• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про розвиток літакобудівної промисловості

Верховна Рада України  | Закон від 12.07.2001 № 2660-III
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про державну підтримку літакобудівної промисловості в Україні
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, N 50, ст.261 )
Цей Закон спрямований на створення сприятливих умов для ефективного використання виробничого, науково-технічного потенціалу та підвищення експортних можливостей вітчизняного літакобудування, модернізації авіаційних підприємств, активізації інвестиційної діяльності, в тому числі іноземної, збільшення обсягів виробництва та експорту конкурентоспроможних на світовому ринку вітчизняних літаків, двигунів та авіаційного обладнання.
Стаття 1. Визнати літакобудування пріоритетною галуззю економіки України і віднести науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи по створенню нової авіаційної техніки до категорії критичних технологій.
Стаття 2. Цей Закон застосовується до таких підприємств літакобудівної промисловості:
державне підприємство "Авіаційний науково-технічний комплекс імені О.К. Антонова", м. Київ;
Київський державний авіаційний завод "Авіант";
державне підприємство "Запорізьке машинобудівне конструкторське бюро "Прогрес";
відкрите акціонерне товариство "Мотор-Січ", м. Запоріжжя;
Харківське державне авіаційне виробниче підприємство;
відкрите акціонерне товариство "Науково-технічний комплекс "Електронприлад", м. Київ;
відкрите акціонерне товариство "Український науково-дослідний інститут авіаційної технології", м. Київ;
державне підприємство "Харківський машинобудівний завод "ФЕД";
державне підприємство "Харківське агрегатне конструкторське бюро";
Харківський державний приладобудівний завод імені Т.Г. Шевченко;
державне виробниче об'єднання "Орізон", м. Сміла Черкаської області;
державне підприємство "Укравіалізинг", м. Київ;
відкрите акціонерне товариство "Авіаконтроль", м. Харків;
державне підприємство "Харківський завод транспортного устаткування";
державне підприємство "Науково-дослідний інститут "Буран", м. Київ;
державне підприємство "Київський завод "Радар";
державне Київське конструкторське бюро "Луч";
державна акціонерна холдингова компанія "Артем", м. Київ;
державне підприємство "Машинобудівна фірма "Артем", м. Київ;
державне виробниче об'єднання "Новатор", м. Хмельницький;
державне підприємство "Красилівський агрегатний завод", Хмельницька область;
відкрите акціонерне товариство "Дніпропетровський агрегатний завод";
відкрите акціонерне товариство "Первомайський машинобудівний завод", Луганська область;
відкрите акціонерне товариство "Вовчанський агрегатний завод", Харківська область;
державне підприємство "Закарпатське вертолітне виробниче об'єднання", смт Дубове;
державне підприємство "Конструкторське бюро авіації загального призначення", м. Київ;
державне підприємство "Завод N 410 цивільної авіації", м. Київ;
державне підприємство "Вінницький авіаційний завод";
державне підприємство "Науково-дослідний інститут аеропружних систем", м. Феодосія;
державне підприємство "Науково-дослідний центр "Вертоліт", м. Феодосія;
казенне льотно-випробувальне підприємство "Взліт", м. Феодосія;
казенний завод "Радіовимірювач", м. Київ;
державне підприємство "Жулянський машинобудівний завод "Візар", м. Вишневе Київської області.
У разі необхідності зміни до цього переліку можуть бути внесені за поданням Кабінету Міністрів України у встановленому порядку.
Стаття 3. На період з 1 січня 2002 року до 1 січня 2007 року впроваджуються такі заходи державної підтримки літакобудівної промисловості:
для підприємств, визначених у статті 2 цього Закону, суми авансових платежів та попередньої оплати за контрактами підприємств літакобудівної промисловості, отримані від замовників продукції (послуг), зараховуються на окремі рахунки цих підприємств та використовуються лише за цільовим призначенням відповідно до контрактних зобов'язань зазначених підприємств. Ці суми включаються до складу валових доходів таких підприємств з метою визначення прибутку, що підлягає оподаткуванню відповідно до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств", у момент здавання продукції (послуг) замовнику, а витрати літакобудівних підприємств, здійснені ними в рахунок авансових платежів та попередньої оплати відповідно до їх цільового призначення, включаються до складу валових витрат з метою визначення прибутку, що підлягає оподаткуванню в податковому періоді, на який припадає дата збільшення валових доходів на суму зазначених платежів.
Стаття 4. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2002 року.
2. Кабінету Міністрів України до набрання чинності цим Законом забезпечити приведення своїх нормативно-правових актів, а також нормативно-правових актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади у відповідність з нормами цього Закону.
3. Внести зміни до таких законів України з питань оподаткування:
1) статтю 19 Закону України "Про Єдиний митний тариф" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 19, ст. 259; 1993 р., N 24, ст. 270; 1996 р., N 41, ст. 192; 1999 р., N 31, ст. 253; 2000 р., N 3, ст. 20, N 21, ст. 163, N 35, ст. 283, N 38, ст. 318, N 48, ст. 406; 2001 р., N 11, ст. 46, N 30, ст.143) доповнити пунктом "р" такого змісту:
"р) у період з 1 січня 2002 року до 1 січня 2007 року при ввезенні на митну територію України матеріали, комплектуючі вироби і обладнання (далі - товари), що використовуються для потреб розробки, виробництва авіаційної техніки та надання послуг підприємствами, визначеними статтею 2 Закону України "Про державну підтримку літакобудівної промисловості в Україні", якщо такі товари не виробляються підприємствами на території України або коли ті, що виробляються, не відповідають міжнародним класифікаційним вимогам чи вимогам замовників продукції (послуг), визначених умовами контрактів. Перелік та обсяги цих товарів (крім підакцизних) щороку затверджуються Кабінетом Міністрів України відповідно до контрактів, укладених цими підприємствами.
У разі порушення вимог щодо цільового використання зазначених товарів платник податку зобов'язаний сплатити ввізне мито в порядку і розмірах, визначених Законом";
2) частину першу статті 12 Закону України "Про плату за землю" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 38, ст. 560; 1996 р., N 45, ст. 238; 1997 р., N 47, ст. 294; 1999 р., N 15, ст. 83, N 18, ст. 140, N 32, ст. 264, N 38, ст. 352, N 39, ст. 356; 2000 р., N 2, ст. 16, N 3, ст. 20, N 22, ст. 172, N 32, ст. 260, N 43, ст. 363, N 45, ст. 375, N 48, ст. 406; 2001 р., N 7, ст. 36, N 11, ст. 46, N 15, ст. 74, N 20, ст. 96) доповнити пунктом 23 такого змісту:
"23) підприємства літакобудівної промисловості, визначені статтею 2 Закону України "Про державну підтримку літакобудівної промисловості в Україні", у період з 1 січня 2002 року по 1 січня 2007 року";
3) статтю 11 Закону України "Про податок на додану вартість" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 21, ст. 156, N 37, ст. 239, N 38, ст. 250, N 47, ст. 294, N 51, ст. 305, ст. 307; 1998 р., N 10, ст. 37, N 17, ст. 83, N 18, ст. 95, N 20, ст. 100, N 33, ст. 224; 1999 р., N 4, ст. 33, N 7, ст. 53, ст. 54, N 15, ст. 83, ст. 88, N 18, ст. 140, ст. 142, N 26, ст. 214, ст. 216, N 31, ст. 250, N 32, ст. 264, N 35, ст. 302, N 38, ст. 338, ст. 341, ст. 343, ст. 352, N 39, ст. 356, ст. 357, N 51, ст. 446; 2000 р., N 2, ст. 14, ст. 16, N 3, ст. 20, N 10, ст. 78, N 20, ст. 149, N 22, ст. 172, N 25, ст. 197, N 26, ст. 209, N 32, ст. 258, ст. 260, N 35, ст. 283, N 36, ст. 300, N 38, ст. 318, N 40, ст. 339, N 48, ст. 406; 2001 р., N 4, ст. 15, N 7, ст. 36, N 11, ст. 46, ст. 50, N 20, ст. 96, N 30, ст.143) доповнити пунктом 11.34 такого змісту:
"11.34. У період з 1 січня 2002 року до 1 січня 2007 року для підприємств літакобудівної промисловості, визначених статтею 2 Закону України "Про державну підтримку літакобудівної промисловості в Україні", звільняються від оподаткування операції з ввезення (пересилання) на митну територію України матеріалів, комплектуючих виробів і обладнання (далі - товарів), крім підакцизних, що використовуються для потреб розробки, виробництва авіаційної техніки та надання послуг, якщо такі товари не виробляються підприємствами на території України або ті, що виробляються, не відповідають міжнародним класифікаційним вимогам чи вимогам замовників продукції (послуг), визначених умовами контрактів. Перелік та обсяги цих товарів щороку затверджуються Кабінетом Міністрів України відповідно до контрактів, укладених цими підприємствами.
У разі порушення вимог щодо цільового використання зазначених товарів платник податку зобов'язаний збільшити податкові зобов'язання за результатами податкового періоду, на який припадає таке порушення, на суму податку на додану вартість, що мала бути сплачена в момент їх ввезення (пересилання) на митну територію України, а також сплатити пеню, нараховану відповідно до законодавства.
У встановлений період операції з продажу продукції (послуг), яка вироблена зазначеними підприємствами літакобудівної промисловості за рахунок коштів Державного бюджету України, оподатковуються податком на додану вартість за нульовою ставкою".
Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 12 липня 2001 року
N 2660-III