Про затвердження Порядку підготовки та підвищення кваліфікації осіб, які зобовязані надавати домедичну допомогу. Форма типового документа від 21.11.2012 №1115

Кабінет Міністрів України Постанова, Форма типового документа, Зразок, Порядок від 21.11.2012 №1115
Остання редакція від 21.11.2012. Прийняття
Реквізити

Видавник: Кабінет Міністрів України

Тип Постанова, Форма типового документа, Зразок, Порядок

Дата 21.11.2012

Номер 1115

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 21 листопада 2012 р. № 1115
Київ
Про затвердження Порядку підготовки та підвищення кваліфікації осіб, які зобов'язані надавати домедичну допомогу
Відповідно до частини другої статті 12 Закону України "Про екстрену медичну допомогу" Кабінет Міністрів України
постановляє:
1. Затвердити Порядок підготовки та підвищення кваліфікації осіб, які зобов'язані надавати домедичну допомогу, що додається.
2. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2013 року.
Прем'єр-міністр УкраїниМ.АЗАРОВ
Інд. 70
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 21 листопада 2012 р. № 1115
ПОРЯДОК
підготовки та підвищення кваліфікації осіб, які зобов'язані надавати домедичну допомогу
1. Цей Порядок визначає процедуру підготовки та підвищення кваліфікації осіб, які згідно із своїми службовими обов'язками зобов'язані володіти знаннями і практичними навичками надання домедичної допомоги (далі - підготовка та підвищення кваліфікації).
2. Підготовка та підвищення кваліфікації проводяться з метою набуття особами, які згідно із своїми службовими обов'язками зобов'язані надавати домедичну допомогу, знань та практичних навичок з надання такої допомоги особам, які перебувають у невідкладному стані.
3. Підготовка та підвищення кваліфікації проводяться на базі вищих медичних і фармацевтичних навчальних закладів I-IV рівня акредитації незалежно від форми власності та підпорядкування, навчально-тренувальних відділів центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, навчально-тренувальних відділів Товариства Червоного Хреста, інших навчально-тренувальних підрозділів (далі - установи), які провадять діяльність відповідно до законодавства про освіту за програмами, затвердженими МОЗ і погодженими з МОНмолодьспортом.
4. Установи, на базі яких проводяться підготовка та підвищення кваліфікації, за рівнем матеріально-технічного забезпечення і підготовки викладачів повинні відповідати вимогам, установленим МОНмолодьспортом.
5. Відповідальним за наукове та методологічне забезпечення підготовки та підвищення кваліфікації викладачів і викладачів-інструкторів установ є Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф (далі - Центр).
6. Підготовка та підвищення кваліфікації проводяться за очною формою навчання і поділяються на перший, другий та третій рівень.
7. Строк підготовки та підвищення кваліфікації залежить від рівня знань і практичних навичок особи. Вимоги щодо рівня знань і практичних навичок та відповідні строки підготовки та підвищення кваліфікації затверджуються МОЗ.
8. Підготовка та підвищення кваліфікації з метою набуття знань і практичних навичок з надання домедичної допомоги особам з вадами слуху передбачають виконання завдань медичного характеру, розроблених Центром відповідно до затверджених МОЗ програм. Для розроблення відповідних програм Центром можуть залучатися освітні та наукові заклади, громадські організації.
9. Підготовка та підвищення кваліфікації проводяться установами на підставі договорів, які укладаються з відповідними органами виконавчої влади, підприємствами (установами, організаціями).
Порядок здійснення та розмір плати за проведення підготовки та підвищення кваліфікації встановлюються МОЗ за погодженням з Мінфіном.
10. Направлення осіб для проходження підготовки здійснюється протягом трьох місяців з моменту призначення на посаду.
Особі, яка пройшла підготовку та успішно склала відповідний іспит, видається посвідчення за формою згідно з додатком, строк дії якого становить п'ять років.
11. Підвищення кваліфікації проводиться один раз на п'ять років.
Додаток
до Порядку
ПОСВІДЧЕННЯ
про підготовку з надання домедичної допомоги
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 21 листопада 2012 р. № 1115
Київ
Про затвердження Порядку підготовки та підвищення кваліфікації осіб, які зобов'язані надавати домедичну допомогу
Відповідно до частини другої статті 12 Закону України "Про екстрену медичну допомогу" Кабінет Міністрів України
постановляє:
1. Затвердити Порядок підготовки та підвищення кваліфікації осіб, які зобов'язані надавати домедичну допомогу, що додається.
2. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2013 року.
Прем'єр-міністр УкраїниМ.АЗАРОВ
Інд. 70
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 21 листопада 2012 р. № 1115
ПОРЯДОК
підготовки та підвищення кваліфікації осіб, які зобов'язані надавати домедичну допомогу
1. Цей Порядок визначає процедуру підготовки та підвищення кваліфікації осіб, які згідно із своїми службовими обов'язками зобов'язані володіти знаннями і практичними навичками надання домедичної допомоги (далі - підготовка та підвищення кваліфікації).
2. Підготовка та підвищення кваліфікації проводяться з метою набуття особами, які згідно із своїми службовими обов'язками зобов'язані надавати домедичну допомогу, знань та практичних навичок з надання такої допомоги особам, які перебувають у невідкладному стані.
3. Підготовка та підвищення кваліфікації проводяться на базі вищих медичних і фармацевтичних навчальних закладів I-IV рівня акредитації незалежно від форми власності та підпорядкування, навчально-тренувальних відділів центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, навчально-тренувальних відділів Товариства Червоного Хреста, інших навчально-тренувальних підрозділів (далі - установи), які провадять діяльність відповідно до законодавства про освіту за програмами, затвердженими МОЗ і погодженими з МОНмолодьспортом.