числа наступного періоду Міністерству аграрної політики Автономної Республіки Крим, головним управлінням агропромислового розвитку обласних і управлінню промисловості та агропромислового розвитку Севастопольської міської держадміністрацій довідку банку про суму фактично сплачених позичальником відсотків за користування середньостроковим кредитом за відповідний період з визначенням суми, що відшкодовується позичальнику за рахунок бюджетних коштів (далі - довідка про фактичну сплату відсотків за середньостроковим кредитом), та копію платіжного документа про сплату відсотків за користування такими кредитами, посвідчену банком.
Позичальники, що постраждали в поточному році внаслідок пилових буревіїв, що сталися 23-24 березня, посухи в травні та градобою в червні, яким згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 р. N 549 надано право на отримання фінансової допомоги і за результатами конкурсу отримали право на компенсацію відсоткової ставки за середньостроковими кредитами в розмірах, передбачених кредитними договорами, але не вище подвійної облікової ставки Національного банку, подають щомісяця до 7 числа наступного періоду Міністерству аграрної політики Автономної Республіки Крим, головним управлінням агропромислового розвитку обласних і управлінню промисловості та агропромислового розвитку Севастопольської міської держадміністрацій довідку-розрахунок з банку про належні суми плати за кредит за відповідний період з визначенням суми, що відшкодовується за рахунок компенсації.
( Пункт 12 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 930 від 11.07.2007; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1191 від 03.10.2007 )
13. Операції, пов'язані з використанням бюджетних коштів, здійснюються відповідно до Порядку обслуговування державного бюджету за видатками, затвердженого Державним казначейством.
Мінагрополітики спрямовує бюджетні кошти Міністерству аграрної політики Автономної Республіки Крим, головним управлінням агропромислового розвитку обласних і управлінню промисловості та агропромислового розвитку Севастопольської міської держадміністрацій.
Міністерство аграрної політики Автономної Республіки Крим, головні управління агропромислового розвитку облдержадміністрацій спрямовують бюджетні кошти, передбачені для здешевлення відсоткових ставок за короткостроковими кредитами, управлінням агропромислового розвитку райдержадміністрацій (пропорційно сумам, затвердженим у планах асигнування).
14. Управління агропромислового розвитку районних і управління промисловості та агропромислового розвитку Севастопольської міської держадміністрацій на підставі довідки, виданої відповідними конкурсними комісіями, довідки про фактичну сплату відсотків за короткостроковим кредитом, копії платіжного документа про сплату відсотків за користування таким кредитом і поданих позичальниками документів згідно з пунктом 7 цього Порядку затверджують та подають реєстри позичальників і платіжні доручення органам Державного казначейства, які здійснюють протягом двох банківських днів видатки на компенсацію відсоткової ставки за короткостроковими кредитами шляхом перерахування коштів на поточні рахунки позичальників, відкриті в банках.
Міністерство аграрної політики Автономної Республіки Крим, головні управління агропромислового розвитку обласних і управління промисловості та агропромислового розвитку Севастопольської міської держадміністрацій на підставі довідки, виданої відповідною конкурсною комісією, довідки про фактичну сплату відсотків за середньостроковими кредитами, копії платіжного документа про сплату відсотків за користування такими кредитами і поданих позичальниками документів згідно з пунктом 8 цього Порядку затверджують та подають реєстри позичальників і платіжні доручення органам Державного казначейства, які здійснюють протягом двох банківських днів видатки на компенсацію відсоткової ставки за середньостроковими кредитами шляхом перерахування коштів на поточні рахунки позичальників, відкриті в банках.
( Пункт 14 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 806 від 06.06.2007 )
14-1. Управління агропромислового розвитку районних і управління промисловості та агропромислового розвитку Севастопольської міської держадміністрацій на підставі довідки, виданої відповідними конкурсними комісіями, довідки-розрахунку банку про нараховані відсотки за користування кредитами за відповідний період з визначенням суми, що відшкодовується за рахунок компенсації, і поданих позичальниками документів згідно з пунктом 7 цього Порядку затверджують та подають реєстр позичальників, що постраждали в поточному році внаслідок пилових буревіїв, що сталися 23-24 березня, посухи в травні та градобою в червні, яким згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 р. N 549 надано право на отримання фінансової допомоги, за формою, затвердженою Мінагрополітики, і платіжні доручення органам Державного казначейства, які здійснюють протягом двох банківських днів видатки на компенсацію відсоткової ставки за короткостроковими кредитами шляхом перерахування коштів на поточні рахунки позичальників, відкриті в банках.
( Абзац перший пункту 14-1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1191 від 03.10.2007 )
Міністерство аграрної політики Автономної Республіки Крим, головні управління агропромислового розвитку обласних і управління промисловості та агропромислового розвитку Севастопольської міської держадміністрацій на підставі довідки, виданої відповідними конкурсними комісіями, довідки-розрахунку з банку про належні суми плати за кредит за відповідний період з визначенням суми, що відшкодовується за рахунок компенсації, і поданих позичальниками документів згідно з пунктом 8 цього Порядку затверджують та подають реєстр позичальників, що постраждали в поточному році внаслідок пилових буревіїв, що сталися 23-24 березня, посухи в травні та градобою в червні, яким згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 р. N 549 надано право на отримання фінансової допомоги, за формою, затвердженою Мінагрополітики, і платіжні доручення органам Державного казначейства, які здійснюють протягом двох банківських днів видатки на компенсацію відсоткової ставки за середньостроковими кредитами шляхом перерахування коштів на поточні рахунки позичальників, відкриті в банках.
( Абзац другий пункту 14-1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1191 від 03.10.2007 )
Позичальники здійснюють в одноденний строк оплату відсотків за користування кредитом відповідному банку, який надавав кредит.
При цьому компенсація відсоткової ставки за короткостроковими та середньостроковими кредитами відшкодовується в межах обсягу понесених збитків, але не вище подвійної облікової ставки Національного банку та суми фактично понесених збитків за вирахуванням їх часткового відшкодування згідно з рішенням Уряду та прийнятими конкурсними комісіями рішеннями щодо суми компенсації відсоткової ставки за короткостроковими кредитами в розмірах, передбачених кредитними договорами, але не вище подвійної облікової ставки Національного банку.
( Порядок доповнено доповнено пунктом 14-1 згідно з Постановою КМ N 930 від 11.07.2007 )
15. Компенсація за короткостроковими та середньостроковими кредитами здійснюється за період від 1 січня до 31 грудня поточного року.
16. Управління агропромислового розвитку райдержадміністрацій подають інформацію щомісяця до 5 числа наступного періоду за формою, затвердженою Мінагрополітики, Міністерству аграрної політики Автономної Республіки Крим, головним управлінням агропромислового розвитку облдержадміністрацій про використання бюджетних коштів для здійснення компенсації відсоткової ставки за короткостроковими кредитами у розрізі її одержувачів, суми кредиту, відсоткових ставок, банків (кредитних спілок), цільове використання.
Міністерство аграрної політики Автономної Республіки Крим, головні управління агропромислового розвитку обласних і управління промисловості та агропромислового розвитку Севастопольської міської держадміністрацій надсилають щомісяця та щокварталу до 10 числа наступного місяця Мінагрополітики узагальнену інформацію за затвердженою ним формою, про використання бюджетних коштів для здійснення компенсації відсоткової ставки за короткостроковими та середньостроковими кредитами.
( Абзац другий пункту 16 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 806 від 06.06.2007 )
Мінагрополітики подає щокварталу до 20 числа наступного місяця та у місячний строк після закінчення бюджетного року Мінфіну звіт про стан виконання результативних показників з аналізом, поясненнями, висновками щодо їх виконання.
17. Мінагрополітики за погодженням з Мінфіном може здійснювати щомісяця перерозподіл невикористаних бюджетних коштів для компенсації відсоткової ставки за кредитами між Міністерством аграрної політики Автономної Республіки Крим, головними управліннями агропромислового розвитку обласних і управлінням промисловості та агропромислового розвитку Севастопольської міської держадміністрацій пропорційно до обсягів пільгових кредитів, залучених на відповідну звітну дату, з урахуванням обсягів, необхідних для компенсації подвійної облікової ставки Національного банку за кредитами, наданими підприємствам агропромислового комплексу, які постраждали в поточному році внаслідок пилових буревіїв, що сталися 23-24 березня, посухи в травні та градобою в червні, яким згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 р. N 549 надано право на отримання фінансової допомоги.
Міністерство аграрної політики Автономної Республіки Крим, головні управління агропромислового розвитку обласних і управління промисловості та агропромислового розвитку Севастопольської міської держадміністрацій можуть здійснювати щомісяця перерозподіл між управліннями агропромислового розвитку райдержадміністрацій невикористаних бюджетних коштів відповідно до абзацу другого пункту 2 цього Порядку та пропорційно до обсягів пільгових кредитів, залучених на відповідну звітну дату, з урахуванням обсягів, необхідних для компенсації подвійної облікової ставки Національного банку за кредитами, наданими підприємствам агропромислового комплексу, які постраждали в поточному році внаслідок пилових буревіїв, що сталися 23-24 березня, посухи в травні та градобою в червні, яким згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 р. N 549 надано право на отримання фінансової допомоги, а також з урахуванням компенсації відсоткової ставки у разі потреби підприємствам, зазначеним в абзацах третьому, п'ятому, шостому і сьомому пункту 5 цього Порядку, за залученими короткостроковими кредитами.
Конкурсні комісії в межах річних обсягів бюджетних коштів, доведених для здешевлення середньострокових кредитів, після проведення такого перерозподілу невикористаних бюджетних коштів Міністерством аграрної політики Автономної Республіки Крим, головними управліннями агропромислового розвитку обласних держадміністрацій коригують районні ліміти коштів для компенсації відсоткової ставки за середньостроковими кредитами пропорційно до обсягів пільгових кредитів, залучених на відповідну звітну дату, з урахуванням обсягів, необхідних на компенсацію подвійної облікової ставки Національного банку за кредитами, наданими підприємствам агропромислового комплексу, які постраждали в поточному році внаслідок пилових буревіїв, що сталися 23-24 березня, посухи в травні та градобою в червні, яким згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 р. N 549 надано право на отримання фінансової допомоги.
( Пункт 17 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 806 від 06.06.2007; в редакції Постанов КМ N 930 від 11.07.2007, N 1191 від 03.10.2007 )
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 21 лютого 2007 р. N 259
Київ
Про затвердження Порядку використання у 2007 році коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення фінансової підтримки підприємств агропромислового комплексу через механізм здешевлення короткострокових та середньострокових кредитів
Кабінет Міністрів України
постановляє:
Затвердити Порядок використання у 2007 році коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення фінансової підтримки підприємств агропромислового комплексу через механізм здешевлення короткострокових та середньострокових кредитів, що додається.
Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 22
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 21 лютого 2007 р. N 259
ПОРЯДОК
використання у 2007 році коштів, передбачених у державному бюджеті ( 489-16 ) для здійснення фінансової підтримки підприємств агропромислового комплексу через механізм здешевлення короткострокових та середньострокових кредитів
1. Цей Порядок визначає механізм використання у 2007 році коштів, передбачених Мінагрополітики у державному бюджеті за програмою "Здійснення фінансової підтримки підприємств агропромислового комплексу через механізм здешевлення короткострокових та середньострокових кредитів", які спрямовуються на часткову компенсацію відсоткової ставки за залученими підприємствами агропромислового комплексу у банках короткостроковими та середньостроковими кредитами, а також короткостроковими кредитами, залученими у кредитних спілках (далі - бюджетні кошти).
Короткостроковим є кредит, залучений на строк не більше ніж 12 календарних місяців, а середньостроковим - від 12 до 36 календарних місяців. До середньострокових належать також кредити, залучені у 2005-2006 роках як довгострокові на строк від 12 до 36 календарних місяців, за якими надавалася компенсація відсоткової ставки.