• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про внесення змін до статті 189 Податкового кодексу України щодо стимулювання розвитку ринку вживаних товарів

Верховна Рада України  | Закон від 12.04.2016 № 1084-VIII
Реквізити
 • Видавник: Верховна Рада України
 • Тип: Закон
 • Дата: 12.04.2016
 • Номер: 1084-VIII
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Верховна Рада України
 • Тип: Закон
 • Дата: 12.04.2016
 • Номер: 1084-VIII
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до статті 189 Податкового кодексу України щодо стимулювання розвитку ринку вживаних товарів
(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2016, № 22, ст.451)
Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести до пункту 189.3 статті 189 Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., №№ 13-17, ст. 112) такі зміни:
в абзаці першому слово "придбані" замінити словами "прийняті за договором комісії";
в абзаці другому слова "однорідних вживаних товарів" замінити словами "вживаних товарів", а слова "фізичних осіб" - словом "осіб";
в абзаці п'ятому слова "для фізичної особи" замінити словами "для осіб, не зареєстрованих як платники податку";
абзац восьмий після слів "в користуванні не менше року" доповнити словами "та придатні для подальшого користування у незмінному стані чи після ремонту";
абзаци десятий та дванадцятий після слів "відповідно до законодавства" доповнити словами "не був зареєстрований в інших державах";
абзац одинадцятий після слів "відповідно до законодавства" доповнити словами "не було зареєстровано в інших державах";
абзац тринадцятий виключити.
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з першого числа місяця, наступного за місяцем його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити перегляд та приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
Президент УкраїниП.ПОРОШЕНКО
м. Київ
12 квітня 2016 року
№ 1084-VIII