• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про Порядок залучення представників громадських організацій до спостережень за зміною цін і тарифів на товари та послуги, що реалізуються населенню, і рівнів заробітної плати працівників галузей економіки

Кабінет Міністрів України  | Постанова, Порядок від 15.01.2005 № 39
Реквізити
 • Видавник: Кабінет Міністрів України
 • Тип: Постанова, Порядок
 • Дата: 15.01.2005
 • Номер: 39
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Кабінет Міністрів України
 • Тип: Постанова, Порядок
 • Дата: 15.01.2005
 • Номер: 39
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 15 січня 2005 р. N 39
Київ
Про Порядок залучення представників громадських організацій до спостережень за зміною цін і тарифів на товари та послуги, що реалізуються населенню, і рівнів заробітної плати працівників галузей економіки
( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 696 від 29.06.2011 )
Відповідно до статей 11 та 12 Закону України "Про індексацію грошових доходів населення" Кабінет Міністрів України
постановляє:
Затвердити Порядок залучення представників громадських організацій до спостережень за зміною цін і тарифів на товари та послуги, що реалізуються населенню, і рівнів заробітної плати працівників галузей економіки (додається).
Виконуючий обов'язки
Прем'єр-міністра України

М.АЗАРОВ
Інд. 26
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 15 січня 2005 р. N 39
ПОРЯДОК
залучення представників громадських організацій до спостережень за зміною цін і тарифів на товари та послуги, що реалізуються населенню, і рівнів заробітної плати працівників галузей економіки
1. Залучення представників громадських організацій до спостережень за зміною цін і тарифів на товари та послуги, що реалізуються населенню, і рівнів заробітної плати працівників галузей економіки (далі - спостереження) шляхом їх участі у роботі громадських експертних рад з питань індексації (далі - експертні ради), які утворюються при Кабінеті Міністрів України, обласних, Київській та Севастопольській міських держадміністраціях.
2. Експертні ради мають статус дорадчих органів.
3. Основними завданнями експертних рад є:
забезпечення гласності та прозорості проведення індексації грошових доходів населення;
надання консультаційної допомоги та роз'яснень з питань зміни цін і тарифів на товари та послуги, що реалізуються населенню, рівнів заробітної плати працівників галузей економіки та порядку проведення індексації.
4. Відповідно до покладених завдань експертні ради:
1) отримують від органів виконавчої влади інформацію про ціни і рівні заробітної плати;
2) розглядають щомісячні звіти органів державної статистики про результати спостережень та інформацію про участь представників громадських організацій у цих спостереженнях;
3) проводять на вимогу представників громадських організацій експертизу результатів спостережень, а також додаткові обстеження із залученням незалежних фахівців і подають на розгляд органів державної статистики експертні висновки.
5. Забезпечення проведення додаткових обстежень, пов'язаних із зміною цін і тарифів на товари та послуги, що реалізуються населенню, і рівнів заробітної плати працівників галузей економіки, із залученням незалежних фахівців здійснюється громадськими організаціями, які вимагають їх проведення.
6. Члени експертних рад працюють на громадських засадах.
7. До складу експертної ради, утвореної при Кабінеті Міністрів України, входять по одному представнику Мінсоцполітики, Мінфіну, Мінекономрозвитку, Держстату, Секретаріату Кабінету Міністрів України та п'ять представників громадських організацій (професійних спілок та їх об'єднань, жіночих, молодіжних, ветеранських громадських організацій та громадських організацій споживачів), що мають статус всеукраїнських. Персональний склад представників органів виконавчої влади в експертній раді затверджується Кабінетом Міністрів України.
( Пункт 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 696 від 29.06.2011 )
8. До складу експертних рад, утворених при обласних, Київській та Севастопольській міських держадміністраціях, входять п'ять представників з числа посадових осіб відповідних обласних, міських держадміністрацій та п'ять представників громадських організацій (професійних спілок та їх об'єднань, жіночих, молодіжних, ветеранських громадських організацій та громадських організацій споживачів), що мають статус місцевих або є місцевими осередками всеукраїнських громадських організацій. Персональний склад представників місцевих органів виконавчої влади в експертних радах затверджується органом, при якому вони утворені.
9. Рішення про участь представників громадських організацій у роботі експертних рад приймаються загальними зборами (конференцією) відповідних організацій або в інший спосіб, передбачений їх статутами.
10. Засідання експертних рад проводяться раз на квартал, а у разі потреби - щомісяця.
11. Керівництво експертною радою здійснює голова, а за його відсутності - заступник голови.
12. Голова експертної ради, який обирається на першому її засіданні відкритим голосуванням простою більшістю голосів, призначає за погодженням з членами ради заступника голови та секретаря.
13. Документи експертних рад зберігаються у приміщеннях центральних та місцевих органів виконавчої влади, при яких утворені ради.
14. Засідання експертної ради вважається правоможним, якщо в ньому беруть участь не менше ніж дві третини членів ради.
15. Рішення експертної ради приймаються відкритим голосуванням простою більшістю голосів, оформляються протоколом, який підписує голова, а за його відсутності - заступник голови та секретар, і мають рекомендаційний характер. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови експертної ради, а за його відсутності - заступника голови.
16. Рішення експертної ради, утвореної при Кабінеті Міністрів України, публікуються у газеті "Урядовий кур'єр", експертних рад, утворених при обласних, Київській та Севастопольській міських держадміністраціях, - у друкованих засобах масової інформації органів, при яких утворені ради.
17. Методологія проведення спостережень, строки збору інформації про ціни і тарифи на споживчі товари та послуги, рівні заробітної плати працівників галузей економіки та підприємства, на яких будуть проводитися спостереження, визначаються органами державної статистики.
18. Під час спостереження за зміною цін і тарифів на товари та послуги, що реалізуються населенню, представники громадських організацій, які входять до складу експертних рад, разом з працівниками органів державної статистики відвідують підприємства, визначені для спостереження, а в разі спостереження за зміною рівнів заробітної плати працівників галузей економіки - разом з органами державної статистики проводять перевірку достовірності первинних та статистичних даних, поданих у процесі проведення державного статистичного спостереження.
19. Експертні висновки є обов'язковими для розгляду в органах державної статистики.
20. Органи державної статистики розглядають експертні висновки та повідомляють про результати їх розгляду на чергових засіданнях експертних рад.