Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо правової охорони інтелектуальної власності стосовно виконання вимог, повязаних із вступом України до СОТ

Верховна Рада України Закон від 31.05.2007 №1111-V
Реквізити

Видавник: Верховна Рада України

Тип Закон

Дата 31.05.2007

Номер 1111-V

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо правової охорони інтелектуальної власності стосовно виконання вимог, пов'язаних із вступом України до СОТ
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2007, N 44, ст.512 )
Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. У Кримінальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 25-26, ст. 131):
1) абзац другий частин першої, другої та третьої статті 176 після слів "з конфіскацією" доповнити словами "та знищенням";
2) абзац другий частин першої, другої та третьої статті 177 після слів "з конфіскацією" доповнити словами "та знищенням";
3) абзац другий частин першої, другої та третьої статті 229 після слів "з конфіскацією" доповнити словами "та знищенням".
2. У частині другій статті 432 Цивільного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., NN 40-44, ст. 356):
пункт 3 доповнити словами "та знищення таких товарів";
пункт 4 доповнити словами "або вилучення та знищення таких матеріалів та знарядь".
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. До приведення виданих органами виконавчої влади чинних нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом вони застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону.
Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 31 травня 2007 року
N 1111-V
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо правової охорони інтелектуальної власності стосовно виконання вимог, пов'язаних із вступом України до СОТ
Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. У Кримінальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 25-26, ст. 131):
1) абзац другий частин першої, другої та третьої статті 176 після слів "з конфіскацією" доповнити словами "та знищенням";
2) абзац другий частин першої, другої та третьої статті 177 після слів "з конфіскацією" доповнити словами "та знищенням";
3) абзац другий частин першої, другої та третьої статті 229 після слів "з конфіскацією" доповнити словами "та знищенням".
2. У частині другій статті 432 Цивільного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., NN 40-44, ст. 356):
пункт 3 доповнити словами "та знищення таких товарів";
пункт 4 доповнити словами "або вилучення та знищення таких матеріалів та знарядь".
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. До приведення виданих органами виконавчої влади чинних нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом вони застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону.

30 днiв передплати безкоштовно!