Про внесення змін до Порядку видачі ваучерів для підтримання конкурентоспроможності осіб на ринку праці

Кабінет Міністрів України Постанова від 30.09.2022 №1096
Реквізити

Видавник: Кабінет Міністрів України

Тип Постанова

Дата 30.09.2022

Номер 1096

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 30 вересня 2022 р. № 1096
Київ
Про внесення змін до Порядку видачі ваучерів для підтримання конкурентоспроможності осіб на ринку праці
Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Внести до Порядку видачі ваучерів для підтримання конкурентоспроможності осіб на ринку праці, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 березня 2013 р. № 207 (Офіційний вісник України, 2013 р., № 26, ст. 867; 2015 р., № 80, ст. 2677; 2020 р., № 23, ст. 891), зміни, що додаються.
2. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування, крім підпункту 2 пунктів 1 і 2 змін, затверджених цією постановою, що набирає чинності одночасно з набранням чинності Законом України від 26 січня 2022 р. № 2010-ІХ "Про соціальний і правовий захист осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, та членів їхніх сімей", але не раніше дня її опублікування.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
Інд. 73
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 30 вересня 2022 р. № 1096
ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку видачі ваучерів для підтримання конкурентоспроможності осіб на ринку праці
1. У пункті 1:
1) абзац четвертий після слів "податкової міліції" доповнити словами ", Бюро економічної безпеки України";
2) доповнити пункт після абзацу шостого новим абзацом такого змісту:
"особам, стосовно яких згідно із Законом України "Про соціальний і правовий захист осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, та членів їхніх сімей" встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, після їх звільнення.".
У зв’язку з цим абзаци сьомий : десятий вважати відповідно абзацами восьмим : одинадцятим.
2. У пункті 7:
1) в абзаці першому слова "трудову книжку (дублікат трудової книжки)" замінити словами "трудову книжку (у разі наявності) або дублікат трудової книжки (у разі наявності) або відомості про трудову діяльність з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування";
2) доповнити пункт після абзацу сьомого новим абзацом такого змісту:
"Особи, зазначені в абзаці сьомому пункту 1 цього Порядку, подають також відомості про встановлення факту позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України з Єдиного реєстру осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України.".
У зв’язку з цим абзац восьмий вважати абзацом дев’ятим.
Джерело інформації: http://www.kmu.gov.ua
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 30 вересня 2022 р. № 1096
Київ
Про внесення змін до Порядку видачі ваучерів для підтримання конкурентоспроможності осіб на ринку праці
Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Внести до Порядку видачі ваучерів для підтримання конкурентоспроможності осіб на ринку праці, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 березня 2013 р. № 207 (Офіційний вісник України, 2013 р., № 26, ст. 867; 2015 р., № 80, ст. 2677; 2020 р., № 23, ст. 891), зміни, що додаються.
2. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування, крім підпункту 2 пунктів 1 і 2 змін, затверджених цією постановою, що набирає чинності одночасно з набранням чинності Законом України від 26 січня 2022 р. № 2010-ІХ "Про соціальний і правовий захист осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, та членів їхніх сімей", але не раніше дня її опублікування.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
Інд. 73
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 30 вересня 2022 р. № 1096
ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку видачі ваучерів для підтримання конкурентоспроможності осіб на ринку праці
1. У пункті 1:
1) абзац четвертий після слів "податкової міліції" доповнити словами ", Бюро економічної безпеки України";
2) доповнити пункт після абзацу шостого новим абзацом такого змісту:
"особам, стосовно яких згідно із Законом України "Про соціальний і правовий захист осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, та членів їхніх сімей" встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, після їх звільнення.".
У зв’язку з цим абзаци сьомий : десятий вважати відповідно абзацами восьмим : одинадцятим.
2. У пункті 7:

30 днiв передплати безкоштовно!