• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про внесення змін до Кодексу законів про працю України

Верховна Рада України  | Закон від 20.12.2005 № 3248-IV
Реквізити
 • Видавник: Верховна Рада України
 • Тип: Закон
 • Дата: 20.12.2005
 • Номер: 3248-IV
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Верховна Рада України
 • Тип: Закон
 • Дата: 20.12.2005
 • Номер: 3248-IV
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Кодексу законів про працю України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, N 14, ст.119 )
Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести до Кодексу законів про працю України (Відомості Верховної Ради УРСР, 1971 р., додаток до N 50, ст. 375; 1991 р., N 23, ст. 267) такі зміни:
1. Частину першу статті 116 доповнити реченням такого змісту: "Про нараховані суми, належні працівникові при звільненні, власник або уповноважений ним орган повинен письмово повідомити працівника перед виплатою зазначених сум".
2. Частину третю статті 117 виключити.
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 20 грудня 2005 року
N 3248-IV