Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення

Верховна Рада України Закон від 11.07.2003 №1128-IV
Реквізити

Видавник: Верховна Рада України

Тип Закон

Дата 11.07.2003

Номер 1128-IV

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення
( Відомості Верховної Ради (ВВР), 2004, N 8, ст.65 )
Верховна Рада України
постановляє:
1. Внести до Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122) такі зміни:
1) доповнити статтею 188-19 такого змісту:
"Стаття 188-19. Невиконання законних вимог Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Рахункової палати, народного депутата України
Невиконання законних вимог Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини чи Рахункової палати або створення перешкод у їх роботі, або надання їм завідомо неправдивої інформації, а так само недодержання встановлених законодавством строків надання інформації народному депутату України, Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини чи Рахунковій палаті -
тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від десяти до двадцяти п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
2) статтю 221 після цифр "188-17" доповнити цифрами "188-19";
3) у пункті 1 частини першої статті 255:
в абзаці "Рахункової палати (стаття 164-12)" слово і цифри "стаття 164-12" замінити словом і цифрами "статті 164-12, 188-19";
доповнити пункт двома абзацами такого змісту:
"секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини (стаття 188-19);
відділу контролю Апарату Верховної Ради України (стаття 188-19)";
4) частину першу статті 294 після цифр "188-17" доповнити цифрами "188-19".
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 11 липня 2003 року
N 1128-IV
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення
Верховна Рада України
постановляє:
1. Внести до Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122) такі зміни:
1) доповнити статтею 188-19 такого змісту:
"Стаття 188-19. Невиконання законних вимог Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Рахункової палати, народного депутата України
Невиконання законних вимог Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини чи Рахункової палати або створення перешкод у їх роботі, або надання їм завідомо неправдивої інформації, а так само недодержання встановлених законодавством строків надання інформації народному депутату України, Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини чи Рахунковій палаті -
тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від десяти до двадцяти п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
2) статтю 221 після цифр "188-17" доповнити цифрами "188-19";
3) у пункті 1 частини першої статті 255:
в абзаці "Рахункової палати (стаття 164-12)" слово і цифри "стаття 164-12" замінити словом і цифрами "статті 164-12, 188-19";
доповнити пункт двома абзацами такого змісту:
"секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини (стаття 188-19);
відділу контролю Апарату Верховної Ради України (стаття 188-19)";
4) частину першу статті 294 після цифр "188-17" доповнити цифрами "188-19".
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 11 липня 2003 року
N 1128-IV

30 днiв передплати безкоштовно!