• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про невідкладні заходи щодо повернення в Україну валютних цінностей, що незаконно знаходяться за її межами

Президент України  | Указ від 18.06.1994 № 319/94 | Документ не діє
Реквізити
 • Видавник: Президент України
 • Тип: Указ
 • Дата: 18.06.1994
 • Номер: 319/94
 • Статус: Документ не діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Президент України
 • Тип: Указ
 • Дата: 18.06.1994
 • Номер: 319/94
 • Статус: Документ не діє
Документ підготовлено в системі iplex
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
( Дію Указу припинено згідно із Законом N 2473-VIII від 21.06.2018, ВВР, 2018, N 30, ст.239 )
Про невідкладні заходи щодо повернення в Україну валютних цінностей, що незаконно знаходяться за її межами
( Із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 1246/97 від 06.11.97 )
З метою повернення в Україну валютних цінностей, що незаконно знаходяться за її межами,
постановляю:
1. Суб'єктам підприємницької діяльності України, незалежно від форм власності, у десятиденний строк:
продекларувати у Національному банку України наявність (або відсутність) з визначенням сум усіх належних їм валютних цінностей, які знаходяться за межами України, в тому числі одержаних у результаті здійснення підприємницької діяльності за межами України;
подати Головній державній податковій інспекції України декларацію щодо сум на їх рахунках у банках та інших іноземних фінансових установах, а також щодо сум надходжень валютних цінностей у вигляді доходів (дивідендів), одержаних у результаті здійснення підприємницької діяльності за межами України.
Надалі декларування суб'єктами підприємницької діяльності, незалежно від форм власності, наявності належних їм валютних цінностей, які знаходяться за межами України, здійснюється щоквартально.
( Частина друга статті 1 в редакції Указу Президента N 1246/97 від 06.11.97 )
Національному банку України та Головній державній податковій інспекції України забезпечити суворе збереження таємниці щодо одержаної інформації.
2. Установити, що надалі здійснення зовнішньоекономічної діяльності суб'єктами підприємницької діяльності України дозволяється лише за наявності декларацій, передбачених статтею 1 цього Указу.
3. Зобов'язати всіх суб'єктів підприємницької діяльності України - власників валютних цінностей, розміщених з порушенням встановленого порядку на рахунках і вкладах за межами України, переказати у місячний строк ці валютні цінності до уповноважених банків України, а в разі неможливості зробити це з об'єктивних причин - у строк, узгоджений з Національним банком України та Головною державною податковою інспекцією України.
Національному банку України опублікувати у пресі у триденний строк перелік уповноважених банків України, до яких мають переказуватися валютні цінності.
4. Міністерству фінансів України, Міністерству зовнішніх економічних зв'язків України, Державному митному комітету України разом з Національним банком України розробити та запровадити у десятиденний строк механізм контролю повноти і достовірності даних, які суб'єкти підприємницької діяльності подають на виконання статті 1 цього Указу.
5. Міністерству статистики України за участю Міністерства фінансів України та Національного банку України затвердити та запровадити з третього кварталу 1994 року щоквартальну звітність усіх суб'єктів підприємницької діяльності щодо одержання доходів і дивідендів у іноземній валюті за межами України.
6. Національному банку України, міністерствам і відомствам повідомляти у правоохоронні органи України про наявні відомості щодо відкриття з порушенням встановленого порядку валютних рахунків та використання цінних паперів суб'єктами підприємницької діяльності України за її межами.
7. Кабінету Міністрів України внести у тижневий строк на розгляд Верховної Ради України проект закону України щодо посилення відповідальності за приховування, незаконне використання валютної виручки суб'єктами підприємницької діяльності України.
8. У разі виконання вимог, передбачених частиною першою статті 1 та статтею 3 цього Указу, до суб'єктів підприємницької діяльності не застосовуються санкції, передбачені чинним законодавством, а їх керівники (посадові особи) не притягаються до кримінальної та інших видів відповідальності.
9. Покласти персональну відповідальність на керівників міністерств і відомств, усіх суб'єктів підприємницької діяльності, незалежно від форм власності, за виконання цього Указу.
Президент України Л.КРАВЧУК
м.Київ, 18 червня 1994 року
N 319/94