Про затвердження Правил продажу товарів магазинами безмитної торгівлі

Кабінет Міністрів України Постанова, Перелік, Порядок, Правила від 17.07.2003 №1089
Документ підготовлено в системі iplex
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 17 липня 2003 р. N 1089
Київ
Про затвердження Правил продажу товарів магазинами безмитної торгівлі
( Назва Постанови із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 445 від 21.05.2012 ) ( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1199 від 27.12.2010 N 1016 від 05.10.2011 N 445 від 21.05.2012 N 1081 від 28.11.2012 )
Відповідно до частини четвертої статті 420 Митного кодексу України та підпункту 195.1.2 "ґ" статті 195 Податкового кодексу України Кабінет Міністрів України
постановляє:
( Вступна частина із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1199 від 27.12.2010, N 445 від21.05.2012 )
1. Затвердити Правила продажу товарів магазинами безмитної торгівлі, що додаються.
( Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 445 від 21.05.2012 )
2. Державній митній службі та Державному комітетові у справах охорони державного кордону:
провести у тримісячний строк перереєстрацію виданих дозволів на право відкриття магазинів безмитної торгівлі та подати до 15 квітня 2004 р. перелік цих магазинів Державній податковій адміністрації;
затвердити у місячний строк спільним наказом форми дозволу на відкриття магазину безмитної торгівлі, заяви на його одержання та рішення про зупинення дії.
3. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади привести власні рішення у відповідність із цією постановою.
4. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.
5. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2004 року.
Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 27
( Порядок відкриття і ліквідації магазинів безмитної торгівлі втратив чинність на підставі Постанови КМ N 445 від 21.05.2012 )
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 17 липня 2003 р. N 1089
ПРАВИЛА
продажу товарів магазинами безмитної торгівлі
( У тексті Правил слова "власник (керівник)" в усіх відмінках замінено словом "утримувач" у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ N 1081 від 28.11.2012 )
1. Ці Правила визначають порядок надходження, зберігання, підготовки до продажу і продажу товарів магазинами безмитної торгівлі.
2. Робота магазину безмитної торгівлі організовується таким чином, щоб забезпечити надходження, зберігання та продаж товарів відповідно до вимог Митного кодексу України, Податкового кодексу України, інших нормативно-правових актів і цих Правил.
( Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1199 від 27.12.2010 )
3. Продаж товарів магазинами безмитної торгівлі здійснюється громадянам, які виїжджають за межі митної території України, а також пасажирам міжнародних рейсів, які виконуються повітряними та водними транспортними засобами комерційного призначення, що експлуатуються резидентами.
( Пункт 3 в редакції Постанов КМ N 1199 від 27.12.2010, N 1081 від 28.11.2012 )
4. Магазини безмитної торгівлі здійснюють торгівлю всіма видами продовольчих і непродовольчих товарів, крім товарів, визначених у частині другій статті 141 та частині четвертій статті 420 Митного кодексу України.
У магазині безмитної торгівлі з товарами можуть проводитися прості складські операції, а також операції щодо підготовки товарів до продажу та транспортування (сортування, пакування, перепакування, маркування, навантаження, вивантаження, перевантаження та інші подібні операції).
Операції, що проводяться з товарами, не повинні змінювати характеристик, за якими ці товари були класифіковані згідно з УКТЗЕД.
( Пункт 4 в редакції Постанови КМ N 1081 від 28.11.2012 )
5. Магазинами безмитної торгівлі реалізуються товари у пунктах пропуску на митному кордоні України або на транспортних засобах, що виконують міжнародні рейси, фізичним особам, які від'їжджають за кордон, за умови пред'явлення ними документа, який посвідчує особу, з відміткою про проходження митного контролю або належного їм проїзного документа на транспортний засіб, який прямує за межі України.
6. Факт продажу товару підтверджується касовим або товарним чеком з послідовною нумерацією (у двох примірниках), у якому повинні зазначатися номер рейсу або реквізити документа, який посвідчує особу, з відміткою про проходження митного контролю, ідентифікаційний код товару і його вартість. Оригінал чека видається пасажирові, який придбав товар, а копія зберігається у магазині безмитної торгівлі протягом не менш як трьох років.
7. Заміна та обмін товарів, придбаних фізичною особою у магазині безмитної торгівлі, здійснюється згідно із законодавством.
( Пункт 8 виключено на підставі Постанови КМ N 445 від 21.05.2012 )( Пункт 9 виключено на підставі Постанови КМ N 445 від 21.05.2012 )
10. У разі коли між переліком товарів у документах, що подаються митному органу для декларування, і кількістю товарів, що фактично надійшли на склад магазину безмитної торгівлі, виявлено розбіжність, утримувач магазину безмитної торгівлі:
разом з відповідною посадовою особою митного органу проводить опис товарів, яких не вистачає або кількість яких виявилася більшою ніж зазначено у документах;
складає відповідний акт (у трьох примірниках), який підписується утримувачем магазину та посадовою особою митного органу;
виконує інші дії, передбачені митним законодавством.
11. Товари, що реалізуються магазином безмитної торгівлі, повинні мати відповідне маркування, яке дає змогу їх легко ідентифікувати. Вид і метод маркування товарів затверджується керівником митного органу, в зоні діяльності якого відкрито магазин.
Посадові особи митного органу під час виконання службових обов'язків мають право доступу до приміщень магазину безмитної торгівлі у будь-який час.
12. Маркування товарів проводиться на складі магазину безмитної торгівлі у триденний строк після їх надходження та митного оформлення.
На складі магазину безмитної торгівлі дозволяється здійснювати розпакування, пакування, перепакування та проводити операції, пов'язані із забезпеченням зберігання товарів і підготовкою їх до продажу.
13. Товари повинні зберігатися на складі магазину безмитної торгівлі таким чином, щоб посадова особа митного органу могла провести їх перевірку.
14. Продаж товарів з допоміжних приміщень та із складу, за зразками, попереднім замовленням та в розстрочку, а також використання приміщень магазину безмитної торгівлі для зберігання та реалізації товарів, що не пройшли митного оформлення, не дозволяється.
( Пункт 15 виключено на підставі Постанови КМ N 1081 від 28.11.2012 )
16. Приміщення магазину безмитної торгівлі повинне відповідати вимогам, установленим статтею 421 Митного кодексу України та іншими нормативно-правовими актами щодо регулювання питання роздрібної торгівлі, а також бути обладнаним засобами, які дають змогу забезпечити:
накладення митного забезпечення на всі місця доступу до приміщення магазину:
неможливість надходження або продаж товарів поза митним контролем;
надійне функціонування охоронної та пожежної сигналізації;
телефонний зв'язок посадової особи митного органу, яка здійснює митний контроль у магазині.
( Пункт 16 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 445 від 21.05.2012 )
17. У неробочий час магазину безмитної торгівлі товари зберігаються в приміщеннях магазину з обов’язковим накладенням на зовнішні місця доступу до магазину митного забезпечення та пломб, печаток чи інших видів забезпечення утримувача магазину безмитної торгівлі з нанесеними на них реквізитами утримувача.
( Пункт 17 в редакції Постанови КМ N 1081 від 28.11.2012 )
18. Магазин безмитної торгівлі відчиняється та зачиняється у присутності посадової особи митного органу.
19. Утримувач магазину безмитної торгівлі забезпечує належні умови для роботи посадової особи митного органу, персоналу магазину, а також вживає заходів для дотримання вимог, установлених законодавством про безпеку праці.
( Пункт 20 виключено на підставі Постанови КМ N 445 від 21.05.2012 )
21. У магазинах безмитної торгівлі повинні розміщуватися на видному місці оголошення (рекламні листки) про те, що:
продаж товарів здійснюється лише за умови подання громадянами документів згідно з вимогами пункту 5 цих Правил;
заборонено продаж алкогольних напоїв пасажирам віком до 21 року та тютюнових виробів - віком до 18 років;
касові чеки на товари повинні обов'язково зберігатися разом з проїзним документом до відправлення транспортного засобу в рейс або до виїзду з пункту пропуску через митний кордон України.
22. Утримувачем магазину безмитної торгівлі один раз на квартал проводиться інвентаризація. Митний орган у разі потреби має право проводити інвентаризацію товарів у приміщенні магазину в будь-який час його роботи.
23. Рахунки (бухгалтерські книги) магазину безмитної торгівлі повинні бути доступними для ревізії у будь-який час роботи бухгалтерії магазину.
24. Утримувач магазину безмитної торгівлі забезпечує ведення бухгалтерського обліку і звітності відповідно до законодавства.
25. У разі порушення цих Правил утримувач магазину безмитної торгівлі несе відповідальність, встановлену законодавством.
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 17 липня 2003 р. N 1089
ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність
1. Постанова Кабінету Міністрів України від 30 червня 1998 р. N 984 "Про порядок продажу товарів безмитними магазинами" (Офіційний вісник України, 1998 р., N 26, ст. 951).
2. Пункт 1 постанови Кабінету Міністрів України від 15 березня 1999 р. N 369 "Про внесення змін і доповнень до деяких постанов Кабінету Міністрів України" (Офіційний вісник України, 1999 р., N 11, ст. 425).
3. Пункт 31 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18 жовтня 1999 р. N 1919 (Офіційний вісник України, 1999 р., N 42, ст. 2096).
4. Постанова Кабінету Міністрів України від 29 червня 2001 р. N 742 "Про внесення зміни до Положення про порядок продажу товарів безмитними магазинами" (Офіційний вісник України, 2001 р., N 27, ст. 1214).
5. Пункт 9 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2002 р. N 1493 (Офіційний вісник України, 2002 р., N 42, ст. 1925).
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 17 липня 2003 р. N 1089
Київ
Про затвердження Правил продажу товарів магазинами безмитної торгівлі
Відповідно до частини четвертої статті 420 Митного кодексу України та підпункту 195.1.2 "ґ" статті 195 Податкового кодексу України Кабінет Міністрів України
постановляє:
1. Затвердити Правила продажу товарів магазинами безмитної торгівлі, що додаються.
••••••••••••••••••••

Доступ до повного тексту цього документу можливий лише для передплатників електронного «Дебету-Кредиту». 
Якщо ви передплатник, будь ласка, авторизуйтесь.

Або оформіть передплату, перейшовши за посиланням; вартість мінімального пакету «Мій асистент» становить лише 36 грн на місяць.

Дякуємо за розуміння.

30 днiв передплати безкоштовно!