• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про можливість надання юридичними особами - субєктами господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, фінансових послуг з надання коштів у позику та надання поручительств

Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України  | Розпорядження від 31.03.2006 № 5555 | Документ не діє
Реквізити
 • Видавник: Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України
 • Тип: Розпорядження
 • Дата: 31.03.2006
 • Номер: 5555
 • Статус: Документ не діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України
 • Тип: Розпорядження
 • Дата: 31.03.2006
 • Номер: 5555
 • Статус: Документ не діє
Документ підготовлено в системі iplex
ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ
ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
31.03.2006 N 5555
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 квітня 2006 р.
за N 477/12351
( Розпорядження втратило чинність на підставі Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг N 654 від 09.04.2020 )
Про можливість надання юридичними особами - суб'єктами господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, фінансових послуг з надання коштів у позику та надання поручительств
Відповідно до частини четвертої статті 5 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", з метою удосконалення державного регулювання діяльності з надання фінансових послуг юридичними особами - суб'єктами господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України
ПОСТАНОВИЛА:
1. Юридичні особи - суб'єкти господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, надають фінансові послуги з надання коштів у позику (крім на умовах фінансового кредиту) та поручительств відповідно до вимог цивільного законодавства та з урахуванням вимог законодавства України щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.
2. Юридичному департаменту (Чурсін О.В.) разом з департаментом нагляду за фінансовими компаніями (Отченаш К.Г.) забезпечити подання цього розпорядження до Міністерства юстиції України для його державної реєстрації.
3. Управлінню організаційно-аналітичного забезпечення роботи керівника (Шевченко Т.М.) забезпечити опублікування цього розпорядження у засобах масової інформації після його державної реєстрації.
4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на члена Комісії - директора департаменту нагляду за фінансовими компаніями.
Голова В.Суслов
Протокол N 216 засідання
Комісії від 31.03.2006 року
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва
Голова Антимонопольного
комітету України
Голова Державного комітету
фінансового моніторингу
УкраїниА.В.Дашкевич

О.Костусєв


С.Г.Гуржій