Про внесення змін і доповнень до Кодексу Української РСР про адміністративні правопорушення

Президія Верховної Ради України Указ від 16.10.1985 №1117-XI
Реквізити

Видавник: Президія Верховної Ради України

Тип Указ

Дата 16.10.1985

Номер 1117-XI

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
У К А З
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
Про внесення змін і доповнень до Кодексу Української РСР про адміністративні правопорушення
( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1985, N 44, ст. 1056 )( Указ затверджено Законом N 1407-XI від 04.12.85, ВВР, 1985, N 51, ст.1210 )
Відповідно до Постанови Президії Верховної Ради СРСР від 30 вересня 1985 року "Про порядок застосування Указу Президії Верховної Ради СРСР "Про посилення боротьби з пияцтвом" Президія Верховної Ради Української РСР
постановляє:
Внести такі зміни і доповнення до Кодексу Української РСР про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122; 1985 р., N 17, ст. 415; N 24, ст. 553):
1. У статті 21:
доповнити статтю після частини першої новою частиною такого змісту:
"Відносно осіб, звільнених з зазначених у частині першій цієї статті підстав від адміністративної відповідальності за вчинення правопорушень, передбачених частиною третьою статті 126, статтею 129, частиною першою статті 130, статтями 156, 157, 177-180, частиною третьою статті 184 цього Кодексу, матеріали можуть бути також передані на розгляд комісії по боротьбі з пияцтвом, утвореної на підприємстві, в установі, організації чи їх структурних підрозділах";
частину другу вважати частиною третьою; в цій частині слова і цифри "статтями 129, 130" і "комісія по боротьбі з пияцтвом підприємства, установи, організації" замінити відповідно словами і цифрами "статтею 129, частиною першою статті 130, статтями" і "комісія по боротьбі з пияцтвом, утворена на підприємстві, в установі, організації чи їх структурних підрозділах".
2. Частину другу статті 218 доповнити словами "У випадках значної віддаленості населених пунктів від районного центру комісії можуть як виняток розглядати також справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтею 177 і частинами першою та другою статті 178 цього Кодексу. Переліки таких населених пунктів установлюються виконавчими комітетами обласних Рад народних депутатів".
3. Статтю 219 доповнити словами "У випадках значної віддаленості населених пунктів від районного центру виконавчі комітети селищних, сільських Рад народних депутатів можуть як виняток розглядати також справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтею 177 і частинами першою та другою статті 178 цього Кодексу. Переліки таких населених пунктів установлюються виконавчими комітетами обласних Рад народних депутатів".
4. Пункт 1 частини другої статті 222 доповнити абзацом другим такого змісту:
"за адміністративні правопорушення, передбачені статтями 177 і 178 цього Кодексу, крім того - начальники або заступники начальників органів внутрішніх справ на транспорті, інших органів внутрішніх справ, прирівнених до відділів (управлінь) внутрішніх справ виконавчих комітетів районних, міських, районних у містах Рад народних депутатів, а також начальники відділень міліції, що є в системі органів внутрішніх справ".
5. Статтю 276 після частини другої доповнити новою частиною такого змісту:
"Справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 177 і 178 цього Кодексу, розглядаються за місцем їх вчинення або за місцем проживання порушника";
частини третю і четверту вважати відповідно частинами четвертою і п'ятою.
6. Статтю 280 і частину другу статті 284 після слів "товариського суду" доповнити словами "комісії по боротьбі з пияцтвом, утвореної на підприємстві, в установі, організації чи їх структурних підрозділах".
Голова Президії
Верховної Ради Української РСР
Секретар Президії
Верховної Ради Української РСР

В.ШЕВЧЕНКО

М.ХОМЕНКО
м. Київ, 16 жовтня 1985 р.
N 1117-XI
У К А З
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
Про внесення змін і доповнень до Кодексу Української РСР про адміністративні правопорушення
Відповідно до Постанови Президії Верховної Ради СРСР від 30 вересня 1985 року "Про порядок застосування Указу Президії Верховної Ради СРСР "Про посилення боротьби з пияцтвом" Президія Верховної Ради Української РСР
постановляє:
Внести такі зміни і доповнення до Кодексу Української РСР про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122; 1985 р., N 17, ст. 415; N 24, ст. 553):
1. У статті 21:
••••••••••••••••••••

Доступ до повного тексту цього документу можливий лише для передплатників електронного «Дебету-Кредиту». 
Якщо ви передплатник, будь ласка, авторизуйтесь.

Або оформіть передплату, перейшовши за посиланням; вартість мінімального пакету «Мій асистент» становить лише 36 грн на місяць.

Дякуємо за розуміння.

30 днiв передплати безкоштовно!